errata fn 6A

1. (Könyv) ’〈rendsz. könyv, egyéb kiadvány végén külön egységként:〉 tévesztések, sajtóhibák jegyzéke a javításokkal együtt’ ❖ Igen szeretem, hogy Zoil ellen irt versem hibáson nem foglalt helyet az Orpheusban, mert noha fel lehetett vólna is tenni erratába (1790 Főldi János C2555, 105) | Öt lapnyi errata kissé sok; ’s ha a’ correcturai hanyagságért szerzőt menteni nem lehet is, legalább a’ hibák’ kijegyzésébeni lelkismeretességét kell dicsérnünk (1838 Figyelmező C0152, 528) | Az Errata rovatban még megjegyzi (1891 Budapesti Szemle C7613, 135) | már a könyvnyomtatás kezdetén hozzátartozott a jó nyomdászok munkájához a kötethez csatolt „Errata”, hibaigazítás (1988 Népszava aug. 8. C7453, 6) | A nyomtatványnak nem egyedüli hiányossága az, ami miatt az Errata [...] szabadkozik, hogy ti. nem tudta jelölni az akcentusokat és nincs görög betűje (2002 V. Ecsedy Judit CD40).

2. (kissé rég, Könyv) ’〈nyomtatott szövegben:〉 szedéshiba, elírás, sajtóhiba’ ❖ Még sem tartotta méltónak  Kegyelme, hogy legalább a’ Könyv végén az Erratait említse (1808 Sokféle C1534, 71) | Nyolczadik kötetemet irtóztató erratákkal nyomtattatá [Trattner] (1816 Kazinczy Ferenc C2567, 131) | az újságírónak nevenapja volt, be volt kapva, azért írt Constantin cárt Sándor cár helyett; a jövő számban majd helyre lesz igazítva az „erratá”-k között (1879 Jókai Mór CD18) | Igaz, hogy a premiérenek volt egy sajnálatra méltó balesete is, de az első szinlap „erratá”-ját (sajtóhibáját) siettek a legelső alkalommal helyreigazitani (1886 Fővárosi Lapok C8102, 2269) | Az Errata-k között 205 mortes-montes, 468 sariazúan-sanyarúan, 473 külkő-külső stb. (1911 Simai Ödön C5968, 457).

3. (rég) ’jellembeli, erkölcsi fogyatékosság, hiba, ill. cselekedetben, megnyilatkozásban megnyilvánuló tévedés, botlás’ ❖ Helfy az én tegnapi alapos figyelmeztetésem dacára von Cáj urat következetesen Zaynak nevezte s mikor egy „közbeszóló hang” az errátát szemére veté[, kifakadt] (1879 Pesti Hírlap máj. 2. C5627, 3) | megjelennek előttem életem összes erratái, elkövetett számtalan ostobaságaim, melyekkel magamnak és másoknak annyit ártottam. Mennyi bánatot szereztem atyámnak, anyámnak, Lujza sógornőmnek, kiknek halálát bizonynyal siettettem! (1896 Zichy Antal CD55) | [Franklin] még csak kamasz, a midőn elhatározza, hogy igaz, őszinte és becsületes lesz, mert az a boldogulás utja s hibáiról, errátái-ról, a mint az autobiografía mondja, könyörtelen szigorusággal szoktatja le magát (1906 Budapesti Hírlap jan. 17. C4694, [1]) | Én: „Bizonyosan szereted a gyermekeidet. Ki az a férfi Magyarországon, kit oly tökéletesnek vagy elfogadhatónak tartasz, hogy azt kívánnád, vajha Kálmán egykor hozzá hasonlítana!” Ő: „Te vagy! Egynémely erratával (hibával) ugyan, melyeket ki kellene javítani.” (1978 Jékely Zoltán ford.–Széchenyi CD1502).

Vö. IdSz.

errata főnév 6A
1. (Könyv)
〈rendsz. könyv, egyéb kiadvány végén külön egységként:〉 tévesztések, sajtóhibák jegyzéke a javításokkal együtt
Igen szeretem, hogy Zoil ellen irt versem hibáson nem foglalt helyet az Orpheusban, mert noha fel lehetett vólna is tenni erratába
(1790 Főldi János)
Öt lapnyi errata kissé sok; ’s ha a’ correcturai hanyagságért szerzőt menteni nem lehet is, legalább a’ hibák’ kijegyzésébeni lelkismeretességét kell dicsérnünk
(1838 Figyelmező)
Az Errata rovatban még megjegyzi
(1891 Budapesti Szemle)
már a könyvnyomtatás kezdetén hozzátartozott a jó nyomdászok munkájához a kötethez csatolt „Errata”, hibaigazítás
(1988 Népszava aug. 8.)
A nyomtatványnak nem egyedüli hiányossága az, ami miatt az Errata [...] szabadkozik, hogy ti.tudniillik nem tudta jelölni az akcentusokat és nincs görög betűje
(2002 V. Ecsedy Judit)
2. (kissé rég, Könyv)
〈nyomtatott szövegben:〉 szedéshiba, elírás, sajtóhiba
Még sem tartotta méltónak  Kegyelme, hogy legalább a’ Könyv végén az Erratait említse
(1808 Sokféle)
Nyolczadik kötetemet irtóztató erratákkal nyomtattatá [Trattner]
(1816 Kazinczy Ferenc)
az újságírónak nevenapja volt, be volt kapva, azért írt Constantin cárt Sándor cár helyett; a jövő számban majd helyre lesz igazítva az „erratá”-k között
(1879 Jókai Mór)
Igaz, hogy a premiérenek volt egy sajnálatra méltó balesete is, de az első szinlap „erratá”-ját (sajtóhibáját) siettek a legelső alkalommal helyreigazitani
(1886 Fővárosi Lapok)
Az Errata-k között 205 mortes-montes, 468 sariazúan-sanyarúan, 473 külkő-külső stb.s a többi
(1911 Simai Ödön)
3. (rég)
jellembeli, erkölcsi fogyatékosság, hiba, ill. cselekedetben, megnyilatkozásban megnyilvánuló tévedés, botlás
Helfy az én tegnapi alapos figyelmeztetésem dacára von Cáj urat következetesen Zaynak nevezte s mikor egy „közbeszóló hang” az errátát szemére veté[, kifakadt]
(1879 Pesti Hírlap máj. 2.)
megjelennek előttem életem összes erratái, elkövetett számtalan ostobaságaim, melyekkel magamnak és másoknak annyit ártottam. Mennyi bánatot szereztem atyámnak, anyámnak, Lujza sógornőmnek, kiknek halálát bizonynyal siettettem!
(1896 Zichy Antal)
[Franklin] még csak kamasz, a midőn elhatározza, hogy igaz, őszinte és becsületes lesz, mert az a boldogulás utja s hibáiról, errátái-ról, a mint az autobiografía mondja, könyörtelen szigorusággal szoktatja le magát
(1906 Budapesti Hírlap jan. 17.)
Én: „Bizonyosan szereted a gyermekeidet. Ki az a férfi Magyarországon, kit oly tökéletesnek vagy elfogadhatónak tartasz, hogy azt kívánnád, vajha Kálmán egykor hozzá hasonlítana!” Ő: „Te vagy! Egynémely erratával (hibával) ugyan, melyeket ki kellene javítani.”
(1978 Jékely Zoltán ford.Széchenyi)
Vö. IdSz.

Beállítások