érsek fn 3B8 (Vall)

1. ’〈a római katolikus egyházban:〉 főegyházmegye élén álló megyés püspök, ill. annak címe, rangja’ ❖ Érsekek, Püspökök, Szent Egyház’ Tagjai, Menynyei Tudomány’ Jó Erkölts’ Ajtai (1772 Orczy Lőrinc 7249007, 36) | [Gertrúd legifjabb öccse, Berthold] 1206-ban nemcsak teljeskorú nem vala, de közel sem járt a teljes korhoz. Mindazáltal, dacára ifjúságának s tudatlanságának, Bertholdot Endre (1206-ban) kalocsai érsekké választatta (1860 Arany János C6504, 276) | [III. Béla 1173 elején] megerősítette az esztergomi érsek koronázási jogát (1928 Hóman Bálint CD42) | [az esperességekből] alakult a püspökség vagy más szóval egyházmegye. Több egyházmegye fölött az érsekek, mint a főegyházmegyék elöljárói gyakoroltak felügyeletet (1981 NéprajziLex. CD47) | [Carlo Curtis pápai nuncius] érseket nevezett ki Gyulafehérvárra (2005 Kulcsár Kálmán 3199002, 195).

2. ’〈az ortodox egyházban:〉 legfőbb püspök, metropolita, ill. annak címe, rangja’ ❖ A szerbek egy görög-keleti szerb, a románok egy görög-keleti román érsek és a püspökök alatt állnak (1876 Mayer Miksa 8302001, 23) | [Drinápoly] egy görög keleti érseknek, bolgár ortodox, bolgár-egyesült és örmény püspöknek székhelye (1893 PallasLex. CD02) | Az I. Rákóczi György idejében kinyomtatott románnyelvű református katekizmusra Moldva görög keleti érseke bosszúsan válaszol (1931 Pintér Jenő CD44) | VII. Sándor pápa Bandini egykori érseki címét adományozta neki [ti. Pietro Parchevichnek], és mint marcianapolisi érsek lett egyben Moldva apostoli vikáriusa is (2000 Tóth István György CD58).

3. ’〈bizonyos protestáns, kül. az anglikán és skandináv evangélikus egyház(ak)ban:〉 főpap, vezető püspök, ill. annak címe, rangja’ ❖ Ama nevezetes Dunstan Apátur, a’ ki Vorcesteri, és Londoni Püspök, és Canterburi Érsek vala, lelke vólt minden nyughatatlanſágoknak (1797 Gvadányi József ford. 7125030, 224) | [Conway vára] az angol polgári háboruk kezdetekor Károly király részérül Williams János Doktor és yorki érsek által védelmezteték (1834 Garasos Tár 8625002, 89) | A lutheri reformáció szélső jobb oldalaként tekinthető svéd, norvég és dán evangélikus egyházakban is vannak püspökök és érsekek, kik egyházkormányzati tekintetben is jóval nagyobb hatalmat gyakorolnak, mint más protestáns egyházak papi kormányzói (1897 PallasLex. CD02) | Érdekes módon kísérelte meg áthidalni a XX. században az antinómiákat s az összes protestáns felekezeteket egy szervezetbe, közös munkára egyesíteni Söderblom, a tudós svéd érsek (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | Dél-Afrikában tegnap ünnepélyes külsőségek mellett búcsúztatták Desmond Tutut, Fokváros anglikán érsekét, aki a hónap végén vonul vissza (1996 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

érsek főnév 3B8 (Vall)
1.
〈a római katolikus egyházban:〉 főegyházmegye élén álló megyés püspök, ill. annak címe, rangja
Érsekek, Püspökök, Szent Egyház’ Tagjai, Menynyei Tudomány’ Jó Erkölts’ Ajtai
(1772 Orczy Lőrinc)
[Gertrúd legifjabb öccse, Berthold] 1206-ban nemcsak teljeskorú nem vala, de közel sem járt a teljes korhoz. Mindazáltal, dacára ifjúságának s tudatlanságának, Bertholdot Endre (1206-ban) kalocsai érsekké választatta
(1860 Arany János)
[III. Béla 1173 elején] megerősítette az esztergomi érsek koronázási jogát
(1928 Hóman Bálint)
[az esperességekből] alakult a püspökség vagy más szóval egyházmegye. Több egyházmegye fölött az érsekek, mint a főegyházmegyék elöljárói gyakoroltak felügyeletet
(1981 NéprajziLex.)
[Carlo Curtis pápai nuncius] érseket nevezett ki Gyulafehérvárra
(2005 Kulcsár Kálmán)
2.
〈az ortodox egyházban:〉 legfőbb püspök, metropolita, ill. annak címe, rangja
A szerbek egy görög-keleti szerb, a románok egy görög-keleti román érsek és a püspökök alatt állnak
(1876 Mayer Miksa)
[Drinápoly] egy görög keleti érseknek, bolgár ortodox, bolgár-egyesült és örmény püspöknek székhelye
(1893 PallasLex.)
Az I. Rákóczi György idejében kinyomtatott románnyelvű református katekizmusra Moldva görög keleti érseke bosszúsan válaszol
(1931 Pintér Jenő)
VII. Sándor pápa Bandini egykori érseki címét adományozta neki [ti. Pietro Parchevichnek], és mint marcianapolisi érsek lett egyben Moldva apostoli vikáriusa is
(2000 Tóth István György)
3.
〈bizonyos protestáns, kül. az anglikán és skandináv evangélikus egyház(ak)ban:〉 főpap, vezető püspök, ill. annak címe, rangja
Ama nevezetes Dunstan Apátur, a’ ki Vorcesteri, és Londoni Püspök, és Canterburi Érsek vala, lelke vólt minden nyughatatlanſágoknak
(1797 Gvadányi József ford.)
[Conway vára] az angol polgári háboruk kezdetekor Károly király részérül Williams János Doktor és yorki érsek által védelmezteték
(1834 Garasos Tár)
A lutheri reformáció szélső jobb oldalaként tekinthető svéd, norvég és dán evangélikus egyházakban is vannak püspökök és érsekek, kik egyházkormányzati tekintetben is jóval nagyobb hatalmat gyakorolnak, mint más protestáns egyházak papi kormányzói
(1897 PallasLex.)
Érdekes módon kísérelte meg áthidalni a XX. században az antinómiákat s az összes protestáns felekezeteket egy szervezetbe, közös munkára egyesíteni Söderblom, a tudós svéd érsek
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
Dél-Afrikában tegnap ünnepélyes külsőségek mellett búcsúztatták Desmond Tutut, Fokváros anglikán érsekét, aki a hónap végén vonul vissza
(1996 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások