ezeregy tőszn 12B8

1. (fn-i értékben) (ritk) ’természetes szám, amelynek értéke az ezer és az egy összegével egyenlő, ill. az ezt jelölő, több számjegyből álló írásjel (1001)’ ❖ [Keresztrejtvény feladványa:] Két római szám: 1001 és 55 (1962 Népszabadság márc. 25. C4814, 13).

2. (mn-i értékben) ’annyi 〈ember, állat, (elvont) dolog stb.〉, amennyit ez a szám jelöl’ ❖ Országgyűlésemnek kétezer tagja van. Ezeregy szavazatot kell biztosítanom (1872–1874 Jókai Mór CD18) | az egyesületi tagok száma 1001 (1889 Budapesti Hírlap dec. 23. C4736, 4) | Magyar nemzeti szakácskönyv ezeregy vénynyel és leírással (1898 Magyar írók élete CD27) | A kórházak jelentése szerint az áldozatok közül 1001-en biztosan a polgári lakosságból kerültek ki (2003 Népszava máj. 7. C7466, 1).

2a. (pénz- v. mértékegységet jelentő szó jelzőjeként) ’olyan mennyiségű 〈idő, anyag stb.〉, amennyit a megnevezett egységből ilyen számú jelöl’ ❖ az arab mese szerint 1001 nap és éjjel kellene egymás mellett ballagnunk és alkalmasint a kinai falig elérkeznénk (1857 Széchenyi István CD1501) | az ösztöndijak ezeregy forintot tettek ki (1885 Pesti Hírlap júl. 1. C5633, 10) | A behozatalban nagyobb a csökkenés pedig a szilvánál (– 1469 tonna), husnál (–1095 tonna) és gabonánál (– 1001 tonna.) (1910 Budapesti Hírlap ápr. 19. C4698, 38) | Az események népszerűségi listáját a futball Bundesliga mérkőzéseinek közvetítései vezetik (1001 óra) (1996 Népszabadság jan. 12. C7846, 16) | a legnagyobb csapadékösszeget pedig (1001 mm) Bakonyszücsön regisztrálták (2009 Bella Szabolcs 3209002, 13).

2b. ’annyi(szor végbemenő) 〈cselekvés, történés〉, amennyit ez a szám jelöl’ ❖ [Európa elnöke] azt javasolta, hogy legalább ezeregy ágyúlövéssel nyissák meg a háborút (1941 Népszava máj. 4. C7509, 6) | Soha nem voltam a tisztességtelen harcmodor híve, kénytelen vagyok így küzdeni, inkább kapjak még ezeregy ütést övön alul, de ha én ütök egyszer, azt szeretném, hogy az törvényes legyen, tiszta legyen (1991 Népszabadság ápr. 29. C7841, 5).

3. (fn-i értékben) ’annyi, a szövegkörnyezetből v. a szituációból ismert ember, állat, (elvont) dolog stb., amennyit ez a szám jelöl’ ❖ A magyar halottak száma – ugymond a segesvári polgár – ezeregyre ment (1860 Vasárnapi Újság CD56) | A templomrablásért ezer miatyánkot kell elmondania, a nagypéntek megszentségtelenitéséért pedig ezeregyet (1899 Pesti Hírlap márc. 8. C5647, 17) | 6254 magyar hagyta el az országot, akik közül 1001-nek egyáltalában nem volt utlevele (1913 Pesti Hírlap szept. 19. C5661, 10) | A Lego jelenleg 1964 különféle építőelemet gyárt, közülük a hagyományos Lego-készletekhez ezeregyet (1997 Magyar Hírlap CD09) | Hét az ezeregyből. Szemelvények Váncsa István szakácskönyvéből (2004 Szabad Föld jún. 23. C8390, 7).

3a. (biz) ’a forgalomban levő v. a szövegkörnyezetben megjelölt v. kikövetkeztethető (értékű papír- v. fém)pénzből ezeregyszáznyi értékű egység’ ❖ a hajóvezetőnek meg a gépkezelőnek 1700 fölött van a fizetése, a halászok azonban kevesebbet keresnek. A fiatal matróz, Bukovics Karcsi például csak ezeregyet, pedig két gyereke is van már (1963 Népszabadság okt. 27. C1500, 11) | A fiatal igazgatót jó barátjának tartotta, mert különben miért emelték volna fel a fizetését most esztendeje ezeregyről ezerháromra? (1968 Népszabadság nov. 7. C4818, 8) | Másodállásban vagyok itt havi ezeregyért (1977 Népszabadság jún. 18. C7827, 10).

4. (mn-i értékben) ’megszámlálhatatlanul sok, rengeteg 〈(elvont) dolog, ritk. élőlény〉’ ❖ minden erőmmel igyekeztem a város és az udvar ezeregy kalandjait kifürkészni (1865 Fővárosi Lapok C8081, 1139) | Sose változik ez a park Bokra és fája újra hajt. Most is úgy virít ezeregy rózsája, Sok dalos madár telemuzsikálja (1929 Budapesti Hírlap aug. 6. C4717, [1]) | Ezeregy akta, mind iktatva, százegy kérvény, folyamodás! Ezeregy ügyfél, mind ellenfél, s mert el nem fér: tolakodás! (1979 Kornis Mihály 1082001, 43) | A magyarok pedig folyton vesztenek, holott hajdan több csapatunk verte végig a világot, kétszer játszottunk világbajnoki döntőt. Vajon miért fordult ekkorát a kocka? Az ezeregy magyarázat közül a leggyakoribb, hogy nincs pénz (2000 Szabad Föld febr. 8. C8386, 28).

4a. (számtalanul) sokszor v. sokadik alkalommal végbemenő 〈cselekvés, történés〉’ ❖ az à Rebours irója is azok közé a müvészek közé tartozik (mint pld. a Goncourtok), kik lenézik a publikumot s mégsem tudnak megélni tapsai nélkül. Az azon ezeregy tortura között, amelyet egy szerencsétlen müvésznek át kell szenvednie – talán ez a legnagyobb (1888 Justh Zsigmond 8213007, 72) | Ha az Új Időkbe írott Duk-duk-cikkemet ezerszer megbántam volna, Juhász Gyula hallatlanul merész huszonöt sora után, ezeregyszer megint megírnám (1908 Ady Endre CD0801) | mi szép, az napról napra szebb s Beethovennek is előre örülök, ha miután ezeregyszer hallottam, ezerkettedszer készülök meghallgatni (1915 Ignotus Pál CD10) | Ezeregy üzletben, 2,4 milliárd forint értékben forgott a TVK, amely a napközbeni mélypontján rövid ideig 2500 forintért is megszerezhető volt (1998 Magyar Hírlap CD09) | mi ezeregyszer mondjuk el a mi álláspontunkat (2001 Országgyűlési Napló CD62).

5. (fn-i értékben) (ritk) ’megszámlálhatatlanul sok, rengeteg (elvont) dolog, ritk. élőlény’ ❖ Szintelen, szürke és történettelen történet, amilyent ezret hall és ezeregyet felejt el az ember (1910 Pesti Hírlap szept. 23. C5658, 7) | Ritka az ilyen szemű nőcseléd, ezeregybe ha akad egy (1951 Veres Péter 9771010, 77).

5a. (tárgyragos határozóként) (ritk) ’〈vmely cselekvés, történés nagyon sokszor ismételt, megszakítás nélküli rövid mozzanatának jelölésére〉’ ❖ Ezeregyet kurjanthatok, Sose tudják, hogy én vagyok (1925 Tersánszky Józsi Jenő CD10).

6. (fn-i értékben) ’〈sorszn-vel kapcs. jelentésben:〉 vmely időszámítási rendszer ezeregyedik éve’ ❖ [az 1473-as Budai krónikában] ſzó esik ama Poznanról, ki Sz. Istvánnál a’ Német hadi Főemberek közűl eggyik vala, ’s kiről emlékezik maga Sz. István is a’ Győri Sz. Mártonnak [ti. bencéseknek] 1001-ben adott levelében (1808 Sokféle C1533, 83) | Az esztergomi érsekek névsorát e szerint hitelesebben következőleg van szerencsénk közölni: Első érsek volt I. Domonkos 1001–1002 (1856 Vasárnapi Újság CD56) | [Keswick] város Cumberland angol countyban [= megyében], (1911) 4403 lak., ceruzakészítéssel; a városházán 1001-ből való haranggal (1914 RévaiNagyLex. C5707, 549) | A XIII. században keletkezett pozsonyi krónika szerint István király 1001 után a kóbor énekeseket az Esztergom déli részén kereshető Szent Lázár kolostorhoz telepítette (1988 Magyar Nyelv C5928, 143) | Ezt a kiváló eredményt rögzítette a [temesvári] vilájet kincstárának 1000. rebiüláhir 1-je és 1001. rebiülevvel vége, azaz az 1591. december 17-e és 1593. január 4-e közötti tizenhárom hónapról szóló elszámolása (2007 Hegyi Klára 3140002, 176).

Sz: ezeregyed, ezeregyedik.

Vö. SzólKm.; ÚMTsz.

ezeregy tőszámnév 12B8
1. (fn-i értékben) (ritk)
természetes szám, amelynek értéke az ezer és az egy összegével egyenlő, ill. az ezt jelölő, több számjegyből álló írásjel (1001)
[Keresztrejtvény feladványa:] Két római szám: 1001 és 55
(1962 Népszabadság márc. 25.)
2. (mn-i értékben)
annyi 〈ember, állat, (elvont) dolog stb.〉, amennyit ez a szám jelöl
Országgyűlésemnek kétezer tagja van. Ezeregy szavazatot kell biztosítanom
(1872–1874 Jókai Mór)
az egyesületi tagok száma 1001
(1889 Budapesti Hírlap dec. 23.)
Magyar nemzeti szakácskönyv ezeregy vénynyel és leírással
(1898 Magyar írók élete)
A kórházak jelentése szerint az áldozatok közül 1001-en biztosan a polgári lakosságból kerültek ki
(2003 Népszava máj. 7.)
2a. (pénz- v. mértékegységet jelentő szó jelzőjeként)
olyan mennyiségű 〈idő, anyag stb.〉, amennyit a megnevezett egységből ilyen számú jelöl
az arab mese szerint 1001 nap és éjjel kellene egymás mellett ballagnunk és alkalmasint a kinai falig elérkeznénk
(1857 Széchenyi István)
az ösztöndijak ezeregy forintot tettek ki
(1885 Pesti Hírlap júl. 1.)
A behozatalban nagyobb a csökkenés pedig a szilvánál (– 1469 tonna), husnál (–1095 tonna) és gabonánál (– 1001 tonna.)
(1910 Budapesti Hírlap ápr. 19.)
Az események népszerűségi listáját a futball Bundesliga mérkőzéseinek közvetítései vezetik (1001 óra)
(1996 Népszabadság jan. 12.)
a legnagyobb csapadékösszeget pedig (1001 mmmilliméter) Bakonyszücsön regisztrálták
(2009 Bella Szabolcs)
2b.
annyi(szor végbemenő) 〈cselekvés, történés〉, amennyit ez a szám jelöl
[Európa elnöke] azt javasolta, hogy legalább ezeregy ágyúlövéssel nyissák meg a háborút
(1941 Népszava máj. 4.)
Soha nem voltam a tisztességtelen harcmodor híve, kénytelen vagyok így küzdeni, inkább kapjak még ezeregy ütést övön alul, de ha én ütök egyszer, azt szeretném, hogy az törvényes legyen, tiszta legyen
(1991 Népszabadság ápr. 29.)
3. (fn-i értékben)
annyi, a szövegkörnyezetből v. a szituációból ismert ember, állat, (elvont) dolog stb., amennyit ez a szám jelöl
A magyar halottak száma – ugymond a segesvári polgár – ezeregyre ment
(1860 Vasárnapi Újság)
A templomrablásért ezer miatyánkot kell elmondania, a nagypéntek megszentségtelenitéséért pedig ezeregyet
(1899 Pesti Hírlap márc. 8.)
6254 magyar hagyta el az országot, akik közül 1001-nek egyáltalában nem volt utlevele
(1913 Pesti Hírlap szept. 19.)
A Lego jelenleg 1964 különféle építőelemet gyárt, közülük a hagyományos Lego-készletekhez ezeregyet
(1997 Magyar Hírlap)
Hét az ezeregyből. Szemelvények Váncsa István szakácskönyvéből
(2004 Szabad Föld jún. 23.)
3a. (biz)
a forgalomban levő v. a szövegkörnyezetben megjelölt v. kikövetkeztethető (értékű papír- v. fém)pénzből ezeregyszáznyi értékű egység
a hajóvezetőnek meg a gépkezelőnek 1700 fölött van a fizetése, a halászok azonban kevesebbet keresnek. A fiatal matróz, Bukovics Karcsi például csak ezeregyet, pedig két gyereke is van már
(1963 Népszabadság okt. 27.)
A fiatal igazgatót jó barátjának tartotta, mert különben miért emelték volna fel a fizetését most esztendeje ezeregyről ezerháromra?
(1968 Népszabadság nov. 7.)
Másodállásban vagyok itt havi ezeregyért
(1977 Népszabadság jún. 18.)
4. (mn-i értékben)
megszámlálhatatlanul sok, rengeteg (elvont) dolog, ritk. élőlény〉
minden erőmmel igyekeztem a város és az udvar ezeregy kalandjait kifürkészni
(1865 Fővárosi Lapok)
Sose változik ez a park Bokra és fája újra hajt. Most is úgy virít ezeregy rózsája, Sok dalos madár telemuzsikálja
(1929 Budapesti Hírlap aug. 6.)
Ezeregy akta, mind iktatva, százegy kérvény, folyamodás! Ezeregy ügyfél, mind ellenfél, s mert el nem fér: tolakodás!
(1979 Kornis Mihály)
A magyarok pedig folyton vesztenek, holott hajdan több csapatunk verte végig a világot, kétszer játszottunk világbajnoki döntőt. Vajon miért fordult ekkorát a kocka? Az ezeregy magyarázat közül a leggyakoribb, hogy nincs pénz
(2000 Szabad Föld febr. 8.)
4a.
(számtalanul) sokszor v. sokadik alkalommal végbemenő 〈cselekvés, történés〉
az à Rebours irója is azok közé a müvészek közé tartozik (mint pld.például a Goncourtok), kik lenézik a publikumot s mégsem tudnak megélni tapsai nélkül. Az azon ezeregy tortura között, amelyet egy szerencsétlen müvésznek át kell szenvednie – talán ez a legnagyobb
(1888 Justh Zsigmond)
Ha az Új Időkbe írott Duk-duk-cikkemet ezerszer megbántam volna, Juhász Gyula hallatlanul merész huszonöt sora után, ezeregyszer megint megírnám
(1908 Ady Endre)
mi szép, az napról napra szebb s Beethovennek is előre örülök, ha miután ezeregyszer hallottam, ezerkettedszer készülök meghallgatni
(1915 Ignotus Pál)
Ezeregy üzletben, 2,4 milliárd forint értékben forgott a TVKTiszai Vegyi Kombinát, amely a napközbeni mélypontján rövid ideig 2500 forintért is megszerezhető volt
(1998 Magyar Hírlap)
mi ezeregyszer mondjuk el a mi álláspontunkat
(2001 Országgyűlési Napló)
5. (fn-i értékben) (ritk)
megszámlálhatatlanul sok, rengeteg (elvont) dolog, ritk. élőlény
Szintelen, szürke és történettelen történet, amilyent ezret hall és ezeregyet felejt el az ember
(1910 Pesti Hírlap szept. 23.)
Ritka az ilyen szemű nőcseléd, ezeregybe ha akad egy
(1951 Veres Péter)
5a. (tárgyragos határozóként) (ritk)
〈vmely cselekvés, történés nagyon sokszor ismételt, megszakítás nélküli rövid mozzanatának jelölésére〉
Ezeregyet kurjanthatok, Sose tudják, hogy én vagyok
(1925 Tersánszky Józsi Jenő)
6. (fn-i értékben)
〈sorszn-vel kapcs. jelentésben:〉 vmely időszámítási rendszer ezeregyedik éve
[az 1473-as Budai krónikában] ſzó esik ama Poznanról, ki Sz.Szent Istvánnál a’ Német hadi Főemberek közűl eggyik vala, ’s kiről emlékezik maga Sz.Szent István is a’ Győri Sz. MártonSzentmártonnak [ti. bencéseknek] 1001-ben adott levelében
(1808 Sokféle)
Az esztergomi érsekek névsorát e szerint hitelesebben következőleg van szerencsénk közölni: Első érsek volt I. Domonkos 1001–1002
(1856 Vasárnapi Újság)
[Keswick] város Cumberland angol countyban [= megyében], (1911) 4403 lak.lakos, ceruzakészítéssel; a városházán 1001-ből való haranggal
(1914 RévaiNagyLex.)
A XIII. században keletkezett pozsonyi krónika szerint István király 1001 után a kóbor énekeseket az Esztergom déli részén kereshető Szent Lázár kolostorhoz telepítette
(1988 Magyar Nyelv)
Ezt a kiváló eredményt rögzítette a [temesvári] vilájet kincstárának 1000. rebiüláhir 1-je és 1001. rebiülevvel vége, azaz az 1591. december 17-e és 1593. január 4-e közötti tizenhárom hónapról szóló elszámolása
(2007 Hegyi Klára)
Sz: ezeregyed, ezeregyedik
Vö. SzólKm.; ÚMTsz.

Beállítások