európaias mn 15A

1. ’az európaiaknál, kül. a nyugat-európaiaknál szokásos, azokra jellemző, ill. (külsőleg, kulturálisan, fejlettségben stb.) az európaiak(é)hoz, kül. a nyugat-európaiak(é)hoz hasonló, azokra v. arra emlékeztető’ ❖ Tulajdonképi soknősség (polygamia), mint ez közönséges értelemben vétetik, nem divatozik ugyan Emerinában, ellenben egy másik – az europaias érzést sokkal inkáb sértő – szokás áll fön, melly szerint a’ férjfi, ugyanazon időben több leánytestvérekkel élhet együtt, vagy valamelly özveggyel ’s egyszersmind ennek leányaival, a’ nélkül hogy ennek helyes voltáról legkevesebbé is kételkednék (1833 Hasznos Mulatságok C8339, 226) | europaias müveltség (1841 Pesti Hírlap CD61) | európaiasan butorozott szobákhoz szokott (1859 Vasárnapi Újság CD56) | A régi szélsőbalnak Simonyi és Irányi mellett ő [ti. Helfy Ignác] a legeurópaiasabb embere, a ki sem nem érzé, sem nem követé azon mély személyes gyűlölséget, melylyel pártja, sőt gyakran a balközép is a régi Deákpárt ellen viseltetett (1878 Vasárnapi Újság C7392, 833) | Szerintem igenis Trockíjnak volt az európaiasabb, intelligensebb, szebb feje (1936 Nagy Lajos 9472003, 65) | Az emberek többsége európaias ruhákban jár, de fel-feltűnik egy-egy perzsa népviselet is vagy pedig a kétféle öltözet keveréke (1964 Népszabadság dec. 17. C1501, 6) | [a salsa] tükrözi az őslakók mozgásvilágának földcentrikus voltát, valamint a konkvisztádorok által bevitt, kiműveltebb, európaiasabb táncformát is (2002 Magyar Hírlap CD09).

2. (Nyugat-)Európában, ill. a (nyugat-)európai országokban levőhöz v. megvalósulóhoz hasonló v. arra emlékeztető’ ❖ [a magyarság képes saját hagyományait] az európaias polgárisodással assimilálni (1842 Kossuth Lajos CD32) | A Délafrikai köztársaság, mint lapunk már elbeszélte, századunk derekán keletkezett s bámulatos rövid idő alatt európaias állammá szervezkedett (1896 Vasárnapi Újság C7410, 137) | [Brazíliában] a fehérek főleg az európaias éghajlatú D.-i részeken és általában a partvidéken élnek (1911 RévaiNagyLex. C5699, 708) | Kovács Imre javaslata felelt volna meg leginkább az európaias magyar viszonyoknak (1998 Németh G. Béla CD58) | A Hudson menti Battery Park City európaias bérháztornyaiban ma főleg jómódú családok élnek (2001 Népszabadság szept. 25. C7849, 5).

3. (rendsz. -an raggal) ’vmely v. a legtöbb európai nyelvben elterjedt 〈hang, ill. kiejtési v. névváltozat〉’ ❖ nyelvünk bírván vagy negyven különböző hanggal, végtelenül hajlékonyabb ugyan a 22–24 betűs nyugotiakénál, de a mássalhangzókban gazdagságunk daczára a rövid a és á, e és é használásáról s az európaias közép a megtanulni nem tudásáról még 20 év múlva is fölismernek bennünket (1878 Pesti Napló dec. 24. C8660, melléklet [1]) | Bráhmánok v. európaiasan brahminok, a papi kaszt tagjai Indiában (1893 PallasLex. CD02) | Kon-fu-ce, európaiasan Confucius (1927 TolnaiÚjLex. C5725, 287).

Vö. ÉKsz.

európaias melléknév 15A
1.
az európaiaknál, kül. a nyugat-európaiaknál szokásos, azokra jellemző, ill. (külsőleg, kulturálisan, fejlettségben stb.) az európaiak(é)hoz, kül. a nyugat-európaiak(é)hoz hasonló, azokra v. arra emlékeztető
Tulajdonképi soknősség (polygamia), mint ez közönséges értelemben vétetik, nem divatozik ugyan Emerinában, ellenben egy másik – az europaias érzést sokkal inkáb sértő – szokás áll fön, melly szerint a’ férjfi, ugyanazon időben több leánytestvérekkel élhet együtt, vagy valamelly özveggyel ’s egyszersmind ennek leányaival, a’ nélkül hogy ennek helyes voltáról legkevesebbé is kételkednék
(1833 Hasznos Mulatságok)
europaias müveltség
(1841 Pesti Hírlap)
európaiasan butorozott szobákhoz szokott
(1859 Vasárnapi Újság)
A régi szélsőbalnak Simonyi és Irányi mellett ő [ti. Helfy Ignác] a legeurópaiasabb embere, a ki sem nem érzé, sem nem követé azon mély személyes gyűlölséget, melylyel pártja, sőt gyakran a balközép is a régi Deákpárt ellen viseltetett
(1878 Vasárnapi Újság)
Szerintem igenis Trockíjnak volt az európaiasabb, intelligensebb, szebb feje
(1936 Nagy Lajos)
Az emberek többsége európaias ruhákban jár, de fel-feltűnik egy-egy perzsa népviselet is vagy pedig a kétféle öltözet keveréke
(1964 Népszabadság dec. 17.)
[a salsa] tükrözi az őslakók mozgásvilágának földcentrikus voltát, valamint a konkvisztádorok által bevitt, kiműveltebb, európaiasabb táncformát is
(2002 Magyar Hírlap)
2.
(Nyugat-)Európában, ill. a (nyugat-)európai országokban levőhöz v. megvalósulóhoz hasonló v. arra emlékeztető
[a magyarság képes saját hagyományait] az európaias polgárisodással assimilálni
(1842 Kossuth Lajos)
A Délafrikai köztársaság, mint lapunk már elbeszélte, századunk derekán keletkezett s bámulatos rövid idő alatt európaias állammá szervezkedett
(1896 Vasárnapi Újság)
[Brazíliában] a fehérek főleg az európaias éghajlatú D.-idéli részeken és általában a partvidéken élnek
(1911 RévaiNagyLex.)
Kovács Imre javaslata felelt volna meg leginkább az európaias magyar viszonyoknak
(1998 Németh G. Béla)
A Hudson menti Battery Park City európaias bérháztornyaiban ma főleg jómódú családok élnek
(2001 Népszabadság szept. 25.)
3. (rendsz. -an raggal)
vmely v. a legtöbb európai nyelvben elterjedt 〈hang, ill. kiejtési v. névváltozat〉
nyelvünk bírván vagy negyven különböző hanggal, végtelenül hajlékonyabb ugyan a 22–24 betűs nyugotiakénál, de a mássalhangzókban gazdagságunk daczára a rövid a és á, e és é használásáról s az európaias közép a megtanulni nem tudásáról még 20 év múlva is fölismernek bennünket
(1878 Pesti Napló dec. 24.)
Bráhmánok v.vagy európaiasan brahminok, a papi kaszt tagjai Indiában
(1893 PallasLex.)
Kon-fu-ce, európaiasan Confucius
(1927 TolnaiÚjLex.)
Vö. ÉKsz.

Beállítások