éspedig ksz 0

(kifejtő magyarázó viszonyban mondat, tagmondat v. mondatrész kapcsolására) ’〈pontosító kifejtés előtt:〉 mégpedig, méghozzá’ ❖ Nagy Sándor Rokoni közzül ne légy, és pedig érdemes Rokoni közzül (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0810, 8) | Rettentő érzés örökre, éspedig kéntelenségből hagyni el a hazát! (1835 Bölöni Farkas Sándor 8066007, 410) | [a szállítmány] különleges éspedig minő […] elbánásban részesült (1934 Állategészségügyi törvények és rendeletek 1051008, 353) | Rajongás és csalódás együtt járnak, az igazi megismerés később következett be. Éspedig kétféle tapasztalat útján (1940 Veres Péter 9771020, 42) | Petőfi S. János premisszái világosan mutatják a szövegelmélet ekkori, hetvenes évekbeli – immár konszenzusértékű – felfogását, éspedig, hogy szöveg önmagában, mint olyan nem létezik (1991 Kulcsár Szabó Ernő 2028014, 129).

a. (kifejtő magyarázó viszonyban mondat, tagmondat v. mondatrész kapcsolására) ’〈felsorolás, részletezés bevezetéseként:〉 azaz, úgymint’ ❖ Sorsolás. A fővárosi 6 milliós kölcsön sorsolása ma délelőtt tartatott meg Gerlóczy Károly alpolgármester elnöklete alatt. Kisorsoltatott: […] 9 darab á 500 frt és pedig: 1887 1235 389 408 1834 1938 712 1398 828 számok (1884 Budapesti Hírlap szept. 2. C4731, 7) | három tárcát – éspedig a honvédelmit, pénzügyit és igazságügyit – Andrássy pártjának tartanánk fönn (1923 Károlyi Mihály 9311006, 451) | Reiner szemléletmódja több vonatkozásban más, mint a jelen cikké, éspedig: (1) az oktáv akárhány (nem feltétlenül 12) egyenlő részre osztását figyelembe veszi; (2) az egymásból tükörfordítással előálló hangkészleteket (pl. a dúrakkordot és a mollakkordot) többnyire egy osztályba sorolja (2004 Ádám András 3003001, 345).

b. ’〈visszakérdezésként vmely információval kapcs. további részletekre〉’ ❖ vannak-e örömeid, élvezeteid és mulatságaid? – Igenis vannak. – Helyes, és mik azok? – Különfélék – felelte sipsirica. – Éspedig? Sorold fel őket! (1902 Mikszáth Kálmán CD04) | – Catherine azt monda, akarsz valamit… – Igen, beszélni akartam önnel […] – Éspedig? – Már nem tudom. Elfeledtem! (1960 Gyergyai Albert ford.–Flaubert 9202003, 110) | Kíván még valamit? – Igen. – Éspedig? (1978 Bereményi Géza 9048001, 137).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

éspedig kötőszó 0
(kifejtő magyarázó viszonyban mondat, tagmondat v. mondatrész kapcsolására)
〈pontosító kifejtés előtt:〉 mégpedig, méghozzá
Nagy Sándor Rokoni közzül ne légy, és pedig érdemes Rokoni közzül
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Rettentő érzés örökre, éspedig kéntelenségből hagyni el a hazát!
(1835 Bölöni Farkas Sándor)
[a szállítmány] különleges éspedig minő […] elbánásban részesült
(1934 Állategészségügyi törvények és rendeletek)
Rajongás és csalódás együtt járnak, az igazi megismerés később következett be. Éspedig kétféle tapasztalat útján
(1940 Veres Péter)
Petőfi S. János premisszái világosan mutatják a szövegelmélet ekkori, hetvenes évekbeli – immár konszenzusértékű – felfogását, éspedig, hogy szöveg önmagában, mint olyan nem létezik
(1991 Kulcsár Szabó Ernő)
a. (kifejtő magyarázó viszonyban mondat, tagmondat v. mondatrész kapcsolására)
〈felsorolás, részletezés bevezetéseként:〉 azaz, úgymint
Sorsolás. A fővárosi 6 milliós kölcsön sorsolása ma délelőtt tartatott meg Gerlóczy Károly alpolgármester elnöklete alatt. Kisorsoltatott: […] 9 darab á 500 frtforint és pedig: 1887 1235 389 408 1834 1938 712 1398 828 számok
(1884 Budapesti Hírlap szept. 2.)
három tárcát – éspedig a honvédelmit, pénzügyit és igazságügyit – Andrássy pártjának tartanánk fönn
(1923 Károlyi Mihály)
Reiner szemléletmódja több vonatkozásban más, mint a jelen cikké, éspedig: (1) az oktáv akárhány (nem feltétlenül 12) egyenlő részre osztását figyelembe veszi; (2) az egymásból tükörfordítással előálló hangkészleteket (pl.például a dúrakkordot és a mollakkordot) többnyire egy osztályba sorolja
(2004 Ádám András)
b.
〈visszakérdezésként vmely információval kapcs. további részletekre〉
vannak-e örömeid, élvezeteid és mulatságaid? – Igenis vannak. – Helyes, és mik azok? – Különfélék – felelte sipsirica. – Éspedig? Sorold fel őket!
(1902 Mikszáth Kálmán)
– Catherine azt monda, akarsz valamit… – Igen, beszélni akartam önnel […]Éspedig? – Már nem tudom. Elfeledtem!
(1960 Gyergyai Albert ford.Flaubert)
Kíván még valamit? – Igen. – Éspedig?
(1978 Bereményi Géza)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások