evező mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → evez.

II. mn 1C (ritk)

’olyan 〈személy〉, akinek az evezés a feladata, ill. az evezés sportját űzi’ ❖ e’ hajó kapitánya don Enrique! ki a’ parton maga fogadá ő felségét, valamint a’ nagy hajóhoz szállitó csolnakban is ő volt az evező hajós legény (1845 Jelenkor C8311, 356) | A gályák evező-rabszolgái a keresztyének, főkép a magyarok ellen vívott harczokban ejtett foglyokból kerültek ki (1885 Ballagi Aladár C7589, 310) | a jó kormányos ér annyit a hajóban, mint bármelyik evező csapattag (1979 Népsport okt. 27. C8048, 5).

III. fn 1C

1. ’ilyen személy’ ❖ Ezek [ti. a szirének] azt hirdették gyáva evezöknek, Hogy ök Tanitói minden jövendöknek (1772 Barcsay Ábrahám 7019037, 20) | ott’ Akeron’ rút evezje Karon (1778 Révai Miklós ford.–Tibullus 7283013, 10) | [Széchenyi István 1833.] julius 13-án, egy u. n. oraniczán (őrhajón) 10 evezővel [...] Pancsovára megy (1896 Zichy Antal CD55) | a sima vizen kevesebb veszély fenyegeti az evezőket [ti. a kajak-kenu válogatott Dunavarsányban készülő tagjait] (1976 Népsport márc. 11. C8045, 7) | [a Dráva-mentén turisztikai szempontból] leginkább a túrázókra, kerékpározókra, evezőkre számítanak (2008 Szabad Föld ápr. 11. C8394, 10).

2. ’Evezőlapát.’

2a. ’vízi jármű emberi erővel történő hajtására haszn. (fa)eszköz, amely egy hosszú rúdból és a végére v. végeire erősített v. a rúddal egy anyagból készített kiszélesedő lap(ok)ból áll’ ❖ Mennyit kéſzülnek a’ gállyákra ülök, mikép eröſittik [...] a’ kórmányt, az evezöket, vitorlyákat mennyit egyengetik (1777 Molnár János C3195, 170) | Bedobá [Miklós a csónakba] Lőrincet mint valamely zsákot Maga evedzővel nagy habokat vágott (1863–1879 Arany János CD01) | [a kajakos] arccal a menetiránynak fordulva rövid, kéttollú evezővel viszi előre a csónakot (1934 Népszava máj. 20. C7502, 18) | [A vízitúrán] az ember eleinte igencsak kapaszkodhat az evezőjébe, hogy a Hernád zegzugos kanyarjait sikerüljön épségben bevennie (2004 Természet Világa CD50).

2b. ’〈evezésre szolgáló egyéb eszköz megnevezéseként〉’ ❖ A’ halak tulajdonképi evezőül a’ farkat használják (1835 Regélő C0459, 7) | [Az árvíz idején] a „Magyar király” vendéglőből két pinczér egy vastag széles deszkán evezett ki, függönyrudak voltak az evezőik (1897 e. Budapesti Szemle C7647, 59) | a tengerhez kötött pinguin [...] csak evezőként használhatja [a szárnyait] (1898 Chernel István CD34) | [A csíkbogár] úszószőrökkel borított hátsó lábai evezőként működnek (2000 Élet és Tudomány jan. 7. C6269, 30).

3. (argó) ’kéz mint testrész’ ❖ A mint a prosztót megkaszáltam, […] kapdoválta evezőmet, és azonnal balhézott (1888 Berkes Kálmán C1055, 110) | Az evezőjével dumál. (Gesztikulál) (1914 Kenedi Géza C5971, 439).

4. (rég, Rep) ’〈kezdetleges léghajókon:〉 a meghajtásra, ill. kormányzásra haszn., lapátszerű szerkezeti elem’ ❖ [a léghajós Wise] St.-Louisból Baltimoreba, vagy Uj-Yorkba fog léghajozni. E czélra egy evezővel és legyező kerekekkel ellátott léghajót készíttet (1859 Vasárnapi Újság CD56) | a két léghajós [ti. Guyton de Morveau és de Virly] ereje nem volt elegendő az evezőknek elég erőt adni a szél ellen [az 1784-es repülési kísérlet során] (1875 Természettudományi Közlöny C7899, 186) | Megemlítendő még Lennox gróf kísérlete 1834. egy 40 m. hosszú, hengeralakú léghajóval, melyet feltalálója húsz evezővel akart hajtani (1928 TolnaiÚjLex. C5727, 74) | az [1835-ös] évnek a nagy ötlete a gőzgéppel mozgatott evezőkkel fölszerelt léghajó (1989 Élet és Tudomány C5797, 759).

5. (Áll) ’madarak evezőtolla’ ❖ [az egyik fajta örvösgalambnak] fénylő zöld, fekete evezői ’s veres és sárga farktollai vannak; hazájok Madagaszkár (1829 Pák Dienes 8346010, 172) | [a lócska vagy csonttollú madár] fejét nagy bóbita díszíti. A másodrendű evezők hegyén vörös, viaszfényű csontlemezkék láthatók (1928 TolnaiÚjLex. C5727, 201) | A seregélyfélék közepes méretű, csillogó tollazatú énekesmadarak. […] A szárny elsőrendű evezőinek száma 10 (2005 Magyar Gábor 3329003, 416).

6. (Növ) ’pillangós virág két oldalsó sziromlevelének egyike’ ❖ [a pillangós pártán] az egymással egyenlő két oldalas szirmot evezőknek (szárnyaknak) nevezzük (1883 Mendlik Alajos–Király Pál ford.–Emery C3077, 153) | [a borsó] pártája fehér, mind a vitorlája, mind az evezője rózsaszínű is lehet (1911 RévaiNagyLex. C5699, 579) | az öt sziromlevélből kettő részlegesen összeforrva alkotja a csónakot, a kettő oldalállású a két evezőt (2002 MagyarNagyLex. C7363, 798).

ÖE: ~villa.

Vö. CzF. evező¹, evező²; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. evez; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

evező melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévevez
II. melléknév 1C (ritk)
olyan 〈személy〉, akinek az evezés a feladata, ill. az evezés sportját űzi
e’ hajó kapitánya don Enrique! ki a’ parton maga fogadá ő felségét, valamint a’ nagy hajóhoz szállitó csolnakban is ő volt az evező hajós legény
(1845 Jelenkor)
A gályák evező-rabszolgái a keresztyének, főkép a magyarok ellen vívott harczokban ejtett foglyokból kerültek ki
(1885 Ballagi Aladár)
a jó kormányos ér annyit a hajóban, mint bármelyik evező csapattag
(1979 Népsport okt. 27.)
III. főnév 1C
1.
ilyen személy
Ezek [ti. a szirének] azt hirdették gyáva evezöknek, Hogy ök Tanitói minden jövendöknek
(1772 Barcsay Ábrahám)
ott’ Akeron’ rút evezje Karon
(1778 Révai Miklós ford.Tibullus)
[Széchenyi István 1833.] julius 13-án, egy u. n.úgynevezett oraniczán (őrhajón) 10 evezővel [...] Pancsovára megy
(1896 Zichy Antal)
a sima vizen kevesebb veszély fenyegeti az evezőket [ti. a kajak-kenu válogatott Dunavarsányban készülő tagjait]
(1976 Népsport márc. 11.)
[a Dráva-mentén turisztikai szempontból] leginkább a túrázókra, kerékpározókra, evezőkre számítanak
(2008 Szabad Föld ápr. 11.)
2.
2a.
vízi jármű emberi erővel történő hajtására haszn. (fa)eszköz, amely egy hosszú rúdból és a végére v. végeire erősített v. a rúddal egy anyagból készített kiszélesedő lap(ok)ból áll
Mennyit kéſzülnek a’ gállyákra ülök, mikép eröſittik [...] a’ kórmányt, az evezöket, vitorlyákat mennyit egyengetik
(1777 Molnár János)
Bedobá [Miklós a csónakba] Lőrincet mint valamely zsákot Maga evedzővel nagy habokat vágott
(1863–1879 Arany János)
[a kajakos] arccal a menetiránynak fordulva rövid, kéttollú evezővel viszi előre a csónakot
(1934 Népszava máj. 20.)
[A vízitúrán] az ember eleinte igencsak kapaszkodhat az evezőjébe, hogy a Hernád zegzugos kanyarjait sikerüljön épségben bevennie
(2004 Természet Világa)
2b.
〈evezésre szolgáló egyéb eszköz megnevezéseként〉
A’ halak tulajdonképi evezőül a’ farkat használják
(1835 Regélő)
[Az árvíz idején] a „Magyar király” vendéglőből két pinczér egy vastag széles deszkán evezett ki, függönyrudak voltak az evezőik
(1897 e. Budapesti Szemle)
a tengerhez kötött pinguin [...] csak evezőként használhatja [a szárnyait]
(1898 Chernel István)
[A csíkbogár] úszószőrökkel borított hátsó lábai evezőként működnek
(2000 Élet és Tudomány jan. 7.)
3. (argó)
kéz mint testrész
A mint a prosztót megkaszáltam, […] kapdoválta evezőmet, és azonnal balhézott
(1888 Berkes Kálmán)
Az evezőjével dumál. (Gesztikulál)
(1914 Kenedi Géza)
4. (rég, Rep)
〈kezdetleges léghajókon:〉 a meghajtásra, ill. kormányzásra haszn., lapátszerű szerkezeti elem
[a léghajós Wise] St.Saint ’szent’-Louisból Baltimoreba, vagy Uj-Yorkba fog léghajozni. E czélra egy evezővel és legyező kerekekkel ellátott léghajót készíttet
(1859 Vasárnapi Újság)
a két léghajós [ti. Guyton de Morveau és de Virly] ereje nem volt elegendő az evezőknek elég erőt adni a szél ellen [az 1784-es repülési kísérlet során]
(1875 Természettudományi Közlöny)
Megemlítendő még Lennox gróf kísérlete 1834. egy 40 m.méter hosszú, hengeralakú léghajóval, melyet feltalálója húsz evezővel akart hajtani
(1928 TolnaiÚjLex.)
az [1835-ös] évnek a nagy ötlete a gőzgéppel mozgatott evezőkkel fölszerelt léghajó
(1989 Élet és Tudomány)
5. (Áll)
madarak evezőtolla
[az egyik fajta örvösgalambnak] fénylő zöld, fekete evezői ’s veres és sárga farktollai vannak; hazájok Madagaszkár
(1829 Pák Dienes)
[a lócska vagy csonttollú madár] fejét nagy bóbita díszíti. A másodrendű evezők hegyén vörös, viaszfényű csontlemezkék láthatók
(1928 TolnaiÚjLex.)
A seregélyfélék közepes méretű, csillogó tollazatú énekesmadarak. […] A szárny elsőrendű evezőinek száma 10
(2005 Magyar Gábor)
6. (Növ)
pillangós virág két oldalsó sziromlevelének egyike
[a pillangós pártán] az egymással egyenlő két oldalas szirmot evezőknek (szárnyaknak) nevezzük
(1883 Mendlik Alajos–Király Pál ford.Emery)
[a borsó] pártája fehér, mind a vitorlája, mind az evezője rózsaszínű is lehet
(1911 RévaiNagyLex.)
az öt sziromlevélből kettő részlegesen összeforrva alkotja a csónakot, a kettő oldalállású a két evezőt
(2002 MagyarNagyLex.)
ÖE: evezővilla
Vö. CzF. evező¹, evező²; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. evez; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások