experimentális mn 15A2

1. (Tud)(tudományos) kísérletezésen alapuló, annak módszereivel dolgozó, ill. annak eredményeire épülő 〈tudomány(ág)〉’ ❖ Rouland a’ Párisi Univerſzitásban Ekſzperimentális Fizikát Tanító Úr ki-hírdettette, hogy a’ kik ſubskribálni akarnak, azoknak a’ Gáznak, vagy tüzes könny Leveg-égnek terméſzetérl, bizonyos órákon letzkéket adna (1789 Mindenes Gyűjtemény C0366, 227) | azokat a tudományokat, melyekben a kisérlet nagy szerepet visz, kisérleti experimentális tudományoknak is nevezik (1895 PallasLex. CD02) | experimentális lélektan (1912 Feleky Géza CD10) | vesefiziológia és experimentális vesepatológia (1987 Tények könyve CD37) | Létrejött az experimentális farmakológia (a kísérleti gyógyszertan), aminek megjelentek a hazai hatásai (1997 Természet Világa CD50).

1a. (Tud) ’kísérleti, korábban nem próbált, új 〈módszer, eljárás stb.〉, ill. (tudományos) kísérletezéssel kapcs., kísérletes úton kapott 〈bizonyíték, eredmény stb.〉’ ❖ [a török követ] a’ Magnificus Rector, és a’ Professor Urak jelenlétekben […] a’ Physikához tartozó kabinetót, és a’ Bibliothékát is meg-járta, a’ kinek midn némelly Experimentalis dolgok meg mutattattak vólna, azokban nagy gyönyörségét találta (1797 Magyar Kurír 7446138, 827) | azon tény, hogy különböző két anyagrésznek egyoldalú érintkezése elektricitást hoz létre – az volt ama nagyszerű fölfedezés, melyre Volta experimentális úton jutott (1867 Budapesti Szemle C7540, 77) | [Eötvös Loránd] uj experimentális kutatási módszereket állított fel, melyek a physikában egy eddig kisérleti úton kevéssé művelt mező kutatására képesítették (1893 Magyar írók élete CD27) | Hueter vitte be a kirurgiába az experimentális és mikroszkópiai vizsgálatokat (1914 RévaiNagyLex. C5706, 348) | Korányi is jól elsajátítja az experimentális műtétek technikáját (1970 Magyar Imre CD30) | az első experimentális bizonyíték volt arra, hogy káliumhiányban pusztulnak el az állatok (1998 Méhes Károly CD30) | experimentalis eljárások (2000 Tények könyve CD37).

1b. (Orvos) ’kutatás, megfigyelés céljából mesterségesen előidézett 〈jelenség, kül. testi v. lelki állapot, reakció, betegség stb.〉’ ❖ mesterséges úton előidézhető ú. n. experimentális betegségek (1885 Orvosi Hetilap C8135, 715) | A szagló, ízlő, tapintó idegvégekről kiváltható experimentális reflex szemteke-mozgások (1886 Orvosi Hetilap C8136, 892) | kisebb laboratoriumi állatainknak erősebben virulens protozoonok nagyobb mennyiségével végzett experimentális fertőzésében (1917 Orvosi Hetilap C8167, 1) | (experimentális neurózis). Olyan mesterségesen előidézett állapot, amely túlságosan körülményes, megvalósíthatatlan, megkülönböztetéses feladat hatására alakul ki az állatban (1993 Sárkány Pál et al. CD59).

2. (Ars) ’addig ismeretlen témá(ka)t feldolgozó, új formanyelvet kialakító 〈művészet(i ág) v. műalkotás〉, ill. arra jellemző 〈alkotói módszer, ábrázolásmód, formanyelv〉’ ❖ az iró, a mit látott, tapasztalt, szigoru szabatossággal, átlátszó világossággal tudja megirni. E téren ő [ti. Émile Zola] valóban nagy mester. Ime, az expérimentális regény kellékei (1893 Fővárosi Lapok C0161, 956) | A regénynek ez az experimentális jellege az idő kategóriája mellett a regénybeli térnek a kérdését is felvetette (1982 Bori Imre–Szeli István CD53) | Ez a különleges alkat és tudat képesíti [Weöres Sándort] olyan mesteri teljesítményekre is, mint az experimentális lírai játék kivételes monumentumának tekinthető Psyché (1986 Fülöp László CD53) | experimentális zene (1994 Új Könyvek CD29) | experimentális film (1995 Magyar Hírlap CD09) | Henrik Mikolaj Górecki (62) művészete sokáig Penderecki árnyékában maradt, pedig alkotásai különlegesen ötvözik a kelet-közép-európai folklórt, a tradíciót és a modern, experimentális hangzásokat (1996 Magyar Hírlap CD09) | experimentális szemléletű, kísérleti [művek] (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. (vál) ’〈tudományban, művészetben:〉 új, még nem próbált módszereket kipróbáló v. alkalmazó, kísérletező 〈személy, csoport〉’ ❖ [Szabó József egyetemi tanár] jelenleg még a fővárosban időzik, hogy a francia vendégekkel ideérkezett D’Aubré hires experimentális geologust, a kiállitásban és közintézeteinkben kalauzolja (1885 Pesti Hírlap aug. 12. C5633, melléklet 9) | Flournoy igen józan, természettudományilag képzett ember, ki épp a lélektan experimentális kutatói közé tartozik (1904 Budapesti Hírlap okt. 15. C4692, 3) | experimentális írók (1985 Népszabadság nov. 2. C7835, 13) | a világ legprogresszívebb experimentális színházi társulataiból hívtak meg néhányat (1996 Magyar Hírlap CD09) | [Laurie Anderson] experimentális hegedűművész volt és performer (1999 Magyar Hírlap CD09) | A széles spektrumú irodalom- és művészetszemlélet, a tradicionális modernizmustól a kísérletező avantgárdig, átadja helyét az experimentális alkotóknak (2002 Bohár András 3056002, 82).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

experimentális melléknév 15A2
1. (Tud)
(tudományos) kísérletezésen alapuló, annak módszereivel dolgozó, ill. annak eredményeire épülő 〈tudomány(ág)
Rouland a’ Párisi Univerſzitásban Ekſzperimentális Fizikát Tanító Úr ki-hírdettette, hogy a’ kik ſubskribálni akarnak, azoknak a’ Gáznak, vagy tüzes könny Leveg-égnek terméſzetérl, bizonyos órákon letzkéket adna
(1789 Mindenes Gyűjtemény)
azokat a tudományokat, melyekben a kisérlet nagy szerepet visz, kisérleti experimentális tudományoknak is nevezik
(1895 PallasLex.)
experimentális lélektan
(1912 Feleky Géza)
vesefiziológia és experimentális vesepatológia
(1987 Tények könyve)
Létrejött az experimentális farmakológia (a kísérleti gyógyszertan), aminek megjelentek a hazai hatásai
(1997 Természet Világa)
1a. (Tud)
kísérleti, korábban nem próbált, új 〈módszer, eljárás stb.〉, ill. (tudományos) kísérletezéssel kapcs., kísérletes úton kapott 〈bizonyíték, eredmény stb.〉
[a török követ] a’ Magnificus Rector, és a’ Professor Urak jelenlétekben […] a’ Physikához tartozó kabinetót, és a’ Bibliothékát is meg-járta, a’ kinek midn némelly Experimentalis dolgok meg mutattattak vólna, azokban nagy gyönyörségét találta
(1797 Magyar Kurír)
azon tény, hogy különböző két anyagrésznek egyoldalú érintkezése elektricitást hoz létre – az volt ama nagyszerű fölfedezés, melyre Volta experimentális úton jutott
(1867 Budapesti Szemle)
[Eötvös Loránd] uj experimentális kutatási módszereket állított fel, melyek a physikában egy eddig kisérleti úton kevéssé művelt mező kutatására képesítették
(1893 Magyar írók élete)
Hueter vitte be a kirurgiába az experimentális és mikroszkópiai vizsgálatokat
(1914 RévaiNagyLex.)
Korányi is jól elsajátítja az experimentális műtétek technikáját
(1970 Magyar Imre)
az első experimentális bizonyíték volt arra, hogy káliumhiányban pusztulnak el az állatok
(1998 Méhes Károly)
experimentalis eljárások
(2000 Tények könyve)
1b. (Orvos)
kutatás, megfigyelés céljából mesterségesen előidézett 〈jelenség, kül. testi v. lelki állapot, reakció, betegség stb.〉
mesterséges úton előidézhető ú. n.úgynevezett experimentális betegségek
(1885 Orvosi Hetilap)
A szagló, ízlő, tapintó idegvégekről kiváltható experimentális reflex szemteke-mozgások
(1886 Orvosi Hetilap)
kisebb laboratoriumi állatainknak erősebben virulens protozoonok nagyobb mennyiségével végzett experimentális fertőzésében
(1917 Orvosi Hetilap)
(experimentális neurózis). Olyan mesterségesen előidézett állapot, amely túlságosan körülményes, megvalósíthatatlan, megkülönböztetéses feladat hatására alakul ki az állatban
(1993 Sárkány Pál et al.)
2. (Ars)
addig ismeretlen témá(ka)t feldolgozó, új formanyelvet kialakító 〈művészet(i ág) v. műalkotás〉, ill. arra jellemző 〈alkotói módszer, ábrázolásmód, formanyelv〉
az iró, a mit látott, tapasztalt, szigoru szabatossággal, átlátszó világossággal tudja megirni. E téren ő [ti. Émile Zola] valóban nagy mester. Ime, az expérimentális regény kellékei
(1893 Fővárosi Lapok)
A regénynek ez az experimentális jellege az idő kategóriája mellett a regénybeli térnek a kérdését is felvetette
(1982 Bori Imre–Szeli István)
Ez a különleges alkat és tudat képesíti [Weöres Sándort] olyan mesteri teljesítményekre is, mint az experimentális lírai játék kivételes monumentumának tekinthető Psyché
(1986 Fülöp László)
experimentális zene
(1994 Új Könyvek)
experimentális film
(1995 Magyar Hírlap)
Henrik Mikolaj Górecki (62) művészete sokáig Penderecki árnyékában maradt, pedig alkotásai különlegesen ötvözik a kelet-közép-európai folklórt, a tradíciót és a modern, experimentális hangzásokat
(1996 Magyar Hírlap)
experimentális szemléletű, kísérleti [művek]
(1997 Magyar Hírlap)
3. (vál)
〈tudományban, művészetben:〉 új, még nem próbált módszereket kipróbáló v. alkalmazó, kísérletező 〈személy, csoport〉
[Szabó József egyetemi tanár] jelenleg még a fővárosban időzik, hogy a francia vendégekkel ideérkezett D’Aubré hires experimentális geologust, a kiállitásban és közintézeteinkben kalauzolja
(1885 Pesti Hírlap aug. 12.)
Flournoy igen józan, természettudományilag képzett ember, ki épp a lélektan experimentális kutatói közé tartozik
(1904 Budapesti Hírlap okt. 15.)
experimentális írók
(1985 Népszabadság nov. 2.)
a világ legprogresszívebb experimentális színházi társulataiból hívtak meg néhányat
(1996 Magyar Hírlap)
[Laurie Anderson] experimentális hegedűművész volt és performer
(1999 Magyar Hírlap)
A széles spektrumú irodalom- és művészetszemlélet, a tradicionális modernizmustól a kísérletező avantgárdig, átadja helyét az experimentális alkotóknak
(2002 Bohár András)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások