evangelizál ige 1a (Vall)evangélizál

1. ts (tárgy n. is) ’〈más vallás(felekezete)t követő v. szekularizált közösséget〉 az evangélium hirdetésével a kereszténység (vmely felekezete) v. a hit számára (meg)térít vki’ ❖ [Farel] evangélizálta Metzet [ti. Metz városát] (1894 PallasLex. CD02) | [a Keresztyén Diákok Világszövetségének célja] előmozdítani a diákok Jézushoz vezetését, lelki életüket elmélyíteni s a diákok által evangelizálni a világot (1935 RévaiNagyLex. C5717, 503) | [a misszió] elsősorban abból a vallásos motivációból jön létre, hogy evangelizálják az indiánokat (1992 Bernáth Tamás ford.–Zambrano 2020004, 72) | Az apostolok Kisázsiában akarnak evangelizálni, Isten tiltása, majd látomás alapján kerülnek Európába (1993 BibliaiLex. CD1207).

2. tn ’(hitébresztő céllal) Isten igéjéről, kül. az evangéliumról prédikál, ill. hitébresztő tevékenységet folytat’ ❖ az el-húnyt els kegyes Atyákat, a’ Hiſzek egy szerint meglátogatván nékiek evangelizált, és Lelkeket ki ’s felszabadította megtesteslt Isten igéje, Lelkek-üdvezitje az Úr Jesus Krisztus (1825 Perecsényi Nagy László C3468, 23) | Dr. Csekey Sándor theológiai tanár, „A keresztyén ember prófétai tiszte” cimmel tartott előadást, amelyben azt a kérdést vetette fel, ki magyarázhatja a Szentirást, ki evangelizálhat? (1937 Pesti Hírlap jan. 13. C5685, 8) | 17.20 – 17.50 Evangelizál Takaró Károly kelenföldi lelkipásztor, ny. püspök (2000 Magyar reformátusok CD1210).

Vö. TESz. evangélium; IdSz.

evangelizál ige 1a (Vall)
evangélizál 1a
1. tárgyas (tárgy n. is)
〈más vallás(felekezete)t követő v. szekularizált közösséget〉 az evangélium hirdetésével a kereszténység (vmely felekezete) v. a hit számára (meg)térít vki
[Farel] evangélizálta Metzet [ti. Metz városát]
(1894 PallasLex.)
[a Keresztyén Diákok Világszövetségének célja] előmozdítani a diákok Jézushoz vezetését, lelki életüket elmélyíteni s a diákok által evangelizálni a világot
(1935 RévaiNagyLex.)
[a misszió] elsősorban abból a vallásos motivációból jön létre, hogy evangelizálják az indiánokat
(1992 Bernáth Tamás ford.Zambrano)
Az apostolok Kisázsiában akarnak evangelizálni, Isten tiltása, majd látomás alapján kerülnek Európába
(1993 BibliaiLex.)
2. tárgyatlan
(hitébresztő céllal) Isten igéjéről, kül. az evangéliumról prédikál, ill. hitébresztő tevékenységet folytat
az el-húnyt els kegyes Atyákat, a’ Hiſzek egy szerint meglátogatván nékiek evangelizált, és Lelkeket ki ’s felszabadította megtesteslt Isten igéje, Lelkek-üdvezitje az Úr Jesus Krisztus
(1825 Perecsényi Nagy László)
Dr.doktor Csekey Sándor theológiai tanár, „A keresztyén ember prófétai tiszte” cimmel tartott előadást, amelyben azt a kérdést vetette fel, ki magyarázhatja a Szentirást, ki evangelizálhat?
(1937 Pesti Hírlap jan. 13.)
17.20 – 17.50 Evangelizál Takaró Károly kelenföldi lelkipásztor, ny.nyugalmazott püspök
(2000 Magyar reformátusok)
Vö. TESz. evangélium; IdSz.

Beállítások