expanzió fn 1A

1. (Pol) ’rendsz. katonai erővel történő területhódító terjeszkedés, területszerzés, ill. befolyási övezet, érdekszféra kiterjesztése’ ❖ A francia nemzet sikereit biztosíthatta volna, ha […] kiszolgálja [= kiszolgáltatja] Ausztriának a Balkánt, s ezzel az orosz expanziót dél felé – Indiának, Anglia ellen irányítja (1913 Boross László CD10) | japán ekszpanzió Mandsúriába (1931 Pesti Napló dec. 8. C8709, 2) | Az, hogy Finnország és hogy Románia Oroszország ellen háborúba vonultak, az érthető, hisz Finnországnak a függetlenségét létében veszélyezteti az orosz expanzió (1944 Bethlen István 9055003, 116) | a hitleri expanzió történelmi veszélyhelyzetében (1989 Grezsa Ferenc 2025073, 155) | A szervezet alapvető célja a Szovjetunió európai expanziójának a feltartóztatása volt (2010 Romsics Ignác 3276003, 51).

1a. (rendsz. birtokszóként) ’vmely állam (befolyási területének) kereskedelmi-gazdasági (eszközökkel való) növelése, kibővítése(, gyakr. mint a területszerzés előkészítő tevékenysége)’ ❖ lassanként az ország egész ipara a bankok kezébe kerül s az ő jármukat húzza. Ez a folyamat a tőke természetszerű expanziójából következik (1912 Radó Sámuel CD10) | az olcsó élelmiszerárakkal járó alacsony bérek, a nyersanyagok mélyre csökkent árai kedveztek az ipari termelés expanziójának (1937 Kemény György 2045040, 130) | Az ötödik fejezet a német monopóliumok külföldi gazdasági expanziójával foglalkozik, s ismerteti ennek a terjeszkedésnek a szerepét a második világháború előkészítésében (1959 Valóság 2056045, 129) | A WTO e hónap végén leköszönő vezérigazgatója, Peter Sutherland, úgy becsüli, hogy 1995 is a kereskedelmi expanzió éve lesz (1995 Magyar Hírlap CD09) | termelési expanziójuk [ti. a multinacionális vállalatoké] az exportnak az importnál gyorsabb növekedését hozhatja magával (2007 Erdős Tibor 3194003, 871).

2. (Fiz) ’〈kül. gőzök és gázok állapotváltozásaként:〉 térfogat-növekedés, tágulás’ ❖ azon természet-tuli expansio következésében, mellyre verseny közt a kazánban fejlődő gőz szoríttatik, valóban nem ritkán levegőbe megy egész hajói sokadalom (1834 Széchenyi István CD1501) | A négyütemű motor a főtengelynek két körülfordulása alatt végzi a szívás, összenyomás, gyujtás és expanzió, valamint a kipuffogás munkáját, míg a kétütemű csak egy körülfordulás alatt (1928 TolnaiÚjLex. C5729, 185) | [Bánki Donát a] gőztáblázatát az adiabatikus [= hőcsere nélküli], veszteségek nélküli expanzió munkájának különböző nyomáshatárok közötti könnyű meghatározása érdekében készítette (1980 Varga József CD30) | a céziumatomok hirtelen expanziója is lehűti a céziumot 700 nanokelvinre (1995 Természet Világa CD50) | Newton Bentleyhez írt levele tudományos érvelés arra, hogy a gravitációs vonzásnak kitett anyag hatása kizárólag lassíthatja (esetleg leállíthatja) az univerzum expanzióját (2000 Természet Világa CD50).

3. (rendsz. birtokszóként) (vál) ’vmely társadalmi, kulturális, szellemi jelenség, intézmény, működés (szerepének, hatásának) növekedése, erősödése, bővülése, ill. elterjedése v. elterjesztése’ ❖ E cikkecske írójára az expanzióra törekvő új magyar irodalomnak nagy szüksége lesz még (1912 Laczkó Géza CD10) | A politikai keretek nagy változékonysága az újonnan felvirágzó vidékeknek művészi expanzióját ugyan éppen úgy nem gátolta, mint ipartermékeiknek vagy tőkéiknek hódítóútját a határokon túl (1931 ZeneiLex. CD49) | Az európai kultúra elérte lehető legnagyobb kiterjedését s haldoklásra ítélte az összes többit. […] Ilyen expanzió több nem jöhet (1935 Németh László² 9485058, 21) | egy diák műve alkalmasint új, forradalmi irodalom kiindulópontja lehetett volna, és, ki tudja, talán még ismeretlen területeket is nyithatott volna a szellem expanziója előtt (1992 Pálfalvi Lajos ford.–Gombrowicz 2016027, 406) | a hollywoodi film feltámadása és világméretű expanziója (1994 Magyar Hírlap CD09) | Az elmúlt évszázadot, különösen annak második felét az iskolázás gyors expanziója jellemezte (2008 Csapó Benő 3099001, 217).

3a. (ritk) ’vmely dolog, kül. test növekedéssel, gyarapodással járó változása, fejlődése, ill. vmely csoport v. közösség tagjainak számszerű gyarapodása’ ❖ A fiatal vértül pezsgő, kivált a 18, 20, 23 éves, kiben a testi expanzió ily időkorban rendszerint legnagyobb (1858 Széchenyi István CD1501) | az állami (tisztviselő) bürokrácia folytonos mennyiségi expanziója éppen nem a szorosan vett úri státusú közhivatalnokok számszerű és aránylagos gyarapodásával járt együtt (1997 Gyáni Gábor CD58).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

expanzió főnév 1A
1. (Pol)
rendsz. katonai erővel történő területhódító terjeszkedés, területszerzés, ill. befolyási övezet, érdekszféra kiterjesztése
A francia nemzet sikereit biztosíthatta volna, ha […] kiszolgálja [= kiszolgáltatja] Ausztriának a Balkánt, s ezzel az orosz expanziót dél felé – Indiának, Anglia ellen irányítja
(1913 Boross László)
japán ekszpanzió Mandsúriába
(1931 Pesti Napló dec. 8.)
Az, hogy Finnország és hogy Románia Oroszország ellen háborúba vonultak, az érthető, hisz Finnországnak a függetlenségét létében veszélyezteti az orosz expanzió
(1944 Bethlen István)
a hitleri expanzió történelmi veszélyhelyzetében
(1989 Grezsa Ferenc)
A szervezet alapvető célja a Szovjetunió európai expanziójának a feltartóztatása volt
(2010 Romsics Ignác)
1a. (rendsz. birtokszóként)
vmely állam (befolyási területének) kereskedelmi-gazdasági (eszközökkel való) növelése, kibővítése(, gyakr. mint a területszerzés előkészítő tevékenysége)
lassanként az ország egész ipara a bankok kezébe kerül s az ő jármukat húzza. Ez a folyamat a tőke természetszerű expanziójából következik
(1912 Radó Sámuel)
az olcsó élelmiszerárakkal járó alacsony bérek, a nyersanyagok mélyre csökkent árai kedveztek az ipari termelés expanziójának
(1937 Kemény György)
Az ötödik fejezet a német monopóliumok külföldi gazdasági expanziójával foglalkozik, s ismerteti ennek a terjeszkedésnek a szerepét a második világháború előkészítésében
(1959 Valóság)
A WTOWorld Trade Organization ’Világkereskedelmi Szervezet’ e hónap végén leköszönő vezérigazgatója, Peter Sutherland, úgy becsüli, hogy 1995 is a kereskedelmi expanzió éve lesz
(1995 Magyar Hírlap)
termelési expanziójuk [ti. a multinacionális vállalatoké] az exportnak az importnál gyorsabb növekedését hozhatja magával
(2007 Erdős Tibor)
2. (Fiz)
〈kül. gőzök és gázok állapotváltozásaként:〉 térfogat-növekedés, tágulás
azon természet-tuli expansio következésében, mellyre verseny közt a kazánban fejlődő gőz szoríttatik, valóban nem ritkán levegőbe megy egész hajói sokadalom
(1834 Széchenyi István)
A négyütemű motor a főtengelynek két körülfordulása alatt végzi a szívás, összenyomás, gyujtás és expanzió, valamint a kipuffogás munkáját, míg a kétütemű csak egy körülfordulás alatt
(1928 TolnaiÚjLex.)
[Bánki Donát a] gőztáblázatát az adiabatikus [= hőcsere nélküli], veszteségek nélküli expanzió munkájának különböző nyomáshatárok közötti könnyű meghatározása érdekében készítette
(1980 Varga József)
a céziumatomok hirtelen expanziója is lehűti a céziumot 700 nanokelvinre
(1995 Természet Világa)
Newton Bentleyhez írt levele tudományos érvelés arra, hogy a gravitációs vonzásnak kitett anyag hatása kizárólag lassíthatja (esetleg leállíthatja) az univerzum expanzióját
(2000 Természet Világa)
3. (rendsz. birtokszóként) (vál)
vmely társadalmi, kulturális, szellemi jelenség, intézmény, működés (szerepének, hatásának) növekedése, erősödése, bővülése, ill. elterjedése v. elterjesztése
E cikkecske írójára az expanzióra törekvő új magyar irodalomnak nagy szüksége lesz még
(1912 Laczkó Géza)
A politikai keretek nagy változékonysága az újonnan felvirágzó vidékeknek művészi expanzióját ugyan éppen úgy nem gátolta, mint ipartermékeiknek vagy tőkéiknek hódítóútját a határokon túl
(1931 ZeneiLex.)
Az európai kultúra elérte lehető legnagyobb kiterjedését s haldoklásra ítélte az összes többit. […] Ilyen expanzió több nem jöhet
(1935 Németh László²)
egy diák műve alkalmasint új, forradalmi irodalom kiindulópontja lehetett volna, és, ki tudja, talán még ismeretlen területeket is nyithatott volna a szellem expanziója előtt
(1992 Pálfalvi Lajos ford.Gombrowicz)
a hollywoodi film feltámadása és világméretű expanziója
(1994 Magyar Hírlap)
Az elmúlt évszázadot, különösen annak második felét az iskolázás gyors expanziója jellemezte
(2008 Csapó Benő)
3a. (ritk)
vmely dolog, kül. test növekedéssel, gyarapodással járó változása, fejlődése, ill. vmely csoport v. közösség tagjainak számszerű gyarapodása
A fiatal vértül pezsgő, kivált a 18, 20, 23 éves, kiben a testi expanzió ily időkorban rendszerint legnagyobb
(1858 Széchenyi István)
az állami (tisztviselő) bürokrácia folytonos mennyiségi expanziója éppen nem a szorosan vett úri státusú közhivatalnokok számszerű és aránylagos gyarapodásával járt együtt
(1997 Gyáni Gábor)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások