esemény fn 4B

1. (érdeklődésre számot tartó, jelentős) történés, ill. (vkinek a) történet(e), eset(e)’ ❖ Orfeus. [Euridikét szólítva:] Ah halgaſs, és jövel! zabolázd-meg forróságodat, melly a’ mi boldogtalan eſeményünket örökre kárhoztatja (1774 Kónyi János ford. C2738, 35) | borzalmasnál borzadalmasabb dolgokat és eseményeket beszélnek e csárda lakosairól és szerencsétlenül járt utazókról (1846 Jókai Mór CD18) | Egy hónap kéne rá, hogy az utósó egy hónapi eseményeimet leírjam csak vázolatban is. Bejártam Tolnát Baranyát. Pestről el, Pestre vissza, meg onnan ide (1848 Petőfi Sándor 8366481, 170) | VIII. Bonifácz pápa, a kinek a kor eseményeire a legnagyobb és legkárhozatosabb befolyása volt (1882 Szász Károly² 8426066, 305) | [az 1848. március] 15-iki pesti események (1884 Szathmáry Károly 8428005, 54) | Szinte nem is volt év, hogy valamilyen nemzetközi esemény új külpolitikai tájékozódás lehetőségeit ne villantotta volna fel (1959 Csatári Dániel 2056042, 108) | Az idén eddig már 2135-ször kellett kivonulni a tűzszerészeknek, tavaly pedig 2803 „eseményünk” volt (2002 Magyar Hírlap CD09).

1a. (rég) ’előre nem látható, váratlan, véletlen történés’ ❖ Öröm és bánat, kedv és gyönyörködés, mind csak eseményeknek míve (1814 Kazinczy Ferenc ford.–Kayser C2531, 149) | A’ heves indulatok, millyen az öröm, a’ harag, a’ bú és bánat. Tekintsük bár ezeket eseményeknek, vagy a’ lélek’ valóságos nyavalyájának, arról tsakugyan bizonyossá tesz bennünket a’ tapasztalás, hogy a’ test azoknak zúdulása közben rendkivül szenved, ’s leroskad alattok (1830 Zádor Elek ford.–Wigand 8532016, 11) | A viszonyok ily módoni alakúlása alatt egy kis esemény jöve közbe (1844 Bajza József C0714, 78).

2. ’élő szervezetben v. vmely működő rendszerben végbemenő (rendkívüli) folyamat, ill. abban bekövetkező (traumatikus) változás’ ❖ Kártékony lehet a’ langy lábferdő: [...] b.) Mind azon eseményekben, mellyek romlott, ártalmas, és ingerlő gyomor vagy bél matériából származnak (1830 Zádor Elek ford.–Wigand 8532016, 27) | A munkaszünetek ideje alatt[,] idézze azt elő akár betegség, akár pénzzavarok, vagy természeti események, a munkások elfoglaltságáról gondoskodni a társulatok, biztositó intézetek, takarék pénztárak feladata (1874 Edvi Illés László 8121002, 8) | a magas vérnyomások felderítetlensége és/vagy hiányzó vagy hibás kezelése hogyan vezet „agyi események”, agyvérzés bekövetkezéséhez (1986 Losonczi Ágnes 1095001, 73) | hordozható készülék, amely abban a kritikus pillanatban méri a beteg vérnyomását és rögzíti EKG-ját is ezzel egyidejűleg, amikor a szívműködésben élettanilag fontos esemény zajlik (1996 Magyar Hírlap CD09) | nagy távolságokban rövid idő alatt lejátszódó csillagászati események, szuperrobbanások közvetlen hatással lehetnek Földünkre és annak bioszférájára (2000 Természet Világa CD50) | Általános alapelv, hogy az akut kardiális eseményt követően minden beteg részt vegyen az ún. korai kardiális rehabilitációban (2009 Simon Éva–Bakai Judit 3272001, 249).

Ö: bal~, kár~, sport~, világ~.

UB: -dús.

ÖU: beszéd~, birkózó~, élet~, gyász~, hang~, kor~, kül~, mellék~, rém~, rész~, sakk~, záró~.

ÖE: ~ábrázolás, ~anyag, ~beszámoló, ~csoport, ~folyam, ~gazdag, ~halmaz, ~kör, ~krónika, ~lánc, ~leírás, ~napló, ~sor, ~szál, ~tár, ~teljes, ~tér, ~terhes, ~történet.

Sz: eseményi, eseményke, eseményű.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. esik; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

esemény főnév 4B
1.
(érdeklődésre számot tartó, jelentős) történés, ill. (vkinek a) történet(e), eset(e)
Orfeus. [Euridikét szólítva:] Ah halgaſs, és jövel! zabolázd-meg forróságodat, melly a’ mi boldogtalan eſeményünket örökre kárhoztatja
(1774 Kónyi János ford.)
borzalmasnál borzadalmasabb dolgokat és eseményeket beszélnek e csárda lakosairól és szerencsétlenül járt utazókról
(1846 Jókai Mór)
Egy hónap kéne rá, hogy az utósó egy hónapi eseményeimet leírjam csak vázolatban is. Bejártam Tolnát Baranyát. Pestről el, Pestre vissza, meg onnan ide
(1848 Petőfi Sándor)
VIII. Bonifácz pápa, a kinek a kor eseményeire a legnagyobb és legkárhozatosabb befolyása volt
(1882 Szász Károly²)
[az 1848. március] 15-iki pesti események
(1884 Szathmáry Károly)
Szinte nem is volt év, hogy valamilyen nemzetközi esemény új külpolitikai tájékozódás lehetőségeit ne villantotta volna fel
(1959 Csatári Dániel)
Az idén eddig már 2135-ször kellett kivonulni a tűzszerészeknek, tavaly pedig 2803 „eseményünk” volt
(2002 Magyar Hírlap)
1a. (rég)
előre nem látható, váratlan, véletlen történés
Öröm és bánat, kedv és gyönyörködés, mind csak eseményeknek míve
(1814 Kazinczy Ferenc ford.Kayser)
A’ heves indulatok, millyen az öröm, a’ harag, a’ bú és bánat. Tekintsük bár ezeket eseményeknek, vagy a’ lélek’ valóságos nyavalyájának, arról tsakugyan bizonyossá tesz bennünket a’ tapasztalás, hogy a’ test azoknak zúdulása közben rendkivül szenved, ’s leroskad alattok
(1830 Zádor Elek ford.Wigand)
A viszonyok ily módoni alakúlása alatt egy kis esemény jöve közbe
(1844 Bajza József)
2.
élő szervezetben v. vmely működő rendszerben végbemenő (rendkívüli) folyamat, ill. abban bekövetkező (traumatikus) változás
Kártékony lehet a’ langy lábferdő: [...] b.) Mind azon eseményekben, mellyek romlott, ártalmas, és ingerlő gyomor vagy bél matériából származnak
(1830 Zádor Elek ford.Wigand)
A munkaszünetek ideje alatt[,] idézze azt elő akár betegség, akár pénzzavarok, vagy természeti események, a munkások elfoglaltságáról gondoskodni a társulatok, biztositó intézetek, takarék pénztárak feladata
(1874 Edvi Illés László)
a magas vérnyomások felderítetlensége és/vagy hiányzó vagy hibás kezelése hogyan vezet „agyi események”, agyvérzés bekövetkezéséhez
(1986 Losonczi Ágnes)
hordozható készülék, amely abban a kritikus pillanatban méri a beteg vérnyomását és rögzíti EKG-ját is ezzel egyidejűleg, amikor a szívműködésben élettanilag fontos esemény zajlik
(1996 Magyar Hírlap)
nagy távolságokban rövid idő alatt lejátszódó csillagászati események, szuperrobbanások közvetlen hatással lehetnek Földünkre és annak bioszférájára
(2000 Természet Világa)
Általános alapelv, hogy az akut kardiális eseményt követően minden beteg részt vegyen az ún.úgynevezett korai kardiális rehabilitációban
(2009 Simon Éva–Bakai Judit)
UB: -dús
ÖU: beszédesemény, birkózóesemény, életesemény, gyászesemény, hangesemény, koresemény, külesemény, mellékesemény, rémesemény, részesemény, sakkesemény, záróesemény
ÖE: eseményábrázolás, eseményanyag, eseménybeszámoló, eseménycsoport, eseményfolyam, eseménygazdag, eseményhalmaz, eseménykör, eseménykrónika, eseménylánc, eseményleírás, eseménynapló, eseménysor, eseményszál, eseménytár, eseményteljes, eseménytér, eseményterhes, eseménytörténet
Sz: eseményi, eseményke, eseményű
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. esik; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások