ezeréves mn 15B2

1. (Vmilyen állapotban) ezer éve (és jelenleg is) meglevő, létező.’

1a. (nagyjából) ezer éve élő, fejlődő 〈(képzeletbeli) élőlény〉’ ❖ félhető, hogy ezen üvegházi ápolgatás alá vett ezer éves tölgy, még némi erőtetett fanyar hajtások után, avval előbb indul a’ végeloszlásnak (1842 Pesti Hírlap CD61) | Ezeréves Sibilla (1864 Dongó naptár 1865-re C1432, 63) | Történeti emlékek igazolják, hogy az óriási földterületnek gazdag növény- és állatvilága volt s ezt igazolja a minap kimult teknősbéka is, amelyről a geológusok pontosan megállapitották, hogy ezer éves volt (1909 Pesti Hírlap ápr. 21. C5657, 22) | Lefilmeztettem a sír körüli, mögötti kis bogáncsos sivatagot. Elképzelhetőnek tartom, hogy a bogáncs is ezeréves. A maga biológiai valóságában (1981 Bodor Pál 1019030, 450).

1b. (nagyjából) ezer éve (meg)levő 〈tárgy, dolog〉, ill. ennyi ideje létező, működő 〈közösség, intézmény, rendszer〉’ ❖ ezer éves magyar hazában (1842 Gorove István 8158001, 3) | az ezeréves őrhelyen magasan álló kastélytorony (1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | az én ezeréves kis-nemes, mindig parasztokkal s vajmi sokszor parasztokként élő famíliám (1907 Ady Endre 9003040, 182) | Egész sereg király ellenség és kegyetlen Mint te oly szomjasak örök szöllőligetben A földből kifelé emelkednek az éghez S majd isszák boromat mely kétszer ezeréves (1955 Vas István ford.–Apollinaire 9760037, 329) | a kecsua „fazekasok” őshonos formáit ezeréves leletek igazolják. Megkaparják a sivatag homokját, és kifordul belőle a preinka korsó, a preinka isten – lótuszülésbe merevedve. Ezerévesen, vagy több ezer évesen (1983 Népszava ápr. 16. C7448, 9).

1c. (nagyjából) ezer éve tartó, fennálló 〈állapot〉, ill. ennyi ideje zajló 〈folyamat, tevékenység〉 v. érvényben levő 〈dolog〉’ ❖ ha valaki szinte ezer éves alvás után a’ nemzetnek csaknem minden részvéte nélkül felvergődik (1841 Vörösmarty Mihály 8524430, 41) | [a magyar nép] az igazságot jobban szerette minden anyagi haszonnál [...]. Mindezt nem csupán ezeréves történet, de mai viselete, szokása, költészete, nyelve, minden íze ezt bizonyitja (1861 Vajda János 8503102, 383) | [Tönsberg norvég város] a IX. sz.-ban már jelentékeny kereskedőhely volt. 1871. ezer éves fennállásának évfordulóját ülte meg (1897 PallasLex. CD02) | a magyar honvédség megindult Kárpátalja s az ezeréves határ felé (1939 Soproni Szemle CD52) | a katolikus egyház le tudott mondani a latinnyelvűségről, azaz arról a csaknem ezeréves gyakorlatáról, hogy olyan nyelven szóljon a néphez, amelyet az nem ért (1977 Lakó György C8597, 678) | [Dessewffy József gróf] Széchenyinek a Hitelben lefektetett eszméit felforgatónak találta, amely nem egyeztethető össze az ezeréves alkotmánnyal (2002 Természet Világa CD50).

2. ’a mostani időponthoz v. vminek az időpontjához képest (nagyjából) ezer évvel korábbi 〈esemény, történés〉, ill. ennyi idővel később bekövetkező 〈évforduló〉’ ❖ mikor fog Magyarország államiságának ezeréves fordulója valósággal betöltetni? (1878 Botka Tivadar CD57) | a nagykárolyi grófi család a magyar nemzettel egy időben ünnepli fönnállásának ezer éves jubileumát (1896 Szatmár Megyei Közlöny 8662001, 2) | Egyházi beszéd, melyet 1863-ban a tótok ezer éves megkereszteltetése emlékezetére Bánhegyesen tartott [Kutlik János] (1900 Magyar írók élete CD27) | Szent István hagyományaiból, tehát egy ezeréves történésből fakad az az eltökélt szándéka a kormánynak, hogy a kisebbség ne legyen kisebbség ebben az országban és ne érezze, hogy ő kisebbség (1938 Pesti Napló dec. 20. C8716, 9) | évek óta millenniumról beszélünk és az ezeréves államalapításról (2001 Országgyűlési Napló CD62).

2a. ’ilyen esemény, történés, kül. a magyar honfoglalás és államalapítás évfordulója alkalmából történő, akkor rendezett 〈megemlékezés, kiállítás stb.〉, ill. akkor állított, millenniumi 〈emlékmű〉’ ❖ az ezeréves kiállitásra készülő diszalbum képeinek megfestésére Goró Lajos festőmüvész vállalkozik (1895 Erdély 8615001, 120) | [Szilágyi Dezső] önérzetes szavakkal köszöntötte Ferenc Józsefet a nemzet ezeréves ünnepén (1924 Krúdy Gyula CD54) | Az ezeréves emlékmű, a magyar historizmus záróakkordja (1986 Soproni Szemle CD52).

3. (nagyjából) ezer évet kitevő, ezerévnyi 〈időtartam, időszak〉, ill. 〈vminek〉 ilyen hosszú v. ezer év eltelte után elért 〈(élet)kora〉’ ❖ nem átallottunk majd ezeréves multunkra szennyfoltot ejteni (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | [a néppárt] vallásháboru szinhelyévé teszi az országot, amit megsinylene más, erősebb államalkotás is, nem csak az ezer éves kora daczára is gyenge magyar állam (1896 Fővárosi Lapok febr. 23. C0164, 2) | Beethoventől Debussy-ig nagy az út, azt még egy ezeréves távlat sem fogja semmivé ködölni (1913 Berény Róbert CD10) | Guarino e hőskor pionírjainak élvonalába tartozott, kik az ezeréves középkorban „földre tiport tudományt” felemelték (1964 Gerézdi Rabán CD53) | [A tiszafa] Észak-Afrikából származó, nagyra növő, akár ezeréves kort is megérő fenyő (2002 Lakáskultúra CD39).

3a. ’ennyi ideig tartó, ilyen időtartamú 〈tevékenység, folyamat, állapot〉, ill. ennyi időn át halmozódó v. kialakult, összegyűlt 〈dolog〉’ ❖ [a szellemek] gyors szárnyakon siettek hozzám s kedves koszorúban telepednek le köröttem. Most már nagy föladásom, foglalatoskodtatni őket, hogy ne unatkozzanak, hogy álom ne száljon szemeikre s ismét el ne alugyanak, ezer éves álmat alvandók (1841 Vajda Péter 8504013, 66) | Az a történetbuvár pedig ugy tetszett nekem, mintha a Sz.-Gellérthegy szólamlott volna meg, s beszélne ezer éves élményeiről (1857 Vajda János 8503089, 126) | Az ezer éves háborúkban tönkrejutott Coelesyriával könnyen bánhatott el bármely ellenség (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | A barbárvilág [...] a Nyugatot elmosta s Bizáncot ezeréves védekezésre elszigetelte (1940 Németh László² 9485011, 64) | az emberiség ezeréves tapasztalataihoz (1982 Kántor Lajos–Láng Gusztáv CD53) | ebben nem kétszáz éves lemaradásunk van, hanem talán ezeréves (2000 Országgyűlési Napló CD62).

4. (ritk) ’nagyon régi, nagyon öreg 〈dolog, élőlény〉, ill. nagyon régen történt, sok évvel ezelőtti 〈esemény, történés〉’ ❖ itt le kell gyilkolni, Mindent, ami régi, ezeréves holmi, Mindent, ami senyveszt, mindent, ami árul (1910 Ady Endre C4959, 381) | Béka a fa tövén, ezeréves, csodavén. Ugrik a kövön át, keresi a vacsorát (1951 Weöres Sándor 9788426, 35) | értetlenül állunk egymással szemben, amikor örömmel jöttünk „Én csináltam neked!”, „Én hoztam neked!” – és a válasz nem az ezeréves „De jókat tudsz csinálni!”, „De jó sokat tudsz hozni!”, hanem valami ilyesmi: „Én is csináltam már ilyet!”, „Én is hoztam valamennyit!” (1986 F. Várkonyi Zsuzsa 1044007, 109) | Ebéd még nincs, csak a tegnap megfőzött ezeréves marhahúsból készült tokányféleség (2005 Lázár Ervin 3207002, 356) | az anyámmal megyek. Mármint az anyukáddal? Vele. Az apám miatt. Ezeréves história. Most nem mesélem el (2009 Méhes Károly² 3153009, 783).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

ezeréves melléknév 15B2
1.
(Vmilyen állapotban) ezer éve (és jelenleg is) meglevő, létező.
1a.
(nagyjából) ezer éve élő, fejlődő (képzeletbeli) élőlény〉
félhető, hogy ezen üvegházi ápolgatás alá vett ezer éves tölgy, még némi erőtetett fanyar hajtások után, avval előbb indul a’ végeloszlásnak
(1842 Pesti Hírlap)
Ezeréves Sibilla
(1864 Dongó naptár 1865-re)
Történeti emlékek igazolják, hogy az óriási földterületnek gazdag növény- és állatvilága volt s ezt igazolja a minap kimult teknősbéka is, amelyről a geológusok pontosan megállapitották, hogy ezer éves volt
(1909 Pesti Hírlap ápr. 21.)
Lefilmeztettem a sír körüli, mögötti kis bogáncsos sivatagot. Elképzelhetőnek tartom, hogy a bogáncs is ezeréves. A maga biológiai valóságában
(1981 Bodor Pál)
1b.
(nagyjából) ezer éve (meg)levő 〈tárgy, dolog〉, ill. ennyi ideje létező, működő 〈közösség, intézmény, rendszer〉
ezer éves magyar hazában
(1842 Gorove István)
az ezeréves őrhelyen magasan álló kastélytorony
(1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
az én ezeréves kis-nemes, mindig parasztokkal s vajmi sokszor parasztokként élő famíliám
(1907 Ady Endre)
Egész sereg király ellenség és kegyetlen Mint te oly szomjasak örök szöllőligetben A földből kifelé emelkednek az éghez S majd isszák boromat mely kétszer ezeréves
(1955 Vas István ford.Apollinaire)
a kecsua „fazekasok” őshonos formáit ezeréves leletek igazolják. Megkaparják a sivatag homokját, és kifordul belőle a preinka korsó, a preinka isten – lótuszülésbe merevedve. Ezerévesen, vagy több ezer évesen
(1983 Népszava ápr. 16.)
1c.
(nagyjából) ezer éve tartó, fennálló 〈állapot〉, ill. ennyi ideje zajló 〈folyamat, tevékenység〉 v. érvényben levő 〈dolog〉
ha valaki szinte ezer éves alvás után a’ nemzetnek csaknem minden részvéte nélkül felvergődik
(1841 Vörösmarty Mihály)
[a magyar nép] az igazságot jobban szerette minden anyagi haszonnál [...]. Mindezt nem csupán ezeréves történet, de mai viselete, szokása, költészete, nyelve, minden íze ezt bizonyitja
(1861 Vajda János)
[Tönsberg norvég város] a IX. sz.század-ban már jelentékeny kereskedőhely volt. 1871. ezer éves fennállásának évfordulóját ülte meg
(1897 PallasLex.)
a magyar honvédség megindult Kárpátalja s az ezeréves határ felé
(1939 Soproni Szemle)
a katolikus egyház le tudott mondani a latinnyelvűségről, azaz arról a csaknem ezeréves gyakorlatáról, hogy olyan nyelven szóljon a néphez, amelyet az nem ért
(1977 Lakó György)
[Dessewffy József gróf] Széchenyinek a Hitelben lefektetett eszméit felforgatónak találta, amely nem egyeztethető össze az ezeréves alkotmánnyal
(2002 Természet Világa)
2.
a mostani időponthoz v. vminek az időpontjához képest (nagyjából) ezer évvel korábbi 〈esemény, történés〉, ill. ennyi idővel később bekövetkező 〈évforduló〉
mikor fog Magyarország államiságának ezeréves fordulója valósággal betöltetni?
(1878 Botka Tivadar)
a nagykárolyi grófi család a magyar nemzettel egy időben ünnepli fönnállásának ezer éves jubileumát
(1896 Szatmár Megyei Közlöny)
Egyházi beszéd, melyet 1863-ban a tótok ezer éves megkereszteltetése emlékezetére Bánhegyesen tartott [Kutlik János]
(1900 Magyar írók élete)
Szent István hagyományaiból, tehát egy ezeréves történésből fakad az az eltökélt szándéka a kormánynak, hogy a kisebbség ne legyen kisebbség ebben az országban és ne érezze, hogy ő kisebbség
(1938 Pesti Napló dec. 20.)
évek óta millenniumról beszélünk és az ezeréves államalapításról
(2001 Országgyűlési Napló)
2a.
ilyen esemény, történés, kül. a magyar honfoglalás és államalapítás évfordulója alkalmából történő, akkor rendezett 〈megemlékezés, kiállítás stb.〉, ill. akkor állított, millenniumi 〈emlékmű〉
az ezeréves kiállitásra készülő diszalbum képeinek megfestésére Goró Lajos festőmüvész vállalkozik
(1895 Erdély)
[Szilágyi Dezső] önérzetes szavakkal köszöntötte Ferenc Józsefet a nemzet ezeréves ünnepén
(1924 Krúdy Gyula)
Az ezeréves emlékmű, a magyar historizmus záróakkordja
(1986 Soproni Szemle)
3.
(nagyjából) ezer évet kitevő, ezerévnyi 〈időtartam, időszak〉, ill. 〈vminek〉 ilyen hosszú v. ezer év eltelte után elért (élet)kora〉
nem átallottunk majd ezeréves multunkra szennyfoltot ejteni
(1848 Kossuth Hírlapja)
[a néppárt] vallásháboru szinhelyévé teszi az országot, amit megsinylene más, erősebb államalkotás is, nem csak az ezer éves kora daczára is gyenge magyar állam
(1896 Fővárosi Lapok febr. 23.)
Beethoventől Debussy-ig nagy az út, azt még egy ezeréves távlat sem fogja semmivé ködölni
(1913 Berény Róbert)
Guarino e hőskor pionírjainak élvonalába tartozott, kik az ezeréves középkorban „földre tiport tudományt” felemelték
(1964 Gerézdi Rabán)
[A tiszafa] Észak-Afrikából származó, nagyra növő, akár ezeréves kort is megérő fenyő
(2002 Lakáskultúra)
3a.
ennyi ideig tartó, ilyen időtartamú 〈tevékenység, folyamat, állapot〉, ill. ennyi időn át halmozódó v. kialakult, összegyűlt 〈dolog〉
[a szellemek] gyors szárnyakon siettek hozzám s kedves koszorúban telepednek le köröttem. Most már nagy föladásom, foglalatoskodtatni őket, hogy ne unatkozzanak, hogy álom ne száljon szemeikre s ismét el ne alugyanak, ezer éves álmat alvandók
(1841 Vajda Péter)
Az a történetbuvár pedig ugy tetszett nekem, mintha a Sz.Szent-Gellérthegy szólamlott volna meg, s beszélne ezer éves élményeiről
(1857 Vajda János)
Az ezer éves háborúkban tönkrejutott Coelesyriával könnyen bánhatott el bármely ellenség
(1899 Nagy képes világtörténet)
A barbárvilág [...] a Nyugatot elmosta s Bizáncot ezeréves védekezésre elszigetelte
(1940 Németh László²)
az emberiség ezeréves tapasztalataihoz
(1982 Kántor Lajos–Láng Gusztáv)
ebben nem kétszáz éves lemaradásunk van, hanem talán ezeréves
(2000 Országgyűlési Napló)
4. (ritk)
nagyon régi, nagyon öreg 〈dolog, élőlény〉, ill. nagyon régen történt, sok évvel ezelőtti 〈esemény, történés〉
itt le kell gyilkolni, Mindent, ami régi, ezeréves holmi, Mindent, ami senyveszt, mindent, ami árul
(1910 Ady Endre)
Béka a fa tövén, ezeréves, csodavén. Ugrik a kövön át, keresi a vacsorát
(1951 Weöres Sándor)
értetlenül állunk egymással szemben, amikor örömmel jöttünk „Én csináltam neked!”, „Én hoztam neked!” – és a válasz nem az ezeréves „De jókat tudsz csinálni!”, „De jó sokat tudsz hozni!”, hanem valami ilyesmi: „Én is csináltam már ilyet!”, „Én is hoztam valamennyit!”
(1986 F. Várkonyi Zsuzsa)
Ebéd még nincs, csak a tegnap megfőzött ezeréves marhahúsból készült tokányféleség
(2005 Lázár Ervin)
az anyámmal megyek. Mármint az anyukáddal? Vele. Az apám miatt. Ezeréves história. Most nem mesélem el
(2009 Méhes Károly²)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások