🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.

fegyvertény fn 4B8

1. (sikeres) haditett, hadi cselekmény v. esemény’ ❖ a kitört háboru magános csatározás, egyes fegyvertények, összefüggetlen vállalatok puszta sorozata volt (1854 Vasárnapi Újság CD56) | [az apród] követte urát a háborúba s tizenhét éves korában nem ritkán már távoli hadjáratra indult, hogy mielőtt lovaggá avattatik, e méltóságot valamely kiváló fegyvertény által kiérdemelje (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | [Zrínyi,] századának legnagyobb hadvezére elmarad a század legnagyobb fegyvertényéből, a szent-gotthárdi ütközetből; kis csetepatékban őrli fel vitézségét (1920 Laczkó Géza CD10) | a Magyar Tanácsköztársaság történetének egyik tiszteletreméltó fegyverténye, a kópházi csata, amelyben a soproni vörös katonák, munkások, főiskolások és a brennbergi bányászok szétverték a Sopron elfoglalására törekvő, túlerőben lévő ellenforradalmi bandákat (1956 Koncsek László CD52) | A tápióbicskei csata másik nevezetes és dicső fegyverténye a Felső-Tápió hídjához kapcsolódik, amikor a túlerőben lévő császáriaktól Damjanich tábornok kassai veressipkásai Kiss Pál alezredes és a szegedi fehér tollas 3. zászlóalj honvédei Földváry Károly őrnagy vezetésével elfoglalták azt, végérvényesen eldöntve a csata kimenetelét a magyarok javára (2000 Szabó Attila CD36).

2. ’lényeges eredmény, siker, ill. jelentős(, dicsőséges) tett’ ❖ Mint idejekorán fel nem fedezett poéta, ki dacosan olvassa versenytársai nyálkás verseit s hatalmas, minden ellenmondást legázoló fegyvertényre készül, úgy áll a magyarság Európa kapujában (1928 Németh László² 9485025, 40) | A magyar sportolók idei egyik legnagyobb fegyverténye az öttusázók kiváló világbajnoki szereplése volt (1958 Népszava okt. 19. C1502, 10) | Ahogyan Hunyady két közömbös alakkal – az orvossal és a szanatóriumi trénerrel – reagáltatva le a történetet, biztonsággal elkerüli a témában fenyegető giccset, ahogy végig visszatartott hangon elbeszéli a tragédiát: nagyszerű írói fegyvertény (1966 B. Nagy László CD53) | Nagy fegyverténye a magyar filológiának a Váczy János által szerkesztett Kazinczy-levelezés 22 kötete (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13) | [a társadalom többsége] az elmúlt másfél évtized fegyvertényeként tartja számon a rászorultságelvű elosztáspolitika kiépítését (2007 Szalai Júlia 3292002, 200).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.
fegyvertény főnév 4B8
1.
(sikeres) haditett, hadi cselekmény v. esemény
a kitört háboru magános csatározás, egyes fegyvertények, összefüggetlen vállalatok puszta sorozata volt
(1854 Vasárnapi Újság)
[az apród] követte urát a háborúba s tizenhét éves korában nem ritkán már távoli hadjáratra indult, hogy mielőtt lovaggá avattatik, e méltóságot valamely kiváló fegyvertény által kiérdemelje
(1900 Nagy képes világtörténet)
[Zrínyi,] századának legnagyobb hadvezére elmarad a század legnagyobb fegyvertényéből, a szent-gotthárdi ütközetből; kis csetepatékban őrli fel vitézségét
(1920 Laczkó Géza)
a Magyar Tanácsköztársaság történetének egyik tiszteletreméltó fegyverténye, a kópházi csata, amelyben a soproni vörös katonák, munkások, főiskolások és a brennbergi bányászok szétverték a Sopron elfoglalására törekvő, túlerőben lévő ellenforradalmi bandákat
(1956 Koncsek László)
A tápióbicskei csata másik nevezetes és dicső fegyverténye a Felső-Tápió hídjához kapcsolódik, amikor a túlerőben lévő császáriaktól Damjanich tábornok kassai veressipkásai Kiss Pál alezredes és a szegedi fehér tollas 3. zászlóalj honvédei Földváry Károly őrnagy vezetésével elfoglalták azt, végérvényesen eldöntve a csata kimenetelét a magyarok javára
(2000 Szabó Attila)
2.
lényeges eredmény, siker, ill. jelentős(, dicsőséges) tett
Mint idejekorán fel nem fedezett poéta, ki dacosan olvassa versenytársai nyálkás verseit s hatalmas, minden ellenmondást legázoló fegyvertényre készül, úgy áll a magyarság Európa kapujában
(1928 Németh László²)
A magyar sportolók idei egyik legnagyobb fegyverténye az öttusázók kiváló világbajnoki szereplése volt
(1958 Népszava okt. 19.)
Ahogyan Hunyady két közömbös alakkal – az orvossal és a szanatóriumi trénerrel – reagáltatva le a történetet, biztonsággal elkerüli a témában fenyegető giccset, ahogy végig visszatartott hangon elbeszéli a tragédiát: nagyszerű írói fegyvertény
(1966 B. Nagy László)
Nagy fegyverténye a magyar filológiának a Váczy János által szerkesztett Kazinczy-levelezés 22 kötete
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
[a társadalom többsége] az elmúlt másfél évtized fegyvertényeként tartja számon a rászorultságelvű elosztáspolitika kiépítését
(2007 Szalai Júlia)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások