exponált mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → exponál.

II. mn 12A

1. (kissé rég)(fekvése, elhelyezkedése miatt) védtelen, ezért veszélynek, támadásnak kitett 〈hely, terület〉, ill. fenyegető veszéllyel járó 〈helyzet〉’ ❖ Zrininek nem látszott elég fontosnak vért és időt pazarolni, oly exponált pontért, melyet megtartani úgy sem lehetett (1867 Pauler Gyula C7540, 25) | A Dunán-túli vidék biztosabbnak mutatkozott, mint a nagyon exponált Várad (1906 Magyar írók élete CD27) | Hervoja a visszamaradt magyar őrségeket és az általuk megszállt országrészt folytonos támadásokkal zaklatta úgy, hogy Garázda Miklósnak és Szilágyi Lászlónak csak nagy erőfeszítés árán sikerült exponált helyzetükben kitartaniok (1935 Bánlaky József CD16) | [Dimmel] az ellene északi, déli és keleti irányból felvonuló szabadcsapatok támadását nem várta be, hanem exponált állásából Fürstenfeldre tért vissza (1972 Fogarassy László CD52).

2. (vál) ’központi elhelyezkedésű v. fontos szerepet betöltő 〈hely, épület〉, ill. (vmilyen tulajdonság, körülmény miatt) jelentős, kiemelkedő v. meghatározó 〈helyzet, körülmény stb.〉’ ❖ a Duna Kalocsa és Zombornál, tehát két exponált helyen hidaltatnék át (1879 Vasúti és Közlekedési Közlöny C8407, 296) | [Szicíliát] exponált helyzete miatt elnyomni, felkelésre kényszeríteni nem volt tanácsos (1901 Nagy képes világtörténet CD03) | Sorra vesszük hazánk magyarlakta részeit, annál tüzetesebben, mennél exponáltabb az illető vidék, s röviden ismertetve, jellemezve az ott lakó népet (1907 Malonyay Dezső CD07) | E nagy közhivatali centrumban és idegenforgalmi szempontból is exponált területen nem kellően tiszták az utcák és a terek (1959 Magyar Nemzet márc. 7. C4798, 5) | [a] Balaton legexponáltabb helyén a balatongyöröki szépkilátónál (1965 Népszabadság nov. 17. C4815, 11) | A nagykörúti villamosok (és a túl exponált helyen futó 2-es és 9-es) kivételével szinte minden villamos hátsó ütközőjének jellemző képe volt a rajta tujázó fiú (1989 Hegedüs T. András–Forray R. Katalin 1064001, 52) | exponált geopolitikai helyzetben (1995 Németh István CD58).

3. (sajtó is) ’kiemelkedően fontos, jelentős(égteljes) és nagy felelősséggel járó 〈állás, hivatal, munka(kör)〉’ ❖ Exponált hivatala, az államtitkárság okozta [Zichy Viktor] azon botrányos bukását, mely az egész kontinenst foglalkoztatta egy időben (1880 Mikszáth Kálmán CD04) | Exponált politikai állásomnál fogva a nemzeti koalíció vezérlő bizottságának szerettem volna e látogatást bejelenteni (1905 Ady Endre CD0801) | rámutathatnánk ama kvalitásokra, amelyek Krecsányi Kálmánt exponált hivatala betöltésére predesztinálják (1912 Budapesti Napló okt. 27. C4894, 4) | exponált állásban, hivatással dolgozom és felsőfokon tanulok (1971 Népszava szept. 1. C7436, 7) | Nem mondunk le végleg a leváltott vezetőről sem, másutt – kevésbé exponált beosztásban –, továbbra is számítunk a szakértelmére (1981 Népszava okt. 9. C7446, 7).

3a. (kissé rég, ritk) ’ilyen felelős(ségteljes) állást betöltő, ill. ilyen munkát, feladatot, megbízatást ellátó 〈személy〉’ ❖ [a törvény által] az exponált bányabiztosok és az elöljáró kapitányságok közti szolgálati viszony szabályoztatik (1855 Budapesti Hírlap C7813, 1) | a szerkesztők exponált vezetői a Munkaadók Szövetségének (1909 Budapesti Hírlap dec. 8. C4697, 35) | közgazdasági életünk legexponáltabb vezetői kijelentik, hogy a mérlegvalódiság kérdésében a legfontosabb az adóamnesztia (1925 Budapesti Hírlap máj. 31. C4713, 22).

4. (vál) ’hovatartozását, pártállását kinyilvánító, elkötelezett, ill. vmiben látványosan részt vállaló 〈személy〉’ ❖ A központi kormány exponált közegei idegeneknek tekintetnek maiglan a vidéken, kapcsolat nélkül a törvényhatósági közigazgatással (1875 Csengery Antal 8086007, 385) | A császárság bukása után az ellenforradalom bosszúja a régi rendszer néhány exponált hívét követelte áldozatul (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | A zendülők másik exponált vezetője, Ortiz, megszökött (1960 Népszabadság febr. 3. C4812, 5) | az exponáltan csehbarát prágai olasz követnek (1982 Fogarassy László CD52) | A franciaországi Angers-ban emigrációs kormány alakul a Sanacja kevésbé exponált képviselőiből és az ellenzéki pártok (Lengyel Szocialista Párt, Parasztpárt, Nemzeti Párt, Munkáspárt) vezetőiből (1991 Tények könyve CD37).

5. (sajtó) ’nyilvánosan megfogalmazott, felvetett v. kifejtett 〈téma, kérdés, probléma stb.〉’ ❖ Jöjjön az egyik, jöjjön a másik fél és kapjon hajba e minden idők óta hevesen vitatott és igen exponált problémája felett az u. n. magasabb erkölcsnek és törvénynek (1925 Pesti Hírlap febr. 10. C5673, 10) | Politikailag a hét legexponáltabb témája a miniszterelnöki beszéd (1994 Magyar Nemzet okt. 1. C8369, 9) | az a javaslat, hogy a Ház döntsön arról, hogy az exponált kérdés kerüljön az alkotmányügyi bizottság elé. Az exponált kérdés nem személyeket ért sérelemről szólt, hanem az Országgyűlés tekintélyéről volt szó (1997 Országgyűlési Napló CD62) | Az exponált témában mélyrehatóan jártas szerzőnek általánosságban szíve-joga kiválasztani, melyek legyenek a dolgozatában idézett közlemények (2003 Orvosi Hetilap C8249, 2445).

6. (Fotó) ’fénykép készítése céljából fény hatásának kitett 〈film, lemez v. elektromos érzékelő stb.〉, ill. arra készült 〈fénykép〉’ ❖ nem szükséges egyebet tennünk, mint az exponált táblákat egyszerűen jódkalium oldattal kezelni és úgy a jódezüstöt a negativ modifikátióba átalakítani (1871 Természettudományi Közlöny C7895, 45) | Miután egy pillanatfölvétel elkészült a szalagon, elzáródik a gép objektivje; ezalatt hirtelen elugrik az exponált kép s helyébe fölvételre alkalmas filmterület kerül (1907 Budapesti Hírlap febr. 14. C4695, 23) | A fényképelőhívók már készen várják az exponált filmeket. Az egész fényképlaboratórium készenlétben áll (1942 Pesti Hírlap jún. 7. C5690, 5) | A filmkazettán található jelek elárulják, hogy az még nem exponált, félig exponált, teljesen exponált, vagy már előhívott filmet tartalmaz (1997 Magyar Hírlap CD09) | Bíró Jánosnak arra is volt ideje, hogy továbbítsa az exponált felvételt, újra beállítsa a gépet, és még egy, szintén sikerült felvételt készítsen a már bomlófélben levő meteorról (2004 Természet Világa CD50).

Sz: exponáltság.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

exponált melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévexponál
II. melléknév 12A
1. (kissé rég)
(fekvése, elhelyezkedése miatt) védtelen, ezért veszélynek, támadásnak kitett 〈hely, terület〉, ill. fenyegető veszéllyel járó 〈helyzet〉
Zrininek nem látszott elég fontosnak vért és időt pazarolni, oly exponált pontért, melyet megtartani úgy sem lehetett
(1867 Pauler Gyula)
A Dunán-túli vidék biztosabbnak mutatkozott, mint a nagyon exponált Várad
(1906 Magyar írók élete)
Hervoja a visszamaradt magyar őrségeket és az általuk megszállt országrészt folytonos támadásokkal zaklatta úgy, hogy Garázda Miklósnak és Szilágyi Lászlónak csak nagy erőfeszítés árán sikerült exponált helyzetükben kitartaniok
(1935 Bánlaky József)
[Dimmel] az ellene északi, déli és keleti irányból felvonuló szabadcsapatok támadását nem várta be, hanem exponált állásából Fürstenfeldre tért vissza
(1972 Fogarassy László)
2. (vál)
központi elhelyezkedésű v. fontos szerepet betöltő 〈hely, épület〉, ill. (vmilyen tulajdonság, körülmény miatt) jelentős, kiemelkedő v. meghatározó 〈helyzet, körülmény stb.〉
a Duna Kalocsa és Zombornál, tehát két exponált helyen hidaltatnék át
(1879 Vasúti és Közlekedési Közlöny)
[Szicíliát] exponált helyzete miatt elnyomni, felkelésre kényszeríteni nem volt tanácsos
(1901 Nagy képes világtörténet)
Sorra vesszük hazánk magyarlakta részeit, annál tüzetesebben, mennél exponáltabb az illető vidék, s röviden ismertetve, jellemezve az ott lakó népet
(1907 Malonyay Dezső)
E nagy közhivatali centrumban és idegenforgalmi szempontból is exponált területen nem kellően tiszták az utcák és a terek
(1959 Magyar Nemzet márc. 7.)
[a] Balaton legexponáltabb helyén a balatongyöröki szépkilátónál
(1965 Népszabadság nov. 17.)
A nagykörúti villamosok (és a túl exponált helyen futó 2-es és 9-es) kivételével szinte minden villamos hátsó ütközőjének jellemző képe volt a rajta tujázó fiú
(1989 Hegedüs T. András–Forray R. Katalin)
exponált geopolitikai helyzetben
(1995 Németh István)
3. (sajtó is)
kiemelkedően fontos, jelentős(égteljes) és nagy felelősséggel járó 〈állás, hivatal, munka(kör)
Exponált hivatala, az államtitkárság okozta [Zichy Viktor] azon botrányos bukását, mely az egész kontinenst foglalkoztatta egy időben
(1880 Mikszáth Kálmán)
Exponált politikai állásomnál fogva a nemzeti koalíció vezérlő bizottságának szerettem volna e látogatást bejelenteni
(1905 Ady Endre)
rámutathatnánk ama kvalitásokra, amelyek Krecsányi Kálmánt exponált hivatala betöltésére predesztinálják
(1912 Budapesti Napló okt. 27.)
exponált állásban, hivatással dolgozom és felsőfokon tanulok
(1971 Népszava szept. 1.)
Nem mondunk le végleg a leváltott vezetőről sem, másutt – kevésbé exponált beosztásban –, továbbra is számítunk a szakértelmére
(1981 Népszava okt. 9.)
3a. (kissé rég, ritk)
ilyen felelős(ségteljes) állást betöltő, ill. ilyen munkát, feladatot, megbízatást ellátó 〈személy〉
[a törvény által] az exponált bányabiztosok és az elöljáró kapitányságok közti szolgálati viszony szabályoztatik
(1855 Budapesti Hírlap)
a szerkesztők exponált vezetői a Munkaadók Szövetségének
(1909 Budapesti Hírlap dec. 8.)
közgazdasági életünk legexponáltabb vezetői kijelentik, hogy a mérlegvalódiság kérdésében a legfontosabb az adóamnesztia
(1925 Budapesti Hírlap máj. 31.)
4. (vál)
hovatartozását, pártállását kinyilvánító, elkötelezett, ill. vmiben látványosan részt vállaló 〈személy〉
A központi kormány exponált közegei idegeneknek tekintetnek maiglan a vidéken, kapcsolat nélkül a törvényhatósági közigazgatással
(1875 Csengery Antal)
A császárság bukása után az ellenforradalom bosszúja a régi rendszer néhány exponált hívét követelte áldozatul
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
A zendülők másik exponált vezetője, Ortiz, megszökött
(1960 Népszabadság febr. 3.)
az exponáltan csehbarát prágai olasz követnek
(1982 Fogarassy László)
A franciaországi Angers-ban emigrációs kormány alakul a Sanacja kevésbé exponált képviselőiből és az ellenzéki pártok (Lengyel Szocialista Párt, Parasztpárt, Nemzeti Párt, Munkáspárt) vezetőiből
(1991 Tények könyve)
5. (sajtó)
nyilvánosan megfogalmazott, felvetett v. kifejtett 〈téma, kérdés, probléma stb.〉
Jöjjön az egyik, jöjjön a másik fél és kapjon hajba e minden idők óta hevesen vitatott és igen exponált problémája felett az u. n.úgynevezett magasabb erkölcsnek és törvénynek
(1925 Pesti Hírlap febr. 10.)
Politikailag a hét legexponáltabb témája a miniszterelnöki beszéd
(1994 Magyar Nemzet okt. 1.)
az a javaslat, hogy a Ház döntsön arról, hogy az exponált kérdés kerüljön az alkotmányügyi bizottság elé. Az exponált kérdés nem személyeket ért sérelemről szólt, hanem az Országgyűlés tekintélyéről volt szó
(1997 Országgyűlési Napló)
Az exponált témában mélyrehatóan jártas szerzőnek általánosságban szíve-joga kiválasztani, melyek legyenek a dolgozatában idézett közlemények
(2003 Orvosi Hetilap)
6. (Fotó)
fénykép készítése céljából fény hatásának kitett 〈film, lemez v. elektromos érzékelő stb.〉, ill. arra készült 〈fénykép〉
nem szükséges egyebet tennünk, mint az exponált táblákat egyszerűen jódkalium oldattal kezelni és úgy a jódezüstöt a negativ modifikátióba átalakítani
(1871 Természettudományi Közlöny)
Miután egy pillanatfölvétel elkészült a szalagon, elzáródik a gép objektivje; ezalatt hirtelen elugrik az exponált kép s helyébe fölvételre alkalmas filmterület kerül
(1907 Budapesti Hírlap febr. 14.)
A fényképelőhívók már készen várják az exponált filmeket. Az egész fényképlaboratórium készenlétben áll
(1942 Pesti Hírlap jún. 7.)
A filmkazettán található jelek elárulják, hogy az még nem exponált, félig exponált, teljesen exponált, vagy már előhívott filmet tartalmaz
(1997 Magyar Hírlap)
Bíró Jánosnak arra is volt ideje, hogy továbbítsa az exponált felvételt, újra beállítsa a gépet, és még egy, szintén sikerült felvételt készítsen a már bomlófélben levő meteorról
(2004 Természet Világa)
Sz: exponáltság
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások