faunisztika fn 6A (Tud)

1. ’vmely élőhely, terület, es. időszak állatvilágának, faunájának a vizsgálata, ill. az azzal foglalkozó tudományág v. ritk. tudományos mű’ ❖ a jövőben is csak faunistika, illetőleg szárazon registráló monographia várható tőlük (1886 Budapesti Szemle C7593, 130) | Elterjedéstan, állatföldrajz (korologia, zoogeografia), az állatok földünkön való elterjedését tanulmányozza s ennek törvényeit állapítja meg. Egyes körülirt állatterületek állatvilágát – a faunát – a faunisztika kutatja (1893 PallasLex. CD02) | [az Állattani Közlemények két új füzetének] gazdag tartalma a faunisztikából, anatómiából, élettanból és ökológiából egyaránt hoz közleményeket (1937 Természettudományi Közlöny C7962, 226) | Ezt a módszert [ti. az elektromos halfogó gépeket] használja egyébként a természetvédelmi célú faunisztika is, mivel más halászati módszerrel szemben ez nem károsítja a halakat. A kábult halakat könnyű kezelni, és a vizsgálat elvégzése után újra vissza lehet helyezni a természetes élőhelyeikre (1992 Országgyűlési Napló CD62) | Az élővilág diverzitásának (változatosságának) feltárását célzó vizsgálatok (florisztika, faunisztika, taxonómia) (2002 Természet Világa CD50).

2. ’vmely rendszertani egységbe tartozó állatcsoport földrajzi elterjedtsége és az azt jellemző, befolyásoló tényezők összessége’ ❖ [Dudich Endre] főleg a bogarak és a rákok alaktanával, rendszertanával, továbbá biológiájával és faunisztikájával foglalkozott (1927 RévaiNagyLex. C5716, ) | [Daday Jenős] érdeklődési köre, kutatásainak fő tárgya a vízi gerinctelen szervezetek (pl. egysejtűek, alsórendű rákok, férgek) morfológiai leírása, anatómiája, ökológiája és faunisztikája volt. Életében 42 genuszt és több mint 800 tudományra új fajt írt le, de új alcsaládokat, családokat, sőt alrendeket is felállított (2002 Természet Világa CD50).

Sz: faunisztikai, faunisztikus.

Vö. IdSz.

faunisztika főnév 6A (Tud)
1.
vmely élőhely, terület, es. időszak állatvilágának, faunájának a vizsgálata, ill. az azzal foglalkozó tudományág v. ritk. tudományos mű
a jövőben is csak faunistika, illetőleg szárazon registráló monographia várható tőlük
(1886 Budapesti Szemle)
Elterjedéstan, állatföldrajz (korologia, zoogeografia), az állatok földünkön való elterjedését tanulmányozza s ennek törvényeit állapítja meg. Egyes körülirt állatterületek állatvilágát – a faunát – a faunisztika kutatja
(1893 PallasLex.)
[az Állattani Közlemények két új füzetének] gazdag tartalma a faunisztikából, anatómiából, élettanból és ökológiából egyaránt hoz közleményeket
(1937 Természettudományi Közlöny)
Ezt a módszert [ti. az elektromos halfogó gépeket] használja egyébként a természetvédelmi célú faunisztika is, mivel más halászati módszerrel szemben ez nem károsítja a halakat. A kábult halakat könnyű kezelni, és a vizsgálat elvégzése után újra vissza lehet helyezni a természetes élőhelyeikre
(1992 Országgyűlési Napló)
Az élővilág diverzitásának (változatosságának) feltárását célzó vizsgálatok (florisztika, faunisztika, taxonómia)
(2002 Természet Világa)
2.
vmely rendszertani egységbe tartozó állatcsoport földrajzi elterjedtsége és az azt jellemző, befolyásoló tényezők összessége
[Dudich Endre] főleg a bogarak és a rákok alaktanával, rendszertanával, továbbá biológiájával és faunisztikájával foglalkozott
(1927 RévaiNagyLex.)
[Daday Jenős] érdeklődési köre, kutatásainak fő tárgya a vízi gerinctelen szervezetek (pl.például egysejtűek, alsórendű rákok, férgek) morfológiai leírása, anatómiája, ökológiája és faunisztikája volt. Életében 42 genuszt és több mint 800 tudományra új fajt írt le, de új alcsaládokat, családokat, sőt alrendeket is felállított
(2002 Természet Világa)
Sz: faunisztikai, faunisztikus
Vö. IdSz.

Beállítások