🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.

falanx fn 

1. (Tört) ’〈az ókorban:〉 rendsz. 8–16 tömör, zárt sorból álló, nehézfegyverzetű harci alakzat, amelynél az arcvonal szélessége nagyobb, mint a mélysége, és amelyben a lándzsákkal, sisakokkal stb. felszerelt harcosok nagy méretű pajzsaikkal a teljes alakzatot is védhetik’ ❖ A’ Görögök pedig meg-keményedett Férjfiak valának, és jó rendben állíttatott Falanxokkal ütöttek reájok [ti. a perzsákra] (1789 Gvadányi József C1925, 222) | macedoni falanx (1846 Eötvös József 8126039, 371) | Caesar szerint a Falanxot a gallusok és germánok is ismerték (1926 TolnaiÚjLex. C5721, 263) | [az etruszkok] ércpajzsosan, zárt phalanxban harcoltak a rómaiak kisebb csapatai ellen, míg ezek is át nem vették a fegyverzetet és a hadirendet – és ettől fogva mindig ők kerekedtek fölül (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | A thébai Epameinóndasz újításaként jelent meg a ferde phalanx, amelynek balszárnya jóval mélyebb volt, mint a jobbszárny (2002 MagyarNagyLex. C7363, 759).

1a. ’〈későbbi korokban:〉 ehhez hasonló hadrendben felálló, sűrű sorokba rendezett haderő’ ❖ A svédeknél a lándzsások [...] sokkal könnyebben mozoghattak, mint a három öles dzsidákkal felfegyverzett császári phalanx (1901 Nagy képes világtörténet CD03) | [az 1167-es zimonyi csatában] Andronikosz parancsot adott az előnyomulásra, meghagyván kún és török előcsapatainak, hogy nyilazásuk befejeztével jobbra és balra kitérve, utat nyissanak az utánuk következő phalanxnak (1929 Bánlaky József CD16) | a rendőrök impozáns falanxot alkotva, váll a vállhoz, egy tömbben vonulva szorították ki a törvénytelen tüntetőket a Kossuth térről (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. (vál) ’sűrűn egymás mellett haladó, álló, vmilyen egységet képviselő személyek, állatok v. tárgyak csoportja’ ❖ [a felszólaló] kivánta tehát e’ czikket az utasitványból kihuzatni […]. A’ kihuzást egy tömött phalanx ’s egy szolgabiró is kiáltotta (1842 Pesti Hírlap C5275, 566) | felnyitja azt a könyvtárát, amiben ezrekre menő sorba rakott falanxa áll a takarékpénztári könyvecskéknek (1881 Jókai Mór CD18) | Mancinak nagy erőfeszítésébe kerül, amíg áttöri a barátnők irigy falanxát a gazdag koporsós Weisznéig (1919 Krúdy Gyula CD54) | Költők vagyunk-e, vagy […] költözködő darvak tömött phalanxa, vonúló hangya-sor, marhák a réten? (1937 Weöres Sándor CD10) | színpad előtt csápoló falanx (2001 Magyar Hírlap CD09).

2a. (vál) ’összetartó, egységes, vmely közös tevékenységet végző(, vmely másik csoporttal szemben álló) csoport’ ❖ Az öt [Rothschild-]testvér Franczia- és Angolország’,’s majd minden más ország’ minden nagy financziai munkálatiban részt vőn. Meggyőzhetlen phalanxot alakítának magok közt (1838 Társalkodó C7975, 54) | [a debreceni] kollegiumból századokon át a magyar tudósoknak egész phalanxa kerűlt ki (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [barátom lenézte] a közrendű embereket, melyek mai napság a könyvnyomtatás sajnálandó elterjedésével, az olvasók falankszát alkotják (1912 Ujhelyi Nándor CD10) | itt van a tizenöt, ligában egyesült folyóirat ügye, ezek többnyire liberális karakterűek […]. Helyes volna-e, ha más karakterű lapok is ilyen falanxba tömörülnének? (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. (Anat) ’ujjperccsont’ ❖ a’ Metatarsus [= lábközépcsont] a’ tarsus [= lábtő] és az ujak phalanxai közé lévén helyeztetve nem feje, hanem hasa vagy közepe a’ lábnak (1829 Bugát Pál C6483, 113) | a röntgenkép általában sokkal nagyobb destructiót mutat a pusztuló phalanxról, mint ami valóban fennáll (1934 Orvosi Hetilap C8184, 1107) | Osteomyelitis [= csontvelőgyulladás] leggyakrabban a metatartusok [= lábközépcsontok] a falanxok fejecseinél, valamint a calcaneusnál [= sarokcsontnál] fordul elő (1994 Orvosi Hetilap C8240, 2278).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.
falanx főnév
1. (Tört)
〈az ókorban:〉 rendsz. 8–16 tömör, zárt sorból álló, nehézfegyverzetű harci alakzat, amelynél az arcvonal szélessége nagyobb, mint a mélysége, és amelyben a lándzsákkal, sisakokkal stb. felszerelt harcosok nagy méretű pajzsaikkal a teljes alakzatot is védhetik
A’ Görögök pedig meg-keményedett Férjfiak valának, és jó rendben állíttatott Falanxokkal ütöttek reájok [ti. a perzsákra]
(1789 Gvadányi József)
macedoni falanx
(1846 Eötvös József)
Caesar szerint a Falanxot a gallusok és germánok is ismerték
(1926 TolnaiÚjLex.)
[az etruszkok] ércpajzsosan, zárt phalanxban harcoltak a rómaiak kisebb csapatai ellen, míg ezek is át nem vették a fegyverzetet és a hadirendet – és ettől fogva mindig ők kerekedtek fölül
(1935 Hóman Bálint munkái)
A thébai Epameinóndasz újításaként jelent meg a ferde phalanx, amelynek balszárnya jóval mélyebb volt, mint a jobbszárny
(2002 MagyarNagyLex.)
1a.
〈későbbi korokban:〉 ehhez hasonló hadrendben felálló, sűrű sorokba rendezett haderő
A svédeknél a lándzsások [...] sokkal könnyebben mozoghattak, mint a három öles dzsidákkal felfegyverzett császári phalanx
(1901 Nagy képes világtörténet)
[az 1167-es zimonyi csatában] Andronikosz parancsot adott az előnyomulásra, meghagyván kún és török előcsapatainak, hogy nyilazásuk befejeztével jobbra és balra kitérve, utat nyissanak az utánuk következő phalanxnak
(1929 Bánlaky József)
a rendőrök impozáns falanxot alkotva, váll a vállhoz, egy tömbben vonulva szorították ki a törvénytelen tüntetőket a Kossuth térről
(1997 Magyar Hírlap)
2. (vál)
sűrűn egymás mellett haladó, álló, vmilyen egységet képviselő személyek, állatok v. tárgyak csoportja
[a felszólaló] kivánta tehát e’ czikket az utasitványból kihuzatni […]. A’ kihuzást egy tömött phalanx ’s egy szolgabiró is kiáltotta
(1842 Pesti Hírlap)
felnyitja azt a könyvtárát, amiben ezrekre menő sorba rakott falanxa áll a takarékpénztári könyvecskéknek
(1881 Jókai Mór)
Mancinak nagy erőfeszítésébe kerül, amíg áttöri a barátnők irigy falanxát a gazdag koporsós Weisznéig
(1919 Krúdy Gyula)
Költők vagyunk-e, vagy […] költözködő darvak tömött phalanxa, vonúló hangya-sor, marhák a réten?
(1937 Weöres Sándor)
színpad előtt csápoló falanx
(2001 Magyar Hírlap)
2a. (vál)
összetartó, egységes, vmely közös tevékenységet végző(, vmely másik csoporttal szemben álló) csoport
Az öt [Rothschild-]testvér Franczia- és Angolország’,’s majd minden más ország’ minden nagy financziai munkálatiban részt vőn. Meggyőzhetlen phalanxot alakítának magok közt
(1838 Társalkodó)
[a debreceni] kollegiumból századokon át a magyar tudósoknak egész phalanxa kerűlt ki
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[barátom lenézte] a közrendű embereket, melyek mai napság a könyvnyomtatás sajnálandó elterjedésével, az olvasók falankszát alkotják
(1912 Ujhelyi Nándor)
itt van a tizenöt, ligában egyesült folyóirat ügye, ezek többnyire liberális karakterűek […]. Helyes volna-e, ha más karakterű lapok is ilyen falanxba tömörülnének?
(1995 Magyar Hírlap)
3. (Anat)
a’ Metatarsus [= lábközépcsont] a’ tarsus [= lábtő] és az ujak phalanxai közé lévén helyeztetve nem feje, hanem hasa vagy közepe a’ lábnak
(1829 Bugát Pál)
a röntgenkép általában sokkal nagyobb destructiót mutat a pusztuló phalanxról, mint ami valóban fennáll
(1934 Orvosi Hetilap)
Osteomyelitis [= csontvelőgyulladás] leggyakrabban a metatartusok [= lábközépcsontok] a falanxok fejecseinél, valamint a calcaneusnál [= sarokcsontnál] fordul elő
(1994 Orvosi Hetilap)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások