értékcsökkenés fn 4B

1. ’árunak, (vagyon)tárgynak stb. (használati) értékében bekövetkezett csökkenése, ill. annak pénzben kifejezhető összege’ ❖ 48. §. A’ kilépett tag követelheti továbbá, hogy a társaság vagyona, a’ mennyiben ez tetemes érték-csökkenés nélkül történhetik, természetében (in natura) osztassék fel (1840 Hasznos Mulatságok C8353, 122) | Az eladó [...] az esetleges rongálás-okozta értékcsökkenés megtéritését igényelheti [a vevőtől] (1916 Budapesti Hírlap dec. 11. C4704, 7) | a nyugdíjak értékcsökkenésénél hasonló, közel hatvan százalékos zuhanást könyvelhetünk el (1996 Gyarmati György CD58) | a 24 óra múlva alászántott trágya értékcsökkenése 30%, míg négy nap múlva már 50%-os lehet (2005 A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei 3132001, 39).

1a. (Közg) ’〈kül. állóeszközökre vonatkoztatva:〉 elhasználódásból, elavulásból adódó értékvesztés, ill. annak pénzben kifejezhető összege’ ❖ [az amortizáció] az épületek, telkesítések, gépek és állatok értékcsökkenésének kifejezője (1893 PallasLex. CD02) | Az állami ingatlanok fenntartási költsége, továbbá a kisebb javítási és átalakítási költségek leltári értékszaporodásként nem jönnek számba és értékcsökkenés címén leirásnak sincs helye (1949 Füzéry Lajos et al. C5267, 133) | 31 milliárd forinttal többet fektettek állótőkébe, mint amennyi értékcsökkenést elszámoltak (1995 Figyelő CD2601).

1b. (Pénz) ’az a folyamat, amelyben vmely pénznem leértékelődik, vásárlóereje csökken, ill. e csökkenés mértéke’ ❖ nem jöhet e idő, hol az ausztriai bankjegyek értékcsökkenést szenvedhetnek? (1841 Pesti Hírlap CD61) | A 6 hét elteltével, Szent György napján az új pénz veszteni kezdett értékéből s ez az értékcsökkenés folyton fokozódott a következő pénzkibocsátás idejéig (1916 Hóman Bálint CD42) | [az intézkedések] a családi jövedelmekben némiképpen ellensúlyozzák a forint közben végbement értékcsökkenését (1999 Szabó A. Ferenc CD58) | Egy amerikai dollár pénteken már csak két pezót ért, ami 100 százalékos értékcsökkenés év eleje óta (2002 Magyar Hírlap CD09).

2. ’vmely dolog v. ritk. személy szellemi, erkölcsi stb. értékének, jelentőségének csökkenése v. vminek értékében csökkent volta, ill. vmely szerv csökkent értékű működése’ ❖ hétszáz esztendővel ezelőtt az uram királyi hercegnek, a magyar trónörökösnek járó megszólítás volt. Sőt [...] szabad talán arra következtetnünk, hogy az úr szónak ez a jelentése is már csak a társas érintkezés szókincsében lépten-nyomon tapasztalható értékcsökkenés eredménye (1933 Kertész Manó 9328001, 17) | a konstantinápolyi udvar a tehetetlen János fokozatos háttérbe szorulásához és értékcsökkenéséhez mérten immár szintén feladta, habár csak ideiglenesen, a János névleges uralma alatt egységesen fentartandó országra vonatkozó eddigi következetes álláspontját (1940 Bánlaky József CD16) | a hypophysis műtéti eltávolítása, mind a mellékvesék kiirtása a szervezet ellenállóképességét a legkülönbözőbb behatásokkal szemben egyaránt jelentősen csökkenti, viszont megfelelő hormonális substituciós-therapia az előbbi módon okozott értékcsökkenést teljes mértékben normalizálja (1959 Orvosi Hetilap 9594001, 4) | A 19. századi gyűjtésekből ismert népköltési műfajok legtöbbje elveszítette korábbi népszerűségét, s értékcsökkenését mi sem jelzi pontosabban, mint az, hogy a felnőttek folklórjából átkerült a gyermekfolklórba (1988 Magyar néprajz CD47).

Sz: értékcsökkenési.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.².

értékcsökkenés főnév 4B
1.
árunak, (vagyon)tárgynak stb. (használati) értékében bekövetkezett csökkenése, ill. annak pénzben kifejezhető összege
48. §. A’ kilépett tag követelheti továbbá, hogy a társaság vagyona, a’ mennyiben ez tetemes érték-csökkenés nélkül történhetik, természetében (in natura) osztassék fel
(1840 Hasznos Mulatságok)
Az eladó [...] az esetleges rongálás-okozta értékcsökkenés megtéritését igényelheti [a vevőtől]
(1916 Budapesti Hírlap dec. 11.)
a nyugdíjak értékcsökkenésénél hasonló, közel hatvan százalékos zuhanást könyvelhetünk el
(1996 Gyarmati György)
a 24 óra múlva alászántott trágya értékcsökkenése 30%, míg négy nap múlva már 50%-os lehet
(2005 A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei)
1a. (Közg)
〈kül. állóeszközökre vonatkoztatva:〉 elhasználódásból, elavulásból adódó értékvesztés, ill. annak pénzben kifejezhető összege
[az amortizáció] az épületek, telkesítések, gépek és állatok értékcsökkenésének kifejezője
(1893 PallasLex.)
Az állami ingatlanok fenntartási költsége, továbbá a kisebb javítási és átalakítási költségek leltári értékszaporodásként nem jönnek számba és értékcsökkenés címén leirásnak sincs helye
(1949 Füzéry Lajos et al.)
31 milliárd forinttal többet fektettek állótőkébe, mint amennyi értékcsökkenést elszámoltak
(1995 Figyelő)
1b. (Pénz)
az a folyamat, amelyben vmely pénznem leértékelődik, vásárlóereje csökken, ill. e csökkenés mértéke
nem jöhet e idő, hol az ausztriai bankjegyek értékcsökkenést szenvedhetnek?
(1841 Pesti Hírlap)
A 6 hét elteltével, Szent György napján az új pénz veszteni kezdett értékéből s ez az értékcsökkenés folyton fokozódott a következő pénzkibocsátás idejéig
(1916 Hóman Bálint)
[az intézkedések] a családi jövedelmekben némiképpen ellensúlyozzák a forint közben végbement értékcsökkenését
(1999 Szabó A. Ferenc)
Egy amerikai dollár pénteken már csak két pezót ért, ami 100 százalékos értékcsökkenés év eleje óta
(2002 Magyar Hírlap)
2.
vmely dolog v. ritk. személy szellemi, erkölcsi stb. értékének, jelentőségének csökkenése v. vminek értékében csökkent volta, ill. vmely szerv csökkent értékű működése
hétszáz esztendővel ezelőtt az uram királyi hercegnek, a magyar trónörökösnek járó megszólítás volt. Sőt [...] szabad talán arra következtetnünk, hogy az úr szónak ez a jelentése is már csak a társas érintkezés szókincsében lépten-nyomon tapasztalható értékcsökkenés eredménye
(1933 Kertész Manó)
a konstantinápolyi udvar a tehetetlen János fokozatos háttérbe szorulásához és értékcsökkenéséhez mérten immár szintén feladta, habár csak ideiglenesen, a János névleges uralma alatt egységesen fentartandó országra vonatkozó eddigi következetes álláspontját
(1940 Bánlaky József)
a hypophysis műtéti eltávolítása, mind a mellékvesék kiirtása a szervezet ellenállóképességét a legkülönbözőbb behatásokkal szemben egyaránt jelentősen csökkenti, viszont megfelelő hormonális substituciós-therapia az előbbi módon okozott értékcsökkenést teljes mértékben normalizálja
(1959 Orvosi Hetilap)
A 19. századi gyűjtésekből ismert népköltési műfajok legtöbbje elveszítette korábbi népszerűségét, s értékcsökkenését mi sem jelzi pontosabban, mint az, hogy a felnőttek folklórjából átkerült a gyermekfolklórba
(1988 Magyar néprajz)
Sz: értékcsökkenési
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.²

Beállítások