evégre mut hsz 0 (rég)

’evégett’ ❖ ſemmit inkább nem óhajtot, mint hogy a’ maga keze által veſzthetné-el a’ Hertzeget, ezt pedig el-követhetni mivel a’ lehetetlenség akadályoztatta, el-tekéllette magában ezen gonoſz ſzándékát máſok által véghez vitetni; és azért e’végre hat erös gyilkoſokat fogadot-fel, a’ kik a’ Hertzeget mennél elébb meg-ölnék (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 372) | Ibrahim s a tatár khán, Budára érkezésök után, octoberben békealkudozásra léptek a király biztosaival; Kutasi János, két év óta esztergomi érsek és királyi helytartó Pálffy Miklós, Redern Menyhérd, a fő hadi tanács elnöke és Petz Bertalan, Rudolf által felhatalmaztattak e végre (1861 Szalay László 8419011, 448) | ezen közkincs magánvállakozás kezébe nem adható, hanem annak közhatósági kezelésben kell maradnia. Evégre a kormány az ismeretes monopoliumtörvényben – igen helyesen – a földgázt a földtulajdonosoktól is függetlenitve, állami köztulajdonnak nyilvánitotta (1911 Újság 2112001, 4).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

evégre mutató névmási határozószó 0 (rég)
ſemmit inkább nem óhajtot, mint hogy a’ maga keze által veſzthetné-el a’ Hertzeget, ezt pedig el-követhetni mivel a’ lehetetlenség akadályoztatta, el-tekéllette magában ezen gonoſz ſzándékát máſok által véghez vitetni; és azért e’végre hat erös gyilkoſokat fogadot-fel, a’ kik a’ Hertzeget mennél elébb meg-ölnék
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Ibrahim s a tatár khán, Budára érkezésök után, octoberben békealkudozásra léptek a király biztosaival; Kutasi János, két év óta esztergomi érsek és királyi helytartó Pálffy Miklós, Redern Menyhérd, a fő hadi tanács elnöke és Petz Bertalan, Rudolf által felhatalmaztattak e végre
(1861 Szalay László)
ezen közkincs magánvállakozás kezébe nem adható, hanem annak közhatósági kezelésben kell maradnia. Evégre a kormány az ismeretes monopoliumtörvényben – igen helyesen – a földgázt a földtulajdonosoktól is függetlenitve, állami köztulajdonnak nyilvánitotta
(1911 Újság)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások