exellencia (26A12) l. excellencia

excellencia fn 26A12 (rendsz. birt szjellel) (vál)exellencia

’〈megszólításként is:〉 vmely főméltóságot v. főhivatalt betöltő személy, ill. annak címe, titulusa’ ❖ Tartſa a’ Nagy Ur Iſten Excellentziádat maradékiban-is rökſſen, hogy fenn légyen mindenkor ezen Orſzágunk réſzének vezérléſére, és gyarapodáſára (1772 Marikovszky Márton C3033, [)(7r]) | Eksztzellentziádnak, mint egyik örököſebb hivség alázatos tiſztelje bátorkodom méltatlanságom mellett ezenekkel tiſzteletére járúlnom (1793 Mészáros Ignác 7224010, 92) | itt alkalmat veszek megköszönni ama kegyet, melyet Excellentiátok házasságom alkalmával is tanusitottak irántam (1859 Gyulai Pál 8173078, 372) | Az „Exellencia” címet eredetileg csak a császárok viselték, de később felvették azt nemcsak a kisebb fejedelmek, hanem a főbb hivatalnokok is (1893 PallasLex. CD02) | Igenis kérem, megjött a kegyelmes. A kegyelmes úr őnagyméltósága. A nagyméltóságú úr őkegyelmessége. A főkegyelmes úr excellenciája… Ahogy parancsolja (1930 Szitnyai Zoltán CD10) | – Engem excellenciádnak titulálnak, ha megszólít valaki – bizonygatja a nagykövet (1989 A személyi kultusz humora 1016022, 198).

Sz: excellenciáz.

Vö. ÉKsz.; SzT.; IdSz.

exellencia lásd excellencia
excellencia főnév 26A12 (rendsz. birt szjellel) (vál)
exellencia 26A12
〈megszólításként is:〉 vmely főméltóságot v. főhivatalt betöltő személy, ill. annak címe, titulusa
Tartſa a’ Nagy Ur Iſten Excellentziádat maradékiban-is rökſſen, hogy fenn légyen mindenkor ezen Orſzágunk réſzének vezérléſére, és gyarapodáſára
(1772 Marikovszky Márton)
Eksztzellentziádnak, mint egyik örököſebb hivség alázatos tiſztelje bátorkodom méltatlanságom mellett ezenekkel tiſzteletére járúlnom
(1793 Mészáros Ignác)
itt alkalmat veszek megköszönni ama kegyet, melyet Excellentiátok házasságom alkalmával is tanusitottak irántam
(1859 Gyulai Pál)
Az „Exellencia” címet eredetileg csak a császárok viselték, de később felvették azt nemcsak a kisebb fejedelmek, hanem a főbb hivatalnokok is
(1893 PallasLex.)
Igenis kérem, megjött a kegyelmes. A kegyelmes úr őnagyméltósága. A nagyméltóságú úr őkegyelmessége. A főkegyelmes úr excellenciája… Ahogy parancsolja
(1930 Szitnyai Zoltán)
– Engem excellenciádnak titulálnak, ha megszólít valaki – bizonygatja a nagykövet
(1989 A személyi kultusz humora)
Sz: excellenciáz
Vö. ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások