értet ts ige 5b8

1. ’〈vmely testrészét v. vmely, kül. kezében tartott tárgyat〉 úgy mozdít(ja), mozgat(ja) vki, vmi, hogy az egy pillanatra v. tartósan hozzáér vmihez’ ❖ [A madár] a’ fel-talált füvet a’ vashoz érteti (1779 Miháltz István ford.–Vanière C3100, 87) | ostorát kalapjához értetve ünnepélyesen hajtá meg a herczegnek magát (1881 Beniczkyné Bajza Lenke C0952, 180) | A beteg nappal nagy, párnás karszékében üldögélt, két könyökét a karfához nyomva, anélkül, hogy hátát a támlához értetné (1925 Kosztolányi Dezső 9359017, 378) | [Az ún. mocsári ördög] a húsdarabokat nem veszi észre, ha azokat nem mozgatják előtte vagy az orrához nem értetik (1933 Az állatok világa ford. CD46) | [Móra Ferenc] minden serleget az ajkához értetett, amit a „lélek pohárnoka, a szellem” töltögetett (1975 Hegedűs András 2042055, 107).

2. (rég) ’〈vmely testrészével〉 érint, illet vmit vki’ ❖ [az arabok] a’ látogatáskor kezet fognak; fejek jobb réſzével egymás fejét értetik (1783 Molnár János C0291, 371) | az alfelire ülvén [...] térdivel mellyét érteti, ’s ugrál a’ fazék-mellett, mint a’ béka (1794 Molnár János C0295, 128) | Uram, felele Saul, még mindég értetvén homlokával a’ földet; engem baj és inség veve-környül (1829 Muzárion C5740, 275).

2a. (rég)(orvosi kezelésként) ellát vmivel, részesít vmiben vmit, vkit vki’ ❖ távúl légyen hogy ’ziros vagy ſzáraſztó ſzerekkel érteſſék [a sebet] (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 408) | Kivált ha értetik egy kis Pálinkával Fütyöl, danol, visit, kaczag hahotával [ti. a falusi bálon mulatozó nép] (1777 Erdődy Lajos ford.–Sztáray C1638, 15) | a’ haját el kell nyírni, és a’ fejét hideg vízzel öntözni, tsupa hideg ferdőkkel értetni (1799 Fábián József ford.–Raff C1658, 487).

ÖU: hozzá~, oda~.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. értet, értetik¹

értet tárgyas ige 5b8
1.
〈vmely testrészét v. vmely, kül. kezében tartott tárgyat〉 úgy mozdít(ja), mozgat(ja) vki, vmi, hogy az egy pillanatra v. tartósan hozzáér vmihez
[A madár] a’ fel-talált füvet a’ vashoz érteti
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
ostorát kalapjához értetve ünnepélyesen hajtá meg a herczegnek magát
(1881 Beniczkyné Bajza Lenke)
A beteg nappal nagy, párnás karszékében üldögélt, két könyökét a karfához nyomva, anélkül, hogy hátát a támlához értetné
(1925 Kosztolányi Dezső)
[Az ún. mocsári ördög] a húsdarabokat nem veszi észre, ha azokat nem mozgatják előtte vagy az orrához nem értetik
(1933 Az állatok világa ford.)
[Móra Ferenc] minden serleget az ajkához értetett, amit a „lélek pohárnoka, a szellem” töltögetett
(1975 Hegedűs András)
2. (rég)
〈vmely testrészével〉 érint, illet vmit vki
[az arabok] a’ látogatáskor kezet fognak; fejek jobb réſzével egymás fejét értetik
(1783 Molnár János)
az alfelire ülvén [...] térdivel mellyét érteti, ’s ugrál a’ fazék-mellett, mint a’ béka
(1794 Molnár János)
Uram, felele Saul, még mindég értetvén homlokával a’ földet; engem baj és inség veve-környül
(1829 Muzárion)
2a. (rég)
(orvosi kezelésként) ellát vmivel, részesít vmiben vmit, vkit vki
távúl légyen hogy ’ziros vagy ſzáraſztó ſzerekkel érteſſék [a sebet]
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Kivált ha értetik egy kis Pálinkával Fütyöl, danol, visit, kaczag hahotával [ti. a falusi bálon mulatozó nép]
(1777 Erdődy Lajos ford.Sztáray)
a’ haját el kell nyírni, és a’ fejét hideg vízzel öntözni, tsupa hideg ferdőkkel értetni
(1799 Fábián József ford.Raff)
ÖU: hozzáértet, odaértet
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. értet, értetik¹

Beállítások