evangelista (6A) l. evangélista

evangélista fn 6A (Vall is)evangelista

1. ’az Újszövetségben található négy evangélium vmelyikének szerzője’ ❖ A’ Seregekröl mondgya az Evangéliſta, hogy tódulva mennek vala Kriſtus után az Iſten igéjét hallani (1772 Vajda Sámuel 7365001, 140) | [a molnárnak] az egyhangú malomzúgás, vízlocsogás halk zenéje mellett elég ideje volt [...] János evangelista csodás Jelenéseit olvasgatni (1885 Thaly Kálmán 8477005, 66) | Szent Lukács évangyélista magad menny el a feteke főd szinyire, Hirdessed az én keserves kénnyaimat (1971 Hegyet hágék C6874, 510) | Az Újszövetség négy evangélistája közül három (Máté, Márk és Lukács) egybehangzóan meséli el Jézus életének, tanításainak és halálának történetét; ők az ún. szinoptikusok (2002 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’e szerzők vmelyikének műve, szövege’ ❖ hallyátok jó Páſztorok az édes Jeſusnak a’ világ Üdvözíttöjének a’ ſzavát Szent Máté Evangeliſtának ötödik réſzéböl (1775 Molnár János 7232025, 52) | [a Müncheni kódex] az Új-testamentumból a négy evangélistát, (Máté, Márk, Lukács, János) tartalmazza (1858 Arany János C6504, 466) | [Tolsztoj] eltökéli, hogy az evangélistákat eredetiben akarja olvasni, megtanul alaposan görögül, megszerzi a legjobb szótárakat (1922 Szabó Endre CD10) | [Perényi Mihály] arról ad hírt leendő apósának, hogy a magyar bibliát megszerzi számára, de addig még csak Mózes öt könyvét, a prófétákat és az evangelistákat nyomtatták ki (1998 Kőhegyi Mihály CD40).

2. ’〈az ókeresztény egyházban:〉 az evangéliumot hirdető, zsidó v. pogány környezetben hittérítő munkát végző személy’ ❖ Ha hiſzel, így ſzóll Filep Évangyélista-is, a’ komornyiknak meg-kereſztelkedhetel (1788 Őri Fülep Gábor ford.–Pictet 7252019, 407) | Evangelisták (gör.) voltak az apostolok idejében azok a férfiak, akik anélkül, hogy kijelölt állomáshoz voltak volna köttetve, mindenütt hirdették az evangeliumot (1894 PallasLex. CD02) | Evangélisták alatt pedig azokat értem, akik méltóságban ugyan alatta állottak az apostoloknak, tisztben azonban nagyon közel állottak hozzájuk [...]. Ilyenek voltak Lukács, Timótheus, Titus és más ezekhez hasonlók; s körülbelül az a hetven tanítvány is, akiket Krisztus az apostolok után a második helyre rendelt (1910 Rábold Gusztáv ford.–Calvin CD1211) | Az evangelisták részben az apostolok mellett munkálkodtak, később önálló missziói és kormányzói feladatokat kaptak (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

2a. ’más vallású v. felekezetű, ill. vallástalan környezetben (hit)térítő munkát végző keresztény személy, kül. prédikátor’ ❖ [tevékenységét a Salvation Army nevű felekezet] evangélisták kiküldése által Indiára és Ausztráliára kiterjeszti (1883 Budapesti Szemle C7582, 111) | [William Booth 1861-ig a] metódista egyház lelkésze és evangélistája (1926 TolnaiÚjLex. C5719, 229) | Magyarországon járt Billy Graham amerikai evangélista [...]. Eljött prédikálni a magyar szabadegyházak híveinek (1977 Népszabadság okt. 1. C7827, 4) | Tizenegy keresztény evangélistát szabadított ki tegnap a Fülöp-szigeteki hadsereg az Abu Szajaff muzulmán fegyveres csoport fogságából (2000 Magyar Hírlap CD09).

2b. (birtokszóként) (vál) ’vmely ügy, eszme stb. nagy hatású, úttörő hirdetője, ill. vmely csoport, intézmény v. bizonyos személyek elkötelezett, újat képviselő híve v. szószólója’ ❖ proletárok evangelistája (1881 Beliczay Jónás C0908, 56) | Jókai azzal, hogy az emberi erő és akarat mindenhatóságát oly elbűvölően kideríti, joggal számítható az emberiség nagy evangélistáinak kis gárdájába (1905 Juhász Gyula¹ 9284807, 31) | [kötetében Maurice Barrès,] a francia nacionalisták heves vérmérsékletű evangélistája görögországi útjának emlékeit beszéli el (1908 Salgó Ernő CD10) | [Szerencsés Péter] tanárait a természettudományok lelkes evangélistáinak hitte (1927 Hajdu Henrik ford.–Nicolaisen CD10) | Schmidt lesz a Novell főstratégája, ő alakítja a víziót, miként maga fogalmazott: ő lesz a cég „evangelistája(2001 Figyelő CD2601).

Vö. CzF. evangélista · evangyelista; ÉrtSz.; TESz. evangélium; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

evangelista lásd evangélista
evangélista főnév 6A (Vall is)
evangelista 6A
1.
az Újszövetségben található négy evangélium vmelyikének szerzője
A’ Seregekröl mondgya az Evangéliſta, hogy tódulva mennek vala Kriſtus után az Iſten igéjét hallani
(1772 Vajda Sámuel)
[a molnárnak] az egyhangú malomzúgás, vízlocsogás halk zenéje mellett elég ideje volt [...] János evangelista csodás Jelenéseit olvasgatni
(1885 Thaly Kálmán)
Szent Lukács évangyélista magad menny el a feteke főd szinyire, Hirdessed az én keserves kénnyaimat
(1971 Hegyet hágék)
Az Újszövetség négy evangélistája közül három (Máté, Márk és Lukács) egybehangzóan meséli el Jézus életének, tanításainak és halálának történetét; ők az ún.úgynevezett szinoptikusok
(2002 Magyar Hírlap)
1a.
e szerzők vmelyikének műve, szövege
hallyátok jó Páſztorok az édes Jeſusnak a’ világ Üdvözíttöjének a’ ſzavát Szent Máté Evangeliſtának ötödik réſzéböl
(1775 Molnár János)
[a Müncheni kódex] az Új-testamentumból a négy evangélistát, (Máté, Márk, Lukács, János) tartalmazza
(1858 Arany János)
[Tolsztoj] eltökéli, hogy az evangélistákat eredetiben akarja olvasni, megtanul alaposan görögül, megszerzi a legjobb szótárakat
(1922 Szabó Endre)
[Perényi Mihály] arról ad hírt leendő apósának, hogy a magyar bibliát megszerzi számára, de addig még csak Mózes öt könyvét, a prófétákat és az evangelistákat nyomtatták ki
(1998 Kőhegyi Mihály)
2.
〈az ókeresztény egyházban:〉 az evangéliumot hirdető, zsidó v. pogány környezetben hittérítő munkát végző személy
Ha hiſzel, így ſzóll Filep Évangyélista-is, a’ komornyiknak meg-kereſztelkedhetel
(1788 Őri Fülep Gábor ford.Pictet)
Evangelisták (gör.görög) voltak az apostolok idejében azok a férfiak, akik anélkül, hogy kijelölt állomáshoz voltak volna köttetve, mindenütt hirdették az evangeliumot
(1894 PallasLex.)
Evangélisták alatt pedig azokat értem, akik méltóságban ugyan alatta állottak az apostoloknak, tisztben azonban nagyon közel állottak hozzájuk [...]. Ilyenek voltak Lukács, Timótheus, Titus és más ezekhez hasonlók; s körülbelül az a hetven tanítvány is, akiket Krisztus az apostolok után a második helyre rendelt
(1910 Rábold Gusztáv ford.Calvin)
Az evangelisták részben az apostolok mellett munkálkodtak, később önálló missziói és kormányzói feladatokat kaptak
(1995 Jubileumi kommentár)
2a.
más vallású v. felekezetű, ill. vallástalan környezetben (hit)térítő munkát végző keresztény személy, kül. prédikátor
[tevékenységét a Salvation Army nevű felekezet] evangélisták kiküldése által Indiára és Ausztráliára kiterjeszti
(1883 Budapesti Szemle)
[William Booth 1861-ig a] metódista egyház lelkésze és evangélistája
(1926 TolnaiÚjLex.)
Magyarországon járt Billy Graham amerikai evangélista [...]. Eljött prédikálni a magyar szabadegyházak híveinek
(1977 Népszabadság okt. 1.)
Tizenegy keresztény evangélistát szabadított ki tegnap a Fülöp-szigeteki hadsereg az Abu Szajaff muzulmán fegyveres csoport fogságából
(2000 Magyar Hírlap)
2b. (birtokszóként) (vál)
vmely ügy, eszme stb. nagy hatású, úttörő hirdetője, ill. vmely csoport, intézmény v. bizonyos személyek elkötelezett, újat képviselő híve v. szószólója
proletárok evangelistája
(1881 Beliczay Jónás)
Jókai azzal, hogy az emberi erő és akarat mindenhatóságát oly elbűvölően kideríti, joggal számítható az emberiség nagy evangélistáinak kis gárdájába
(1905 Juhász Gyula¹)
[kötetében Maurice Barrès,] a francia nacionalisták heves vérmérsékletű evangélistája görögországi útjának emlékeit beszéli el
(1908 Salgó Ernő)
[Szerencsés Péter] tanárait a természettudományok lelkes evangélistáinak hitte
(1927 Hajdu Henrik ford.Nicolaisen)
Schmidt lesz a Novell főstratégája, ő alakítja a víziót, miként maga fogalmazott: ő lesz a cég „evangelistája
(2001 Figyelő)
Vö. CzF. evangélista · evangyelista; ÉrtSz.; TESz. evangélium; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások