értődik tn ige 12c5 (3. sz-ben v. ign-i alakban)

1. (›külső segítség nélkül‹ jelentésű határozóval, ill. határozó n.: rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmi egyértelmű, nyilvánvaló, evidens〉’ ❖ magátol értdik a’ dolog, hogy minden hadi kaſſák […], munitziók és egyéb hadi-kéſzületek, akár mely nevet viseljenek, ’s-akár a’ Frantzia akár a’ Piemonti Orſzágló-ſzékhez tartoztanak légyen, ſzoros vigyázás mellett kiadódnak (1799 Magyar Kurír C0335, 152) | Értődik hogy midőn azt mondjuk, hogy ez vagy amaz korban ez vagy amaz erőt tartozunk kifejteni, avval nem akarjuk mondani hogy e’ korban minden más erő képezését teljesen ellehetne hanyagolni (1838 Hasznos Mulatságok C8348, 156) | hiszen maga magátul értődik, hogy investitióra [= beruházásra] forditandó tőkéket nem lehet illy pedantsággal ugy szólván egyenlő adagokra osztani (1843 Széchenyi István CD1501) | Hogy illy országban a kereskedési közlekedés nehéz, sőt néha lehetetlen, magában értődik (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Önként értődik, hogy minden csehszlovákiai kisebbségnek hozzá kell jutnia teljes jogához (1938 Pesti Napló szept. 25. C8716, 9) | egyszer csak magától értődően odaáll a nővér mellé, és segít a pelenkázásban, az átfordításban, aztán, ha épp nincs mellette senki, magától megitatja és megeteti a másik beteget (2008 Kováts Judit 3151009, 1424).

2. ’〈mediopasszív jelentésben az ért ige szenvedő származéka helyett〉’ ❖ A’ kalmárok fontja, melly itt értdik, 16. untziából, vagy 32. lotból álló (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 605) | Fene, úgy tetſzik, egygykor valami mérges, orozó, ’s gyilkos Vadat jelenthetett, ’s ha nem tsalatom, Farkas értdött általa (1801 Sokféle C1531, 42) | [a népszerűségre törekvő költők csoportja] se tudva s készakarva, se ösztönszerűleg nem járt az úton, mely a szó elfogadott jelentése szerint a „népies” alatt értődik (1861 Arany János C6505, 158) | Egyszóval: nevezzék kapitalizmusnak vagy akárminek: a dolgoknak az a rendje értődik e néven, mikor a munkás e renden belül nem egyéb bérszolgánál (1928 Ignotus CD10) | a vonat zakatolása miatt nehezen értődik a szava (1935 Budapesti Hírlap márc. 22. C4723, 9) | – Talán a gonoszt látod majd vendégül? Vagy az emberfiát nem bírod látni se? – mondta Misa de úgy, hogy tréfának értődjön (1961 Lengyel József C6872, 506) | Nyilvánvaló, hogy különböző kultúrákban, szociális rétegekben azonos kifejezések másképp értődnek (1995 BibliaiLex. CD1207).

J: értetődik.

ÖU: bele~, hozzá~, meg~, oda~, rá~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ért; ÉKsz.

értődik tárgyatlan ige 12c5 (3. sz-ben v. ign-i alakban)
1. (›külső segítség nélkül‹ jelentésű határozóval, ill. határozó n.: rég)
〈annak kif-ére, hogy vmi egyértelmű, nyilvánvaló, evidens〉
magátol értdik a’ dolog, hogy minden hadi kaſſák […], munitziók és egyéb hadi-kéſzületek, akár mely nevet viseljenek, ’s-akár a’ Frantzia akár a’ Piemonti Orſzágló-ſzékhez tartoztanak légyen, ſzoros vigyázás mellett kiadódnak
(1799 Magyar Kurír)
Értődik hogy midőn azt mondjuk, hogy ez vagy amaz korban ez vagy amaz erőt tartozunk kifejteni, avval nem akarjuk mondani hogy e’ korban minden más erő képezését teljesen ellehetne hanyagolni
(1838 Hasznos Mulatságok)
hiszen maga magátul értődik, hogy investitióra [= beruházásra] forditandó tőkéket nem lehet illy pedantsággal ugy szólván egyenlő adagokra osztani
(1843 Széchenyi István)
Hogy illy országban a kereskedési közlekedés nehéz, sőt néha lehetetlen, magában értődik
(1855 Vasárnapi Újság)
Önként értődik, hogy minden csehszlovákiai kisebbségnek hozzá kell jutnia teljes jogához
(1938 Pesti Napló szept. 25.)
egyszer csak magától értődően odaáll a nővér mellé, és segít a pelenkázásban, az átfordításban, aztán, ha épp nincs mellette senki, magától megitatja és megeteti a másik beteget
(2008 Kováts Judit)
2.
〈mediopasszív jelentésben az ért ige szenvedő származéka helyett〉
A’ kalmárok fontja, melly itt értdik, 16. untziából, vagy 32. lotból álló
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Fene, úgy tetſzik, egygykor valami mérges, orozó, ’s gyilkos Vadat jelenthetett, ’s ha nem tsalatom, Farkas értdött általa
(1801 Sokféle)
[a népszerűségre törekvő költők csoportja] se tudva s készakarva, se ösztönszerűleg nem járt az úton, mely a szó elfogadott jelentése szerint a „népies” alatt értődik
(1861 Arany János)
Egyszóval: nevezzék kapitalizmusnak vagy akárminek: a dolgoknak az a rendje értődik e néven, mikor a munkás e renden belül nem egyéb bérszolgánál
(1928 Ignotus)
a vonat zakatolása miatt nehezen értődik a szava
(1935 Budapesti Hírlap márc. 22.)
– Talán a gonoszt látod majd vendégül? Vagy az emberfiát nem bírod látni se? – mondta Misa de úgy, hogy tréfának értődjön
(1961 Lengyel József)
Nyilvánvaló, hogy különböző kultúrákban, szociális rétegekben azonos kifejezések másképp értődnek
(1995 BibliaiLex.)
ÖU: beleértődik, hozzáértődik, megértődik, odaértődik, ráértődik
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ért; ÉKsz.

Beállítások