ezredéves mn 2B6

1. (Vmilyen állapotban) egy évezrede, ill. nagyon régóta (meg)levő.’

1a. (nagyjából) egy évezrede létező, meglevő, ill. nagyon öreg v. régi, ősi’ ❖ Élj, ’s virúlj soká magyarnak Ezred-éves honja (1840 Remény C3610, 252) | Zemplénnek ezredéves magyar népe ős jelleméhez hű maradt (1849 Kossuth Lajos CD32) | zsongva készülődnek új életre az ezredéves skarabeusok ivadékai (1916 Elek Artúr CD10) | Erdő vagy, ifju lombos, ezredéves, Mely éjenként vad titkokat susog (1923 József Attila CD01) | ezredéves templomromok (1988 Magyar Nemzet nov. 24. C8363, 12).

1b. (nagyjából) ezer éve, ill. nagyon régóta tartó, zajló v. érvényben levő, ható’ ❖ egy népnek ezredéves nyomor előidézte halvány arczredőin örömsugár villant keresztül (1843 Honderű C6253, 31) | Hála neked szabadság istene! ki az öszve-nem-tartás ezredéves átkának bűvereje alól is feloldád hű népedet (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | oda hagyni a római egyház fönséges elveit, melyek ezredévesek (1868 Fővárosi Lapok C8084, 210) | Az államtudósok szerint az ethikai államok legmagasabb alakja a világállam […], mely formailag még nem létezik, de ezredéves fejlődésben van s a civilizáció legkülönbözőbb utjai feléje visznek (1912 Pesti Hírlap okt. 13. C5660, 68) | [Jugoszlávia területén] dúl a kereszténység ezredéves vitája a nyugati katolicizmus és a keleti ortodoxia között a legdurvább és legvéresebb formájában (1991 Népszava okt. 7. C7456, 2).

2. ’vmely esemény időpontjához képest egy v. vhány évezreddel később bekövetkező 〈évforduló〉, ill. egy évezreddel korábbi 〈esemény〉’ ❖ A városi épitő bizottság azt a véleményt adta Blana Szilárdnak az ezredéves évfordúló nagy emlékművéről beadott tervére, hogy sok szép van benne, de óriási költsége miatt kivihetlen (1873 Fővárosi Lapok C8089, 1018) | A magyar haza keletkezéséhez és elfoglalásához fűződő ezredéves eseményeknek kegyeletteljes fölelevenitése (1889 Budapesti Hírlap aug. 4. C4736, [9]) | A Stauning-kormány 1930 jún. 27. az izlandi alkotmány ezredéves jubileuma emlékére Finnországgal, Izlanddal, Norvégiával és Svédországgal döntőbírósági szerződést kötött (1935 RévaiNagyLex. C5717, 241) | A város lakossága két héten át ünnepli egyik legnevezetesebb fia [ti. II. Szilveszter pápa] születésének ezredéves évfordulóját (1938 Pesti Hírlap júl. 26. C5686, 4) | Az elképzelések szerint államiságunk ezredéves évfordulóján, 2000-ben nyitna az új Nemzeti [Színház] (1996 Népszava dec. 4. C7461, 11).

2a. ’vmely esemény, kül. a magyar honfoglalás és államalapítás ezeréves évfordulója alkalmából történő, akkor rendezett 〈megemlékezés, kiállítás stb.〉, akkor állított, millenniumi 〈emlékmű〉’ ❖ Szőrcsuhákat öltnek a’ királyok, Ezredéves emlékünnepére, Krisztus’ sírja’ visszavételére (1847 Garay János C1809, 124) | a magyar állam ezeréves fennállásának emlékére rendezendő 1896 ezredéves orsz. kiállitás alkalmával a nemzet dicső multját feltüntető tárlaton (1895 Erdély 8615001, 123) | Magyarországon az Ismeretlen Katona síremlékét Budapesten, az Andrássy út végén az ezredéves emlékmű előtt helyezték el (1929 TolnaiÚjLex. C5732, 294) | Igencsak a művész rangjához illő tett volna, ha az ezredéves ünnepségek idején más is megcsodálhatná az eddig kevéssé ismert festő Zichyt (1999 Magyar Hírlap CD09).

3. (nagyjából) ezer évet kitevő v. nagyon hosszú 〈időtartam, időszak〉, ill. 〈vminek〉 ezeréves v. nagyon öreg 〈(élet)kora〉’ ❖ A legnagyobb baobab-fa kicsi e cziprushoz [ti. a tulei óriásfához] hasonlitva, melly tán szinte ezredéves kora daczára olly ifju erőben áll és diszlik (1859 Vasárnapi Újság CD56) | A szent korona és a koronázási jelvények, közel ezredéves koruk dacára tudományosan megvizsgálva, szakszerüen leirva még nincsenek (1880 Pesti Hírlap máj. 5. C5628, 2) | [a görög kultúrát követően] a nyomor ezredéves korszaka vonult fel, az ugynevezett „sötét korszak” (1905 Népszava dec. 24. C7892, 23) | Bemutatják a képek Sopron, az egykori kelta település, majd római város (Scarabantia) település-történetét, aztán sorra járjuk az ezredéves idő támadását máig kiállott építészeti emlékeket (1955 Szabad Nép dec. 29. C4877, 4).

3a. ’ennyi ideig tartó, ilyen időtartamú 〈tevékenység, folyamat stb.〉, ill. ennyi időn át halmozódó v. kialakult, összegyűlt 〈dolog〉’ ❖ Az uristen ne mérjen ránk nagyobb csapást ezredéves szenvedéseink után (1845 Pesti Hírlap C8011, 212) | Az 1895-dik év lejártával zárulnak le nemzeti életünk első ezredéves történetének lapjai: az 1896-dik év nyitja meg a második millenniumot (1896 Orvosi Hetilap C8146, 10) | végigvezetni az acélsineket a Boszporus partjától a Perzsa-öbölig, Ázsiának ama részén, melynek napperzselte földje eddig elnyelt minden idegen kulturát, s a melynek egykori civilizációját ezredéves por takarja (1902 Budapesti Hírlap aug. 3. C4690, [1]) | A nemzetnek ezredéves múltja, férfias jelleme s egészséges életösztöne nem sugallhatott mást, mint bátor megkísértését az önvédelemnek (1911 Halász Imre CD10) | a Kárpát-medence természeti képének ezredéves változásait bemutató [kiállítás] (1996 Természet Világa CD50).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

ezredéves melléknév 2B6
1.
(Vmilyen állapotban) egy évezrede, ill. nagyon régóta (meg)levő.
1a.
(nagyjából) egy évezrede létező, meglevő, ill. nagyon öreg v. régi, ősi
Élj, ’s virúlj soká magyarnak Ezred-éves honja
(1840 Remény)
Zemplénnek ezredéves magyar népe ős jelleméhez hű maradt
(1849 Kossuth Lajos)
zsongva készülődnek új életre az ezredéves skarabeusok ivadékai
(1916 Elek Artúr)
Erdő vagy, ifju lombos, ezredéves, Mely éjenként vad titkokat susog
(1923 József Attila)
ezredéves templomromok
(1988 Magyar Nemzet nov. 24.)
1b.
(nagyjából) ezer éve, ill. nagyon régóta tartó, zajló v. érvényben levő, ható
egy népnek ezredéves nyomor előidézte halvány arczredőin örömsugár villant keresztül
(1843 Honderű)
Hála neked szabadság istene! ki az öszve-nem-tartás ezredéves átkának bűvereje alól is feloldád hű népedet
(1848 Kossuth Hírlapja)
oda hagyni a római egyház fönséges elveit, melyek ezredévesek
(1868 Fővárosi Lapok)
Az államtudósok szerint az ethikai államok legmagasabb alakja a világállam […], mely formailag még nem létezik, de ezredéves fejlődésben van s a civilizáció legkülönbözőbb utjai feléje visznek
(1912 Pesti Hírlap okt. 13.)
[Jugoszlávia területén] dúl a kereszténység ezredéves vitája a nyugati katolicizmus és a keleti ortodoxia között a legdurvább és legvéresebb formájában
(1991 Népszava okt. 7.)
2.
vmely esemény időpontjához képest egy v. vhány évezreddel később bekövetkező 〈évforduló〉, ill. egy évezreddel korábbi 〈esemény〉
A városi épitő bizottság azt a véleményt adta Blana Szilárdnak az ezredéves évfordúló nagy emlékművéről beadott tervére, hogy sok szép van benne, de óriási költsége miatt kivihetlen
(1873 Fővárosi Lapok)
A magyar haza keletkezéséhez és elfoglalásához fűződő ezredéves eseményeknek kegyeletteljes fölelevenitése
(1889 Budapesti Hírlap aug. 4.)
A Stauning-kormány 1930 jún.június 27. az izlandi alkotmány ezredéves jubileuma emlékére Finnországgal, Izlanddal, Norvégiával és Svédországgal döntőbírósági szerződést kötött
(1935 RévaiNagyLex.)
A város lakossága két héten át ünnepli egyik legnevezetesebb fia [ti. II. Szilveszter pápa] születésének ezredéves évfordulóját
(1938 Pesti Hírlap júl. 26.)
Az elképzelések szerint államiságunk ezredéves évfordulóján, 2000-ben nyitna az új Nemzeti [Színház]
(1996 Népszava dec. 4.)
2a.
vmely esemény, kül. a magyar honfoglalás és államalapítás ezeréves évfordulója alkalmából történő, akkor rendezett 〈megemlékezés, kiállítás stb.〉, akkor állított, millenniumi 〈emlékmű〉
Szőrcsuhákat öltnek a’ királyok, Ezredéves emlékünnepére, Krisztus’ sírja’ visszavételére
(1847 Garay János)
a magyar állam ezeréves fennállásának emlékére rendezendő 1896 ezredéves orsz.országos kiállitás alkalmával a nemzet dicső multját feltüntető tárlaton
(1895 Erdély)
Magyarországon az Ismeretlen Katona síremlékét Budapesten, az Andrássy út végén az ezredéves emlékmű előtt helyezték el
(1929 TolnaiÚjLex.)
Igencsak a művész rangjához illő tett volna, ha az ezredéves ünnepségek idején más is megcsodálhatná az eddig kevéssé ismert festő Zichyt
(1999 Magyar Hírlap)
3.
(nagyjából) ezer évet kitevő v. nagyon hosszú 〈időtartam, időszak〉, ill. 〈vminek〉 ezeréves v. nagyon öreg (élet)kora〉
A legnagyobb baobab-fa kicsi e cziprushoz [ti. a tulei óriásfához] hasonlitva, melly tán szinte ezredéves kora daczára olly ifju erőben áll és diszlik
(1859 Vasárnapi Újság)
A szent korona és a koronázási jelvények, közel ezredéves koruk dacára tudományosan megvizsgálva, szakszerüen leirva még nincsenek
(1880 Pesti Hírlap máj. 5.)
[a görög kultúrát követően] a nyomor ezredéves korszaka vonult fel, az ugynevezett „sötét korszak”
(1905 Népszava dec. 24.)
Bemutatják a képek Sopron, az egykori kelta település, majd római város (Scarabantia) település-történetét, aztán sorra járjuk az ezredéves idő támadását máig kiállott építészeti emlékeket
(1955 Szabad Nép dec. 29.)
3a.
ennyi ideig tartó, ilyen időtartamú 〈tevékenység, folyamat stb.〉, ill. ennyi időn át halmozódó v. kialakult, összegyűlt 〈dolog〉
Az uristen ne mérjen ránk nagyobb csapást ezredéves szenvedéseink után
(1845 Pesti Hírlap)
Az 1895-dik év lejártával zárulnak le nemzeti életünk első ezredéves történetének lapjai: az 1896-dik év nyitja meg a második millenniumot
(1896 Orvosi Hetilap)
végigvezetni az acélsineket a Boszporus partjától a Perzsa-öbölig, Ázsiának ama részén, melynek napperzselte földje eddig elnyelt minden idegen kulturát, s a melynek egykori civilizációját ezredéves por takarja
(1902 Budapesti Hírlap aug. 3.)
A nemzetnek ezredéves múltja, férfias jelleme s egészséges életösztöne nem sugallhatott mást, mint bátor megkísértését az önvédelemnek
(1911 Halász Imre)
a Kárpát-medence természeti képének ezredéves változásait bemutató [kiállítás]
(1996 Természet Világa)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások