eszmeáramlat fn 3A

1. ’vmely nagyobb közösség szellemi magatartását egy adott időszakban jellemző módon meghatározó eszmék összessége, ill. az azok által meghatározott szellemi irányzat’ ❖ az újkor szülöttje, a fotográfia, a mai, mindent egyengető eszmeáramlatnak egyik legékesebben szóló apostola (1871 Fővárosi Lapok C8087, 463) | A legtöbb kritikusnak, a kiválóaknak is van egy vagy több korlátjuk, mely nem engedi, hogy ellentétes művészi irányokat, eszmeáramlatokat megértsenek (1930 Kosztolányi Dezső C2751, 218) | nemcsak irodalmi, hanem társadalmi és politikai eszmeáramlat a népiség (1942 Tamási Áron 9701020, 219) | Európát egymással feleselő, egymásra épülő, egymást kiegészítő négy nagy eszmeáramlat tette azzá, ami: a kereszténység, a nemzeti eszme, a liberalizmus és a szocializmus (2002 Országgyűlési Napló CD62).

2. (rég, ritk) ’eszmék, gondolatok áramlása, terjedése’ ❖ [a nagygyűlések szervezésénél] a tettre buzditó termékeny eszmeáramlatoknak […] ébresztése volt a kiindulási pont (1870 Orvosi Hetilap C8120, 27) | déli Francziaország felekezetbeli hívei élénk közlekedésben voltak hitsorsosaikkal Bulgáriában és Bosniában [...], kelet és nyugot közt hatalmas eszmeáramlat létezett (1876 Pesty Frigyes CD57) | az összes európai államok gondolkozó férfiai között erős eszmeáramlat forog fön [!] (1907 Budapesti Hírlap márc. 6. C4695, 7).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

eszmeáramlat főnév 3A
1.
vmely nagyobb közösség szellemi magatartását egy adott időszakban jellemző módon meghatározó eszmék összessége, ill. az azok által meghatározott szellemi irányzat
az újkor szülöttje, a fotográfia, a mai, mindent egyengető eszmeáramlatnak egyik legékesebben szóló apostola
(1871 Fővárosi Lapok)
A legtöbb kritikusnak, a kiválóaknak is van egy vagy több korlátjuk, mely nem engedi, hogy ellentétes művészi irányokat, eszmeáramlatokat megértsenek
(1930 Kosztolányi Dezső)
nemcsak irodalmi, hanem társadalmi és politikai eszmeáramlat a népiség
(1942 Tamási Áron)
Európát egymással feleselő, egymásra épülő, egymást kiegészítő négy nagy eszmeáramlat tette azzá, ami: a kereszténység, a nemzeti eszme, a liberalizmus és a szocializmus
(2002 Országgyűlési Napló)
2. (rég, ritk)
eszmék, gondolatok áramlása, terjedése
[a nagygyűlések szervezésénél] a tettre buzditó termékeny eszmeáramlatoknak […] ébresztése volt a kiindulási pont
(1870 Orvosi Hetilap)
déli Francziaország felekezetbeli hívei élénk közlekedésben voltak hitsorsosaikkal Bulgáriában és Bosniában [...], kelet és nyugot közt hatalmas eszmeáramlat létezett
(1876 Pesty Frigyes)
az összes európai államok gondolkozó férfiai között erős eszmeáramlat forog fön [!]
(1907 Budapesti Hírlap márc. 6.)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások