eszközfonetika fn 6A (Nyelvt)

’technikai eszközöket, gépeket felhasználó fonetikai kutatási módszer, ill. az ilyen módszert alkalmazó fonetikai irányzat’ ❖ [Eberhard Zwirner és Kurt Zwirner Grundfragen der Phonometrie című munkájában] „fonometria” néven egy új orientáció jelentkezik az eszközfonetikában: a már régóta várt, erősen nyelvészeti orientáció (1940 Laziczius Gyula C5881, 82) | eszközfonetika: (nyelv) a nyelvészeti fonetikában alkalmazott tud.-os kutatási módszer. Az experimentális fonetikával rokon fogalom. Az elméleti fonetikától eltérően technikai eszközöket, gépeket használ a beszédhangok, s ált. a beszéd vizsgálatára (1998 MagyarNagyLex. C5820, 518) | Az eszközfonetika rohamos fejlődésének hatására Jakobson és munkatársai objektív fonetikai adatokon alapuló elméletet kívántak kidolgozni (2003 Magyar Nyelv C7183, 240).

Vö. ÉKsz.

eszközfonetika főnév 6A (Nyelvt)
technikai eszközöket, gépeket felhasználó fonetikai kutatási módszer, ill. az ilyen módszert alkalmazó fonetikai irányzat
[Eberhard Zwirner és Kurt Zwirner Grundfragen der Phonometrie című munkájában] „fonometria” néven egy új orientáció jelentkezik az eszközfonetikában: a már régóta várt, erősen nyelvészeti orientáció
(1940 Laziczius Gyula)
eszközfonetika: (nyelvnyelvtudomány) a nyelvészeti fonetikában alkalmazott tud.-ostudományos kutatási módszer. Az experimentális fonetikával rokon fogalom. Az elméleti fonetikától eltérően technikai eszközöket, gépeket használ a beszédhangok, s ált.általában a beszéd vizsgálatára
(1998 MagyarNagyLex.)
Az eszközfonetika rohamos fejlődésének hatására Jakobson és munkatársai objektív fonetikai adatokon alapuló elméletet kívántak kidolgozni
(2003 Magyar Nyelv)
Vö. ÉKsz.

Beállítások