evolúciós mn 2A6 (Tud v. vál)

1. ’az a 〈(biológiai) folyamat v. időszak stb.〉, amelynek során v. amelyben magasabb rendű minőségi állapot felé irányuló változások, módosulások, átalakulások fokozatosan történnek, mennek végbe’ ❖ A megkezdett evoluciós folyamat, amely a zendülésekben, bandamozgalmakban már annyiszor kicsattant, nem fog megállani és lesz idő, amikor Macedónia felszabadul a török járom alól (1909 Pesti Napló máj. 1. C8687, [33]) | [a politikusok, publicisták az 1840-es évek elején Magyarország] polgári átalakulását evolúciós úton, lassú, fokozatosan végrehajtott reformok alapján képzelték el (1965 Fenyő István CD53) | 8 millió évnél későbbi evolúciós időszak (1994 Magyar Hírlap CD09) | Az építészetben nagyon nehezen megy végbe az evolúciós folyamat, s minél erőteljesebbek egy ország kulturális hagyományai, annál nehezebben (1996 Lakáskultúra CD39) | az evolúciós folyamat végén megjelent új biológiai tulajdonságokat az emberi individuum, az egyén és a csoport közötti viszony szempontjából vizsgáljuk (1999 Természet Világa CD50).

1a. ’e (biológiai) folyamat során történő, végbemenő 〈esemény, történés〉’ ❖ [a fiatalokkal tanulmányaik során megismertetjük] az egész mai társadalom történetét. Figyelmeztetnünk kell őket a fejlődés két formájára: a lassu, azaz az evolúciós és a forradalmi fejlődésre (1907 Népszava szept. 4. C7475, 8) | a fajfejlődés folyamán az emlősök magasabb szintű evoluciójával, az egyes fajok testének nagyobbodásával, központi idegrendszerük fejlődésével, élettartamuk hosszabbodásával párhuzamosan, ezen evoluciós változások feltételeképpen a [méh]lepény élettartama – és ennek következtében a terhesség időtartama is – mindinkább meghosszabbodik (1960 Orvosi Hetilap C7087, 801) | Mivel számos gyógyhatású növény és ásványi só keserű ízű, ez talán egy evolúciósan kialakult mechanizmus, amely a betegség megszüntetéséhez nyújt hátteret (1996 Természet Világa CD50) | [a földtörténet korai szakasza] végén, kb. 700 millió éve a magasabb rendű növények és az állatvilág kialakulásával példátlan evolúciós robbanás történt a Földön (2003 Természet Világa CD50).

1b. ’e (biológiai) folyamat eredményeként v. annak következtében létrejövő 〈helyzet, dolog〉’ ❖ az antik és a keresztény művészet evolúciós szakaszait az archaikus görög illetve ókeresztény művészettől a hellenisztikus, illetve modern impresszionizmusig (1924 Nyugat CD10) | [Saussure] a nyelv mozgását legjobb esetben pusztán evolúciós átmenetekre korlátozza, amelyek megőrzik az ősnyelvi alakok alapvető variációit (1949 Magyar Nyelvőr C6001, 274) | A bőséges ismeretanyag ellenére a plazmidok biológiai változatosságát és rendkívüli jelentőségét csak az utóbbi években ismertük fel, az evolúciós láncban elfoglalt helyükre is csak most derült fény (1978 Orvosi Hetilap C8224, 1594) | [a szán] a „magassága” miatt tekintendő a két talpon csúszó korcsolyánál fejlettebb, az evolúciós sorban később megjelenő járműnek (1999 Magyar néprajz CD47) | Végül az evolúciós törzsfa csúcsa: az emlősök (2002 Lakáskultúra CD39).

1c. ’e (biológiai) folyamatot segítő, működtető, abban részt vevő, ill. abban meglevő v. megnyilvánuló 〈elv, törvény, eszköz, erő stb.〉’ ❖ A könyv végén az ötödik kiadáshoz egy uj értekezést csatolt a szerző a genezisről; ezt is az evoluciós elv magasságából tárgyalja (1899 Budapesti Hírlap dec. 26. C4746, 7) | Herbert Spencer-nek az erőmegmaradás alapigazságaiból kiinduló evolutiós törvénye, melynek alapeszméje a folyton végbemenő integrálás és differentiálás (1906 Orvosi Hetilap C8156, 325) | A felsőoktatási intézmények közötti ésszerű együttműködést, átjárhatóságot nem adminisztratív eszközökkel, nem erőszakos összevonásokkal, hanem az érdekeltséggel, az együttműködés kultúrájának alakításával, alapvetően az evolúciós eszközökkel szükséges biztosítani (1993 Országgyűlési Napló CD62) | a méhek az evolúciós versenyből nem estek ki (1998 Természet Világa CD50) | a különböző típusú fehérjék [...] más és más evolúciós stratégiákat alkalmaznak a hőstabilitás elérésére (2000 Figyelő CD2601) | léteznek a világban újabb fejlesztésű technikai rendszerek is, hanem a meglévő eszközök továbbfejlesztésével kell IP (internetprotokoll) alapú kommunikációra is képessé tenni a hálózatokat. Ezzel az evolúciós fejlesztéssel gyakorlatilag ugyanazokat a célokat el lehet érni, viszont a módszer gazdaságos, lehetővé teszi a kommunikációs berendezésekben meglévő értékek megőrzését (2002 Magyar Hírlap CD09) | az evolúciós hatóerők (2004 Rózsa Lajos 3277001, 13).

2. ’a (törzs)fejlődés, az evolúció elméletét megfogalmazó, azt bemutató, ill. azt figyelembe vevő v. arra vonatk. 〈elmélet, rendszer, ill. szemlélet stb.〉’ ❖ az evolutiós tan néző pontjára áll autorunk, mely szerint a szervek eredetét és differencziálását külső physiko-kémiai körülmények eszközlik (1864 Brassai Sámuel C7532, 448) | Általában az eddigi evolúciós rendszerek a fejlődést mechanice, anyagi folyamatokként képzelik és nem mint egységes (bár elágazó) élő lendületet (1910 Babits Mihály CD10) | az evolúciós elmélet lényegében nem más, mint „a soha meg nem nyugvó, mindig alkotó Isten szemlélete” (1921 Király György CD10) | az evolúciós szemlélet nemcsak a kiegyezést, a kiegyezéses politikát igazolja, hanem vele együtt – az evolúciós tannal összekötött determinizmus, miliő-elmélet stb. értelmében – a hivatalos költészet jogosultságát is (1965 Németh G. Béla CD53) | megegyeznek az emberek – akár Ádámtól és Évától, akár evolúciós alapon szemlélik az emberiség fejlődését –, hogy a család mint intézmény előbb keletkezett, mint az állam (1990 Országgyűlési Napló CD62).

3. ’a biológiai evolúció, a törzsfejlődés mintáját követő, azt figyelembe vevő, annak alapján működő v. működtetett 〈modell, algoritmus stb.〉’ ❖ A Haldane–Wright–Fisher-féle egyszerű evolúciós modellt kvantitatíve is sikerült igazolni (1968 Vekerdi László C8588, 294) | Manapság az evolúciós tervezés egyre nagyobb sebességre kapcsol. A genetikus algoritmusok és az ideghálózatok segítségével a csipektől a robotokon át a hidakig mindenféle terméknek lehet javítani a formatervezésén (2000 Figyelő CD2601) | a legjobb megoldást az evolúciós algoritmusok adhatják (2006 Szabó Katalin–Hámori Balázs 3285001, 428) | Az evolúciós modellek ezzel szemben éppen az egyének és vállalatok heterogenitására helyezik a hangsúlyt (2006 Szabó Katalin–Hámori Balázs 3285001, 437).

4. ’az evolúcióval, a (törzs)fejlődéssel foglalkozó 〈tudomány(os kutatás, vizsgálat)〉’ ❖ [a] szerző az evolutiós sociologia minden részletében alapos tájékozottságú (1902 Akadémiai Értesítő C8531, 383) | Angliában a régivágású, Darwinon és Spenceren nevelkedett evoluciós etnológia folytatói Tylor után Andrew Lang, Hartland és főleg Sir James Frazer (1935 RévaiNagyLex. C5717, 640) | Az újabb irányzatok viszont szorosabb kapcsolatot keresnek a kognitív tudomány és nem pusztán a filozófia és számítástechnika, hanem a neurobiológia, az evolúciós kutatások s a fejlődéslélektan között is (1997 PedagógiaiLex. C6810, 253) | Az evolúciós pszichológia (2002 Magyar Hírlap CD09) | Az evolúciós vizsgálatok klasszikus módszere során a különböző fajok csontjai alapján morfológiai hasonlóságok révén próbálják megállapítani a rokonság mértékét (2003 Természet Világa CD50).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

evolúciós melléknév 2A6 (Tud v. vál)
1.
az a (biológiai) folyamat v. időszak stb.〉, amelynek során v. amelyben magasabb rendű minőségi állapot felé irányuló változások, módosulások, átalakulások fokozatosan történnek, mennek végbe
A megkezdett evoluciós folyamat, amely a zendülésekben, bandamozgalmakban már annyiszor kicsattant, nem fog megállani és lesz idő, amikor Macedónia felszabadul a török járom alól
(1909 Pesti Napló máj. 1.)
[a politikusok, publicisták az 1840-es évek elején Magyarország] polgári átalakulását evolúciós úton, lassú, fokozatosan végrehajtott reformok alapján képzelték el
(1965 Fenyő István)
8 millió évnél későbbi evolúciós időszak
(1994 Magyar Hírlap)
Az építészetben nagyon nehezen megy végbe az evolúciós folyamat, s minél erőteljesebbek egy ország kulturális hagyományai, annál nehezebben
(1996 Lakáskultúra)
az evolúciós folyamat végén megjelent új biológiai tulajdonságokat az emberi individuum, az egyén és a csoport közötti viszony szempontjából vizsgáljuk
(1999 Természet Világa)
1a.
e (biológiai) folyamat során történő, végbemenő 〈esemény, történés〉
[a fiatalokkal tanulmányaik során megismertetjük] az egész mai társadalom történetét. Figyelmeztetnünk kell őket a fejlődés két formájára: a lassu, azaz az evolúciós és a forradalmi fejlődésre
(1907 Népszava szept. 4.)
a fajfejlődés folyamán az emlősök magasabb szintű evoluciójával, az egyes fajok testének nagyobbodásával, központi idegrendszerük fejlődésével, élettartamuk hosszabbodásával párhuzamosan, ezen evoluciós változások feltételeképpen a [méh]lepény élettartama – és ennek következtében a terhesség időtartama is – mindinkább meghosszabbodik
(1960 Orvosi Hetilap)
Mivel számos gyógyhatású növény és ásványi só keserű ízű, ez talán egy evolúciósan kialakult mechanizmus, amely a betegség megszüntetéséhez nyújt hátteret
(1996 Természet Világa)
[a földtörténet korai szakasza] végén, kb.körülbelül 700 millió éve a magasabb rendű növények és az állatvilág kialakulásával példátlan evolúciós robbanás történt a Földön
(2003 Természet Világa)
1b.
e (biológiai) folyamat eredményeként v. annak következtében létrejövő 〈helyzet, dolog〉
az antik és a keresztény művészet evolúciós szakaszait az archaikus görög illetve ókeresztény művészettől a hellenisztikus, illetve modern impresszionizmusig
(1924 Nyugat)
[Saussure] a nyelv mozgását legjobb esetben pusztán evolúciós átmenetekre korlátozza, amelyek megőrzik az ősnyelvi alakok alapvető variációit
(1949 Magyar Nyelvőr)
A bőséges ismeretanyag ellenére a plazmidok biológiai változatosságát és rendkívüli jelentőségét csak az utóbbi években ismertük fel, az evolúciós láncban elfoglalt helyükre is csak most derült fény
(1978 Orvosi Hetilap)
[a szán] a „magassága” miatt tekintendő a két talpon csúszó korcsolyánál fejlettebb, az evolúciós sorban később megjelenő járműnek
(1999 Magyar néprajz)
Végül az evolúciós törzsfa csúcsa: az emlősök
(2002 Lakáskultúra)
1c.
e (biológiai) folyamatot segítő, működtető, abban részt vevő, ill. abban meglevő v. megnyilvánuló 〈elv, törvény, eszköz, erő stb.〉
A könyv végén az ötödik kiadáshoz egy uj értekezést csatolt a szerző a genezisről; ezt is az evoluciós elv magasságából tárgyalja
(1899 Budapesti Hírlap dec. 26.)
Herbert Spencer-nek az erőmegmaradás alapigazságaiból kiinduló evolutiós törvénye, melynek alapeszméje a folyton végbemenő integrálás és differentiálás
(1906 Orvosi Hetilap)
A felsőoktatási intézmények közötti ésszerű együttműködést, átjárhatóságot nem adminisztratív eszközökkel, nem erőszakos összevonásokkal, hanem az érdekeltséggel, az együttműködés kultúrájának alakításával, alapvetően az evolúciós eszközökkel szükséges biztosítani
(1993 Országgyűlési Napló)
a méhek az evolúciós versenyből nem estek ki
(1998 Természet Világa)
a különböző típusú fehérjék [...] más és más evolúciós stratégiákat alkalmaznak a hőstabilitás elérésére
(2000 Figyelő)
léteznek a világban újabb fejlesztésű technikai rendszerek is, hanem a meglévő eszközök továbbfejlesztésével kell IPinternetprotokoll (internetprotokoll) alapú kommunikációra is képessé tenni a hálózatokat. Ezzel az evolúciós fejlesztéssel gyakorlatilag ugyanazokat a célokat el lehet érni, viszont a módszer gazdaságos, lehetővé teszi a kommunikációs berendezésekben meglévő értékek megőrzését
(2002 Magyar Hírlap)
az evolúciós hatóerők
(2004 Rózsa Lajos)
2.
a (törzs)fejlődés, az evolúció elméletét megfogalmazó, azt bemutató, ill. azt figyelembe vevő v. arra vonatk. 〈elmélet, rendszer, ill. szemlélet stb.〉
az evolutiós tan néző pontjára áll autorunk, mely szerint a szervek eredetét és differencziálását külső physiko-kémiai körülmények eszközlik
(1864 Brassai Sámuel)
Általában az eddigi evolúciós rendszerek a fejlődést mechanice, anyagi folyamatokként képzelik és nem mint egységes (bár elágazó) élő lendületet
(1910 Babits Mihály)
az evolúciós elmélet lényegében nem más, mint „a soha meg nem nyugvó, mindig alkotó Isten szemlélete”
(1921 Király György)
az evolúciós szemlélet nemcsak a kiegyezést, a kiegyezéses politikát igazolja, hanem vele együtt – az evolúciós tannal összekötött determinizmus, miliő-elmélet stb.s a többi értelmében – a hivatalos költészet jogosultságát is
(1965 Németh G. Béla)
megegyeznek az emberek – akár Ádámtól és Évától, akár evolúciós alapon szemlélik az emberiség fejlődését –, hogy a család mint intézmény előbb keletkezett, mint az állam
(1990 Országgyűlési Napló)
3.
a biológiai evolúció, a törzsfejlődés mintáját követő, azt figyelembe vevő, annak alapján működő v. működtetett 〈modell, algoritmus stb.〉
A Haldane–Wright–Fisher-féle egyszerű evolúciós modellt kvantitatíve is sikerült igazolni
(1968 Vekerdi László)
Manapság az evolúciós tervezés egyre nagyobb sebességre kapcsol. A genetikus algoritmusok és az ideghálózatok segítségével a csipektől a robotokon át a hidakig mindenféle terméknek lehet javítani a formatervezésén
(2000 Figyelő)
a legjobb megoldást az evolúciós algoritmusok adhatják
(2006 Szabó Katalin–Hámori Balázs)
Az evolúciós modellek ezzel szemben éppen az egyének és vállalatok heterogenitására helyezik a hangsúlyt
(2006 Szabó Katalin–Hámori Balázs)
4.
az evolúcióval, a (törzs)fejlődéssel foglalkozó 〈tudomány(os kutatás, vizsgálat)
[a] szerző az evolutiós sociologia minden részletében alapos tájékozottságú
(1902 Akadémiai Értesítő)
Angliában a régivágású, Darwinon és Spenceren nevelkedett evoluciós etnológia folytatói Tylor után Andrew Lang, Hartland és főleg Sir James Frazer
(1935 RévaiNagyLex.)
Az újabb irányzatok viszont szorosabb kapcsolatot keresnek a kognitív tudomány és nem pusztán a filozófia és számítástechnika, hanem a neurobiológia, az evolúciós kutatások s a fejlődéslélektan között is
(1997 PedagógiaiLex.)
Az evolúciós pszichológia
(2002 Magyar Hírlap)
Az evolúciós vizsgálatok klasszikus módszere során a különböző fajok csontjai alapján morfológiai hasonlóságok révén próbálják megállapítani a rokonság mértékét
(2003 Természet Világa)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások