🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.

fajtárs fn és mn 

I. fn

1. ’〈két v. több élőlény viszonyában:〉 a másikkal v. a többivel azonos fajba tartozó élőlény’ ❖ ́[A rendszertanban] az olly eggyes dolgokat, mellyek bizonyos megeshet (Accidentalis) tulajdonságokban különböznek Fajtársaiktól, nevezzük Hasonfajnak, avagy Különbségnek (Varietas) [= változat] (1799 Főldi János 7112014, 7) | Az oroszlán soha sem háborog oroszlánnal, a’ tigris soha tigrissel, egy oktalan állat sem támadja meg fajtársát (1832 Társalkodó C0404, 215) | ugyan ilynemű birtokkal már a vadebek, sőt a harkályok és kakukok is bírnak, a melyek egy általok birtokba vett erdőterületen más fajtársukat nem engednek bogarászni (1871 Vasárnapi Újság C7385, 487) | [az őskorszakban] az volt az élet jelszava: vagy én eszlek meg téged, vagy te eszel meg engem! Így volt ez, akár a saját fajtársaival, akár állatokkal állott szemben az ember (1942 Népszava júl. 19. C7510, 16) | az állatvilágban bizonyos körülmények között, átmenetileg is kialakulhat kannibalizmus, olyan fajoknál is (pl. gazdasági vagy laboratóriumi körülmények között tartott tyúkok, sertések, nyulak stb.), amelyekre egyébként a fajtárs elpusztítása és elfogyasztása nem jellemző (1988 Rátai János 1131003, 178) | vajon honnan származhatnak ezek a növények? Ez utóbbi kérdés már a botanikai felkészültséggel rendelkező fejében fogalmazódik meg, hiszen tudja, hogy morfológiai különbségek talán nincsenek is a megvásárolható termékből fejlődő növény, és a nálunk vadon termő fajtársai között. Erre is csak azért gondol, mert tisztában van vele, hogy az ellenőrizetlenül telepített növényegyedek könnyen kereszteződhetnek a vadon élőkkel, és akkor már veszélybe kerülhet a hazai ökotípus, netán az alfaj genetikai készlete (2004 Természet Világa CD50).

2. (ritk) ’〈két v. több élőlény(faj) viszonyában:〉 a másikkal v. a többivel rokon fajba tartozó élőlény, ill. közös nemzetséget alkotó faj’ ❖ [Az ún. havasi lile nevű madárfaj] tápláléka szerint – mint többi fajtársai is, – hasznos madár; de ritkaságánál fogva működésének fontosságot nem tulajdoníthatunk (1899 Chernel István CD34) | A Dunában 6 tokfaj fordul élő, de ezek közül a folyam magyar részében és mellékvizeiben csak 5 faj él. A 6-ik faj, a közönséges tok (Acipenser sturio L), amely egyébként — a Jeges-tenger kivételével — Európa valamennyi tengerét lakja s így földrajzi elterjedése fajtársaié között a legnagyobb (1925 Természettudományi Közlöny C7950, 63) | Ez az Európában is jól ismert s a madárkereskedésekben kardinális néven árusított madár a Cardinalis Bp. nemzetséghez tartozik három másik fajtársával együtt. Ezek a fajok részben az Egyesült-Államok déli országaiban egész Angol Honduraszig, másrészt Kolumbia és Venezuela partvidékén és Trinidadon fordulnak elő (1933 Az állatok világa ford. CD46) | [az ún. szívlevelű gubóvirágot a] közönséges gubóvirágtól a heverő szárán kívül a lényegesen kisebb, szív alakú levelei, az alig 4-5 centiméteres nyélen ülő virágainak halványkék színe alapján tudjuk megkülönböztetni. A szívlevelű gubóvirág április közepétől május elejéig, a hazánkban sok helyen gyakori, nagyobb termetű fajtársa általában egy hónappal később virágzik (1989 CD52) | A mezei és a keleti cickány közül az előbbi a nagyobb, testhossza 65–85 mm, kisebb fajtársáé 55–78 mm (1995 Magyarország állatvilága CD14).

3. ’Személy(ek), csoport(ok vélt) etnikai, származási viszonyának leírására.’

3a. (kissé rég) ’olyan személy v. csoport, aki v. amely a másikkal v. a többivel azonos földrajzi változatból, (nagy)rasszból származik’ ❖ a’ negerek az ő polgárisult fajtársaik’ példáját, intéseit ’s tanitásit sokkal nagyobb készséggel követik, mint a’ fejérekéit, kiket ők bizonyos fensőbb-hatalmu lényeknek tartanak (1836 Társalkodó C7973, 338) | [Jack kapitány] sötét réz-szine, fekete átható szemei, hosszú, vállig omló haja s teljes erélyt és elhatározottságot jelentő nagy szája vonásainak valódi indián jelleget adnak, anélkül, hogy mint fajtársainál rendesen, kegyetlenséget vagy aljasságot fejeznének ki (1873 Athenaeum C0028, 1753) | [Japán] Kóreát látja annak az arkimédesi pontnak, ahonnan kiforgathat keletázsiai birlalásából minden európai idegent, akit nem kevésbbé, de okosabban gyülöl, mint fajtársa, a kínai (1901 Pesti Napló márc. 28. C8683, 5) | a szomszédnak, a fajtársnak a példája rettentő szuggesztiv erővel hat Kínára is és kétségtelen, hogy Japán után nemsokára Kína is teljes gyorsasággal indul meg azon az uton, amely a modern civilizációra vezet (1910 Pesti Napló dec. 13. C8688, 8) | A néger, amint kiemelkedik kissé fajtársai sorából, rögtön egyenrangúnak érzi magát a fehér emberrel, akit mindenáron majmolni igyekszik (1941 Természettudományi Közlöny C7966, 189).

3b. (kissé rég) ’〈két v. több személy v. csoport viszonyában:〉a másikkal v. a többivel azonos néphez, nemzet(iség)hez stb. tartozó, abból származó személy, csoport, ill. annak állama’ ❖ Az uj státus-alapelvek és közös intézmények azonközben az oláhok hátramaradt miveltségének segélyére lettek, s ekként nem sokára, a fejlődő jogi viszonyokkal karöltve járva, a tökéletes egyenlőségre méltókká váltak volna. Hanem ez igy nem mehetett. Mivelt fajtársaik nem eléglették meg az ő közelebbi szükségeik tekintetében kívánatos első és másodfokú engedményeket (1848 Pesti Hírlap C8016, 835) | [A hajók] először puskalövésekkel fogadtattak, de miután egy a Cacique fedezetén levő cserkesz hajókalauz fajtársaival szólott, akadály nélkül kiköthettek, s akkor a cserkeszek Őket lelkesedve s’ örömnyilvánításokkal fogadták (1854 Budapesti Hírlap C7812, 2219) | Franciaország egyszerre csak a latin fajtárssal [ti. Olaszországgal] szemben a védelmébe veszi a török foglyokat (1912 Pesti Napló jan. 26. C6670, 5) | [Jugoszláviában] a novemberi választások alkalmával az államlistán csupán egyetlen magyar és egyetlen német jelöltet lehetett jelölni és ezek közül az első a kormány bizalmi embere volt, a másik pedig 600.000 fajtársának volt a képviselője (1932 Pesti Hírlap júl. 3. C5680, 2).

3c. (kissé rég, pejor v. tréf) ’〈megszólításként is: annak kif-ére, hogy vki zsidó származású〉’ ❖ Az Est [című lap] ma kilovagol egy fajtársa, valami Friedmann nevű erősen pesti orvos nevével, aki szerinte a tuberkulózis uj gyógymódját agyalta ki (1920 Nemzeti Újság szept. 30. C5278, 3) | Megalakult a fejvédelmi koncentráció! Kiáltvány a destruktiv elemekhez Fajtársak, Bajtársak és Jajtársak! A Gömbös-Wolff-Friedrich-féle fajvédelmi koncentrációval szemben nekünk sem szabad tétlenül szemlélni az eseményeket. Ez az egyesülés, amelynek megalakítása óta ismét jelentékenyen szaporodott az utcai igazoltatások száma, határozottan ellenünk irányul és nemcsak érdekeinket, de fejeinket is veszélyezteti (1922 Borsszem Jankó okt. 15. C5041, 2) | Az utóbbi időkben egy külön zsidó fizika fejlődött ki. A fajtársak ügyes segédkezése lehetővé tette nagyszabású felépítését egy külön zsidó fizikának. Ennek legjellemzőbb hajtása a tiszta zsidó vérű Einstein relativitáselmélete, mely nem is törekedett arra, hogy igaz legyen. A zsidó fizika csak az alapvető árja fizika egyik korcs tüneménye (1936 Magyar Hírlap CD09).

3d. (pejor v. tréf) ’〈megszólításként is: annak kif-ére, hogy vki a fajelmélet, ill. vmely szélsőjobboldali eszme híve〉’ ❖ Clausus. Lehet, hogy a „szemet szemért” mózesi tanítás lebegett a tányérsapkás fajtársak előtt, mikor a Goldberger-féle kékfestőgyárban történt „állítólagos” eset állítólagos hatása alatt azt a pár zsidó egyetemi hallgatót festették kékre (1922 Borsszem Jankó okt. 15. C5041, 10) | Ég a drukkolástól fajvédők szűk sorja. Azt se tudják, melyik kinek fia-borja. Nincs egy árva ötlet a sok agyvelőben. De tengernyi zöldség annál feltünőbben. „Markó“ hüvösében tíz-tizenkét fajtárs Várja, hogy fejéről leszedje a bajt más (1924 Borsszem Jankó szept. 21. C5043, 6) | Ök nem sportolnak majd, az ő testük edzése nem fontos a vezető fajtársaknak, mert ők munkások. Ez a Harmadik Birodalom gyakorlata (1933 Népszava okt. 28. C7501, 11) | Nyilass Induló Fajtárs, kéhlek, hózentrágert köss fel, Na ja, alkotmányos eszközökkel (1938 Magyar Nemzet szept. 14. C8354, 9) | Édes egyetlen fajtársaim, drága fajtikáim, nagyon-nagyon-nagyon szép produkciót láttunk ettől a szép magyar kislánytól, akit éltessen a magyarok istene sok száz évig erőben, egészségben, szépségben és örömben! (2009 Spiró György 3283008, 328).

3e. (rég, ritk) ’〈két v. több személy v. csoport viszonyában:〉 a másikkal v. a többivel származását, nyelvét tekintve rokon néphez, nemzet(iség)hez stb. tartozó, abból származó személy, csoport, ill. annak állama’ ❖ Öt-tiz év múlva a reális fajú Norvégia sem hagyhatta volna el svéd fajtársát, mert akkora lesz a királyi hatalom tekintélye és a birodalmi eszme ereje, hogy lehetetlen az ily csöndes elválás; legfölebb véres háború segítségével (1906 Pesti Hírlap jan. 7. C5654, 8).

4. (rég, ritk) ’〈két v. több személy v. csoport viszonyában:〉 a másikkal v. a többivel vmely jellemzőjében, sajátosságában stb. megegyező személy, csoport’ ❖ Minthogy mi, gyámoltalan keresztyén tatárok iránt érdeklődöl, engedd meg, hogy szólítsalak fajtárs testvérnek (1874 Fővárosi Lapok C8090, 1219) | Szederkényi után Gulner szólalt föl s az indítványt védelmezte, emlegetve a gazda-képviselők érdekeit. De nem sokra ment a védelemmel. Ellenzéki fajtársai lehurrogták, alig hangzott ki a zajból a szava (1893 Budapesti Hírlap nov. 11. C4740, 4).

5. (rég, ritk) ’〈két v. több művészeti alkotás viszonyában:〉 a másikkal v. a többivel azonos művészeti ágban létrehozott alkotás’ ❖ A csendéleti képek között ismét van alkalmunk gyönyörködni Schaeffer Béla billikomos, fényes csecse­becséivel (39. sz.) [kép], s meg kell vallanunk, hogy munkája ezúttal nagyon felülmúlja fajtársait. Mindamellett a többi darabok is mind kiváló becsüek (1854 Pesti Napló márc. 12. C8636, 3) | az eszme, mely az egész Luziádát belengi, a költeménynek már magában is kivételes helyet jelöl ki fajtársai között, a költőt pedig messzetekintő látnokul tünteti elő (1865 Pesti Napló febr. 7. C8647, 2).

II. mn

’〈két v. több élőlény viszonyában:〉 a másikkal v. a többivel azonos fajba tartozó 〈élőlény〉’ ❖ A madarak nagy többsége úgynevezett territóriumtartó faj: a szaporodási időszak kezdetén a him egyedek területet foglalnak maguknak, s onnan kiűzik a fajtárs hímeket (1989 Élet és Tudomány C5797, 1261).

🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.
fajtárs főnév és melléknév
I. főnév
1.
〈két v. több élőlény viszonyában:〉 a másikkal v. a többivel azonos fajba tartozó élőlény
́[A rendszertanban] az olly eggyes dolgokat, mellyek bizonyos megeshet (Accidentalis) tulajdonságokban különböznek Fajtársaiktól, nevezzük Hasonfajnak, avagy Különbségnek (Varietas) [= változat]
(1799 Főldi János)
Az oroszlán soha sem háborog oroszlánnal, a’ tigris soha tigrissel, egy oktalan állat sem támadja meg fajtársát
(1832 Társalkodó)
ugyan ilynemű birtokkal már a vadebek, sőt a harkályok és kakukok is bírnak, a melyek egy általok birtokba vett erdőterületen más fajtársukat nem engednek bogarászni
(1871 Vasárnapi Újság)
[az őskorszakban] az volt az élet jelszava: vagy én eszlek meg téged, vagy te eszel meg engem! Így volt ez, akár a saját fajtársaival, akár állatokkal állott szemben az ember
(1942 Népszava júl. 19.)
az állatvilágban bizonyos körülmények között, átmenetileg is kialakulhat kannibalizmus, olyan fajoknál is (pl. gazdasági vagy laboratóriumi körülmények között tartott tyúkok, sertések, nyulak stb.), amelyekre egyébként a fajtárs elpusztítása és elfogyasztása nem jellemző
(1988 Rátai János)
vajon honnan származhatnak ezek a növények? Ez utóbbi kérdés már a botanikai felkészültséggel rendelkező fejében fogalmazódik meg, hiszen tudja, hogy morfológiai különbségek talán nincsenek is a megvásárolható termékből fejlődő növény, és a nálunk vadon termő fajtársai között. Erre is csak azért gondol, mert tisztában van vele, hogy az ellenőrizetlenül telepített növényegyedek könnyen kereszteződhetnek a vadon élőkkel, és akkor már veszélybe kerülhet a hazai ökotípus, netán az alfaj genetikai készlete
(2004 Természet Világa)
2. (ritk)
〈két v. több élőlény(faj) viszonyában:〉 a másikkal v. a többivel rokon fajba tartozó élőlény, ill. közös nemzetséget alkotó faj
[Az ún. havasi lile nevű madárfaj] tápláléka szerint – mint többi fajtársai is, – hasznos madár; de ritkaságánál fogva működésének fontosságot nem tulajdoníthatunk
(1899 Chernel István)
A Dunában 6 tokfaj fordul élő, de ezek közül a folyam magyar részében és mellékvizeiben csak 5 faj él. A 6-ik faj, a közönséges tok (Acipenser sturio LLinnaeus), amely egyébként — a Jeges-tenger kivételével — Európa valamennyi tengerét lakja s így földrajzi elterjedése fajtársaié között a legnagyobb
(1925 Természettudományi Közlöny)
Ez az Európában is jól ismert s a madárkereskedésekben kardinális néven árusított madár a Cardinalis Bp.Charles Lucien Bonaparte nemzetséghez tartozik három másik fajtársával együtt. Ezek a fajok részben az Egyesült-Államok déli országaiban egész Angol Honduraszig, másrészt Kolumbia és Venezuela partvidékén és Trinidadon fordulnak elő
(1933 Az állatok világa ford.)
[az ún. szívlevelű gubóvirágot a] közönséges gubóvirágtól a heverő szárán kívül a lényegesen kisebb, szív alakú levelei, az alig 4-5 centiméteres nyélen ülő virágainak halványkék színe alapján tudjuk megkülönböztetni. A szívlevelű gubóvirág április közepétől május elejéig, a hazánkban sok helyen gyakori, nagyobb termetű fajtársa általában egy hónappal később virágzik
(1989 )
A mezei és a keleti cickány közül az előbbi a nagyobb, testhossza 65–85 mm, kisebb fajtársáé 55–78 mm
(1995 Magyarország állatvilága)
3.
Személy(ek), csoport(ok vélt) etnikai, származási viszonyának leírására.
3a. (kissé rég)
olyan személy v. csoport, aki v. amely a másikkal v. a többivel azonos földrajzi változatból, (nagy)rasszból származik
a’ negerek az ő polgárisult fajtársaik’ példáját, intéseit ’s tanitásit sokkal nagyobb készséggel követik, mint a’ fejérekéit, kiket ők bizonyos fensőbb-hatalmu lényeknek tartanak
(1836 Társalkodó)
[Jack kapitány] sötét réz-szine, fekete átható szemei, hosszú, vállig omló haja s teljes erélyt és elhatározottságot jelentő nagy szája vonásainak valódi indián jelleget adnak, anélkül, hogy mint fajtársainál rendesen, kegyetlenséget vagy aljasságot fejeznének ki
(1873 Athenaeum)
[Japán] Kóreát látja annak az arkimédesi pontnak, ahonnan kiforgathat keletázsiai birlalásából minden európai idegent, akit nem kevésbbé, de okosabban gyülöl, mint fajtársa, a kínai
(1901 Pesti Napló márc. 28.)
a szomszédnak, a fajtársnak a példája rettentő szuggesztiv erővel hat Kínára is és kétségtelen, hogy Japán után nemsokára Kína is teljes gyorsasággal indul meg azon az uton, amely a modern civilizációra vezet
(1910 Pesti Napló dec. 13.)
A néger, amint kiemelkedik kissé fajtársai sorából, rögtön egyenrangúnak érzi magát a fehér emberrel, akit mindenáron majmolni igyekszik
(1941 Természettudományi Közlöny)
3b. (kissé rég)
〈két v. több személy v. csoport viszonyában:〉a másikkal v. a többivel azonos néphez, nemzet(iség)hez stb. tartozó, abból származó személy, csoport, ill. annak állama
Az uj státus-alapelvek és közös intézmények azonközben az oláhok hátramaradt miveltségének segélyére lettek, s ekként nem sokára, a fejlődő jogi viszonyokkal karöltve járva, a tökéletes egyenlőségre méltókká váltak volna. Hanem ez igy nem mehetett. Mivelt fajtársaik nem eléglették meg az ő közelebbi szükségeik tekintetében kívánatos első és másodfokú engedményeket
(1848 Pesti Hírlap)
[A hajók] először puskalövésekkel fogadtattak, de miután egy a Cacique fedezetén levő cserkesz hajókalauz fajtársaival szólott, akadály nélkül kiköthettek, s akkor a cserkeszek Őket lelkesedve s’ örömnyilvánításokkal fogadták
(1854 Budapesti Hírlap)
Franciaország egyszerre csak a latin fajtárssal [ti. Olaszországgal] szemben a védelmébe veszi a török foglyokat
(1912 Pesti Napló jan. 26.)
[Jugoszláviában] a novemberi választások alkalmával az államlistán csupán egyetlen magyar és egyetlen német jelöltet lehetett jelölni és ezek közül az első a kormány bizalmi embere volt, a másik pedig 600.000 fajtársának volt a képviselője
(1932 Pesti Hírlap júl. 3.)
3c. (kissé rég, pejor v. tréf)
〈megszólításként is: annak kif-ére, hogy vki zsidó származású〉
Az Est [című lap] ma kilovagol egy fajtársa, valami Friedmann nevű erősen pesti orvos nevével, aki szerinte a tuberkulózis uj gyógymódját agyalta ki
(1920 Nemzeti Újság szept. 30.)
Megalakult a fejvédelmi koncentráció! Kiáltvány a destruktiv elemekhez Fajtársak, Bajtársak és Jajtársak! A Gömbös-Wolff-Friedrich-féle fajvédelmi koncentrációval szemben nekünk sem szabad tétlenül szemlélni az eseményeket. Ez az egyesülés, amelynek megalakítása óta ismét jelentékenyen szaporodott az utcai igazoltatások száma, határozottan ellenünk irányul és nemcsak érdekeinket, de fejeinket is veszélyezteti
(1922 Borsszem Jankó okt. 15.)
Az utóbbi időkben egy külön zsidó fizika fejlődött ki. A fajtársak ügyes segédkezése lehetővé tette nagyszabású felépítését egy külön zsidó fizikának. Ennek legjellemzőbb hajtása a tiszta zsidó vérű Einstein relativitáselmélete, mely nem is törekedett arra, hogy igaz legyen. A zsidó fizika csak az alapvető árja fizika egyik korcs tüneménye
(1936 Magyar Hírlap)
3d. (pejor v. tréf)
〈megszólításként is: annak kif-ére, hogy vki a fajelmélet, ill. vmely szélsőjobboldali eszme híve〉
Clausus. Lehet, hogy a „szemet szemért” mózesi tanítás lebegett a tányérsapkás fajtársak előtt, mikor a Goldberger-féle kékfestőgyárban történt „állítólagos” eset állítólagos hatása alatt azt a pár zsidó egyetemi hallgatót festették kékre
(1922 Borsszem Jankó okt. 15.)
Ég a drukkolástól fajvédők szűk sorja. Azt se tudják, melyik kinek fia-borja. Nincs egy árva ötlet a sok agyvelőben. De tengernyi zöldség annál feltünőbben. „Markó“ hüvösében tíz-tizenkét fajtárs Várja, hogy fejéről leszedje a bajt más
(1924 Borsszem Jankó szept. 21.)
Ök nem sportolnak majd, az ő testük edzése nem fontos a vezető fajtársaknak, mert ők munkások. Ez a Harmadik Birodalom gyakorlata
(1933 Népszava okt. 28.)
Nyilass Induló Fajtárs, kéhlek, hózentrágert köss fel, Na ja, alkotmányos eszközökkel
(1938 Magyar Nemzet szept. 14.)
Édes egyetlen fajtársaim, drága fajtikáim, nagyon-nagyon-nagyon szép produkciót láttunk ettől a szép magyar kislánytól, akit éltessen a magyarok istene sok száz évig erőben, egészségben, szépségben és örömben!
(2009 Spiró György)
3e. (rég, ritk)
〈két v. több személy v. csoport viszonyában:〉 a másikkal v. a többivel származását, nyelvét tekintve rokon néphez, nemzet(iség)hez stb. tartozó, abból származó személy, csoport, ill. annak állama
Öt-tiz év múlva a reális fajú Norvégia sem hagyhatta volna el svéd fajtársát, mert akkora lesz a királyi hatalom tekintélye és a birodalmi eszme ereje, hogy lehetetlen az ily csöndes elválás; legfölebb véres háború segítségével
(1906 Pesti Hírlap jan. 7.)
4. (rég, ritk)
〈két v. több személy v. csoport viszonyában:〉 a másikkal v. a többivel vmely jellemzőjében, sajátosságában stb. megegyező személy, csoport
Minthogy mi, gyámoltalan keresztyén tatárok iránt érdeklődöl, engedd meg, hogy szólítsalak fajtárs testvérnek
(1874 Fővárosi Lapok)
Szederkényi után Gulner szólalt föl s az indítványt védelmezte, emlegetve a gazda-képviselők érdekeit. De nem sokra ment a védelemmel. Ellenzéki fajtársai lehurrogták, alig hangzott ki a zajból a szava
(1893 Budapesti Hírlap nov. 11.)
5. (rég, ritk)
〈két v. több művészeti alkotás viszonyában:〉 a másikkal v. a többivel azonos művészeti ágban létrehozott alkotás
A csendéleti képek között ismét van alkalmunk gyönyörködni Schaeffer Béla billikomos, fényes csecse­becséivel (39. sz.számú) [kép], s meg kell vallanunk, hogy munkája ezúttal nagyon felülmúlja fajtársait. Mindamellett a többi darabok is mind kiváló becsüek
(1854 Pesti Napló márc. 12.)
az eszme, mely az egész Luziádát belengi, a költeménynek már magában is kivételes helyet jelöl ki fajtársai között, a költőt pedig messzetekintő látnokul tünteti elő
(1865 Pesti Napló febr. 7.)
II. melléknév
〈két v. több élőlény viszonyában:〉 a másikkal v. a többivel azonos fajba tartozó 〈élőlény〉
A madarak nagy többsége úgynevezett territóriumtartó faj: a szaporodási időszak kezdetén a him egyedek területet foglalnak maguknak, s onnan kiűzik a fajtárs hímeket
(1989 Élet és Tudomány)

Beállítások