esetleg módsz, hsz és fn 

I. módsz 0

1. ’〈annak kif-ére, hogy a megnyilatkozó v. a szóban forgó személy vmely esemény, helyzet, állapot, körülmény bekövetkezését, fennállását stb. (nem valószínűnek, de) elképzelhetőnek, ill. lehetségesnek tartja〉’ ❖ Bátori.: Hah! Itt is szerelmi vallást tész, csapongó! Semsey.: S hol még, felelj meg, rút rágalmazó, Hol még? Bátori.: Perényi Gábor’ hitvesénél: Isméred e levélt? Semsey.: Üdvömre mondom, Ez e kisaszszonyt illeté – Bátori.: Kisaszszony? Etelke.: Való; – esetleg Gábor’ hitvesénél Hagyám ma este (1837 Garay János 8154028, 930) | Ugyan szólj csak: nem látott-e még Mariána? Nem tűntem-e esetleg szemébe? (1863 Kazinczy Gábor ford.–Molière 8230001, 61) | Az esetleg fennmaradó összeget, mint a Péterfy Sándor nevét viselő alapítványt, a Tanítók Házához fogjuk csatolni (1896 Evangélikus Családi Lap 8617001, 152) | Pedro már kezében tartott egy csomag kártyát, határozott aggodalommal arcán, mint aki miattam esetleg elesik megszokott kedves szórakozásától (1944 Remenyik Zsigmond 9561001, 37) | – Ha eléred a korhatárt, te is mindjárt nyugdíjaztatod magad? – kérdezte. – Még nem tudom. Etáéktól függ. Ha addigra végleg hazatérnek, akkor esetleg... – felelt az asszony (1971 Népszava máj. 15. C7436, 6) | Ha esetleg az érdekelne, hogy miért nem lett több gyerekünk, a válasz az, hogy te vagy az egyetlen gyerek, akire szükségünk van (2007 Mesterházi Mónika ford.–Munro 3150004, 283).

1a. (ksz-szerűen is) ’〈annak kif-ére, hogy a megnyilatkozó v. a szóban forgó személy v. dolog igény v. szükség esetén vmely további v. az alapesettől eltérő dolgot lehetővé tesz, megenged, ill. előirányoz〉’ ❖ A pest-jászberényi országut mellett fekvő, Jászberénynyel határos kerekudvari pusztán, egy 240 holdnyi birtok, melly áll szántóföld- és rétből, f. é. Sz.-Mihálytól számitott három, s esetleg hat évre, haszonbérbe kiadatik (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Egy végrendeleti függelék meghagyta, hogy az örökösök a házban közös háztartásban tartoznak élni, s Mari örököstársnéjukat, ki még kiskorú, nevelni s esetleg férjhez adni kötelesek (1877 Mikszáth Kálmán CD04) | [a tánchelyiségből] minden szekrény, iróasztal, könyvállvány, ebédlőasztal eltávolitandó. Itt csak pamlagok, székek, kanapék, tükrök s esetleg a zongora maradhat (1883 Ozoray Árpád 8343001, 23) | Darálómalom, teljes felszerelés, esetleg darabonként is, valamint egy 1939-es tipusu Opel „Olympia” luxusautó használt állapotban eladó (1942 Déli Hírlap 2121001, 12) | A zsírjában megfuttatjuk a felkarikázott újhagymát. Hozzáadjuk a házi tarhonyát, erős lángon átpirítjuk. Felöntjük 1,2 l vízzel (esetleg alaplével) (2009 Mautner Zsófia 3232001, 158).

1b. ’〈kérés, kívánság, utasítás, ill. felajánlás erejének csökkentésére〉’ ❖ Toldy István vál. tag egy nagyterjedelmű értekezést adott be „Esztergom város magyar nevéről”. Szerzője Kiss Mihály, nyug. főügyész, Esztergomban, ki is műve megbíráltatását s esetleg kiadását kéri (1870 Századok CD57) | Esetleg érdeklődhetek (1916 Tersánszky Józsi Jenő 9706011, 36) | Timár körülnézett. Az ágy már ki volt bontva. Tekintete a pamlagra esett, melyet rövidsége és két hurkás karja kényelmetlenné tettek a fekvésre. – Tudnál esetleg ezen is aludni? – kérdezte a fiút (1922 Babits Mihály 9014126, 37) | Napjaink csodálatos életében egy tizennégy éves gyereket nem kelthetek fel reggel nyolc órakor meg kilenckor, hogy jöjjön esetleg segíteni (1991 Őrszigethy Erzsébet 2038002, 15) | – Esetleg elvihetünk? (2010 Leiner Laura 3208002, 54).

2. (ksz-szerűen is) ’〈az alternatívák közül a (leg)ritkább v. a (leg)kevésbé jellemző jelzésére〉’ ❖ A harmatkása csemegeféle főzelék a népnél, esetleg az úri asztaloknál is (1888 Jókai Mór CD18) | Délutáni sétáinál, a kertekben, amint gyomláltak, vagy a réten, ha gyűjtöttek, esetleg vasárnap a templomban kiszemelte magának a legszebb menyecskét vagy leányzót (mert varietas delectat) (1899 Mikszáth Kálmán CD04) | A gazda – különösen ha többször meglopták – lemondott a lótartásról, s áttért esetleg a marhaigázásra (1940 Giday Kálmán 2202002, 245) | Figyeljük meg a tíz hónap körüli gyerek játékát. Hempergőjében fekszik – hason vagy háton –, esetleg ül, és a körülötte levő tárgyakkal manipulál (1970 Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes 9435001, 57) | A család együtt ebédelt, utána apám lefeküdt aludni, majd sokszor visszament az irodába, vagy esetleg ügyvédbojtárjai jöttek hozzá referálni (2007 Vajda Miklós 3150013, 1252) | A huszár a jobb kengyelvasra csatolt, kisméretű, vasból, esetleg rézből készült kopjatartóba helyezte a kopjarúd végét (2010 Kovács S. Tibor 3187002, 211).

II. hsz 0 (rég)

’előre nem tervezett, ill. nem várt módon, a véletlennek köszönhetően’ ❖ Osnabrückben a’ szabadelmű polgármester Stüve, kinek neve Hannovera alkotmányos harczainak történeteiben örökké díszleni fog, csak esetleg került ki egy ellene irányzott gyilkos merényt (1843 Pesti Hírlap CD61) | Időközben s esetleg történt megtudnom Vadnaitól, hogy verseim 1ső kötetének azon példányai, melyekkel egy időben a te bajodat szaporítottam, nála vannak letéve s így hozzád a kérdezés helyett tisztán csak baráti köszönetet kellett volna írnom (1859 Lévay József 8173077, 371) | Mordtmann 68-ik számáról „skizzenbuch eines türkischen hofbeamten” [= egy török udvari tisztviselő vázlatkönyve] is hajlandóbb volnék feltenni, hogy nem a Corvinából való, s talán csak esetleg került a szeraili könyvtárba (1878 Ábel Jenő 8613001, 75).

a. ’rendszertelenül, véletlenszerűen’ ❖ De mikép lehet ezen erőből hasznot huzni? Már eddig is használták, de ritkán és többnyire esetleg (1847 Hetilap CD61) | Nem csoda azután, hogy az ily gyűjtésekből, melyek csupán alkalmilag, ott hol erre tér nyilt, vagy a hová a gyűjtő bejuthatott, esetleg és nem rendszeresen történtek, – ily aránytalan testté nevekedett codex diplomatikusunk [= okmánytárunk], mely míg egyes részleteknek figyelmetlen ismétlése által sok helyt kinövésekben szenved: addig másutt, és legtöbbnyire, érzékeny hiányokat mutat fel (1868 Ipolyi Arnold CD57).

III. fn 3B8 (rég)

’véletlenszerűség, ill. véletlen eset’ ❖ Nem akarom, hogy e találkozás a titok szinét viselje, hanem az esetlegét (1855 Jósika Miklós C2379, 134) | Az ut mellett egyarányos távolságra 26 kis ház áll, mellyek a gyalogosoknak vihar, hógörgeteg (lavina) s egyéb esetleg ellen menedéket szolgáltatnak (1859 Vasárnapi Újság CD56) | épen első fényes sikere után közvetlenül hozta össze az esetleg Johannával (1883 Szász Károly² ford.–Theuriet C3838, 166) | Ez állandó készenlét: a militarizmus. S ehhez, hogy tökéletes legyen, kellett – úgy vélték – a monarchiának önjogúsága, a kormányzatnak parlamenti esetlegektől s néphangulatoktól meg nem zavart mindenhatósága (1917 Ignotus CD10).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. esetleges; ÉKsz.

esetleg módosítószó, határozószó és főnév
I. módosítószó 0
1.
〈annak kif-ére, hogy a megnyilatkozó v. a szóban forgó személy vmely esemény, helyzet, állapot, körülmény bekövetkezését, fennállását stb. (nem valószínűnek, de) elképzelhetőnek, ill. lehetségesnek tartja〉
Bátori.: Hah! Itt is szerelmi vallást tész, csapongó! Semsey.: S hol még, felelj meg, rút rágalmazó, Hol még? Bátori.: Perényi Gábor’ hitvesénél: Isméred e levélt? Semsey.: Üdvömre mondom, Ez e kisaszszonyt illeté – Bátori.: Kisaszszony? Etelke.: Való; – esetleg Gábor’ hitvesénél Hagyám ma este
(1837 Garay János)
Ugyan szólj csak: nem látott-e még Mariána? Nem tűntem-e esetleg szemébe?
(1863 Kazinczy Gábor ford.Molière)
Az esetleg fennmaradó összeget, mint a Péterfy Sándor nevét viselő alapítványt, a Tanítók Házához fogjuk csatolni
(1896 Evangélikus Családi Lap)
Pedro már kezében tartott egy csomag kártyát, határozott aggodalommal arcán, mint aki miattam esetleg elesik megszokott kedves szórakozásától
(1944 Remenyik Zsigmond)
– Ha eléred a korhatárt, te is mindjárt nyugdíjaztatod magad? – kérdezte. – Még nem tudom. Etáéktól függ. Ha addigra végleg hazatérnek, akkor esetleg... – felelt az asszony
(1971 Népszava máj. 15.)
Ha esetleg az érdekelne, hogy miért nem lett több gyerekünk, a válasz az, hogy te vagy az egyetlen gyerek, akire szükségünk van
(2007 Mesterházi Mónika ford.Munro)
1a. (ksz-szerűen is)
〈annak kif-ére, hogy a megnyilatkozó v. a szóban forgó személy v. dolog igény v. szükség esetén vmely további v. az alapesettől eltérő dolgot lehetővé tesz, megenged, ill. előirányoz〉
A pest-jászberényi országut mellett fekvő, Jászberénynyel határos kerekudvari pusztán, egy 240 holdnyi birtok, melly áll szántóföld- és rétből, f.folyó ’éppen tartó, folyamatban levő’ é.év Sz.Szent-Mihálytól számitott három, s esetleg hat évre, haszonbérbe kiadatik
(1859 Vasárnapi Újság)
Egy végrendeleti függelék meghagyta, hogy az örökösök a házban közös háztartásban tartoznak élni, s Mari örököstársnéjukat, ki még kiskorú, nevelni s esetleg férjhez adni kötelesek
(1877 Mikszáth Kálmán)
[a tánchelyiségből] minden szekrény, iróasztal, könyvállvány, ebédlőasztal eltávolitandó. Itt csak pamlagok, székek, kanapék, tükrök s esetleg a zongora maradhat
(1883 Ozoray Árpád)
Darálómalom, teljes felszerelés, esetleg darabonként is, valamint egy 1939-es tipusu Opel „Olympia” luxusautó használt állapotban eladó
(1942 Déli Hírlap)
A zsírjában megfuttatjuk a felkarikázott újhagymát. Hozzáadjuk a házi tarhonyát, erős lángon átpirítjuk. Felöntjük 1,2 lliter vízzel (esetleg alaplével)
(2009 Mautner Zsófia)
1b.
〈kérés, kívánság, utasítás, ill. felajánlás erejének csökkentésére〉
Toldy István vál.választmányi tag egy nagyterjedelmű értekezést adott be „Esztergom város magyar nevéről”. Szerzője Kiss Mihály, nyug.nyugalmazott főügyész, Esztergomban, ki is műve megbíráltatását s esetleg kiadását kéri
(1870 Századok)
Esetleg érdeklődhetek
(1916 Tersánszky Józsi Jenő)
Timár körülnézett. Az ágy már ki volt bontva. Tekintete a pamlagra esett, melyet rövidsége és két hurkás karja kényelmetlenné tettek a fekvésre. – Tudnál esetleg ezen is aludni? – kérdezte a fiút
(1922 Babits Mihály)
Napjaink csodálatos életében egy tizennégy éves gyereket nem kelthetek fel reggel nyolc órakor meg kilenckor, hogy jöjjön esetleg segíteni
(1991 Őrszigethy Erzsébet)
Esetleg elvihetünk?
(2010 Leiner Laura)
2. (ksz-szerűen is)
〈az alternatívák közül a (leg)ritkább v. a (leg)kevésbé jellemző jelzésére〉
A harmatkása csemegeféle főzelék a népnél, esetleg az úri asztaloknál is
(1888 Jókai Mór)
Délutáni sétáinál, a kertekben, amint gyomláltak, vagy a réten, ha gyűjtöttek, esetleg vasárnap a templomban kiszemelte magának a legszebb menyecskét vagy leányzót (mert varietas delectat)
(1899 Mikszáth Kálmán)
A gazda – különösen ha többször meglopták – lemondott a lótartásról, s áttért esetleg a marhaigázásra
(1940 Giday Kálmán)
Figyeljük meg a tíz hónap körüli gyerek játékát. Hempergőjében fekszik – hason vagy háton –, esetleg ül, és a körülötte levő tárgyakkal manipulál
(1970 Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes)
A család együtt ebédelt, utána apám lefeküdt aludni, majd sokszor visszament az irodába, vagy esetleg ügyvédbojtárjai jöttek hozzá referálni
(2007 Vajda Miklós)
A huszár a jobb kengyelvasra csatolt, kisméretű, vasból, esetleg rézből készült kopjatartóba helyezte a kopjarúd végét
(2010 Kovács S. Tibor)
II. határozószó 0 (rég)
előre nem tervezett, ill. nem várt módon, a véletlennek köszönhetően
Osnabrückben a’ szabadelmű polgármester Stüve, kinek neve Hannovera alkotmányos harczainak történeteiben örökké díszleni fog, csak esetleg került ki egy ellene irányzott gyilkos merényt
(1843 Pesti Hírlap)
Időközben s esetleg történt megtudnom Vadnaitól, hogy verseim 1ső kötetének azon példányai, melyekkel egy időben a te bajodat szaporítottam, nála vannak letéve s így hozzád a kérdezés helyett tisztán csak baráti köszönetet kellett volna írnom
(1859 Lévay József)
Mordtmann 68-ik számáról „skizzenbuch eines türkischen hofbeamten” [= egy török udvari tisztviselő vázlatkönyve] is hajlandóbb volnék feltenni, hogy nem a Corvinából való, s talán csak esetleg került a szeraili könyvtárba
(1878 Ábel Jenő)
a.
rendszertelenül, véletlenszerűen
De mikép lehet ezen erőből hasznot huzni? Már eddig is használták, de ritkán és többnyire esetleg
(1847 Hetilap)
Nem csoda azután, hogy az ily gyűjtésekből, melyek csupán alkalmilag, ott hol erre tér nyilt, vagy a hová a gyűjtő bejuthatott, esetleg és nem rendszeresen történtek, – ily aránytalan testté nevekedett codex diplomatikusunk [= okmánytárunk], mely míg egyes részleteknek figyelmetlen ismétlése által sok helyt kinövésekben szenved: addig másutt, és legtöbbnyire, érzékeny hiányokat mutat fel
(1868 Ipolyi Arnold)
III. főnév 3B8 (rég)
véletlenszerűség, ill. véletlen eset
Nem akarom, hogy e találkozás a titok szinét viselje, hanem az esetlegét
(1855 Jósika Miklós)
Az ut mellett egyarányos távolságra 26 kis ház áll, mellyek a gyalogosoknak vihar, hógörgeteg (lavina) s egyéb esetleg ellen menedéket szolgáltatnak
(1859 Vasárnapi Újság)
épen első fényes sikere után közvetlenül hozta össze az esetleg Johannával
(1883 Szász Károly² ford.Theuriet)
Ez állandó készenlét: a militarizmus. S ehhez, hogy tökéletes legyen, kellett – úgy vélték – a monarchiának önjogúsága, a kormányzatnak parlamenti esetlegektől s néphangulatoktól meg nem zavart mindenhatósága
(1917 Ignotus)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. esetleges; ÉKsz.

Beállítások