értékösszeg fn 3B (Közg is)

(több tétel értékének) pénzösszeg(e)’ ❖ nem állok különösebben az a) pontra; mert az ott kijegyzett érték-összegeket körülményeink közt magaslom (1844 Pesti Hírlap CD61) | a kereskedelmi mozgalom évi értékösszegének emelkedése nem biztos jele a forgalom emelkedésének (1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Az előállított iparcikkek értékéből a felhasznált nyers- és segédanyagok, továbbá a felhasznált tüzelő- és világítási anyagok értékösszegeit levonva, kapjuk meg azt az összeget, amely az ipari termelés folytán közvetlen v. közvetett haszontermelésnek nevezhető (1928 TolnaiÚjLex. C5728, 85) | A létminimum olyan értékösszeg, amely biztosítja a folyamatos életvitellel kapcsolatos szerény szükségletek kielégítését (2001 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉKsz.

értékösszeg főnév 3B (Közg is)
(több tétel értékének) pénzösszeg(e)
nem állok különösebben az a) pontra; mert az ott kijegyzett érték-összegeket körülményeink közt magaslom
(1844 Pesti Hírlap)
a kereskedelmi mozgalom évi értékösszegének emelkedése nem biztos jele a forgalom emelkedésének
(1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Az előállított iparcikkek értékéből a felhasznált nyers- és segédanyagok, továbbá a felhasznált tüzelő- és világítási anyagok értékösszegeit levonva, kapjuk meg azt az összeget, amely az ipari termelés folytán közvetlen v.vagy közvetett haszontermelésnek nevezhető
(1928 TolnaiÚjLex.)
A létminimum olyan értékösszeg, amely biztosítja a folyamatos életvitellel kapcsolatos szerény szükségletek kielégítését
(2001 Magyar Hírlap)
Vö. ÉKsz.

Beállítások