évi mn 1B3

1. ’〈Tő-, törtszn-i v. mennyiségre utaló mn-i v. nm-i jelzővel, ill. ’egyévi’ jelentésben.〉’

1a. ’vhány v. egy évet kitevő, vhány v. egyévnyi 〈időtartam, időszak〉’ ❖ [a magyar nyelvtudás, az írás és az olvasás] legkevesebb, mit a státus a XIX-ik században attól, ki a köztanácskozásokban részt akar venni, méltán kívánhat; a közjog elemeinek ismeretét pedig néhány évi határidő közbevetésével (1843 Kossuth Lajos CD32) | tizenkét évi szünet után (1891 Budapesti Szemle 8673001, 341) | ezen másfél évi időszak alatt (1925 Pesti Hírlap máj. 31. C5673, 3) | [a zsellérek] az évi időből átlag 180 napot dolgoztak (1939 Illyés Gyula 9274072, 61) | [a Pilisi Parkerdő Részvénytársaság] huszonöt évi időtartamra vonatkozó szerződést kötött a Mészkő és Dolomit Kft.-vel a bányavagyon kitermelésére (2002 Népszabadság jan. 19. C7850, 7).

1b. ’vhány v. egy évig tartó, ennyi évnyi időtartamú 〈állapot, folyamat stb.〉, ill. ennyi éven át halmozódó v. kialakult, összegyűlt 〈dolog〉’ ❖ huszonhét évi tanítóság sem tudta letudatlanítani (1810 Kazinczy Ferenc C2560, 414) | néhány évi tapasztalat szerint (1846 Jelenkor C8312, 347) | az évi hátralék soha sem érte el a fél százalékot (1900 Magyar Nemzet szept. 8. C5255, 17) | Egy és háromnegyed évi betegség után […] beáll a halál (1907 Orvosi Hetilap C8157, 179) | a kereskedelem karácsony előtti csúcsforgalma […] betetőzte az egész évi folyamatot (1967 Népszava dec. 24. C4831, 9) | [a bíróság] az emberi jogok megsértése miatt 25 évi szabadságvesztésre ítélte Alberto Fujimori volt államfőt (2010 Népszabadság jan. 4. C7858, 7).

1c. (jelző n.) (kissé rég) ’vmely tevékenységi kört, szerepet egy éven át betöltő 〈személy〉’ ❖ [a lovardában] a baloldali terem a nagy közönség, vagyis a váltott jegygyel bejárók gyülhelye, mig a jobb oldali nagy terem az alapitó, állandó, és évi tagoknak, a nap minden órájában nyitva áll (1858 Budapesti Hírlap jan. 14. C7816, [2]) | [a csőszt] használható ember létére lehetetlen megfogadni konvenciós évi cselédnek, mert nem akar asszonyt választani magának; püspöki birtokon pedig nőtlen cselédet meg nem türnek (1892 Fővárosi Lapok C6204, 1775) | Csak a részes és az idegenből hozatott évi munkás az, a melyik még ugy, a hogy megmarad, de meddig!? (1912 Budapesti Hírlap nov. 24. C4700, 55).

1d. (jelző n.) (rég, Növ) ’egyévi, egynyári 〈növény〉’ ❖ A törzs szine, mig fiatal, kivált az évi növényeknél, többnyire zöld (1847 Peregriny Elek 8360016, 304) | az istállótrágyát részben az évi takarmánynövényekhez (zabos bükköny, csalamádé, muhar stb.), részben a kapás és ipari növényekhez adjuk (1897 PallasLex. CD02).

1e. ’vhány v. egy évre való, ill. vonatk., szóló’ ❖ [a tanítónak] a csekély évi bér mellett élelemszerzésre kellett ellopnia idejét (1841 Kuthy Lajos C0112, 261) | 25 évi átlagár (1883 Budapesti Hírlap ápr. 3. C4730, 7) | [a lakodalmak alkalmával a cselédek] egy egész évi koplalásért vettek kárpótlást: a két násztárs családjának egész évi élelmét fölzabálták (1935 Illyés Gyula C4978, 137) | [az idős, nyugdíjas horgászok közül] sokan nem tudják az évi engedélyre a 360 forintot befizetni (1963 Szabad Föld jan. 20. C4862, 4) | Az évi középhőmérséklet 10,5 °C (2010 Magyarország kistájainak katasztere 3089001, 44).

2. ’〈Sorszn-i, ill. sorrendre, időre utaló mn-i v. nm-i jelzővel.〉’

2a. ’〈a naptári évek sorában v. vmely időponttól számítva:〉 a jelzővel meghatározott (tan)évben zajló v. bekövetkező, keletkező 〈időszak, esemény stb.〉, ill. arra vonatk., arra érvényes’ ❖ elégett nála [ti. Virág Benedeknél] az én 1382dik évi Magyar Szent-Irásom is (1810 Horvát István C2561, 100) | ezen évi april 18-dikán (1854 Teleki József² 8471007, 23) | a következő évi termést adó rügyek (1916 RévaiNagyLex. C5710, 593) | maguk a változások szerzői sírnák vissza a szép és igéretes 1945-46. évi időket, amikor Magyarországon szabályos többsége volt a haladó demokráciának (1947 Bibó István 2055002, 25) | az 1949/50. évi tantervvel való összehasonlítás céljából (1963 Kölkedi István CD52) | [a] Gazdasági Versenyhivatal 2000-es évi működéséről készült jelentésben (2002 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’a jelzővel meghatározott évben született, ill. abban a (tan)évben vmely tevékenységi kört, szerepet betöltő 〈személy〉’ ❖ Az idei követkamarai elnökválasztásnál Sauzet a’ mult évi elnök alkalmasint kimarad (1844 Pesti Hírlap CD61) | Egy biztos adatunk van csupán tanulása éveiből: a vittembergai egyetem tankönyve, hol az 1555–6 évi diákok névsorában előfordul az ő [ti. Károli Gáspár] neve is (1890 Vasárnapi Újság C7404, 606) | az 1930. évi ujszülöttek között már csak 2.5% az izraelita (1932 Népszava dec. 18. C7500, 5) | Az eredmények az előző évi felvételizőkéhez képest is jobbak: az idén négy százalékkal kevesebben vannak azok, akiknek nincs nyelvvizsgájuk (2003 Népszabadság nov. 27. C7851, 12).

2c. (kissé rég) ’a sorszn-i jelzővel meghatározott évfolyamra járó 〈tanuló〉’ ❖ [a nyilvános vizsgán] a’ Philosophiának első évi hallgatóji magokat az állításokat védik (1826 Tudományos Gyüjtemény C5589, 111) | barátja, kivel mint utolsó évi törvényhallgató ismerkedék és barátkozék meg (1836 Táncsics Mihály 8463008, 81) | a második évi jobb tanulók közűl (1879 e. Vahot Imre 8502001, 107) | harmad vagy negyedik évi hallgatót keresek, ki leányomat a [tanítónő]képezde első évfolyamára elökészitené (1915 Pesti Hírlap jan. 9. C5663, 23).

3. ’évente ismétlődő, évenkénti’ ❖ [Szemere Pál] Aurora név alatt kiadandó Évi Irást készit (1810 Vitkovics Mihály C2561, 216) | A hagyomány szerint István [ti. III. István moldvai fejedelem] halála előtt azt ajánlotta fiának és utódjának, Bogdánnak, kössön Törökországgal hűbéri szerződést, mely évi adófizetés fejében biztosítsa az országnak belső önállóságát (1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Vasárnap délelőtt tíz órakor a szociáldemokrata párt megtartotta rendes évi közgyűlését (1919 Világ 2115001, 7) | A japán kormányfők évi látogatásai a szentélyben afféle botránykőnek számítanak azon ázsiai népek körében, melyek saját bőrükön tapasztalták meg a második világháborús japán hódítást (2005 Népszava nov. 20. C7468, 2).

J: esztendei.

Ö: egy~, fél~, két~, sok~, új~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. év; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

évi melléknév 1B3
1.
〈Tő-, törtszn-i v. mennyiségre utaló mn-i v. nm-i jelzővel, ill. ’egyévi’ jelentésben.〉
1a.
vhány v. egy évet kitevő, vhány v. egyévnyi 〈időtartam, időszak〉
[a magyar nyelvtudás, az írás és az olvasás] legkevesebb, mit a státus a XIX-ik században attól, ki a köztanácskozásokban részt akar venni, méltán kívánhat; a közjog elemeinek ismeretét pedig néhány évi határidő közbevetésével
(1843 Kossuth Lajos)
tizenkét évi szünet után
(1891 Budapesti Szemle)
ezen másfél évi időszak alatt
(1925 Pesti Hírlap máj. 31.)
[a zsellérek] az évi időből átlag 180 napot dolgoztak
(1939 Illyés Gyula)
[a Pilisi Parkerdő Részvénytársaság] huszonöt évi időtartamra vonatkozó szerződést kötött a Mészkő és Dolomit Kft.Korlátolt Felelősségű Társaság-vel a bányavagyon kitermelésére
(2002 Népszabadság jan. 19.)
1b.
vhány v. egy évig tartó, ennyi évnyi időtartamú 〈állapot, folyamat stb.〉, ill. ennyi éven át halmozódó v. kialakult, összegyűlt 〈dolog〉
huszonhét évi tanítóság sem tudta letudatlanítani
(1810 Kazinczy Ferenc)
néhány évi tapasztalat szerint
(1846 Jelenkor)
az évi hátralék soha sem érte el a fél százalékot
(1900 Magyar Nemzet szept. 8.)
Egy és háromnegyed évi betegség után […] beáll a halál
(1907 Orvosi Hetilap)
a kereskedelem karácsony előtti csúcsforgalma […] betetőzte az egész évi folyamatot
(1967 Népszava dec. 24.)
[a bíróság] az emberi jogok megsértése miatt 25 évi szabadságvesztésre ítélte Alberto Fujimori volt államfőt
(2010 Népszabadság jan. 4.)
1c. (jelző n.) (kissé rég)
vmely tevékenységi kört, szerepet egy éven át betöltő 〈személy〉
[a lovardában] a baloldali terem a nagy közönség, vagyis a váltott jegygyel bejárók gyülhelye, mig a jobb oldali nagy terem az alapitó, állandó, és évi tagoknak, a nap minden órájában nyitva áll
(1858 Budapesti Hírlap jan. 14.)
[a csőszt] használható ember létére lehetetlen megfogadni konvenciós évi cselédnek, mert nem akar asszonyt választani magának; püspöki birtokon pedig nőtlen cselédet meg nem türnek
(1892 Fővárosi Lapok)
Csak a részes és az idegenből hozatott évi munkás az, a melyik még ugy, a hogy megmarad, de meddig!?
(1912 Budapesti Hírlap nov. 24.)
1d. (jelző n.) (rég, Növ)
egyévi, egynyári 〈növény〉
A törzs szine, mig fiatal, kivált az évi növényeknél, többnyire zöld
(1847 Peregriny Elek)
az istállótrágyát részben az évi takarmánynövényekhez (zabos bükköny, csalamádé, muhar stb.s a többi), részben a kapás és ipari növényekhez adjuk
(1897 PallasLex.)
1e.
vhány v. egy évre való, ill. vonatk., szóló
[a tanítónak] a csekély évi bér mellett élelemszerzésre kellett ellopnia idejét
(1841 Kuthy Lajos)
25 évi átlagár
(1883 Budapesti Hírlap ápr. 3.)
[a lakodalmak alkalmával a cselédek] egy egész évi koplalásért vettek kárpótlást: a két násztárs családjának egész évi élelmét fölzabálták
(1935 Illyés Gyula)
[az idős, nyugdíjas horgászok közül] sokan nem tudják az évi engedélyre a 360 forintot befizetni
(1963 Szabad Föld jan. 20.)
Az évi középhőmérséklet 10,5 °CCelsius-fok
(2010 Magyarország kistájainak katasztere)
2.
〈Sorszn-i, ill. sorrendre, időre utaló mn-i v. nm-i jelzővel.〉
2a.
〈a naptári évek sorában v. vmely időponttól számítva:〉 a jelzővel meghatározott (tan)évben zajló v. bekövetkező, keletkező 〈időszak, esemény stb.〉, ill. arra vonatk., arra érvényes
elégett nála [ti. Virág Benedeknél] az én 1382dik évi Magyar Szent-Irásom is
(1810 Horvát István)
ezen évi april 18-dikán
(1854 Teleki József²)
a következő évi termést adó rügyek
(1916 RévaiNagyLex.)
maguk a változások szerzői sírnák vissza a szép és igéretes 1945-46. évi időket, amikor Magyarországon szabályos többsége volt a haladó demokráciának
(1947 Bibó István)
az 1949/50. évi tantervvel való összehasonlítás céljából
(1963 Kölkedi István)
[a] Gazdasági Versenyhivatal 2000-es évi működéséről készült jelentésben
(2002 Magyar Hírlap)
2b.
a jelzővel meghatározott évben született, ill. abban a (tan)évben vmely tevékenységi kört, szerepet betöltő 〈személy〉
Az idei követkamarai elnökválasztásnál Sauzet a’ mult évi elnök alkalmasint kimarad
(1844 Pesti Hírlap)
Egy biztos adatunk van csupán tanulása éveiből: a vittembergai egyetem tankönyve, hol az 1555–6 évi diákok névsorában előfordul az ő [ti. Károli Gáspár] neve is
(1890 Vasárnapi Újság)
az 1930. évi ujszülöttek között már csak 2.5% az izraelita
(1932 Népszava dec. 18.)
Az eredmények az előző évi felvételizőkéhez képest is jobbak: az idén négy százalékkal kevesebben vannak azok, akiknek nincs nyelvvizsgájuk
(2003 Népszabadság nov. 27.)
2c. (kissé rég)
a sorszn-i jelzővel meghatározott évfolyamra járó 〈tanuló〉
[a nyilvános vizsgán] a’ Philosophiának első évi hallgatóji magokat az állításokat védik
(1826 Tudományos Gyüjtemény)
barátja, kivel mint utolsó évi törvényhallgató ismerkedék és barátkozék meg
(1836 Táncsics Mihály)
a második évi jobb tanulók közűl
(1879 e. Vahot Imre)
harmad vagy negyedik évi hallgatót keresek, ki leányomat a [tanítónő]képezde első évfolyamára elökészitené
(1915 Pesti Hírlap jan. 9.)
3.
évente ismétlődő, évenkénti
[Szemere Pál] Aurora név alatt kiadandó Évi Irást készit
(1810 Vitkovics Mihály)
A hagyomány szerint István [ti. III. István moldvai fejedelem] halála előtt azt ajánlotta fiának és utódjának, Bogdánnak, kössön Törökországgal hűbéri szerződést, mely évi adófizetés fejében biztosítsa az országnak belső önállóságát
(1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Vasárnap délelőtt tíz órakor a szociáldemokrata párt megtartotta rendes évi közgyűlését
(1919 Világ)
A japán kormányfők évi látogatásai a szentélyben afféle botránykőnek számítanak azon ázsiai népek körében, melyek saját bőrükön tapasztalták meg a második világháborús japán hódítást
(2005 Népszava nov. 20.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. év; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások