évfolyam fn 3Aévf.

1. ’〈vmely (ciklikusan ismétlődő) tevékenység, folyamat stb. időbeli tagolásának egységeként:〉 egyéves időszak’ ❖ a’ közelebb mult évfolyamban 2555 házasság köttetett (1845 Jelenkor C8311, 613) | Az állandó pesti műtárlat az e hó közepén megnyitandó tárlattal hatodik évfolyamába lép (1858 Budapesti Hírlap máj. 9. C7816, [2]) | Az osztrák államvaspálya-társulatnak sin-szükségletét a legközelebbi három évfolyam alatt épitendő fő- és helyi érdekü vasutak számára valószinüleg a társulati gyárak fogják szállítani (1883 Budapesti Hírlap jan. 1. C4730, 7) | A nyomdatechnika fokozatos fejlődésével lépést tartva huszonegyedik évfolyamában Párisi Divat címen a lap átalakul (1927 TolnaiÚjLex. C5723, 318) | Hatodik évfolyamát éli a Bárka saját lapja, a Hajónapló (2002 Népszava jan. 16. C7465, 13).

2. ’〈tanintézményben:〉 a tanterv alapján tagolt tanulmányok idejének egy tanítási évre eső szakasza’ ❖ [az érettségi vizsgára készülők kötelesek] kimutatni, hogy ők a gymnasialis nyolczadik osztály vagy a bölcsészeti második évfolyam tanulmányait rendesen bevégezték (1853 Budapesti Hírlap C7811, 1) | A polgári iskolák 3 évfolyamból állanak s az ipari és kereskedelmi pályára készülő ifjak részére állíttattak fel (1895 PallasLex. CD02) | [Bajza József az egyetem filozófiai karán] barátságot köt a vele egy évfolyamra járó Toldy Ferenccel (1933 Pintér Jenő CD44) | [Chilében] a tanév 30–33 hétből áll, a tanítási órák az első négy évf.-on 40, a többin 45 percesek (1997 PedagógiaiLex. C6809, 223).

2a. ’ennek tananyaga’ ❖ [a növendék letette] a vizsgálatot a következő tantárgyakból: kereskedelmi ügyvitel, könyvvitel, kereskedelmi számtan, francia nyelv és keresk. levelezéstanból, még pedig mind a három évfolyamból egyszerre (1886 Fővárosi Lapok C8102, 1338) | az is lehet, hogy [Bibinek] a két első évfolyamból csak a különbözeti tárgyakból kell vizsgáznia (1927 Pesti Hírlap jan. 28. C5675, 7) | a gépipari technikum harmadik évfolyamából vizsgázik (1960 Népszava jún. 10. C4824, 1).

2b. ’〈vmely intézményben:〉 tanulmányaiknak ilyen szakaszát végző személyek összessége’ ❖ Minden évfolyamból öt-öt ifjú ment a temetőbe [a koszorúzásra] (1905 Budapesti Napló nov. 2. C4887, 5) | a Központi Egyetem kupolacsarnoka csaknem megtelt; ott voltak az első évesek minden egyetemi dologban még tájékozatlanul, s a felsőbb évfolyamok, Gyulai Pál volt tanítványai (1926 Reichard Piroska CD10) | Az évfolyamból öten – rendezők, operatőrök – alapítottunk egy céget, a Stáb Filmet (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈(Megközelítőleg) azonos évben született v. keletkezett élőlényekre, dolgokra vonatkoztatva.〉’

3a. ’〈személyek vmely csoportjára vonatkoztatva:〉 a (megközelítőleg) azonos évben születettek összessége’ ❖ [fegyvergyakorlatra berendeltetnek] a többi évfolyamok azon tartalékos tisztjei, kiknek tényleges szolgálatuk elhalasztása által 7 évnél kevesebb idejük van hátra a tartalékban szolgálni (1881 Pesti Hírlap márc. 1. C5629, 6) | aki most besoroztatik, azt az 1905. évi sorozási évfolyamba osztják be (1906 Pesti Hírlap máj. 26. C5654, 3) | A fiatal munkanélküliek száma jelenleg annak ellenére növekszik, hogy minden újabb születési évfolyam létszáma kisebb (2006 Népszabadság dec. 9. C7854, 4).

3b. (kissé rég) ’〈bizonyos fajtájú, nemű állatokra vonatkoztatva:〉 az azonos évben születettek összessége’ ❖ gróf Hahn örökös országnagy kimulása folytán az egész telivér ménes (egy csődör, 8 kancza, és 4 csikó kivételével minden évfolyamból, melyek a hitbizomány tulajdona) s az egész félvér ménes elárvereztetni fog (1859 Budapesti Hírlap aug. 31. C7817, [4]) | a legnagyobb tavat ki kellett apasztani, hogy a különféle évfolyamokból való pontyokat különválaszszák (1880 Vasárnapi Újság C7394, 612) | a mének és a kancák különböző évfolyamainak […] átlagos fejlettségi méretei (1929 Budapesti Hírlap márc. 23. C4717, 4).

3c. (jelzőként is) ’〈vmiből, kül. sajtótermékből〉 az egy (naptári) évben készített, forgalomba hozott stb. példányok, darabok összessége’ ❖ Egy egy Füzet ára 1 fr. peng pénzben, és így az egész évfolyamé öszszesen 4 fr. pengpénzben (1833 Horvát István C7251, 106) | v. ö. Pesti Napló 1862 évf. 139. 140 sz. tárcza (1878 Ábel Jenő C0097, 66) | [Richard Gollner gasztronómiai szakíró] ismerte minden ország konyháját, eledeleit, valamennyi évfolyam borait (1910 Budapesti Hírlap nov. 26. C4698, 15) | szép darab volt a Suzuki Swift 1,3 GLi a ’96-os évfolyamból (1999 Magyar Hírlap CD09) | Jelenleg többek között az 1924 után készült néma híradók […] restaurálása folyik. Egy-egy régi híradós évfolyam felújítása mintegy tízmillió forintba kerül (2002 Magyar Hírlap CD09).

Sz: évfolyamos, évfolyamú.

Vö. CzF. évfolyam · évfolyamat; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

évfolyam főnév 3A
évf. -3A
1.
〈vmely (ciklikusan ismétlődő) tevékenység, folyamat stb. időbeli tagolásának egységeként:〉 egyéves időszak
a’ közelebb mult évfolyamban 2555 házasság köttetett
(1845 Jelenkor)
Az állandó pesti műtárlat az e hó közepén megnyitandó tárlattal hatodik évfolyamába lép
(1858 Budapesti Hírlap máj. 9.)
Az osztrák államvaspálya-társulatnak sin-szükségletét a legközelebbi három évfolyam alatt épitendő fő- és helyi érdekü vasutak számára valószinüleg a társulati gyárak fogják szállítani
(1883 Budapesti Hírlap jan. 1.)
A nyomdatechnika fokozatos fejlődésével lépést tartva huszonegyedik évfolyamában Párisi Divat címen a lap átalakul
(1927 TolnaiÚjLex.)
Hatodik évfolyamát éli a Bárka saját lapja, a Hajónapló
(2002 Népszava jan. 16.)
2.
〈tanintézményben:〉 a tanterv alapján tagolt tanulmányok idejének egy tanítási évre eső szakasza
[az érettségi vizsgára készülők kötelesek] kimutatni, hogy ők a gymnasialis nyolczadik osztály vagy a bölcsészeti második évfolyam tanulmányait rendesen bevégezték
(1853 Budapesti Hírlap)
A polgári iskolák 3 évfolyamból állanak s az ipari és kereskedelmi pályára készülő ifjak részére állíttattak fel
(1895 PallasLex.)
[Bajza József az egyetem filozófiai karán] barátságot köt a vele egy évfolyamra járó Toldy Ferenccel
(1933 Pintér Jenő)
[Chilében] a tanév 30–33 hétből áll, a tanítási órák az első négy évf.-on 40, a többin 45 percesek
(1997 PedagógiaiLex.)
2a.
ennek tananyaga
[a növendék letette] a vizsgálatot a következő tantárgyakból: kereskedelmi ügyvitel, könyvvitel, kereskedelmi számtan, francia nyelv és keresk.kereskedelmi levelezéstanból, még pedig mind a három évfolyamból egyszerre
(1886 Fővárosi Lapok)
az is lehet, hogy [Bibinek] a két első évfolyamból csak a különbözeti tárgyakból kell vizsgáznia
(1927 Pesti Hírlap jan. 28.)
a gépipari technikum harmadik évfolyamából vizsgázik
(1960 Népszava jún. 10.)
2b.
〈vmely intézményben:〉 tanulmányaiknak ilyen szakaszát végző személyek összessége
Minden évfolyamból öt-öt ifjú ment a temetőbe [a koszorúzásra]
(1905 Budapesti Napló nov. 2.)
a Központi Egyetem kupolacsarnoka csaknem megtelt; ott voltak az első évesek minden egyetemi dologban még tájékozatlanul, s a felsőbb évfolyamok, Gyulai Pál volt tanítványai
(1926 Reichard Piroska)
Az évfolyamból öten – rendezők, operatőrök – alapítottunk egy céget, a Stáb Filmet
(1997 Magyar Hírlap)
3.
(Megközelítőleg) azonos évben született v. keletkezett élőlényekre, dolgokra vonatkoztatva.〉
3a.
〈személyek vmely csoportjára vonatkoztatva:〉 a (megközelítőleg) azonos évben születettek összessége
[fegyvergyakorlatra berendeltetnek] a többi évfolyamok azon tartalékos tisztjei, kiknek tényleges szolgálatuk elhalasztása által 7 évnél kevesebb idejük van hátra a tartalékban szolgálni
(1881 Pesti Hírlap márc. 1.)
aki most besoroztatik, azt az 1905. évi sorozási évfolyamba osztják be
(1906 Pesti Hírlap máj. 26.)
A fiatal munkanélküliek száma jelenleg annak ellenére növekszik, hogy minden újabb születési évfolyam létszáma kisebb
(2006 Népszabadság dec. 9.)
3b. (kissé rég)
〈bizonyos fajtájú, nemű állatokra vonatkoztatva:〉 az azonos évben születettek összessége
gróf Hahn örökös országnagy kimulása folytán az egész telivér ménes (egy csődör, 8 kancza, és 4 csikó kivételével minden évfolyamból, melyek a hitbizomány tulajdona) s az egész félvér ménes elárvereztetni fog
(1859 Budapesti Hírlap aug. 31.)
a legnagyobb tavat ki kellett apasztani, hogy a különféle évfolyamokból való pontyokat különválaszszák
(1880 Vasárnapi Újság)
a mének és a kancák különböző évfolyamainak […] átlagos fejlettségi méretei
(1929 Budapesti Hírlap márc. 23.)
3c. (jelzőként is)
〈vmiből, kül. sajtótermékből〉 az egy (naptári) évben készített, forgalomba hozott stb. példányok, darabok összessége
Egy egy Füzet ára 1 fr.forint peng pénzben, és így az egész évfolyamé öszszesen 4 fr.forint pengpénzben
(1833 Horvát István)
v. ö.vesd össze Pesti Napló 1862 évf.évfolyam 139. 140 sz.számú tárcza
(1878 Ábel Jenő)
[Richard Gollner gasztronómiai szakíró] ismerte minden ország konyháját, eledeleit, valamennyi évfolyam borait
(1910 Budapesti Hírlap nov. 26.)
szép darab volt a Suzuki Swift 1,3 GLi a ’96-os évfolyamból
(1999 Magyar Hírlap)
Jelenleg többek között az 1924 után készült néma híradók […] restaurálása folyik. Egy-egy régi híradós évfolyam felújítása mintegy tízmillió forintba kerül
(2002 Magyar Hírlap)
Sz: évfolyamos, évfolyamú
Vö. CzF. évfolyam · évfolyamat; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások