e-zik¹ tn ige 14b7

1. ’〈vmely beszélőközösség (tagja)〉 beszédében kizárólag nyílt e hangot használ, zárt ë-t nem’ ❖ az ë-ző tájak megoszló használata miatt már akkor is [ti. 1808 táján] sok ë-zve és e-zve (~ -ö-zve) egyaránt elfogadható szót-szóalakot kellett volna elismerni (1984 Fodor István C5924, 36).

2. ’〈vmely nyelvi közösség tagja〉 beszédében bizonyos szavakban nem ö hangot, hanem annak ajakréses párját ejti’ ❖ [az adatközlők] a budapesti nyelvhasználatnak csak bizonyos vonatkozásait, (vélt vagy való) sajátosságait tekintik csúnyának […]. Éspedig a következőket: a) „mikor e-znek”, b) „mikor affektálnak”, c), „ahogyan a prolik beszélnek (argó, szleng)”, d) „mikor sok idegen szót használnak” (2000 Kiss Jenő² C6050, 466).

Vö. ÉKsz.

e-zik¹ tárgyatlan ige 14b7
1.
〈vmely beszélőközösség (tagja) beszédében kizárólag nyílt e hangot használ, zárt ë-t nem
az ë-ző tájak megoszló használata miatt már akkor is [ti. 1808 táján] sok ë-zve és e-zve (~ -ö-zve) egyaránt elfogadható szót-szóalakot kellett volna elismerni
(1984 Fodor István)
2.
〈vmely nyelvi közösség tagja〉 beszédében bizonyos szavakban nem ö hangot, hanem annak ajakréses párját ejti
[az adatközlők] a budapesti nyelvhasználatnak csak bizonyos vonatkozásait, (vélt vagy való) sajátosságait tekintik csúnyának […]. Éspedig a következőket: a) „mikor e-znek”, b) „mikor affektálnak”, c), „ahogyan a prolik beszélnek (argó, szleng)”, d) „mikor sok idegen szót használnak”
(2000 Kiss Jenő²)
Vö. ÉKsz.

Beállítások