évjáradék fn 3A8

1. ’évente folyósított pénzösszeg’ ❖ mr. Smith mesét koholt bizonyos évjáradékról, melyet Lincolnshireben kell kapnia (1868 Fővárosi Lapok C8084, 1012) | a birtokból kizárt örökösök, a hitbizományibirtokos, valamint az utód neje is bizonyos jövedelemben, évjáradékokban részesíttessenek (1893 PallasLex. CD02) | fél fizetésen él Párizsban; ezt kiegészíti egy szerény évjáradék (1965 Illés Endre 9273002, 235) | Tőkefedezeti nyugdíjrendszer: a dolgozó munkában töltött évei során pénzalapot halmoz fel, ezt nyugdíjazásakor évjáradékra váltják át (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég) ’évente befizetendő pénzösszeg’ ❖ [a nyugdíjpénztári tagok által] minden évben 24 váltó for. évjáradékul fizetendő, vagy egyszer, vagy két félévi időközben (1840 Jelenkor C8306, 186) | A folyó 1867. évre az országgyűlés megszavazván az adókat, az idénre számítsuk ki, mi fordítható az államadósságok kamatainak fedezésére, ezen összeget a jövő évi julius 1-sejéig szavaztassuk meg mint ideiglenes évjáradékot (1867 Deák Ferenc beszédei C1363, 173) | A felépült házakat azután eladják kilenczvenhat vagy nyolcz esztendőre azoknak, kik tőkéjöket házba fektetik úgy, hogy a fizetés akár tőkében, akár évjáradékokban történjék (1880–1882 Pulszky Ferenc 8381003, 172).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

évjáradék főnév 3A8
1.
évente folyósított pénzösszeg
mr.mister ’úr’ Smith mesét koholt bizonyos évjáradékról, melyet Lincolnshireben kell kapnia
(1868 Fővárosi Lapok)
a birtokból kizárt örökösök, a hitbizományibirtokos, valamint az utód neje is bizonyos jövedelemben, évjáradékokban részesíttessenek
(1893 PallasLex.)
fél fizetésen él Párizsban; ezt kiegészíti egy szerény évjáradék
(1965 Illés Endre)
Tőkefedezeti nyugdíjrendszer: a dolgozó munkában töltött évei során pénzalapot halmoz fel, ezt nyugdíjazásakor évjáradékra váltják át
(1997 Magyar Hírlap)
2. (rég)
évente befizetendő pénzösszeg
[a nyugdíjpénztári tagok által] minden évben 24 váltó for.váltóforint évjáradékul fizetendő, vagy egyszer, vagy két félévi időközben
(1840 Jelenkor)
A folyó 1867. évre az országgyűlés megszavazván az adókat, az idénre számítsuk ki, mi fordítható az államadósságok kamatainak fedezésére, ezen összeget a jövő évi julius 1-sejéig szavaztassuk meg mint ideiglenes évjáradékot
(1867 Deák Ferenc beszédei)
A felépült házakat azután eladják kilenczvenhat vagy nyolcz esztendőre azoknak, kik tőkéjöket házba fektetik úgy, hogy a fizetés akár tőkében, akár évjáradékokban történjék
(1880–1882 Pulszky Ferenc)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások