évezredes mn 2B7

1. (Vmilyen állapotban) vhány(adik) v. egy évezrede, ill. nagyon régóta meglevő.’

1a. ’vhány v. (nagyjából) egy évezrede (meg)levő, létező, ill. nagyon öreg v. régi, ősi’ ❖ Wilkinson ur (angol) sok fáradság után szerencsés lőn a’ hires Memnon szobrának, e’ két évezredes musikai tüneménynek, kellő tetejére juthatni (1833 Jelenkor C0226, 816) | Mindenfelé erdők, évezredes ihar- és egerfák, és az erdők tövében víz (1851 Jókai Mór CD18) | Apja az évezredes mandzsu dinasztia sarja, anyja japán nő volt (1933 Budapesti Hírlap okt. 11. C4721, 6) | Sopron eleven, gazdag, évezredesen is fiatal város (1977 Pozsgay Imre CD52) | fél évezredes kódexek (2008 Népszabadság nov. 21. C7856, 3).

1b. ’vhány v. (nagyjából) egy évezrede, ill. nagyon régóta tartó, zajló v. érvényben levő, ható’ ❖ Franczia- ’s Németországban csendesen ’s mintegy magától ülteték vagy ültetik ki a’ synthesist évezredes jogából (1838 Figyelmező C0152, 187) | minden vélemények, bár évezredesek legyenek is azok, a’ józan okosság itélőszéke eleibe kerűlnek (1841 Tudományos Gyűjtemény C7337, 11) | [A Boszna mentén] a jobbpart a víznek a márgával és homokkővel való évezredes küzdelmét mutatja (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [Hailé Szelasszié] császár 1935-ben eltörölte a három évezredes rabszolgaságot (1992 Népszava júl. 23. C7457, 2) | [az uráli népek a nyelvükbe befogadott idegen szavakat] oly módon használták, mint a nyelvhez tartozó ősi szavakat. Ez a több évezredes folyamat még ma is folytatódik (2010 N. Fodor János C7190, 506).

1c. (ritk) ’az a kor, amelyben vhány évezredet v. vhányadik évezredét elér(i) vmi’ ❖ Szeretném, ha a magyar ember belátná, hogy a „mindennapi kenyerét” sem szabad elhanyagolnia, ha ép erővel akarja megérni második évezredes korát (1904 Budapesti Hírlap dec. 8. C4692, 2) | A platánok egy-két évezredes kort érnek, de fájuk nem értékes (1929 TolnaiÚjLex. C5731, 197).

2. ’vmely esemény időpontjához képest egy v. vhány(adik) évezred leteltekor bekövetkező 〈évforduló〉, ill. egy v. vhány évezreddel korábbi 〈esemény〉’ ❖ az egész magyar nemzet […] üllendi a’ vitézsége által meghóditott földön letelepülésének évezredes ünnepét (1845 Jelenkor C8311, 227) | Ha megéltünk ezer évig, megérjük a második évezredes fordulót is, majd akkor gondolkozunk rajta: belekezdjünk-e a harmadik évezredbe (1913 Budapesti Hírlap júl. 24. C4701, 35) | [a] kereszténység két évezredes jubileuma (2000 Új Ember nov. 12. C6181, 1) | Az opera? Bár ez a műfaj fél évezredes felbukkanása óta sokszor volt válságban, most egyre virulensebb, a világ színházai, rendezői, fesztiváljai kapkodnak utána (2010 Népszava febr. 6. C7473, 10).

2a. ’vmely esemény, kül. a magyar honfoglalás és államalapítás egy- v. vhány ezer éves évfordulója alkalmából történő, akkor rendezett 〈megemlékezés, kiállítás stb.〉, ill. akkor állított, millenniumi 〈emlékmű〉’ ❖ az évezredes kiállitás alkalmára a kormány hajlandónak nyilatkozott egy uj és célszerű műcsarnok felépitésére (1893 Fővárosi Lapok C0161, 2566) | a Szépművészeti Múzeum előtt elterülő parkirozott helynek az évezredes emlékmű felé eső gyalogjáróján (1929 Budapesti Hírlap máj. 12. C4717, 8) | Bagdadban, a város alapításának évezredes ünnepélyén a múlt év decemberében számtalan meghívásban volt részem (1963 Magyar Nemzet ápr. 25. C0356, 7) | Chaban-Delmas miniszterelnök Persepolisba utazott, Irán fennállásának két és fél évezredes ünnepségeire (1971 Magyar Nemzet okt. 17. C5276, 9) | Az évezredes ünnepségekre készülve különösen a lovasnomád eredet felnagyított jelentősége mellett senki sem gondolt arra, hogy a kevesebb őstörténeti vonatkozást jelentő földművelés kérdésével is érdemes lenne foglalkozni (1999 Magyar néprajz CD47).

3. ’vhány v. egy évezredet kitevő 〈időtartam, időszak〉’ ❖ az emberi fejlődés évezredes phasisai egy következetes egészben tünnek föl szeméink [!] előtt (1842 Pesti Hírlap CD61) | ezen a téren a tartalmi haladás sem oly nagyfokú, mint ezt a kezdet és vég évezredes időközéből gyaníthatnók (1909 Hornyánszky Gyula C7675, 75) | [az] Amerika felfedezését követő csaknem fél évezredes időszak (1996 Népszabadság dec. 6. C7846, 10) | A bronzkor több mint egy évezredes korszakát a Kárpát-medencében állandó népmozgás jellemezte (2002 Domokos Tamás et al. CD36).

3a. ’ennyi évezrednyi időtartamú v. több évezredig, hosszú ideig tartó 〈tevékenység, folyamat stb.〉, ill. ennyi évezreden v. hosszú időn át halmozódó v. kialakult, összegyűlt 〈dolog〉’ ❖ az évezredes tapasztalat által számos fürdők gyógyhatását illetőleg megszilárdult tények (1860 Orvosi Hetilap C8110, 867) | A hegyek sziklafalain és barlangjaiban az évezredes por alatt a világ legnagyobb „képtára” rejlik (1968 Élet és Tudomány C7039, 1703) | A kiállítás a Nílus-völgyi kultúra művészetének három évezredes fejlődéséről ad képet (1975 Népszabadság szept. 26. C7825, 9) | a honfoglalás előtti évezredes keleti vándorlás (1994 Országgyűlési Napló CD62).

4. (jelző n.) ’egy adott évezredet v. évezrednyi időt tekintve kiemelkedő 〈jelentőség〉, ill. ilyen jelentőségű 〈dolog〉’ ❖ bizonyára évezredes csoda, ha egy ilyen mélységes tenger [ti. a nők érzésvilága] most lassan, de biztosan kiszáradással fenyeget (1924 Budapesti Hírlap júl. 15. C4712, 8) | a művészet olyan évezredes jelentőségű újdonsága, mint „korunk művészete”, a film, az esztétikumnak ez az összetett újdonsága, később született, mint amikor alkotói lerakták a marxizmus alapjait (1996 Népszava márc. 5. C7461, 2).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

évezredes melléknév 2B7
1.
(Vmilyen állapotban) vhány(adik) v. egy évezrede, ill. nagyon régóta meglevő.
1a.
vhány v. (nagyjából) egy évezrede (meg)levő, létező, ill. nagyon öreg v. régi, ősi
Wilkinson ur (angol) sok fáradság után szerencsés lőn a’ hires Memnon szobrának, e’ két évezredes musikai tüneménynek, kellő tetejére juthatni
(1833 Jelenkor)
Mindenfelé erdők, évezredes ihar- és egerfák, és az erdők tövében víz
(1851 Jókai Mór)
Apja az évezredes mandzsu dinasztia sarja, anyja japán nő volt
(1933 Budapesti Hírlap okt. 11.)
Sopron eleven, gazdag, évezredesen is fiatal város
(1977 Pozsgay Imre)
fél évezredes kódexek
(2008 Népszabadság nov. 21.)
1b.
vhány v. (nagyjából) egy évezrede, ill. nagyon régóta tartó, zajló v. érvényben levő, ható
Franczia- ’s Németországban csendesen ’s mintegy magától ülteték vagy ültetik ki a’ synthesist évezredes jogából
(1838 Figyelmező)
minden vélemények, bár évezredesek legyenek is azok, a’ józan okosság itélőszéke eleibe kerűlnek
(1841 Tudományos Gyűjtemény)
[A Boszna mentén] a jobbpart a víznek a márgával és homokkővel való évezredes küzdelmét mutatja
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[Hailé Szelasszié] császár 1935-ben eltörölte a három évezredes rabszolgaságot
(1992 Népszava júl. 23.)
[az uráli népek a nyelvükbe befogadott idegen szavakat] oly módon használták, mint a nyelvhez tartozó ősi szavakat. Ez a több évezredes folyamat még ma is folytatódik
(2010 N. Fodor János)
1c. (ritk)
az a kor, amelyben vhány évezredet v. vhányadik évezredét elér(i) vmi
Szeretném, ha a magyar ember belátná, hogy a „mindennapi kenyerét” sem szabad elhanyagolnia, ha ép erővel akarja megérni második évezredes korát
(1904 Budapesti Hírlap dec. 8.)
A platánok egy-két évezredes kort érnek, de fájuk nem értékes
(1929 TolnaiÚjLex.)
2.
vmely esemény időpontjához képest egy v. vhány(adik) évezred leteltekor bekövetkező 〈évforduló〉, ill. egy v. vhány évezreddel korábbi 〈esemény〉
az egész magyar nemzet […] üllendi a’ vitézsége által meghóditott földön letelepülésének évezredes ünnepét
(1845 Jelenkor)
Ha megéltünk ezer évig, megérjük a második évezredes fordulót is, majd akkor gondolkozunk rajta: belekezdjünk-e a harmadik évezredbe
(1913 Budapesti Hírlap júl. 24.)
[a] kereszténység két évezredes jubileuma
(2000 Új Ember nov. 12.)
Az opera? Bár ez a műfaj fél évezredes felbukkanása óta sokszor volt válságban, most egyre virulensebb, a világ színházai, rendezői, fesztiváljai kapkodnak utána
(2010 Népszava febr. 6.)
2a.
vmely esemény, kül. a magyar honfoglalás és államalapítás egy- v. vhány ezer éves évfordulója alkalmából történő, akkor rendezett 〈megemlékezés, kiállítás stb.〉, ill. akkor állított, millenniumi 〈emlékmű〉
az évezredes kiállitás alkalmára a kormány hajlandónak nyilatkozott egy uj és célszerű műcsarnok felépitésére
(1893 Fővárosi Lapok)
a Szépművészeti Múzeum előtt elterülő parkirozott helynek az évezredes emlékmű felé eső gyalogjáróján
(1929 Budapesti Hírlap máj. 12.)
Bagdadban, a város alapításának évezredes ünnepélyén a múlt év decemberében számtalan meghívásban volt részem
(1963 Magyar Nemzet ápr. 25.)
Chaban-Delmas miniszterelnök Persepolisba utazott, Irán fennállásának két és fél évezredes ünnepségeire
(1971 Magyar Nemzet okt. 17.)
Az évezredes ünnepségekre készülve különösen a lovasnomád eredet felnagyított jelentősége mellett senki sem gondolt arra, hogy a kevesebb őstörténeti vonatkozást jelentő földművelés kérdésével is érdemes lenne foglalkozni
(1999 Magyar néprajz)
3.
vhány v. egy évezredet kitevő 〈időtartam, időszak〉
az emberi fejlődés évezredes phasisai egy következetes egészben tünnek föl szeméink [!] előtt
(1842 Pesti Hírlap)
ezen a téren a tartalmi haladás sem oly nagyfokú, mint ezt a kezdet és vég évezredes időközéből gyaníthatnók
(1909 Hornyánszky Gyula)
[az] Amerika felfedezését követő csaknem fél évezredes időszak
(1996 Népszabadság dec. 6.)
A bronzkor több mint egy évezredes korszakát a Kárpát-medencében állandó népmozgás jellemezte
(2002 Domokos Tamás et al.)
3a.
ennyi évezrednyi időtartamú v. több évezredig, hosszú ideig tartó 〈tevékenység, folyamat stb.〉, ill. ennyi évezreden v. hosszú időn át halmozódó v. kialakult, összegyűlt 〈dolog〉
az évezredes tapasztalat által számos fürdők gyógyhatását illetőleg megszilárdult tények
(1860 Orvosi Hetilap)
A hegyek sziklafalain és barlangjaiban az évezredes por alatt a világ legnagyobb „képtára” rejlik
(1968 Élet és Tudomány)
A kiállítás a Nílus-völgyi kultúra művészetének három évezredes fejlődéséről ad képet
(1975 Népszabadság szept. 26.)
a honfoglalás előtti évezredes keleti vándorlás
(1994 Országgyűlési Napló)
4. (jelző n.)
egy adott évezredet v. évezrednyi időt tekintve kiemelkedő 〈jelentőség〉, ill. ilyen jelentőségű 〈dolog〉
bizonyára évezredes csoda, ha egy ilyen mélységes tenger [ti. a nők érzésvilága] most lassan, de biztosan kiszáradással fenyeget
(1924 Budapesti Hírlap júl. 15.)
a művészet olyan évezredes jelentőségű újdonsága, mint „korunk művészete”, a film, az esztétikumnak ez az összetett újdonsága, később született, mint amikor alkotói lerakták a marxizmus alapjait
(1996 Népszava márc. 5.)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások