főváltság fn 3A8 (rég, Jog is)

’súlyos(, főbenjáró) bűn(cselekmény)ért kiszabott (halál)büntetés vagyoni elégtétellel való megváltása (mint bírósági ítélet), ill. az ilyen jogcímen a sértettnek v. annak rokonának fizetett pénzösszeg v. átengedett más vagyoni értékű dolog’ ❖ На az erre [ti. az isteneknek való feláldozásra] meg-nevezett polgár az  vétkeiért a’ papoknak meg-fizethet, akkor egyſzer meg-ſzabadúl: de ha ellenben a’ kívántt f-váltságot le nem teheti, azon órában agyon-veretik (1790 Verseghy Ferenc C4445, 284) | sommában lehet némely esetekben meg-váltani a’ fejét annak, a’ ki f-váltságra (emenda capitis) itéltetik (1804 Georch Illés C1872, 47) | [A Wesselényi-összeesküvésben részt vevő] I. Rákóczi Ferencz Munkácsot a borsi kastélylyal együtt százezer, Ecsedet is százezer forintért elzálogosítja anyja Báthory Zsófiának, midőn főváltsága fejében 400 ezer forintot kellett volt letennie (1867 Lehoczky Tivadar CD57).

Vö. SzT.

főváltság főnév 3A8 (rég, Jog is)
súlyos(, főbenjáró) bűn(cselekmény)ért kiszabott (halál)büntetés vagyoni elégtétellel való megváltása (mint bírósági ítélet), ill. az ilyen jogcímen a sértettnek v. annak rokonának fizetett pénzösszeg v. átengedett más vagyoni értékű dolog
На az erre [ti. az isteneknek való feláldozásra] meg-nevezett polgár az  vétkeiért a’ papoknak meg-fizethet, akkor egyſzer meg-ſzabadúl: de ha ellenben a’ kívántt f-váltságot le nem teheti, azon órában agyon-veretik
(1790 Verseghy Ferenc)
sommában lehet némely esetekben meg-váltani a’ fejét annak, a’ ki f-váltságra (emenda capitis) itéltetik
(1804 Georch Illés)
[A Wesselényi-összeesküvésben részt vevő] I. Rákóczi Ferencz Munkácsot a borsi kastélylyal együtt százezer, Ecsedet is százezer forintért elzálogosítja anyja Báthory Zsófiának, midőn főváltsága fejében 400 ezer forintot kellett volt letennie
(1867 Lehoczky Tivadar)
Vö. SzT.

Beállítások