eshetőség fn 3B8

1. ’vmely esemény, történés, helyzet bekövetkezésének a lehetősége, ill. annak valószínűsége, esélye’ ❖ hasonlóképen fejeztetik ki az eset benemkövetkezése olly törtszám által, melly az egyhez olly viszonyban áll, mint az eshetőségnek nem kedvező esetek száma a minden feltehető esetek számához, stb. (1857 Vasárnapi Újság CD56) | mindenki saját boldogulásának eshetőségeit latolgatta (1876 Beöthy Zsolt CD57) | Pali a kórjelzésük, gyógyulási eshetőségük iránt érdeklődött (1933 Kosztolányi Dezső 9359181, 131) | mind az izraeli, mind a palesztin fél hozzájárult ehhez az átkozott konfliktushoz. Időnként azonban volna eshetőség kitörni e körből (2002 Magyar Hírlap CD09).

2. ’a jövőben bekövetkezhető, lehetséges esemény, helyzet’ ❖ a’ monarchia megerősödött ama’ csapás alatt, melly azt olly súlyosan érte; az örökségi jog védelve szabályozza ’s kormányozza a’ jövendőnek minden eshetőségeit (1843 Pesti Hírlap CD61) | Több zászlóalj már elindult Larissába, minthogy a Görögország felől fenyegető eshetőségekkel szemben a határon nagyobb csapatokat öszpontositanak (1876 A Hon 8600002, 1) | Egy percre sem áltattuk magunkat azzal, hogy a háborut el lehet szigetelni Szerbiára és az egész uton azokról a borzalmas eshetőségekről beszélgettünk, amelyeket a legközelebbi időkben át kell élnünk (1927 Weltner Jakab 9787009, 263) | Számba kell venniük azokat az eshetőségeket, amelyek az ő szakmájukban változásokat hozhatnak (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. esik; ÉKsz.; SzT.

eshetőség főnév 3B8
1.
vmely esemény, történés, helyzet bekövetkezésének a lehetősége, ill. annak valószínűsége, esélye
hasonlóképen fejeztetik ki az eset benemkövetkezése olly törtszám által, melly az egyhez olly viszonyban áll, mint az eshetőségnek nem kedvező esetek száma a minden feltehető esetek számához, stb.s a többi
(1857 Vasárnapi Újság)
mindenki saját boldogulásának eshetőségeit latolgatta
(1876 Beöthy Zsolt)
Pali a kórjelzésük, gyógyulási eshetőségük iránt érdeklődött
(1933 Kosztolányi Dezső)
mind az izraeli, mind a palesztin fél hozzájárult ehhez az átkozott konfliktushoz. Időnként azonban volna eshetőség kitörni e körből
(2002 Magyar Hírlap)
2.
a jövőben bekövetkezhető, lehetséges esemény, helyzet
a’ monarchia megerősödött ama’ csapás alatt, melly azt olly súlyosan érte; az örökségi jog védelve szabályozza ’s kormányozza a’ jövendőnek minden eshetőségeit
(1843 Pesti Hírlap)
Több zászlóalj már elindult Larissába, minthogy a Görögország felől fenyegető eshetőségekkel szemben a határon nagyobb csapatokat öszpontositanak
(1876 A Hon)
Egy percre sem áltattuk magunkat azzal, hogy a háborut el lehet szigetelni Szerbiára és az egész uton azokról a borzalmas eshetőségekről beszélgettünk, amelyeket a legközelebbi időkben át kell élnünk
(1927 Weltner Jakab)
Számba kell venniük azokat az eshetőségeket, amelyek az ő szakmájukban változásokat hozhatnak
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. esik; ÉKsz.; SzT.

Beállítások