ezerfejű mn 1C3

1. ’olyan 〈képzeletbeli v. mitológiai lény〉, amelynek ezer, ill. nagyon sok feje van’ ❖ az egész tábort szemlélik ezer fejü órjás Szörnynek alakjában fölkelni, az egri vitézek (1827 Vörösmarty Mihály CD01) | [a pápa ágensei] ezer és ezerfejű piócákként feküdtek a népek testén (1871 Barátfülek naptára C0785, 47) | Nyilaival [Héraklész] kizavarta a lernai tóból [...] a száz- (v. ezer-) fejű vízikígyót (lernai hydra) (1927 TolnaiÚjLex. C5723, 257) | A kormányok az egész világot behálózó kábítószer-maffia képében mintha csak egy ezerfejű sárkánnyal hadakoznának: hiába vágják le az egyik fejet, a helyébe rögtön ott terem száz másik (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈kiszámíthatatlanul sok(féle igényt, érzést, véleményt képviselő) emberre, csoportra, gyakr. a közönségre, ill. sok különböző tényt, információt tartalmazó hírre, értesülésre utaló kifejezés részeként〉’ ❖ [a Pesti Német Kurir című lap] az egynéhány napok alatt béjött egy máſsal ellenkezö tudoſittáſok közzül nem tudván mit irni, halgatni fog mind addig, mig tökélleteſen végére járhat a’ hireknek, mellyek lehetnek igazak? […] Várjunk a’ hirekkel; mert ezek még moſt ezer fejüek, mint a’ Czigány látta farkas (1788 Magyar Kurír C0314, 921) | van egy csoport, ezer színű, ezer fejű, megátolkodott és mégis állhatatlan; hiú és elbízott, hallgat a gyűlésen, de vendégségeknél azon győzedelemmel dicsekszik, melyet másnak esze és tekintete vívott ki (1832 Deák Ferenc CD51) | A polgármester, a derék Rottenbiller a városház erkélyéről hirdeté ki az ezerfejű sokaságnak, hogy Pest városa magáévá teszi a tizenkét pontot (1888 Jókai Mór CD18) | „Bravó!” kiáltja, „Hogy volt!” és boldog és megindult Szemével vért zabál és hozzá könnyet habzsol És megtörli szemét és elragadva tapsol! Ő az, ráismerek, – Te vagy, királyi fönség, Cézár, ezerfejű, ezerfejű közönség! (1914 Karinthy Frigyes CD01) | Az Internet-forradalom új ezerfejű cézárt teremtett – a modemes felhasználók növekvő tömegét, akik összeomlással fenyegetik a szolgáltatók hálózatát (1999 Byte Magazin ford. CD38).

Vö. ÉKsz.

ezerfejű melléknév 1C3
1.
olyan 〈képzeletbeli v. mitológiai lény〉, amelynek ezer, ill. nagyon sok feje van
az egész tábort szemlélik ezer fejü órjás Szörnynek alakjában fölkelni, az egri vitézek
(1827 Vörösmarty Mihály)
[a pápa ágensei] ezer és ezerfejű piócákként feküdtek a népek testén
(1871 Barátfülek naptára)
Nyilaival [Héraklész] kizavarta a lernai tóból [...] a száz- (v.vagy ezer-) fejű vízikígyót (lernai hydra)
(1927 TolnaiÚjLex.)
A kormányok az egész világot behálózó kábítószer-maffia képében mintha csak egy ezerfejű sárkánnyal hadakoznának: hiába vágják le az egyik fejet, a helyébe rögtön ott terem száz másik
(1995 Magyar Hírlap)
2.
〈kiszámíthatatlanul sok(féle igényt, érzést, véleményt képviselő) emberre, csoportra, gyakr. a közönségre, ill. sok különböző tényt, információt tartalmazó hírre, értesülésre utaló kifejezés részeként〉
[a Pesti Német Kurir című lap] az egynéhány napok alatt béjött egy máſsal ellenkezö tudoſittáſok közzül nem tudván mit irni, halgatni fog mind addig, mig tökélleteſen végére járhat a’ hireknek, mellyek lehetnek igazak? […] Várjunk a’ hirekkel; mert ezek még moſt ezer fejüek, mint a’ Czigány látta farkas
(1788 Magyar Kurír)
van egy csoport, ezer színű, ezer fejű, megátolkodott és mégis állhatatlan; hiú és elbízott, hallgat a gyűlésen, de vendégségeknél azon győzedelemmel dicsekszik, melyet másnak esze és tekintete vívott ki
(1832 Deák Ferenc)
A polgármester, a derék Rottenbiller a városház erkélyéről hirdeté ki az ezerfejű sokaságnak, hogy Pest városa magáévá teszi a tizenkét pontot
(1888 Jókai Mór)
„Bravó!” kiáltja, „Hogy volt!” és boldog és megindult Szemével vért zabál és hozzá könnyet habzsol És megtörli szemét és elragadva tapsol! Ő az, ráismerek, – Te vagy, királyi fönség, Cézár, ezerfejű, ezerfejű közönség!
(1914 Karinthy Frigyes)
Az Internet-forradalom új ezerfejű cézárt teremtett – a modemes felhasználók növekvő tömegét, akik összeomlással fenyegetik a szolgáltatók hálózatát
(1999 Byte Magazin ford.)
Vö. ÉKsz.

Beállítások