expanzív mn 12A7

1. (Pol, Jog is) ’területszerzésre v. a befolyási övezet, érdekszféra stb. kiterjesztésére irányuló 〈terv, szándék, tevékenység stb.〉, ill. azt megalapozó 〈tulajdonság v. állapot〉’ ❖ Oroszország expansiv ereje (1855 Budapesti Hírlap C7813, 3796) | megállítják az orosz birodalom örökös ekszpanzív előretöréseit (1915 Feleky Géza CD10) | Az új korszakot nagy külpolitikai aktivitás és expanzív terjeszkedés jellemzi (1930 Hóman Bálint CD42) | A francia és a német nép között nincsenek ellentétek, de itt nem két népről van szó, hanem két erősen nacionalista és expanzív hatalmi politikáról (1962 Magyar Nemzet júl. 27. C4800, 3) | expanzív stratégia (1990 Rácz Árpád CD17) | folytatta expanzív befektetési tevékenységét (1998 Top200 CD2602) | a perzsák expanzív törekvése (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’ilyen szándékú, ill. ilyen tevékenységet végző 〈társadalmi, politikai, gazdasági v. vallási közösség v. szervezet〉’ ❖ A porosz és az angol, Európa két expanzív társadalma, maradt a győztes csaknem az egész kontinens akaratával szemben (1936 Hajnal István CD42) | A nyugati és az orosz expanzív világgazdaságok közé esett Közép-Kelet-Európa (1989 Lengyel László 1093002, 84) | a másik típusba expanzív, élénken misszionáló, a nyilvánosság eszközeit is az egyháztagok számának bővítésére felhasználó egyházak tartoznak (1993 A magyarság kézikönyve CD06) | az expanzív nagyhatalmaktól körbevett Magyarország a Monarchiára van utalva (1996 Németh István CD58) | a cég a jövőben is expanzív szereplője lesz a magyar sajtópiacnak, és a következő években is aktív szerepet kíván folytatni a lapvásárlások, valamint az új lapok indítása során (2000 Médiafigyelő CD2603).

1b. ’kulturális térhódítással, politikai terjeszkedéssel jellemezhető 〈időszak〉’ ❖ A század első negyede irodalmilag is expanzív kor volt, hódított, habzsolt, határfákat döntött, gazdag zavart teremtett (1931 Németh László² CD10) | Hogyan jellemezné az iskolázás expanzív időszakának polgári pedagógiáját? (1981 Magyar Tudomány C8601, 461) | Ha Gorbacsov viszautasítja annak a lehetőségét, hogy hatalmi úton rendezze országa belső problémáit, akkor a Szovjetunió az ún. expanzív korszakból az egészséges politikai viszonyok korszakába kerülhet (1990 Tóth István⁴ CD17) | Az európai kapitalizmus a 19. század második felében expanzív szakaszát élte (1996 Diószegi István CD58).

2. (vál)(kirobbanóan) önkifejező, kitárulkozó, ill. megmutatkozásra, hatásra törekvő 〈személy(iség, alkat)〉 v. ilyen személyre valló 〈lelki beállítódás, magatartás〉’ ❖ Toldi azon expansiv természetek egyike, kik mindent egész lélekből tesznek (1887 Riedl Frigyes C3631, 116) | [Széchenyinek] ideges, expanzív: természeténél fogva, hogy lelkén könnyítsen, meg kellett írnia [a lótenyésztésről szóló első könyvét] (1910 Hatvany Lajos CD10) | Az igazi tehetség expanzívha beszabadul egy adott irodalmi kultúrába, szétdobja a formákat, magára szabja a műfajokat, átgyúrja a nyelvet, megváltoztatja az esztétikát (1931 Németh László² CD10) | figyeljük [Csoóri Sándor] prózája kulcsszavait: angyali, mennyei, bibliai, démoni, legendás, barbár, ősi, őrült, hősi, vad, isteni, rögeszmés, végletes. […] Ám nem valamilyen mitizáló törekvést fejeznek ki e jelzők, hanem végleteket kipróbáló, expanzív lelki magatartására utalnak (1974 Alföldy Jenő 2049042, 72) | Sem Simone Weil, sem Lukács György nem bírta elviselni élete súlyát, […] expanzív személyiségük szublimált bensőséggé, kegyelmi filozófiává változott (1991 Kertész Imre² CD41).

3. (Kat) ’dumdum 〈lövedék, lőszer〉’ ❖ Ha az agyag kemény, keresztűlmegy rajta, legfeljebb kissé feldudorodik; de ha az agyag puha, példáúl olyan mint tapasztásra szokták használni, a golyó az egészet széjjeldobja. Hogy ez így van, tudja minden vadász, a ki expansiv-golyókkal már lőtt (1888 Természettudományi Közlöny C7912, 37) | az egész acélburkolatu expenziv lövedék rettenetes lősebet okozott (1907 Nemzeti Sport dec. 8. C7141, 5) | a Dum-Dum löveg nem robbanó (explosiv), hanem egyszerűen szétnyíló (expansiv) löveg (1912 Vasárnapi Újság C7426, 132) | Az egyik elfogott személy magánál tartott önvédelmi fegyverében tiltott – expanzív – lőszerek is voltak (2007 Népszabadság márc. 14. C7855, 26).

4. (Orvos) ’nagy kiterjedésű 〈szervi elváltozás (jele)〉, ill. vmely szervnek kitágulásra (és összehúzódásra) való 〈természetes képessége〉’ ❖ A második esetet expansiv paralysis képezte (1888 Orvosi Hetilap C8138, 1603) | a tüdő expansiv képessége (1924 Orvosi Hetilap C8174, 180) | egy expansiv és gyorsan fejlődő rosszindulatú daganat (1934 Orvosi Hetilap C8184, 130) | expanzív csontelváltozás (1989 Orvosi Hetilap C8235, 1731) | A pseudoaneurysma biztos jelei az expanzív pulzáció (1992 Orvosi Hetilap C8238, 3029).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

expanzív melléknév 12A7
1. (Pol, Jog is)
területszerzésre v. a befolyási övezet, érdekszféra stb. kiterjesztésére irányuló 〈terv, szándék, tevékenység stb.〉, ill. azt megalapozó 〈tulajdonság v. állapot〉
Oroszország expansiv ereje
(1855 Budapesti Hírlap)
megállítják az orosz birodalom örökös ekszpanzív előretöréseit
(1915 Feleky Géza)
Az új korszakot nagy külpolitikai aktivitás és expanzív terjeszkedés jellemzi
(1930 Hóman Bálint)
A francia és a német nép között nincsenek ellentétek, de itt nem két népről van szó, hanem két erősen nacionalista és expanzív hatalmi politikáról
(1962 Magyar Nemzet júl. 27.)
expanzív stratégia
(1990 Rácz Árpád)
folytatta expanzív befektetési tevékenységét
(1998 Top200)
a perzsák expanzív törekvése
(2000 Magyar Hírlap)
1a.
ilyen szándékú, ill. ilyen tevékenységet végző 〈társadalmi, politikai, gazdasági v. vallási közösség v. szervezet〉
A porosz és az angol, Európa két expanzív társadalma, maradt a győztes csaknem az egész kontinens akaratával szemben
(1936 Hajnal István)
A nyugati és az orosz expanzív világgazdaságok közé esett Közép-Kelet-Európa
(1989 Lengyel László)
a másik típusba expanzív, élénken misszionáló, a nyilvánosság eszközeit is az egyháztagok számának bővítésére felhasználó egyházak tartoznak
(1993 A magyarság kézikönyve)
az expanzív nagyhatalmaktól körbevett Magyarország a Monarchiára van utalva
(1996 Németh István)
a cég a jövőben is expanzív szereplője lesz a magyar sajtópiacnak, és a következő években is aktív szerepet kíván folytatni a lapvásárlások, valamint az új lapok indítása során
(2000 Médiafigyelő)
1b.
kulturális térhódítással, politikai terjeszkedéssel jellemezhető 〈időszak〉
A század első negyede irodalmilag is expanzív kor volt, hódított, habzsolt, határfákat döntött, gazdag zavart teremtett
(1931 Németh László²)
Hogyan jellemezné az iskolázás expanzív időszakának polgári pedagógiáját?
(1981 Magyar Tudomány)
Ha Gorbacsov viszautasítja annak a lehetőségét, hogy hatalmi úton rendezze országa belső problémáit, akkor a Szovjetunió az ún.úgynevezett expanzív korszakból az egészséges politikai viszonyok korszakába kerülhet
(1990 Tóth István)
Az európai kapitalizmus a 19. század második felében expanzív szakaszát élte
(1996 Diószegi István)
2. (vál)
(kirobbanóan) önkifejező, kitárulkozó, ill. megmutatkozásra, hatásra törekvő 〈személy(iség, alkat) v. ilyen személyre valló 〈lelki beállítódás, magatartás〉
Toldi azon expansiv természetek egyike, kik mindent egész lélekből tesznek
(1887 Riedl Frigyes)
[Széchenyinek] ideges, expanzív: természeténél fogva, hogy lelkén könnyítsen, meg kellett írnia [a lótenyésztésről szóló első könyvét]
(1910 Hatvany Lajos)
Az igazi tehetség expanzívha beszabadul egy adott irodalmi kultúrába, szétdobja a formákat, magára szabja a műfajokat, átgyúrja a nyelvet, megváltoztatja az esztétikát
(1931 Németh László²)
figyeljük [Csoóri Sándor] prózája kulcsszavait: angyali, mennyei, bibliai, démoni, legendás, barbár, ősi, őrült, hősi, vad, isteni, rögeszmés, végletes. […] Ám nem valamilyen mitizáló törekvést fejeznek ki e jelzők, hanem végleteket kipróbáló, expanzív lelki magatartására utalnak
(1974 Alföldy Jenő)
Sem Simone Weil, sem Lukács György nem bírta elviselni élete súlyát, […] expanzív személyiségük szublimált bensőséggé, kegyelmi filozófiává változott
(1991 Kertész Imre²)
3. (Kat)
dumdum 〈lövedék, lőszer〉
Ha az agyag kemény, keresztűlmegy rajta, legfeljebb kissé feldudorodik; de ha az agyag puha, példáúl olyan mint tapasztásra szokták használni, a golyó az egészet széjjeldobja. Hogy ez így van, tudja minden vadász, a ki expansiv-golyókkal már lőtt
(1888 Természettudományi Közlöny)
az egész acélburkolatu expenziv lövedék rettenetes lősebet okozott
(1907 Nemzeti Sport dec. 8.)
a Dum-Dum löveg nem robbanó (explosiv), hanem egyszerűen szétnyíló (expansiv) löveg
(1912 Vasárnapi Újság)
Az egyik elfogott személy magánál tartott önvédelmi fegyverében tiltott – expanzív – lőszerek is voltak
(2007 Népszabadság márc. 14.)
4. (Orvos)
nagy kiterjedésű 〈szervi elváltozás (jele), ill. vmely szervnek kitágulásra (és összehúzódásra) való 〈természetes képessége〉
A második esetet expansiv paralysis képezte
(1888 Orvosi Hetilap)
a tüdő expansiv képessége
(1924 Orvosi Hetilap)
egy expansiv és gyorsan fejlődő rosszindulatú daganat
(1934 Orvosi Hetilap)
expanzív csontelváltozás
(1989 Orvosi Hetilap)
A pseudoaneurysma biztos jelei az expanzív pulzáció
(1992 Orvosi Hetilap)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások