értékrend fn 3B4

’vmely személy v. közösség számára érvényes szellemi, erkölcsi értékek rendszere, ill. rangbeli sorrendje’ ❖ az anyagi világra és erkölcsi értékrendre […] vonatkozó képzetek (1894 PallasLex. CD02) | [A középkori ember] számára a világ pusztán Isten és az isteni értékrend megnyilatkozása (1936 Váczy Péter CD42) | Régi beidegződésünk […], hogy mindent, amit más embereknél tapasztalunk, átszűrjünk és saját értékrendünkhöz mérjünk (1986 F. Várkonyi Zsuzsa 1044008, 141) | Ahol a vegyes házasságok, amelyek az értékrend bomlásának a legbiztosabb jelzői, rendszeressé váltak, ott hiányzott már a hagyományok örökösödést és gazdálkodási szervezetet szabályozó funkcióinak háttere is (2000 Magyar néprajz CD47).

ÖE: ~beli, ~formáló, ~váltás.

Sz: értékrendi, értékrendű.

Vö. ÉKsz.

értékrend főnév 3B4
vmely személy v. közösség számára érvényes szellemi, erkölcsi értékek rendszere, ill. rangbeli sorrendje
az anyagi világra és erkölcsi értékrendre […] vonatkozó képzetek
(1894 PallasLex.)
[A középkori ember] számára a világ pusztán Isten és az isteni értékrend megnyilatkozása
(1936 Váczy Péter)
Régi beidegződésünk […], hogy mindent, amit más embereknél tapasztalunk, átszűrjünk és saját értékrendünkhöz mérjünk
(1986 F. Várkonyi Zsuzsa)
Ahol a vegyes házasságok, amelyek az értékrend bomlásának a legbiztosabb jelzői, rendszeressé váltak, ott hiányzott már a hagyományok örökösödést és gazdálkodási szervezetet szabályozó funkcióinak háttere is
(2000 Magyar néprajz)
ÖE: értékrendbeli, értékrendformáló, értékrendváltás
Sz: értékrendi, értékrendű
Vö. ÉKsz.

Beállítások