alosztály fn 4A

1. ’〈osztályozásnál, kategóriákba sorolásnál:〉 az osztályok szintje alatti egység, csoport’ ❖ Dr. Karadgich tíz osztályait állítja fel a [vers]mértékeknek, több alosztályokkal együtt (1827 Toldy Ferenc 8481036, 215) | egy gazdasági könyv szerzője, a buzáról szóló czikkében 11 alosztályt állit fel (1855 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045007, 81) | fizetési alosztályban (1908 Ambrus Zoltán C0600, 176) | bármilyen osztályozás, bármilyen rendszer szerint is teszi a könyveit, csődöt mond, és egy idő után egyelemű új és új alosztályokat kap (1989 Esterházy Péter 2015023, 31).

1a. (Áll v. Növ) ’közös leszármazású rendeket egybefogó, az osztály alatti rendszertani kategória’ ❖ Az őshalak (Selachii, vagy Elasmobranchii, vagy Chandropterygii) alosztályának harántszájuak (Plagiostomata) rendjébe tartozó porcos belvázu halak (1893 PallasLex. CD02) | [a fagyöngyféléket] a leples kétsziküek családja, de helyesen a szabadszirmuak alosztályába lehet sorolni, mert leplök gyakorta többsoros (1894 PallasLex. CD02) | a „kígyók” tehát a nagyobb kategória, rendszertani értelemben a pikkelyes hüllők alosztályának egyik alrendje, a „gyíkokkal” egyenrangú megjelölés (1995 Magyarország állatvilága CD14).

1b. (nagyobb) intézménynek, szervezetnek vmilyen szempontból elkülönülő csoportja’ ❖ a drámabiráló választmány […] jött együvé […] alosztályaiban (1847 Magyar Szépirodalmi Szemle C3004, 76) | a bizottság több alosztályra osztassék (1899 Borászati Lapok 8607001, 400) | Tagjaikat és a gyámolításra szorulókat különböző alosztályokba osztották be és rájuk bízták a vezetését (1939 Nagy István⁴ 9471003, 26) | [az] alosztályokon [ti. a Szovjet Tudományos Akadémián] tisztviselők (nem választott személyek) tevékenykednek és „kurátorkodnak” az intézeti vezetőkön (1991 Bartha Antal ford.–Susarin 2037012, 1493).

1c. (Tört v. Kat) ’a fegyveres erők legkisebb állandó összetételű, szervezetű és fegyverzetű alakulata, a század, ill. az üteg; alegység’ ❖ Az egész Török Hadi er Molla Ága, és Kuszanczi Aly Osztályaikkal […] nem tészen többet 60000 embernél (1807 Hazai Tudósítások C0189, 60) | [A honvédségnél] a felavatott pótlovak az alosztályokhoz való beérkeztük után a nyak baloldalán levő avatási szám mellett s a H betü alatt az ezred bélyegével látandók el (1895 Rákos Ernő 8384001, 6) | Az irodában szerzett néhány űrlapot s óvatlan pillanatokban hozzájutott az alosztály pecsétjéhez; ő adta a hamisított szabadságlevelet társának […] is; a századnál ismerkedtek össze (1953 Karinthy Ferenc 9308001, 8) | A szovjet alakulatok gyors előretörése már kezdetben szükségessé tette, hogy […] III. hadtestbeli osztályokat és alosztályokat vonjanak ki a doni védelmi állásaikból és azokat a veszélyeztetett területekre irányítsák (1992 Szabó Péter 2012003, 114).

1d. (Kat) ’fegyveres testület nagyobb irányítószervén belül meghatározott feladatra létrehozott, rendsz. 4-24 fős szervezet, alakulat’ ❖ A 2. vkf. osztály nyilvántartó alosztálya által 1941. június 21-én keltezett […] összegzésnek (1995 Szakály Sándor CD17) | A telep őrzését a BRFK XXII. kerületi kapitányságának erre elkülönített alosztálya látja el (1995 Magyar Hírlap CD09) | A helyszínt a BRFK életvédelmi alosztályának nyomozói is megvizsgálták (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég) ’Vmilyen szempont szerint alsó, alul levő egység.’

2a. ’a nép társadalmi tekintetben alsóbb rétege; köznép, alnép’ ❖ Nem látva többé alosztályát, helyzetét, köntösét [ti. a nőét], egy angyallá válék szemem előtt (1839 Remény C3611, 94) | Nemzetiség a középrendnél van, mi polgár; az alosztály oda nem ért meg, marad mindig ember; a felosztály tulnőtt, hajlik cosmopolitismusra (1840 Szemere Bertalan C3943, 183).

2b. (Isk) ’〈iskolában:〉 alsóbb osztály’ ❖ a polgáriskola’ alosztályai elemiskola […] gyanánt használtassanak (1840 Szemere Bertalan C3942, 62) | Az ifju a kilencz alosztályt végezve, deák lőn, ekkor egyenruhát kapott (1854–1855 Ujfalvy Sándor 8497001, 86).

2c. (Hajó) ’〈hajón:〉 a fedélzet alatti, alacsonyabb komfortfokozatú rész’ ❖ [a hajósok] elfelejtkezének a hajó alosztályában sínylődőkről, elzárák őket a napsugarak elől (1848 Vasvári Pál C4683, 33) | tikkasztó hőség […] a gőzösök alosztályaiban uralg (1853 Bernát Gáspár C4387, 37).

ÖE: ~vezető.

Sz: alosztályi, alosztályoz, alosztályú.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

alosztály főnév 4A
1.
〈osztályozásnál, kategóriákba sorolásnál:〉 az osztályok szintje alatti egység, csoport
Dr.Doktor Karadgich tíz osztályait állítja fel a [vers]mértékeknek, több alosztályokkal együtt
(1827 Toldy Ferenc)
egy gazdasági könyv szerzője, a buzáról szóló czikkében 11 alosztályt állit fel
(1855 Benkő Dániel ford.Stephens)
fizetési alosztályban
(1908 Ambrus Zoltán)
bármilyen osztályozás, bármilyen rendszer szerint is teszi a könyveit, csődöt mond, és egy idő után egyelemű új és új alosztályokat kap
(1989 Esterházy Péter)
1a. (Áll v. Növ)
közös leszármazású rendeket egybefogó, az osztály alatti rendszertani kategória
Az őshalak (Selachii, vagy Elasmobranchii, vagy Chandropterygii) alosztályának harántszájuak (Plagiostomata) rendjébe tartozó porcos belvázu halak
(1893 PallasLex.)
[a fagyöngyféléket] a leples kétsziküek családja, de helyesen a szabadszirmuak alosztályába lehet sorolni, mert leplök gyakorta többsoros
(1894 PallasLex.)
a „kígyók” tehát a nagyobb kategória, rendszertani értelemben a pikkelyes hüllők alosztályának egyik alrendje, a „gyíkokkal” egyenrangú megjelölés
(1995 Magyarország állatvilága)
1b.
(nagyobb) intézménynek, szervezetnek vmilyen szempontból elkülönülő csoportja
a drámabiráló választmány […] jött együvé […] alosztályaiban
(1847 Magyar Szépirodalmi Szemle)
a bizottság több alosztályra osztassék
(1899 Borászati Lapok)
Tagjaikat és a gyámolításra szorulókat különböző alosztályokba osztották be és rájuk bízták a vezetését
(1939 Nagy István)
[az] alosztályokon [ti. a Szovjet Tudományos Akadémián] tisztviselők (nem választott személyek) tevékenykednek és „kurátorkodnak” az intézeti vezetőkön
(1991 Bartha Antal ford.Susarin)
1c. (Tört v. Kat)
a fegyveres erők legkisebb állandó összetételű, szervezetű és fegyverzetű alakulata, a század, ill. az üteg; alegység
Az egész Török Hadi er Molla Ága, és Kuszanczi Aly Osztályaikkal […] nem tészen többet 60000 embernél
(1807 Hazai Tudósítások)
[A honvédségnél] a felavatott pótlovak az alosztályokhoz való beérkeztük után a nyak baloldalán levő avatási szám mellett s a H betü alatt az ezred bélyegével látandók el
(1895 Rákos Ernő)
Az irodában szerzett néhány űrlapot s óvatlan pillanatokban hozzájutott az alosztály pecsétjéhez; ő adta a hamisított szabadságlevelet társának […] is; a századnál ismerkedtek össze
(1953 Karinthy Ferenc)
A szovjet alakulatok gyors előretörése már kezdetben szükségessé tette, hogy […] III. hadtestbeli osztályokat és alosztályokat vonjanak ki a doni védelmi állásaikból és azokat a veszélyeztetett területekre irányítsák
(1992 Szabó Péter)
1d. (Kat)
fegyveres testület nagyobb irányítószervén belül meghatározott feladatra létrehozott, rendsz. 4-24 fős szervezet, alakulat
A 2. vkf.vezérkari főnöki osztály nyilvántartó alosztálya által 1941. június 21-én keltezett […] összegzésnek
(1995 Szakály Sándor)
A telep őrzését a BRFKBudapesti Rendőr-főkapitányság XXII. kerületi kapitányságának erre elkülönített alosztálya látja el
(1995 Magyar Hírlap)
A helyszínt a BRFKBudapesti Rendőr-főkapitányság életvédelmi alosztályának nyomozói is megvizsgálták
(1998 Magyar Hírlap)
2. (rég)
Vmilyen szempont szerint alsó, alul levő egység.
2a.
a nép társadalmi tekintetben alsóbb rétege; köznép, alnép
Nem látva többé alosztályát, helyzetét, köntösét [ti. a nőét], egy angyallá válék szemem előtt
(1839 Remény)
Nemzetiség a középrendnél van, mi polgár; az alosztály oda nem ért meg, marad mindig ember; a felosztály tulnőtt, hajlik cosmopolitismusra
(1840 Szemere Bertalan)
2b. (Isk)
〈iskolában:〉 alsóbb osztály
a polgáriskola’ alosztályai elemiskola […] gyanánt használtassanak
(1840 Szemere Bertalan)
Az ifju a kilencz alosztályt végezve, deák lőn, ekkor egyenruhát kapott
(1854–1855 Ujfalvy Sándor)
2c. (Hajó)
〈hajón:〉 a fedélzet alatti, alacsonyabb komfortfokozatú rész
[a hajósok] elfelejtkezének a hajó alosztályában sínylődőkről, elzárák őket a napsugarak elől
(1848 Vasvári Pál)
tikkasztó hőség […] a gőzösök alosztályaiban uralg
(1853 Bernát Gáspár)
ÖE: alosztályvezető
Sz: alosztályi, alosztályoz, alosztályú
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások