értékesít ts ige 4b4

1. (rég) ’értékessé tesz, értékében növel vmit, es. vkit’ ❖ minden titkaiba be avattatván a’ nagy mesterségnek, magát értékesítni és kellemesítni mindenűtt (1832 Mulattató ford. C3232, 85) | minden szalmát összevágtunk s ezt szemmel, repcze-pogácsával értékesítve, etettünk (1857 Vasárnapi Újság CD56) | Több száz nemesitett fával értékesitette gyümölcsösét (1880 Boross Mihály C1156, 63) | az emberfiának igyekezete csak amolyan váltólevél, mely értékképviselővé csak akkor válik, ha azt mint elfogadó a siker irja alá. Az én becsületes igyekezetem váltólevelétől a sors ezt az értékesítő aláirást megtagadta (1887 Kossuth Lajos CD32).

1a. (rég) ’számértékben meghatároz, kifejez vmit’ ❖ a’ prosai világ, melly mindent mocskos mértékéhez, a’ pénzhez szokott szabni, a’ Krampuszokat is degradálta azáltal, hogy azokat kiterjedésök ’s külsejök [...] szerint, néhány garastól fogva több tizes forintig értékesíti (1836 Társalkodó C7973, 410) | Kiszámítandó e’ szerint egy évre az adók értékének középszáma. [...] Az apróbb urbéri adókat értékesíteni nem lesz baj (1841 Nagy Károly¹ C3285, 120) | Szükséges lesz továbbá meghatározni, vagy legalább közelitőleg értékesíteni azon arányt, mellyben áll az akarat a’ tehetséggel (1842 Pesti Hírlap CD61).

2. ’hasznosít, felhasznál vmit’ ❖ [a marhatartó gazda] a körülményeivel legjobban megegyező takarmányfélékből elegendő mennyiséget termeszszen; azokat marhatartása által a legjobban értékesiteni ügyekezzék (1855 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045003, 160) | nem tudták a földet másként, mint legelőnek értékesíteni (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | A kis udvari szoba eredetileg előszoba volt, de az élelmes háziasszony ezt is értékesitette (1897 Heltai Jenő C2058, 40) | Mint házi orvosság Lippay szerint következőképen értékesíthető a rozmaring: „Rozmaringos bor igen jó a főfájás ellen. Pestisnek idején rozmaringból füstöt csinálni, elűzi a dögletes eget. [...]” (1932 Rapaics Rajmund CD35) | A termelési hulladékok hasznosítása is egyre inkább előtérbe kerül. [...] Nógrádban a kiégett salakot – szortírozás után – sportpályák burkolóanyagaként értékesítik (1998 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈élőlény v. annak szervezete élelmet v. tápanyagként vmit〉 a maga számára jól hasznosít, eredményesen felhasznál’ ❖ [az elkorcsosult baromfiállomány] az évenkint elfogyasztott több milliónyi értékü gabona mennyiséget sem képes értékesítni (1857 Vasárnapi Újság CD56) | [az ún. lápsertés] lassan fejlődött, nehezen hizott, és átalában rosszul értékesítette a takarmányt (1893 PallasLex. CD02) | [a csigák] csak a táplálékukban foglalt meszet értékesíthetik (1943 Soós Lajos CD25) | A spenótról, amelyet gyermekkorunkban az öklendező szánkba is visszatömtek, kiderült, hogy vastartalmát a szervezet nem tudja értékesíteni (1979 Galsai Pongrác 9171005, 246).

2b. ’〈tapasztalatot, tudást stb.〉 vmely cél érdekében igénybe vesz, felhasznál (vhol)’ ❖ ha Pusztay [...] oly mestere a szinművezetésnek, miért nem értékesíti itt helyben tehetségét? (1879 Vajkay Károly C4677, 66) | [Balogh Sándor jezsuita író] nagy nyelvismereteit költői és prózai irataiban is értékesítette (1893 PallasLex. CD02) | Nagyvárad város kiküldötteinek [a drezdai kiállításon] elsősorban olyan tapasztalatokat kell szerezniök, melyeket annyira amennyire lehet, idehaza értékesíthetnek (1903 Ady Endre CD0801) | [a görög nép] volt az, mely az éneket s a zenét önmagáért a müvészetért müvelte, mely az éneknek pedagógiai fontosságát megérezte, belátta s az ifjuság nevelésénél értékesitette (1930 ZeneiLex. CD49) | Több ízben megkísérelték [a Képes Krónika] kis képeit a középkori magyar építésztörténet számára értékesíteni, hiszen számos, azóta elpusztult, vagy lényegesen átépített templom képét is közli (2002 Dercsényi Dezső CD40).

2c. ’〈vmely helyzet kínálta lehetőséget, ill. időt〉 azzal élve kihasznál vki’ ❖ a gazdag delnő már korán reggel ki szokott lovagolni, s a visszatérés s az új átöltözés közti órát legjobban értékesítheti nyelvtanulásra (1867 Jókai Mór CD18) | Kártyával ölni az időt, míg én munkával értékesítem (1881 Mikszáth Kálmán 8312028, 159) | [I. Agapét pápa] Konstantinápolyban töltött idejét az egyház javára iparkodott értékesíteni (1893 PallasLex. CD02) | [a 13. percben Göröcs] átadását Albert értékesítette (1960 Népszabadság ápr. 7. C4812, 12) | A hátralévő időben egy lecsorgó korongot értékesítő Ocskay góljával az Alba Volán bebiztosította győzelmét (1999 Magyar Hírlap CD09).

3. (hiv) ’pénzért v. más csereeszközért vkinek a tulajdonába átenged vmit’ ❖ ezen állampapirokat [...] egy minimalis árfolyam kötelezettsége mellett, a lehető legjobb árban értékesítse (1871 Kossuth Lajos CD32) | A székelyek, románok gyakran cserealapon értékesítik készítményeiket búza, kukorica ellenében (1940 Viski Károly CD22) | [az aukció] segítségével a nagykereskedő a lehető leggyorsabban értékesíteni tudja az áruját (1992 Székely Katalin 2022004, 21).

Sz: értékesíthetetlen.

Vö. CzF. értékėsít · értékėsit; ÉrtSz.; TESz. ér²; ÉKsz.

értékesít tárgyas ige 4b4
1. (rég)
értékessé tesz, értékében növel vmit, es. vkit
minden titkaiba be avattatván a’ nagy mesterségnek, magát értékesítni és kellemesítni mindenűtt
(1832 Mulattató ford.)
minden szalmát összevágtunk s ezt szemmel, repcze-pogácsával értékesítve, etettünk
(1857 Vasárnapi Újság)
Több száz nemesitett fával értékesitette gyümölcsösét
(1880 Boross Mihály)
az emberfiának igyekezete csak amolyan váltólevél, mely értékképviselővé csak akkor válik, ha azt mint elfogadó a siker irja alá. Az én becsületes igyekezetem váltólevelétől a sors ezt az értékesítő aláirást megtagadta
(1887 Kossuth Lajos)
1a. (rég)
számértékben meghatároz, kifejez vmit
a’ prosai világ, melly mindent mocskos mértékéhez, a’ pénzhez szokott szabni, a’ Krampuszokat is degradálta azáltal, hogy azokat kiterjedésök ’s külsejök [...] szerint, néhány garastól fogva több tizes forintig értékesíti
(1836 Társalkodó)
Kiszámítandó e’ szerint egy évre az adók értékének középszáma. [...] Az apróbb urbéri adókat értékesíteni nem lesz baj
(1841 Nagy Károly¹)
Szükséges lesz továbbá meghatározni, vagy legalább közelitőleg értékesíteni azon arányt, mellyben áll az akarat a’ tehetséggel
(1842 Pesti Hírlap)
2.
hasznosít, felhasznál vmit
[a marhatartó gazda] a körülményeivel legjobban megegyező takarmányfélékből elegendő mennyiséget termeszszen; azokat marhatartása által a legjobban értékesiteni ügyekezzék
(1855 Benkő Dániel ford.Stephens)
nem tudták a földet másként, mint legelőnek értékesíteni
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
A kis udvari szoba eredetileg előszoba volt, de az élelmes háziasszony ezt is értékesitette
(1897 Heltai Jenő)
Mint házi orvosság Lippay szerint következőképen értékesíthető a rozmaring: „Rozmaringos bor igen jó a főfájás ellen. Pestisnek idején rozmaringból füstöt csinálni, elűzi a dögletes eget. [...]
(1932 Rapaics Rajmund)
A termelési hulladékok hasznosítása is egyre inkább előtérbe kerül. [...] Nógrádban a kiégett salakot – szortírozás után – sportpályák burkolóanyagaként értékesítik
(1998 Magyar Hírlap)
2a.
〈élőlény v. annak szervezete élelmet v. tápanyagként vmit〉 a maga számára jól hasznosít, eredményesen felhasznál
[az elkorcsosult baromfiállomány] az évenkint elfogyasztott több milliónyi értékü gabona mennyiséget sem képes értékesítni
(1857 Vasárnapi Újság)
[az ún. lápsertés] lassan fejlődött, nehezen hizott, és átalában rosszul értékesítette a takarmányt
(1893 PallasLex.)
[a csigák] csak a táplálékukban foglalt meszet értékesíthetik
(1943 Soós Lajos)
A spenótról, amelyet gyermekkorunkban az öklendező szánkba is visszatömtek, kiderült, hogy vastartalmát a szervezet nem tudja értékesíteni
(1979 Galsai Pongrác)
2b.
〈tapasztalatot, tudást stb.〉 vmely cél érdekében igénybe vesz, felhasznál (vhol)
ha Pusztay [...] oly mestere a szinművezetésnek, miért nem értékesíti itt helyben tehetségét?
(1879 Vajkay Károly)
[Balogh Sándor jezsuita író] nagy nyelvismereteit költői és prózai irataiban is értékesítette
(1893 PallasLex.)
Nagyvárad város kiküldötteinek [a drezdai kiállításon] elsősorban olyan tapasztalatokat kell szerezniök, melyeket annyira amennyire lehet, idehaza értékesíthetnek
(1903 Ady Endre)
[a görög nép] volt az, mely az éneket s a zenét önmagáért a müvészetért müvelte, mely az éneknek pedagógiai fontosságát megérezte, belátta s az ifjuság nevelésénél értékesitette
(1930 ZeneiLex.)
Több ízben megkísérelték [a Képes Krónika] kis képeit a középkori magyar építésztörténet számára értékesíteni, hiszen számos, azóta elpusztult, vagy lényegesen átépített templom képét is közli
(2002 Dercsényi Dezső)
2c.
〈vmely helyzet kínálta lehetőséget, ill. időt〉 azzal élve kihasznál vki
a gazdag delnő már korán reggel ki szokott lovagolni, s a visszatérés s az új átöltözés közti órát legjobban értékesítheti nyelvtanulásra
(1867 Jókai Mór)
Kártyával ölni az időt, míg én munkával értékesítem
(1881 Mikszáth Kálmán)
[I. Agapét pápa] Konstantinápolyban töltött idejét az egyház javára iparkodott értékesíteni
(1893 PallasLex.)
[a 13. percben Göröcs] átadását Albert értékesítette
(1960 Népszabadság ápr. 7.)
A hátralévő időben egy lecsorgó korongot értékesítő Ocskay góljával az Alba Volán bebiztosította győzelmét
(1999 Magyar Hírlap)
3. (hiv)
pénzért v. más csereeszközért vkinek a tulajdonába átenged vmit
ezen állampapirokat [...] egy minimalis árfolyam kötelezettsége mellett, a lehető legjobb árban értékesítse
(1871 Kossuth Lajos)
A székelyek, románok gyakran cserealapon értékesítik készítményeiket búza, kukorica ellenében
(1940 Viski Károly)
[az aukció] segítségével a nagykereskedő a lehető leggyorsabban értékesíteni tudja az áruját
(1992 Székely Katalin)
Sz: értékesíthetetlen
Vö. CzF. értékėsít · értékėsit; ÉrtSz.; TESz. ér²; ÉKsz.

Beállítások