erupció fn 1A

1. ’Vmilyen természeti jelenség, ill. betegség (hirtelen) megnyilvánulása, kitörése.’

1a. (Föld) ’vulkanikus kitörés’ ❖ egy tengerialatti eruptio (1866 Budapesti Szemle C7537, 378) | A szédelgő magasságú sziklafalnak egy része vulcanicus eruptiók következtében [...] különféle terjedelmű barlangféle üregeket formált (1870 Nyáry Jenő CD57) | a sziget egy nagy erupczió következtében elsülyedt a tengerbe (1910 Cholnoky Viktor 9078001, 83) | Erupció [...] tűzhányó hegyek kitörése, amely hamunak, különböző gázoknak és gőzöknek kilövellésével és lávaömléssel jár együtt (1926 TolnaiÚjLex. C5721, 199) | A kutatók szerint a legvalószínűbb az, hogy a magmadóm repedésein behatoló víz [...] gőzzé válik és beindítja az erupciót (2002 Természet Világa CD50).

1b. (Csill) ’vmely csillag mágneses energiájának robbanásszerű anyagkidobódással járó hirtelen felszabadulása, kül. a Nap sugárzási kitörése, ill. az így kilökődő anyag’ ❖ Még a nap korongján megjelenő foltok és erupciók is befolyással birnak sorsunkra (1888 Pesti Hírlap júl. 29. C5636, 11) | [Frederick William] Herschel azt véli, hogy a napfoltok lyukak a nap tömegében, a melyeket valami erupció hozhatott létre (1894 Budapesti Hírlap dec. 6. C4741, 3) | [az üstökösök] létrejöhettek a Nap erupcióiból, vagy a nagy bolygók hasonló kitöréseiből (1911 Pesti Hírlap ápr. 9. C5659, 72) | napkitörés, erupció [...] a Nap valamely aktív területe fölött [...] bekövetkező heves energiafelszabadulás (2001 MagyarNagyLex. C7362, 567).

1c. (Orvos) ’vmely kiütéses bőrbetegség belobbanása, ritk. maga a megjelenő kiütés, seb’ ❖ Álhimlő mellett látszanak szólani: az igen rövid kórelőzményi időszak, a szabálytalan kiújulások (menynyiben az 5-dik, illetőleg 6-dik napon újabb eruptio mutatkozott) (1874 Orvosi Hetilap C8124, 79) | Eruptio az orvostudományban a bőrkiütéseknek hirtelen megjelenését, kitörését jelenti (1912 RévaiNagyLex. C5702, 687) | elektronmikroszkóppal tanulmányozta a zosteres erupciókat (1971 Orvosi Hetilap C8217, 3152) | Az orvoslást szolgáló eljárásokat két csoportra oszthatjuk: a seb (erupció) gyógyítására [...], illetve az okok megszüntetésére irányuló eljárásokra (2000 Kótyuk Erzsébet CD48).

2. (vál) ’vmely (társadalmi) jelenségnek, történésnek nagy erővel történő, hirtelen felszínre kerülése, kitörése’ ❖ a kormányzási zűrzavar, a vezérpolitikusok élhetetlensége, a többiek klikk-szelleme, a terjedő corrupció, mely maholnap erupciót von maga után (1879 Pesti Hírlap dec. 30. C5627, [1]) | nagy társadalmi erupciók (1911 Bálint Aladár CD10) | magyar szellemi erupció (1990 Népszava máj. 2. C7455, [1]) | Egy nagy, feltartóztathatatlan erupció előtt állunk. Előző korok hibái, tévedései készülnek önmagukat megbosszulni (2002 Magyar Hírlap CD09).

2a. (vál) ’heves érzelmi fellobbanás, felindulás, indulat’ ❖ már magam is szeretem ezen [ti. a Helmeczi Mihályhoz írt] Epistolámat, bár kecsetlen eruptiója gondolkozásomnak ’s érzéseimnek (1812 Kazinczy Ferenc C2562, 283) | a tiszteletes úr s magad nagyon alkalmasak vagytok az ily eruptiókra és a vigalomnak mintegy ily hirtelen kitöréseire (1867 Rákosi Jenő ford.–Shakespeare CD11) | Ady Endre hisztériás, extatikus, vizionárius, féktelen erupciókban kitörő hangja (1909 Kéri Pál CD10) | A formák mintegy parancsolnak és a lélekben az erupciók a szorító, vagy táguló formák kényszeréből születnek (1947 Vajda Endre 2052016, 133).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

erupció főnév 1A
1.
Vmilyen természeti jelenség, ill. betegség (hirtelen) megnyilvánulása, kitörése.
1a. (Föld)
vulkanikus kitörés
egy tengerialatti eruptio
(1866 Budapesti Szemle)
A szédelgő magasságú sziklafalnak egy része vulcanicus eruptiók következtében [...] különféle terjedelmű barlangféle üregeket formált
(1870 Nyáry Jenő)
a sziget egy nagy erupczió következtében elsülyedt a tengerbe
(1910 Cholnoky Viktor)
Erupció [...] tűzhányó hegyek kitörése, amely hamunak, különböző gázoknak és gőzöknek kilövellésével és lávaömléssel jár együtt
(1926 TolnaiÚjLex.)
A kutatók szerint a legvalószínűbb az, hogy a magmadóm repedésein behatoló víz [...] gőzzé válik és beindítja az erupciót
(2002 Természet Világa)
1b. (Csill)
vmely csillag mágneses energiájának robbanásszerű anyagkidobódással járó hirtelen felszabadulása, kül. a Nap sugárzási kitörése, ill. az így kilökődő anyag
Még a nap korongján megjelenő foltok és erupciók is befolyással birnak sorsunkra
(1888 Pesti Hírlap júl. 29.)
[Frederick William] Herschel azt véli, hogy a napfoltok lyukak a nap tömegében, a melyeket valami erupció hozhatott létre
(1894 Budapesti Hírlap dec. 6.)
[az üstökösök] létrejöhettek a Nap erupcióiból, vagy a nagy bolygók hasonló kitöréseiből
(1911 Pesti Hírlap ápr. 9.)
napkitörés, erupció [...] a Nap valamely aktív területe fölött [...] bekövetkező heves energiafelszabadulás
(2001 MagyarNagyLex.)
1c. (Orvos)
vmely kiütéses bőrbetegség belobbanása, ritk. maga a megjelenő kiütés, seb
Álhimlő mellett látszanak szólani: az igen rövid kórelőzményi időszak, a szabálytalan kiújulások (menynyiben az 5-dik, illetőleg 6-dik napon újabb eruptio mutatkozott)
(1874 Orvosi Hetilap)
Eruptio az orvostudományban a bőrkiütéseknek hirtelen megjelenését, kitörését jelenti
(1912 RévaiNagyLex.)
elektronmikroszkóppal tanulmányozta a zosteres erupciókat
(1971 Orvosi Hetilap)
Az orvoslást szolgáló eljárásokat két csoportra oszthatjuk: a seb (erupció) gyógyítására [...], illetve az okok megszüntetésére irányuló eljárásokra
(2000 Kótyuk Erzsébet)
2. (vál)
vmely (társadalmi) jelenségnek, történésnek nagy erővel történő, hirtelen felszínre kerülése, kitörése
a kormányzási zűrzavar, a vezérpolitikusok élhetetlensége, a többiek klikk-szelleme, a terjedő corrupció, mely maholnap erupciót von maga után
(1879 Pesti Hírlap dec. 30.)
nagy társadalmi erupciók
(1911 Bálint Aladár)
magyar szellemi erupció
(1990 Népszava máj. 2.)
Egy nagy, feltartóztathatatlan erupció előtt állunk. Előző korok hibái, tévedései készülnek önmagukat megbosszulni
(2002 Magyar Hírlap)
2a. (vál)
heves érzelmi fellobbanás, felindulás, indulat
már magam is szeretem ezen [ti. a Helmeczi Mihályhoz írt] Epistolámat, bár kecsetlen eruptiója gondolkozásomnak ’s érzéseimnek
(1812 Kazinczy Ferenc)
a tiszteletes úr s magad nagyon alkalmasak vagytok az ily eruptiókra és a vigalomnak mintegy ily hirtelen kitöréseire
(1867 Rákosi Jenő ford.Shakespeare)
Ady Endre hisztériás, extatikus, vizionárius, féktelen erupciókban kitörő hangja
(1909 Kéri Pál)
A formák mintegy parancsolnak és a lélekben az erupciók a szorító, vagy táguló formák kényszeréből születnek
(1947 Vajda Endre)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások