esküvés fn 4B

1. (ritk) ’az esküszik igével kifejezett cselekvés’ ❖ Átoknak Esküvésével fogadja, hogy Szüléít meg-betsülli (1781 Gombási István ford. C1884, 194).

2. (vál) ’vmely állítás igazságát megerősítő, ill. vminek a megtételére való kötelezettségvállalást kifejező eskü, fogadalom’ ❖ ſzerelmemrl tett esküvéſeket meg-eröſiteni (1772 Zechenter Antal ford.–Voltaire 7386008, 34) | Én rendőrbiztos vagyok; engem esküvésem kötelez a többek között arra is, hogy mikor a jég zajlik, másokat nem engedek a Dunán átmenni (1879 Jókai Mór 8209007, 412) | lopás, szökés, hamis esküvés stb. megbüntetésére alkalmazott kivégzés [a római hadseregnél] (1894 PallasLex. CD02) | 187 (száznyolcvanhét) magyar főpap, főúr, zászlós és megyei követ szent esküvés alatt […] megmásíthatatlanul felfogadja, hogy urát, királyát […] soha idegen nemzetből nem választja (1929 Krúdy Gyula CD54) | szörnyű esküvéssel hallgatásra köteleztek [egy szolgálólányt] (2002 Rakovszky Zsuzsa 3271002, 390).

2a. (rég, ritk) ’eskütétel mint (ünnepélyes) alkalom, esemény’ ❖ Téteny, Tuhutum, Töhötöm […], az Árpáddal bejött hét vezér közé tartozott (Névtelen, 6. fej.). Részt vett a vezérek esküvésében (1897 PallasLex. CD02) | Végre is újjfelmutatással esküdtek. Az esküvésben részt vett a négy czímzetes püspök is (1903 Morvay Győző CD55).

2b. (rég) ’esküszöveg’ ❖ a’ hívséges hódúláshoz tartozó ſzokott esküvéſt fenn ſzóval el-olvaſta (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 384) | a könyvből felolvassa a pap először a vőlegény előtt, azután a menyasszony előtt az esküvést (1872 Jókai Mór CD18) | római költőknél olvassuk először [Zeusz] esküvését a Styx vizére (1902 ÓkoriLex. CD28).

3. (kissé rég) ’házasságkötés, esküvő’ ❖ Asszonyok, férfiak öszve szerkesztetnek, Esküvések által egymáshoz köttetnek (1799 Bessenyei György¹ 7044016, 317) | a leány az esküvésre a maga tulajdon gúnyájában áll elő, és csak másnap veszi fel a vőlegény ajándékát (1823 Fogarasi Sámuel 7109012, 302) | jött már azon sürgönyre válasz, melyben tudattuk szüleiddel esküvésünk napját? (1879 Makróczy János C3015, 85) | Andorka professzor felmérése szerint minden második házasságnak válás a vége. Az esküvések túlnyomó része, legalábbis a rituálé szerint, templomban köttetik (1996 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; ÉKsz.; ÚMTsz.

esküvés főnév 4B
1. (ritk)
az esküszik igével kifejezett cselekvés
Átoknak Esküvésével fogadja, hogy Szüléít meg-betsülli
(1781 Gombási István ford.)
2. (vál)
vmely állítás igazságát megerősítő, ill. vminek a megtételére való kötelezettségvállalást kifejező eskü, fogadalom
ſzerelmemrl tett esküvéſeket meg-eröſiteni
(1772 Zechenter Antal ford.Voltaire)
Én rendőrbiztos vagyok; engem esküvésem kötelez a többek között arra is, hogy mikor a jég zajlik, másokat nem engedek a Dunán átmenni
(1879 Jókai Mór)
lopás, szökés, hamis esküvés stb.s a többi megbüntetésére alkalmazott kivégzés [a római hadseregnél]
(1894 PallasLex.)
187 (száznyolcvanhét) magyar főpap, főúr, zászlós és megyei követ szent esküvés alatt […] megmásíthatatlanul felfogadja, hogy urát, királyát […] soha idegen nemzetből nem választja
(1929 Krúdy Gyula)
szörnyű esküvéssel hallgatásra köteleztek [egy szolgálólányt]
(2002 Rakovszky Zsuzsa)
2a. (rég, ritk)
eskütétel mint (ünnepélyes) alkalom, esemény
Téteny, Tuhutum, Töhötöm […], az Árpáddal bejött hét vezér közé tartozott (Névtelen, 6. fej.fejezet). Részt vett a vezérek esküvésében
(1897 PallasLex.)
Végre is újjfelmutatással esküdtek. Az esküvésben részt vett a négy czímzetes püspök is
(1903 Morvay Győző)
2b. (rég)
a’ hívséges hódúláshoz tartozó ſzokott esküvéſt fenn ſzóval el-olvaſta
(1772 Mészáros Ignác ford.)
a könyvből felolvassa a pap először a vőlegény előtt, azután a menyasszony előtt az esküvést
(1872 Jókai Mór)
római költőknél olvassuk először [Zeusz] esküvését a Styx vizére
(1902 ÓkoriLex.)
3. (kissé rég)
házasságkötés, esküvő
Asszonyok, férfiak öszve szerkesztetnek, Esküvések által egymáshoz köttetnek
(1799 Bessenyei György¹)
a leány az esküvésre a maga tulajdon gúnyájában áll elő, és csak másnap veszi fel a vőlegény ajándékát
(1823 Fogarasi Sámuel)
jött már azon sürgönyre válasz, melyben tudattuk szüleiddel esküvésünk napját?
(1879 Makróczy János)
Andorka professzor felmérése szerint minden második házasságnak válás a vége. Az esküvések túlnyomó része, legalábbis a rituálé szerint, templomban köttetik
(1996 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások