értetődik tn ige 12c5 (3. sz-ben v. ign-i alakban)

1. (›külső segítség nélkül‹ jelentésű határozóval, ill. határozó n.: rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmi egyértelmű, nyilvánvaló, evidens〉’ ❖ [A szegényház lakói közül] kerti- és mezei-veteményekre a’ kik leg alkalmatoſsabbak azok fordíttaſſanak. (Ez magátul is értetdik minden más dolgokban) Szeder-fa ültetéſe, selyem-munka (1786 Kónyi János ford.–Tessedik C2734, 101) | Önn’ magától értetdik az, hogy f gondunknak kell lenni, Gyermekeinket Kereſztényekké nevelni (1791 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0173, 477) | Hogy [a koporsó] illendő fából légyen, az magából értetődik (1830 Zádor Elek ford.–Wigand 8532016, 21) | Értetődik, hogy minden egyes estvén, midőn valamelly família a’ páholy birtokában van, azzal azt teheti, a’ mit akar (1836 Honművész C6070, 711) | A többi, mi most következik, magában értetődik s igy hallgatok felőle (1844 Petőfi Sándor ford. C3504, 85) | Minthogy Magyarország függetlenségének akadálya idáig az Ausztriával való viszony volt, önkényt értetődik, hogy Ausztriával együtt e függés is meg fog szűnni (1918 Braun Róbert CD10) | Amit négyszemközt beszéltek, az magától értetődően bizalmas volt (2009 Torma Péter ford.–Larsson 3321005, 508).

2. (/ritk) ’〈mediopasszív jelentésben az ért ige szenvedő származéka helyett〉’ ❖ [A himlő veszélyességét növeli] más betegſégeknek hozzá jarúláſa […], ezek alatt értetdik az aſzſzony rendnél, a’ havi tiſztúlás is (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 655) | az vólt-é a’ régi Pogányoknál a’ bálványozó, a’ki Venus’ képét imádta, vagy a’ ki azt, a’ mi Venuſon értetödött, tudniillik a’ gyönyörüséget? (1777 Molnár János C3195, 563) | Már itt akár a’ R[osa] Cinnamomea, akár a’ R[osa] Damascena értetődjék mindegy (1803 Csokonai Vitéz Mihály C1320, 251) | A’ mi a’ tejről mondatik, a’ tejszinről is értetődjön (1835 Némethy József 8333013, 137) | [Az olasz államvagyon nyilvántartásába] az ipari természetü javak másfél milliárddal vannak felvéve; közéjük értetődnek az államvasutak, amelyeknek értéke egymagában 1200 millió (1912 Budapesti Napló aug. 11. C4894, 39) | [a finnugor megnevezésben] szereplő egyik tag, a finn tágabb értelemben több közeli rokonnyelvre (szorosabb értelemben vett finn, karjalai, vepsze, vót, észt, lív, sőt bizonyos megszorítással a lapp is) értetődik (1937 Zsirai Miklós 9805004, 109) | Hegyi Gyula képviselő úrnak válaszolom azt, hogy azt hiszem, az akadály nem olyan nagy, ahogy ő most ezt elmondta, vagy ahogy ez értetődik ebben a Házban (2000 Országgyűlési Napló CD62).

J: értődik.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ért; ÉKsz.; SzT.

értetődik tárgyatlan ige 12c5 (3. sz-ben v. ign-i alakban)
1. (›külső segítség nélkül‹ jelentésű határozóval, ill. határozó n.: rég)
〈annak kif-ére, hogy vmi egyértelmű, nyilvánvaló, evidens〉
[A szegényház lakói közül] kerti- és mezei-veteményekre a’ kik leg alkalmatoſsabbak azok fordíttaſſanak. (Ez magátul is értetdik minden más dolgokban) Szeder-fa ültetéſe, selyem-munka
(1786 Kónyi János ford.Tessedik)
Önn’ magától értetdik az, hogy f gondunknak kell lenni, Gyermekeinket Kereſztényekké nevelni
(1791 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
Hogy [a koporsó] illendő fából légyen, az magából értetődik
(1830 Zádor Elek ford.Wigand)
Értetődik, hogy minden egyes estvén, midőn valamelly família a’ páholy birtokában van, azzal azt teheti, a’ mit akar
(1836 Honművész)
A többi, mi most következik, magában értetődik s igy hallgatok felőle
(1844 Petőfi Sándor ford.)
Minthogy Magyarország függetlenségének akadálya idáig az Ausztriával való viszony volt, önkényt értetődik, hogy Ausztriával együtt e függés is meg fog szűnni
(1918 Braun Róbert)
Amit négyszemközt beszéltek, az magától értetődően bizalmas volt
(2009 Torma Péter ford.Larsson)
2. (/ritk)
〈mediopasszív jelentésben az ért ige szenvedő származéka helyett〉
[A himlő veszélyességét növeli] más betegſégeknek hozzá jarúláſa […], ezek alatt értetdik az aſzſzony rendnél, a’ havi tiſztúlás is
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
az vólt-é a’ régi Pogányoknál a’ bálványozó, a’ki Venus’ képét imádta, vagy a’ ki azt, a’ mi Venuſon értetödött, tudniillik a’ gyönyörüséget?
(1777 Molnár János)
Már itt akár a’ R[osa] Cinnamomea, akár a’ R[osa] Damascena értetődjék mindegy
(1803 Csokonai Vitéz Mihály)
A’ mi a’ tejről mondatik, a’ tejszinről is értetődjön
(1835 Némethy József)
[Az olasz államvagyon nyilvántartásába] az ipari természetü javak másfél milliárddal vannak felvéve; közéjük értetődnek az államvasutak, amelyeknek értéke egymagában 1200 millió
(1912 Budapesti Napló aug. 11.)
[a finnugor megnevezésben] szereplő egyik tag, a finn tágabb értelemben több közeli rokonnyelvre (szorosabb értelemben vett finn, karjalai, vepsze, vót, észt, lív, sőt bizonyos megszorítással a lapp is) értetődik
(1937 Zsirai Miklós)
Hegyi Gyula képviselő úrnak válaszolom azt, hogy azt hiszem, az akadály nem olyan nagy, ahogy ő most ezt elmondta, vagy ahogy ez értetődik ebben a Házban
(2000 Országgyűlési Napló)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ért; ÉKsz.; SzT.

Beállítások