evangélium fn 3Aevangeliom, evangelium, evangyéliom

1. (Vall) ’a Jézus Krisztus életében, halálában és feltámadásában megjelenő isteni kegyelem örömhíre’ ❖ [a pápák] a’ Világnak tágos tengerét öſzve járották, minden tartományokban, és minden nemzetségekben prédikáltattván az Evangeliomot (1772 Vajda Sámuel 7365001, 142) | [az apostolok] azért választattak, hogy elmenvén az egész világra predikálják az evangeliumot minden teremtett állatnak (1840 Szilasy János 8450015, 142) | Jézus Krisztus halála minden emberért szóló áldozat, az evangélium hirdetésének küldetése „minden teremtményre” kiterjed (1935 Sík Sándor 9598009, 8) | aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Aki elveszíti értem és az evangéliumért, az megmenti életét (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

2. (tulajdonnévi előtaggal is) (Vall) ’a Jézus Krisztus életét, halálát és feltámadását elbeszélő, valamint beszédeit, tanítását összefoglaló irat (műfaja), ill. az abban leírt történet (szövege)’ ❖ A mi Urunk Jesus Kristusnak élete, mellyet a négy evángeliómból egyet tsinálván, rendbe szedett, és sok idvösséges tanúságokkal megbővített [ti. a szerző] (1772 Magyar írók élete CD27) | [Jézus születésének] mind évéhez, mind napjához az adatok teljesen hiányoznak, és az Evangeliomban ez iránt semmi utbaigazitás nincsen (1857 Vasárnapi Újság CD56) | 1466-ban másolja Moldovának Tatros városában Hensel Emre fia, Némethi György a legrégibb magyar bibliafordításból az úgynevezett ferenciek bibliájából a 4 evangéliumot (Müncheni vagy Jászay-kódex) (1915 RévaiNagyLex. C5708, 152) | apokrif evangéliumok (1974 Dömötör Tekla 1039002, 123) | [az, hogy János apostol] két olyan különböző műfajt képvisel, mint az evangélium és az apokalipszis nem kizárt lehetőség (1995 Jubileumi kommentár CD1206) | A korai keresztény hagyomány szövegei közül csak a szinoptikus evangéliumok, [...] a Tamás-evangélium és a Jakab-apokrif tartalmaz parabolákat (2001 Mártonffy Marcell 3231001, 16).

2a. ’az ezt tartalmazó kötet’ ❖ Urunk ſzerelmeért, ölelve hordoztuk ſzüntelen az Evangeliomot (1777 Molnár János C3195, 624) | [László király] ünnepélyes templomi jelenetben, az Evangeliumra tett kézzel megesküvék, hogy Cilley halálát a Hunyadyakon soha sem bosszúlandja meg (1860 Jókai Mór CD18) | [Szent Margit] ágyába kérte az Evangéliumot, melyet atyja használt (1937 Kodolányi János 9342006, 355) | A legrégibb ránk maradt kötés Theodelinda longobárd királynőnek a monzai dómban őrzött evangéliuma számára készült a 7. század elején (2004 Magyar István ford.–Funke² 3216001, 416).

2b. (Vall) ’ezen újszövetségi iratok vmelyikéből liturgikus felolvasásra kijelölt szövegrész, ill. misének v. istentiszteletnek az a szakasza, amikor e szövegrész elhangzik’ ❖ Evangeliumok és epistolák, melyeket esztendő által olvastat az anyaszentegyház a római kalendárium rende szerint való vasárnapokon és ünnepeken (1776 Magyar írók élete CD27) | [vízkeresztkor] a görög egyházban maiglan az az evangeliom olvastatik, melly Krisztusnak szent vizöntéssel lett felavattatását adja elő Keresztelő János által (1858 Vasárnapi Újság CD56) | A papnak a nagyobb templomokban vasárnapon és ünnepek alkalmával meg kellett magyaráznia a napi evangéliumot és a szentleckét (1930 Pintér Jenő CD44) | [Luther] elrendelte, hogy a vasárnapi misében előforduló epistolán és evangéliumon kívül a köznapi vecsernyéken és a mindennapi istentiszteleteken is nemzeti nyelven olvassák az írást (1992 Friedrich Károly CD52).

2c. (rég, Vall) ’〈római katolikus templomban:〉 az oltár bal oldalán levő hely, ahol a kijelölt evangéliumi részt felolvassák’ ❖ [az ország bárói] a’ Nagy Óltárnak jobb része fell, avagy az Évangéliom részérl foglalnak helyet (1790 Lambach Elek ford.–Barits C2881, 37) | A szentélyben jobbra (az evangeliom oldalon) a faldistorium vagyis a bársony- és aranytól ragyogó érseki trón (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Az evangelium oldalán a falba vájt és szentségházacskáúl szolgáló fülkét fölűl csúcsos ív díszíti (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21).

3. (birtokszóként) (vál) ’vki v. vmely csoport törekvéseiben, meggyőződésében érvényesülő legfőbb elv(ek összessége), ill. ez mint szöveg’ ❖ nem tudom, minő elveknek embere, mi az ő politicai evangelioma (1840 Kossuth Lajos CD32) | Évek óta csaknem kirekesztőleges olvasmányom, reggeli és esteli imádságom, mindennapi kenyerem a francia forradalmak története, a világnak ez uj evangyelioma (1848 Petőfi Sándor 8366457, 79) | [az elnyomott tömegek szelleme] tündököl Marx Károly és társai műveiben, amelyek a proletáriátus evangéliumát alkotják (1919 Juhász Gyula¹ 9284851, 172) | Hahnemann tanítványai Európa más tájain is terjesztették a homeopátia evangéliumát (2008 Gyárfás Vera ford.–Singh–Ernst² 3128003, 125).

3a. (vál) ’vmely igazság, eszme, ill. azt összefoglaló kijelentés, tétel, amelyet vmire nézve mértékadónak fogad el vki’ ❖ a’ Magyar Zrinyiig semmi poetai talentomot nem mutatott, azolta is a’ mi időnkig keveset, ’s itt Dayka ragyog igaz fényben. Itt vagyok, vonjatok keresztre ha hamis Evangyéliomot hirdetek (1818 Kazinczy Ferenc C2568, 522) | a porosz törvényt sem tartjuk szent evangéliumnak és jobban szerettünk volna e részben, kivált Pestre nézve, a bécsi szabályhoz közelíteni (1841 Kossuth Lajos CD32) | [könyvében Keynes a 19. század] kevéssé ismert nevű közgazdaságtani tudósairól ír. „Nem a legfényesebb, de a legbecsületesebben gondolkodók ezek” mondja. S hite, hogy ilyenektől várható az emberiség számára „új evangélium”… (1934 Rosti Magdolna CD10) | Shri Rajiv Gandhi kijelentette, hogy „a világot nem lehet egyetlen evangélium képére átformálni” (1990 Mogyoródi Emese ford.–Murty 2029027, 639).

ÖE: ~hirdető.

Sz: evangéliumi, evangéliumos.

Vö. CzF. evangéliom · evangyéliom, évangéliom; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

evangélium főnév 3A
evangeliom 3A
evangelium 3A
evangyéliom 3A
1. (Vall)
a Jézus Krisztus életében, halálában és feltámadásában megjelenő isteni kegyelem örömhíre
[a pápák] a’ Világnak tágos tengerét öſzve járották, minden tartományokban, és minden nemzetségekben prédikáltattván az Evangeliomot
(1772 Vajda Sámuel)
[az apostolok] azért választattak, hogy elmenvén az egész világra predikálják az evangeliumot minden teremtett állatnak
(1840 Szilasy János)
Jézus Krisztus halála minden emberért szóló áldozat, az evangélium hirdetésének küldetése „minden teremtményre” kiterjed
(1935 Sík Sándor)
aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Aki elveszíti értem és az evangéliumért, az megmenti életét
(1996 Katolikus Biblia ford.)
2. (tulajdonnévi előtaggal is) (Vall)
a Jézus Krisztus életét, halálát és feltámadását elbeszélő, valamint beszédeit, tanítását összefoglaló irat (műfaja), ill. az abban leírt történet (szövege)
A mi Urunk Jesus Kristusnak élete, mellyet a négy evángeliómból egyet tsinálván, rendbe szedett, és sok idvösséges tanúságokkal megbővített [ti. a szerző]
(1772 Magyar írók élete)
[Jézus születésének] mind évéhez, mind napjához az adatok teljesen hiányoznak, és az Evangeliomban ez iránt semmi utbaigazitás nincsen
(1857 Vasárnapi Újság)
1466-ban másolja Moldovának Tatros városában Hensel Emre fia, Némethi György a legrégibb magyar bibliafordításból az úgynevezett ferenciek bibliájából a 4 evangéliumot (Müncheni vagy Jászay-kódex)
(1915 RévaiNagyLex.)
apokrif evangéliumok
(1974 Dömötör Tekla)
[az, hogy János apostol] két olyan különböző műfajt képvisel, mint az evangélium és az apokalipszis nem kizárt lehetőség
(1995 Jubileumi kommentár)
A korai keresztény hagyomány szövegei közül csak a szinoptikus evangéliumok, [...] a Tamás-evangélium és a Jakab-apokrif tartalmaz parabolákat
(2001 Mártonffy Marcell)
2a.
az ezt tartalmazó kötet
Urunk ſzerelmeért, ölelve hordoztuk ſzüntelen az Evangeliomot
(1777 Molnár János)
[László király] ünnepélyes templomi jelenetben, az Evangeliumra tett kézzel megesküvék, hogy Cilley halálát a Hunyadyakon soha sem bosszúlandja meg
(1860 Jókai Mór)
[Szent Margit] ágyába kérte az Evangéliumot, melyet atyja használt
(1937 Kodolányi János)
A legrégibb ránk maradt kötés Theodelinda longobárd királynőnek a monzai dómban őrzött evangéliuma számára készült a 7. század elején
(2004 Magyar István ford.Funke²)
2b. (Vall)
ezen újszövetségi iratok vmelyikéből liturgikus felolvasásra kijelölt szövegrész, ill. misének v. istentiszteletnek az a szakasza, amikor e szövegrész elhangzik
Evangeliumok és epistolák, melyeket esztendő által olvastat az anyaszentegyház a római kalendárium rende szerint való vasárnapokon és ünnepeken
(1776 Magyar írók élete)
[vízkeresztkor] a görög egyházban maiglan az az evangeliom olvastatik, melly Krisztusnak szent vizöntéssel lett felavattatását adja elő Keresztelő János által
(1858 Vasárnapi Újság)
A papnak a nagyobb templomokban vasárnapon és ünnepek alkalmával meg kellett magyaráznia a napi evangéliumot és a szentleckét
(1930 Pintér Jenő)
[Luther] elrendelte, hogy a vasárnapi misében előforduló epistolán és evangéliumon kívül a köznapi vecsernyéken és a mindennapi istentiszteleteken is nemzeti nyelven olvassák az írást
(1992 Friedrich Károly)
2c. (rég, Vall)
〈római katolikus templomban:〉 az oltár bal oldalán levő hely, ahol a kijelölt evangéliumi részt felolvassák
[az ország bárói] a’ Nagy Óltárnak jobb része fell, avagy az Évangéliom részérl foglalnak helyet
(1790 Lambach Elek ford.Barits)
A szentélyben jobbra (az evangeliom oldalon) a faldistorium vagyis a bársony- és aranytól ragyogó érseki trón
(1856 Vasárnapi Újság)
Az evangelium oldalán a falba vájt és szentségházacskáúl szolgáló fülkét fölűl csúcsos ív díszíti
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
3. (birtokszóként) (vál)
vki v. vmely csoport törekvéseiben, meggyőződésében érvényesülő legfőbb elv(ek összessége), ill. ez mint szöveg
nem tudom, minő elveknek embere, mi az ő politicai evangelioma
(1840 Kossuth Lajos)
Évek óta csaknem kirekesztőleges olvasmányom, reggeli és esteli imádságom, mindennapi kenyerem a francia forradalmak története, a világnak ez uj evangyelioma
(1848 Petőfi Sándor)
[az elnyomott tömegek szelleme] tündököl Marx Károly és társai műveiben, amelyek a proletáriátus evangéliumát alkotják
(1919 Juhász Gyula¹)
Hahnemann tanítványai Európa más tájain is terjesztették a homeopátia evangéliumát
(2008 Gyárfás Vera ford.Singh–Ernst²)
3a. (vál)
vmely igazság, eszme, ill. azt összefoglaló kijelentés, tétel, amelyet vmire nézve mértékadónak fogad el vki
a’ Magyar Zrinyiig semmi poetai talentomot nem mutatott, azolta is a’ mi időnkig keveset, ’s itt Dayka ragyog igaz fényben. Itt vagyok, vonjatok keresztre ha hamis Evangyéliomot hirdetek
(1818 Kazinczy Ferenc)
a porosz törvényt sem tartjuk szent evangéliumnak és jobban szerettünk volna e részben, kivált Pestre nézve, a bécsi szabályhoz közelíteni
(1841 Kossuth Lajos)
[könyvében Keynes a 19. század] kevéssé ismert nevű közgazdaságtani tudósairól ír. „Nem a legfényesebb, de a legbecsületesebben gondolkodók ezek” mondja. S hite, hogy ilyenektől várható az emberiség számára „új evangélium”…
(1934 Rosti Magdolna)
Shri Rajiv Gandhi kijelentette, hogy „a világot nem lehet egyetlen evangélium képére átformálni”
(1990 Mogyoródi Emese ford.Murty)
ÖE: evangéliumhirdető
Sz: evangéliumi, evangéliumos
Vö. CzF. evangéliom · evangyéliom, évangéliom; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások