🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.

fegyverviselés fn 4B (csak egysz-ban) (hiv is)

1. ’használatra kész lőfegyver viselése, kéznél való tartása, hordása, ill. az erre való jogosultság’ ❖ azon husz ezer érdemes Görög és Bolgár szolgák, kik a’ Bakony Vágásait elhányták, mától fogva nem tsak szabadosok legyenek, hanem egyszer ’s mind fegyverviselésre méltassanak (1822 Horvát István C0030, 339) | [az 1600-as lécfalvi országgyűlés] a székely népet a fegyverviseléstől is eltiltotta (1869 Orbán Balázs 8340014, 193) | [a 18–19. században] a nemességnél a fegyverviselés több volt egyszerü parádénál (1900 Nagy Géza CD20) | A begyűjtött burgonyát kiürített tantermekben, kápolnákban tároljuk; mindegyik raktár ajtajában kirendelt őr, akik ideiglenes fegyverviselésre jogosultak (1971 Mészöly Miklós 9439003, 755) | [a céhszabályzatok a céhlegényeknek] tilalmazzák a fegyverviselést, a durva szavak használatát, a szerencsejátékokat, a bordélyházak látogatását (1996 Szende Katalin CD52) | lecsukják őket illegális fegyverviselésért (2009 Torma Péter ford.–Larsson 3321005, 502).

2. (rég) ’katonai pálya v. szolgálat, katonáskodás’ ❖ [Gyarmati Mihály] még gyenge gyermek korában, nagy hajlandóſágot érzett magában a’ fegyver-viselésre, és [...] egy Húſzár Regementben köz legénybl (Kornétſágra) Záſzló-tartóſágra ment (1789 Mindenes Gyűjtemény C0366, 292) | A mü törvényeink a birtoktalan embert a fegyver viselésre nem kénszeritik, – sőt Erdélyben, még Maria Therezia üdeje-beli törvényünk van arról, hogy szabad jó akarattyán kivül senkit sem lehet katonáskodásra erőltetni (1830 Cserey Miklós C4938, 200) | [az általános hadkötelezettség, azaz] az általános fegyverviselés elvének behozatala [...] üdvös hatásu lesz (1869 Salamon Ferenc C3656, 186) | A fegyverviselésben eltöltött évek különös változatossággal, nemegyszer anyagi haszonnal kecsegtették a zsoldoskatonát (1916 Krúdy Gyula CD54).

2a. (rég) ’csatákban való részvétel, fegyverforgatás’ ❖ [Tibullus] sok féle képen jelenti, mi igen kedve ellen légyen a’ fegyver viselés, és menynyire óhajtja a’ békeséget (1773 Révai Miklós ford.–Tibullus 7283001, 6) | Kajróról szóllok. Innen jött ez a’ sok Nép, de a’ melly rest a’ fegyverviselésbenn (1805 Tanárky János ford.–Tasso 8461003, 56) | [Albániában] minden ember ért a fegyverviseléshez és így Zogu királynak voltaképpen százezer főnyi hadserege van (1934 Népszava aug. 23. C7502, 2) | Az a tény, hogy a parasztcsapatok nemegyszer jól fegyverzett, katonailag kiképzett csapatokkal szemben eredményt tudtak 1514-ben felmutatni, arra utal, hogy bizonyos mértékben jártasak voltak a fegyverviselésben (1994 Kubinyi András CD58).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.
fegyverviselés főnév 4B (csak egysz-ban) (hiv is)
1.
használatra kész lőfegyver viselése, kéznél való tartása, hordása, ill. az erre való jogosultság
azon husz ezer érdemes Görög és Bolgár szolgák, kik a’ Bakony Vágásait elhányták, mától fogva nem tsak szabadosok legyenek, hanem egyszer ’s mind fegyverviselésre méltassanak
(1822 Horvát István)
[az 1600-as lécfalvi országgyűlés] a székely népet a fegyverviseléstől is eltiltotta
(1869 Orbán Balázs)
[a 18–19. században] a nemességnél a fegyverviselés több volt egyszerü parádénál
(1900 Nagy Géza)
A begyűjtött burgonyát kiürített tantermekben, kápolnákban tároljuk; mindegyik raktár ajtajában kirendelt őr, akik ideiglenes fegyverviselésre jogosultak
(1971 Mészöly Miklós)
[a céhszabályzatok a céhlegényeknek] tilalmazzák a fegyverviselést, a durva szavak használatát, a szerencsejátékokat, a bordélyházak látogatását
(1996 Szende Katalin)
lecsukják őket illegális fegyverviselésért
(2009 Torma Péter ford.Larsson)
2. (rég)
katonai pálya v. szolgálat, katonáskodás
[Gyarmati Mihály] még gyenge gyermek korában, nagy hajlandóſágot érzett magában a’ fegyver-viselésre, és [...] egy Húſzár Regementben köz legénybl (Kornétſágra) Záſzló-tartóſágra ment
(1789 Mindenes Gyűjtemény)
A mü törvényeink a birtoktalan embert a fegyver viselésre nem kénszeritik, – sőt Erdélyben, még Maria Therezia üdeje-beli törvényünk van arról, hogy szabad jó akarattyán kivül senkit sem lehet katonáskodásra erőltetni
(1830 Cserey Miklós)
[az általános hadkötelezettség, azaz] az általános fegyverviselés elvének behozatala [...] üdvös hatásu lesz
(1869 Salamon Ferenc)
A fegyverviselésben eltöltött évek különös változatossággal, nemegyszer anyagi haszonnal kecsegtették a zsoldoskatonát
(1916 Krúdy Gyula)
2a. (rég)
csatákban való részvétel, fegyverforgatás
[Tibullus] sok féle képen jelenti, mi igen kedve ellen légyen a’ fegyver viselés, és menynyire óhajtja a’ békeséget
(1773 Révai Miklós ford.Tibullus)
Kajróról szóllok. Innen jött ez a’ sok Nép, de a’ melly rest a’ fegyverviselésbenn
(1805 Tanárky János ford.Tasso)
[Albániában] minden ember ért a fegyverviseléshez és így Zogu királynak voltaképpen százezer főnyi hadserege van
(1934 Népszava aug. 23.)
Az a tény, hogy a parasztcsapatok nemegyszer jól fegyverzett, katonailag kiképzett csapatokkal szemben eredményt tudtak 1514-ben felmutatni, arra utal, hogy bizonyos mértékben jártasak voltak a fegyverviselésben
(1994 Kubinyi András)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások