feneget (5b) l. fenyeget

fenyeget ige 5bfeneget (rég)

1. ts (tárgy n. is) ’〈vmely büntetéssel, megtorlással, erőszakkal, annak eszközével v. vmely bajjal, kárral〉 azt kilátásba helyezve, ill. 〈vmely személlyel mint a büntetés végrehajtójával〉(a visszatartás szándékával) ijeszt(get) vkit vki’ ❖ [a herceg] azzal fenyegette azon hitetlent [ti. az inast], hogy, ha tsak fél óráig az Udvarában mulatand, a’ gállyákra fogja küldeni: melly nyomorúságra hogy ne juſſon az inas, ſietséggel el-takarodot (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 372) | Mit fog akkor csinálni az exkanczellár? Fenyegetni? (1857 Széchenyi István CD1501) | Abrudbányán egy úriasszony, kit a móczok megöléssel fenyegettek, egyenesen Jankuhoz fordult oltalomért (1895 Gracza György CD45) | A cseléd feleselt, az asszony rendőrrel fenyegette (1916 Kaffka Margit CD10) | osztályfőnöke már elégségessel fenyegette; a magyar dolgozaton kívül semmi sem sikerült neki (1926 Babits Mihály C5058, 302) | [a támadók az áldozatot] pisztollyal fenyegették, s elvettek tőle 2 ezer dollárt (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. ts ’〈embert, állatot felemelt mutatóujjal, ököllel v. vmely eszközzel〉 felé integetve v. hadonászva megfélemlíteni akar vki’ ❖ Lángoló Etsettel festettem T–ait. Elmosolyodott… Tréfás Dorgálással rázogatta Fejét – én elpirúltam… Ujjával fenyegetett – megzavarottam (1794 Kármán József² 7165022, 144) | Meghallotta ám [Toldi a sértéseket] és hátra is tekintett, Szólni ugyan nem szólt, csak kezével intett, Öklelő dorongját magasra emelé, Rázta fenyegetve a pajkosok felé (1854 Arany János CD01) | [a lány] ölébe ülteti a kutyust, […] s a mutatóujjával most már fenyegetni kezdi (1950 Bernáth Aurél 9052006, 40) | Botokkal fenyegető, üvöltő férfiak (2008 Benedek István Gábor 3151005, 897).

3. ts ’〈vmely baj, pusztulás stb., ill. bajjal, pusztulással vmi〉 veszélyeztet vkit, vmit’ ❖ Nem fenyeget itt semmi baj, ne félts! (1819 Vörösmarty Mihály 8524390, 92) | [Derssfy Zsófi] a család minden tagjának rendesen meg szokott jelenni álmában, valahányszor valamely veszély fenegeti, mintegy előre intve őt (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Az üstökös végítélettel fenyegeti a Földet (1904 e. Jókai Mór CD10) | Ötvenezer hajléktalant fenyeget a hidegebbre fordult idő (1995 Magyar Hírlap CD09).

3a. ts ’〈annak kif-ére, hogy vmely hatalom v. hadsereg (vezetője) olyan helyzetben van v. olyan helyzetet teremt (vmivel) vmely ország, város v. közösség számára, amely a katonai támadás lehetőségét vetíti előre〉’ ❖ olly helyre kell Táborhelyet venni, melyröl két ’s három eröſségeket-is egyſzer’smind fenyegetni lehet (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. 7098004, 56) | [Szvatopluk] iszonyatos haddal fenyegette Német-Országot (1808 Dugonics András 8116011, 77) | az osztrák hadsereg főteste által fenyegetve […] letevé a fegyvert [Görgey] (1894 Magyar írók élete CD27) | Finnországot a Szovjet fenyegeti, bár ez a fenyegetés ma még nem valami komoly (1938 Kodolányi János 9342005, 212) | Jurisics Miklós várkapitány hősi küzdelemben visszaverte a Kőszeget fenyegető török sereget (1998 Tények könyve CD37).

3b. tn ’〈annak kif-ére, hogy vmely baj, kár, kellemetlen esemény könnyen bekövetkezhet〉’ ❖ [szükséges a juhokat] a’ jó árnyék tartó fák alá bé-hajtani, a’ melly fák alatt, ha valamelly erös fergeteg, vagy a’ levegö-ég veſzélyes égi háborúval fenyeget-is, könnyebben meg-maradhatnak, és magoknak oltalmat vehetnek (1774 Tapasztalásból merített oktatás ford. C4090, 108) | hó vagy esős idő fenyeget (1860 Vasárnapi Újság CD56) | A házat tatarozni kell, a pince bedőléssel fenyeget (1926 Babits Mihály C5058, 245) | az Ibériai-félsziget középső és déli részén évek óta tart a szárazság, s elsivatagosodás fenyeget (1995 Magyar Hírlap CD09) | Humanitárius katasztrófával fenyeget a kongói vulkánkitörés (2002 Magyar Hírlap CD09).

Ö: meg~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, fenyegettet, fenyegettetik; ÚMTsz.

feneget lásd fenyeget
fenyeget ige 5b
feneget 5b (rég)
1. tárgyas (tárgy n. is)
〈vmely büntetéssel, megtorlással, erőszakkal, annak eszközével v. vmely bajjal, kárral〉 azt kilátásba helyezve, ill. 〈vmely személlyel mint a büntetés végrehajtójával〉 (a visszatartás szándékával) ijeszt(get) vkit vki
[a herceg] azzal fenyegette azon hitetlent [ti. az inast], hogy, ha tsak fél óráig az Udvarában mulatand, a’ gállyákra fogja küldeni: melly nyomorúságra hogy ne juſſon az inas, ſietséggel el-takarodot
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Mit fog akkor csinálni az exkanczellár? Fenyegetni?
(1857 Széchenyi István)
Abrudbányán egy úriasszony, kit a móczok megöléssel fenyegettek, egyenesen Jankuhoz fordult oltalomért
(1895 Gracza György)
A cseléd feleselt, az asszony rendőrrel fenyegette
(1916 Kaffka Margit)
osztályfőnöke már elégségessel fenyegette; a magyar dolgozaton kívül semmi sem sikerült neki
(1926 Babits Mihály)
[a támadók az áldozatot] pisztollyal fenyegették, s elvettek tőle 2 ezer dollárt
(1995 Magyar Hírlap)
2. tárgyas
〈embert, állatot felemelt mutatóujjal, ököllel v. vmely eszközzel〉 felé integetve v. hadonászva megfélemlíteni akar vki
Lángoló Etsettel festettem T–ait. Elmosolyodott… Tréfás Dorgálással rázogatta Fejét – én elpirúltam… Ujjával fenyegetett – megzavarottam
(1794 Kármán József²)
Meghallotta ám [Toldi a sértéseket] és hátra is tekintett, Szólni ugyan nem szólt, csak kezével intett, Öklelő dorongját magasra emelé, Rázta fenyegetve a pajkosok felé
(1854 Arany János)
[a lány] ölébe ülteti a kutyust, […] s a mutatóujjával most már fenyegetni kezdi
(1950 Bernáth Aurél)
Botokkal fenyegető, üvöltő férfiak
(2008 Benedek István Gábor)
3. tárgyas
〈vmely baj, pusztulás stb., ill. bajjal, pusztulással vmi〉 veszélyeztet vkit, vmit
Nem fenyeget itt semmi baj, ne félts!
(1819 Vörösmarty Mihály)
[Derssfy Zsófi] a család minden tagjának rendesen meg szokott jelenni álmában, valahányszor valamely veszély fenegeti, mintegy előre intve őt
(1859 Vasárnapi Újság)
Az üstökös végítélettel fenyegeti a Földet
(1904 e. Jókai Mór)
Ötvenezer hajléktalant fenyeget a hidegebbre fordult idő
(1995 Magyar Hírlap)
3a. tárgyas
〈annak kif-ére, hogy vmely hatalom v. hadsereg (vezetője) olyan helyzetben van v. olyan helyzetet teremt (vmivel) vmely ország, város v. közösség számára, amely a katonai támadás lehetőségét vetíti előre〉
olly helyre kell Táborhelyet venni, melyröl két ’s három eröſségeket-is egyſzer’smind fenyegetni lehet
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
[Szvatopluk] iszonyatos haddal fenyegette Német-Országot
(1808 Dugonics András)
az osztrák hadsereg főteste által fenyegetve […] letevé a fegyvert [Görgey]
(1894 Magyar írók élete)
Finnországot a Szovjet fenyegeti, bár ez a fenyegetés ma még nem valami komoly
(1938 Kodolányi János)
Jurisics Miklós várkapitány hősi küzdelemben visszaverte a Kőszeget fenyegető török sereget
(1998 Tények könyve)
3b. tárgyatlan
〈annak kif-ére, hogy vmely baj, kár, kellemetlen esemény könnyen bekövetkezhet〉
[szükséges a juhokat] a’ jó árnyék tartó fák alá bé-hajtani, a’ melly fák alatt, ha valamelly erös fergeteg, vagy a’ levegö-ég veſzélyes égi háborúval fenyeget-is, könnyebben meg-maradhatnak, és magoknak oltalmat vehetnek
(1774 Tapasztalásból merített oktatás ford.)
hó vagy esős idő fenyeget
(1860 Vasárnapi Újság)
A házat tatarozni kell, a pince bedőléssel fenyeget
(1926 Babits Mihály)
az Ibériai-félsziget középső és déli részén évek óta tart a szárazság, s elsivatagosodás fenyeget
(1995 Magyar Hírlap)
Humanitárius katasztrófával fenyeget a kongói vulkánkitörés
(2002 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, fenyegettet, fenyegettetik; ÚMTsz.

Beállítások