etnikai mn 18A

1. ’vmely etnikum, népcsoport tagjaiból álló 〈közösség, csoport〉, ill. e közösség összetételét v. a (többségi) társadalomban betöltött szerepét, helyzetét meghatározó 〈tényező〉’ ❖ ethnikai közösség (1879 Budapesti Szemle C7567, 441) | Magyarország etnikai tagozódása (1932 Pesti Hírlap dec. 20. C5680, 12) | Minél homogénebb, differenciálatlanabb egy-egy etnikai csoportként felfogható társadalom, annál homogénebb magatartásformák, attitűdök jellemzik annak egyedeit (1974 Szűcs Jenő 9688001, 306) | Ha a magukat nemzeteknek nyilvánító etnikai egységek leghőbb vágya a nemzetállam-alakítás, a nemzeti önrendelkezés alapján Jugoszláviában húsz állam is alapítható (1991 Konrád György 2003038, 22) | az új kormány államtitkárságot hozott létre a legnagyobb etnikai kisebbség, a cigányság ügyének kezelésére (2002 Magyar Hírlap CD09) | etnikai sokszínűség (2004 Természet Világa CD50).

1a. ’ilyen közösséghez való tartozást meghatározó 〈érzelem, magatartás stb.〉, ill. ilyen közösség által elfogadott, életformáját, működését meghatározó v. jellemző 〈ismeret, szokás〉’ ❖ [Budenz József,] bár az ethnikai sajátosságokat nem tagadta: az ugor rokonságot kétségtelenné tette (1896 Erdélyi Pál CD44) | Körülbelül hetven–nyolcvan esztendeje, hogy nemzetiségeinkben az etnikai tudat mellett a politikai aspirációk is fölébredtek (1908 Budapesti Hírlap márc. 8. C4696, 32) | népszokások, etnikai hagyományok (1966 Népszabadság dec. 14. C4816, 7) | nemzeti azonosulás, etnikai tudatosság, világnézeti öntudat mind szükséges kellékek ahhoz, hogy az emberek óriási tömegében eligazodjunk, hogy önmagunk helyét […] számon tartsuk és szeressük (1986 Csepeli György 1029002, 77) | [Zef Mirdita albán régészprofesszor] az albánok őseit a történelmi Dardania provincia hegyvidéki rablói […] között keresi, mert ők etnikai identitásukat és nyelvüket éppen a hegyek közé húzódva őrizték meg (1990 Schütz István 2004011, 472) | etnikai önállósodás (2003 Kiss Jenő² 3180002, 16).

1b. ’vmely népcsoporttal szembeni, rendsz. a többségi társadalom részéről tapasztalható 〈(érzelmi) viszonyulás, (negatív) megnyilvánulás〉, ill. ennek következtében létrejövő, kialakuló 〈helyzet, állapot v. viszony〉’ ❖ a Kárpátok alján a Szepességtől kezdve Bukovináig a ruthenség a gazdasági és ethnikai végelpusztulás állapotában van (1898 Pesti Hírlap nov. 4. C5646, [1]) | [a Caraffa–Kollonics-féle rendszer] a magyarság és magyar államiság politikai és etnikai megsemmisítését vette célba (1914 Halász Imre CD10) | etnikai ellentétek (1930 Hóman Bálint CD42) | A faji, etnikai és vallási előítéletek címszava mögött roppant történelmi és társadalmi problémák kavarognak (1986 Csepeli György 1029002, 75) | Ezrek és ezrek kelnek útra etnikai fenyegetettség miatt (1990 Rubicon CD17) | az etnikai konfliktusokra való érzékenység a szlovákok között nem az úgynevezett vegyes lakosságú területeken érzékelhető, mert ott gyakorlatilag alig van ilyen probléma, hanem északon, ahol a két nemzet nem érintkezik (1995 Népszabadság okt. 27. C7845, 3) | etnikai gyűlölködés (1996 Országgyűlési Napló CD62) | etnikai szegregáció (2002 Magyar Hírlap CD09) etnikai tisztogatás (Pol v. sajtó) ’egy népcsoport (tagjainak) erőszakos, módszeres, gyors kiűzése egy területről, gyakr. emberiesség elleni bűntettekkel, kivégzésekkel, népirtással egy másik, rendsz. a többségi v. uralkodó etnikum által és javára’ ❖ [a brit államminiszter szerint] a szerbek Boszniában módszeres és alapos etnikai tisztogatást folytatnak. Éjszakánként fegyvertűzzel ösztökélik menekülésre a mohamedánokat lakóhelyükről (1992 Népszava júl. 17. C7457, 2) | a szülőföldhöz való jog sérelmének minősítik a tömeges kitelepítéseket, amelyek nemzetközi jogba ütköző etnikai tisztogatást valósítottak meg (1998 Tilkovszky Loránt CD58) | Boriszov 1989-ben rendőrtisztként asszisztált az „újjászületési folyamatnak” nevezett etnikai tisztogatáshoz. Ekkor 300 ezer törököt űzött el a végnapjait élő Zsivkov-rendszer Bulgáriából (2010 Népszabadság jan. 6. C7858, 7).

2. ’vmely népcsoportra mint társadalmi közösségre irányuló 〈kutatás〉, ill. vele kapcs. 〈jelenség, dolog〉’ ❖ [az arab és perzsa szerzők] az ethnikai viszonyokban nagyobb tájékozottsággal bírtak és a magyarokat mégis turkoknak nevezik (1882 Vámbéry Ármin 8507007, 196) | A ma élő mayák életének vizsgálata a komplex munkamódszer messzemenő alkalmazásával folyik, s fontos tanulságokat ígér a korábbi idők etnikai kérdéseit illetőleg (1954 Boglár Lajos C6300, 328) | az eltérő népviselet a vallás és a származás különbözőségét fejezhette ki […], vagy a nyelvi – etnikai különbséget vegyes nemzetiségi falvakban (1981 NéprajziLex. CD47) | balkáni etnikai kutatások (1990 Schütz István 2004011, 474).

2a. (-lag raggal hsz-szerűen) ’az etnikum szempontjából, ill. az etnikum vonatkozását illetően’ ❖ úgy látszik, hogy a két bölcseségfognak, vagy csak az egyiknek hiánya ethnikailag jellemző (1880 Természettudományi Közlöny C7904, 465) | Népileg, etnikailag magyar az, aki magyar szülőktől született, illetve magyarnak neveltetett (1928 TolnaiÚjLex. C5728, 64) | a kultúra javai egyszersmind etnikailag is meghatározottak (1980 NéprajziLex. CD47) | akárhogy „szabdalják” összevissza, Erdély etnikailag kevert marad (1986 Szalai Pál 2003014, 407) | Vietnam népessége etnikailag elég egységes: a népesség kb. 87%-a a vietnami népcsoporthoz tartozik (2008 Bernek Ágnes–Szabó Pál⁴ 3154001, 573).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

etnikai melléknév 18A
1.
vmely etnikum, népcsoport tagjaiból álló 〈közösség, csoport〉, ill. e közösség összetételét v. a (többségi) társadalomban betöltött szerepét, helyzetét meghatározó 〈tényező〉
ethnikai közösség
(1879 Budapesti Szemle)
Magyarország etnikai tagozódása
(1932 Pesti Hírlap dec. 20.)
Minél homogénebb, differenciálatlanabb egy-egy etnikai csoportként felfogható társadalom, annál homogénebb magatartásformák, attitűdök jellemzik annak egyedeit
(1974 Szűcs Jenő)
Ha a magukat nemzeteknek nyilvánító etnikai egységek leghőbb vágya a nemzetállam-alakítás, a nemzeti önrendelkezés alapján Jugoszláviában húsz állam is alapítható
(1991 Konrád György)
az új kormány államtitkárságot hozott létre a legnagyobb etnikai kisebbség, a cigányság ügyének kezelésére
(2002 Magyar Hírlap)
etnikai sokszínűség
(2004 Természet Világa)
1a.
ilyen közösséghez való tartozást meghatározó 〈érzelem, magatartás stb.〉, ill. ilyen közösség által elfogadott, életformáját, működését meghatározó v. jellemző 〈ismeret, szokás〉
[Budenz József,] bár az ethnikai sajátosságokat nem tagadta: az ugor rokonságot kétségtelenné tette
(1896 Erdélyi Pál)
Körülbelül hetven–nyolcvan esztendeje, hogy nemzetiségeinkben az etnikai tudat mellett a politikai aspirációk is fölébredtek
(1908 Budapesti Hírlap márc. 8.)
népszokások, etnikai hagyományok
(1966 Népszabadság dec. 14.)
nemzeti azonosulás, etnikai tudatosság, világnézeti öntudat mind szükséges kellékek ahhoz, hogy az emberek óriási tömegében eligazodjunk, hogy önmagunk helyét […] számon tartsuk és szeressük
(1986 Csepeli György)
[Zef Mirdita albán régészprofesszor] az albánok őseit a történelmi Dardania provincia hegyvidéki rablói […] között keresi, mert ők etnikai identitásukat és nyelvüket éppen a hegyek közé húzódva őrizték meg
(1990 Schütz István)
etnikai önállósodás
(2003 Kiss Jenő²)
1b.
vmely népcsoporttal szembeni, rendsz. a többségi társadalom részéről tapasztalható (érzelmi) viszonyulás, (negatív) megnyilvánulás〉, ill. ennek következtében létrejövő, kialakuló 〈helyzet, állapot v. viszony〉
a Kárpátok alján a Szepességtől kezdve Bukovináig a ruthenség a gazdasági és ethnikai végelpusztulás állapotában van
(1898 Pesti Hírlap nov. 4.)
[a Caraffa–Kollonics-féle rendszer] a magyarság és magyar államiság politikai és etnikai megsemmisítését vette célba
(1914 Halász Imre)
etnikai ellentétek
(1930 Hóman Bálint)
A faji, etnikai és vallási előítéletek címszava mögött roppant történelmi és társadalmi problémák kavarognak
(1986 Csepeli György)
Ezrek és ezrek kelnek útra etnikai fenyegetettség miatt
(1990 Rubicon)
az etnikai konfliktusokra való érzékenység a szlovákok között nem az úgynevezett vegyes lakosságú területeken érzékelhető, mert ott gyakorlatilag alig van ilyen probléma, hanem északon, ahol a két nemzet nem érintkezik
(1995 Népszabadság okt. 27.)
etnikai gyűlölködés
(1996 Országgyűlési Napló)
etnikai szegregáció
(2002 Magyar Hírlap)
etnikai tisztogatás (Pol v. sajtó)
egy népcsoport (tagjainak) erőszakos, módszeres, gyors kiűzése egy területről, gyakr. emberiesség elleni bűntettekkel, kivégzésekkel, népirtással egy másik, rendsz. a többségi v. uralkodó etnikum által és javára
[a brit államminiszter szerint] a szerbek Boszniában módszeres és alapos etnikai tisztogatást folytatnak. Éjszakánként fegyvertűzzel ösztökélik menekülésre a mohamedánokat lakóhelyükről
(1992 Népszava júl. 17.)
a szülőföldhöz való jog sérelmének minősítik a tömeges kitelepítéseket, amelyek nemzetközi jogba ütköző etnikai tisztogatást valósítottak meg
(1998 Tilkovszky Loránt)
Boriszov 1989-ben rendőrtisztként asszisztált az „újjászületési folyamatnak” nevezett etnikai tisztogatáshoz. Ekkor 300 ezer törököt űzött el a végnapjait élő Zsivkov-rendszer Bulgáriából
(2010 Népszabadság jan. 6.)
2.
vmely népcsoportra mint társadalmi közösségre irányuló 〈kutatás〉, ill. vele kapcs. 〈jelenség, dolog〉
[az arab és perzsa szerzők] az ethnikai viszonyokban nagyobb tájékozottsággal bírtak és a magyarokat mégis turkoknak nevezik
(1882 Vámbéry Ármin)
A ma élő mayák életének vizsgálata a komplex munkamódszer messzemenő alkalmazásával folyik, s fontos tanulságokat ígér a korábbi idők etnikai kérdéseit illetőleg
(1954 Boglár Lajos)
az eltérő népviselet a vallás és a származás különbözőségét fejezhette ki […], vagy a nyelvi – etnikai különbséget vegyes nemzetiségi falvakban
(1981 NéprajziLex.)
balkáni etnikai kutatások
(1990 Schütz István)
2a. (-lag raggal hsz-szerűen)
az etnikum szempontjából, ill. az etnikum vonatkozását illetően
úgy látszik, hogy a két bölcseségfognak, vagy csak az egyiknek hiánya ethnikailag jellemző
(1880 Természettudományi Közlöny)
Népileg, etnikailag magyar az, aki magyar szülőktől született, illetve magyarnak neveltetett
(1928 TolnaiÚjLex.)
a kultúra javai egyszersmind etnikailag is meghatározottak
(1980 NéprajziLex.)
akárhogy „szabdalják” összevissza, Erdély etnikailag kevert marad
(1986 Szalai Pál)
Vietnam népessége etnikailag elég egységes: a népesség kb. 87%-a a vietnami népcsoporthoz tartozik
(2008 Bernek Ágnes–Szabó Pál)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások