firkász fn 4A (pejor)

1. (jelzőként is) ’foglalkozásszerűen író, rendsz. sietősen, felületes munkával értéktelen, silány szövegeket, írásműveket létrehozó személy, kül. újságíró’ ❖ A’ jeles Irókat becsűletekben titkon rágalmazó gyáva Firkász (1830 Thewrewk József C4138, 50) | ezek a pletyka lapok öszetévesztvén vele [ti. öcsémmel], helyette engem hirdetének. Mi nekem addig, mig legalább visszavonják firkász uraimék – kedvtelen órákat fog okozni (1847 Czakó Zsigmond 8073004, 395) | kellene a sok éhenhaló firkásznak a sajtószabadság? (1891 Pálffy Albert C3403, 80) | Az volt az érzésem, hogy a gyakorló ügyvédek még mindig spártai jellemek az alacsonyrendű firkászok és szerkesztőikhez képest (1949 Nagy Lajos 9472005, 195) | Budapesten kvázi elismert írónak számít egy sor közepes firkász csak azért, mert ott él, és ügyesen melegszik a tűznél (1989 Keresztury Tibor 2001011, 50).

2. (kissé rég) ’írásbeli munkát végző hivatalnok, írnok’ ❖ Játszó személyek: […] Tisztes, öreg úri ember: Gentsi István; Petronella, ennek leánya: Ágoston János; Firkász, ennek secretariusa: Mikolai József (1799 Csokonai Vitéz Mihály C1329, 327) | Nagybányáról valami haszontalan névtelen firkász már 2 bérmentetlen rosz levelet küldött nyakunkra (1847 Pesti Divatlap C5840, boríték 4) | tele a város Jogi firkászok s oltári-bohócz Népmajmok renyhe hadával (1871–1874 Arany János ford.–Arisztophanész C0659, 285) | A tanügyi firkászok, akik elitélték a mi katonai gyakorlatainkat és csapatainkat is, nem tudták felfogni ésszel, hogy itt miről van szó (1947 Lányi Sarolta ford.–Makarenko C5085, 190).

3. (ritk) ’vmely felületre (festékszóróval) ábrát, jelet v. feliratot, rövid szöveget festő személy’ ❖ Az első jelentősebb budapesti falfelület, melyet birtokukba vettek kezdő hazai firkászaink, a Filatori-gát HÉV-megállójának hosszú betonkerítése volt (1995 Magyar Hírlap CD09) | [az ún. örvénysugaras módszernél] nem vegyszert alkalmazunk, és a későbbiekben nagy nyomással ötvenszer tisztítható lesz a felület. A firkászoknak nem éri meg a tisztítás után a falra festeniük, a védelem szinte teljesen hatékony (2002 Magyar Hírlap CD09).

Ö: zug~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. firkál; ÉKsz.

firkász főnév 4A (pejor)
1. (jelzőként is)
foglalkozásszerűen író, rendsz. sietősen, felületes munkával értéktelen, silány szövegeket, írásműveket létrehozó személy, kül. újságíró
A’ jeles Irókat becsűletekben titkon rágalmazó gyáva Firkász
(1830 Thewrewk József)
ezek a pletyka lapok öszetévesztvén vele [ti. öcsémmel], helyette engem hirdetének. Mi nekem addig, mig legalább visszavonják firkász uraimék – kedvtelen órákat fog okozni
(1847 Czakó Zsigmond)
kellene a sok éhenhaló firkásznak a sajtószabadság?
(1891 Pálffy Albert)
Az volt az érzésem, hogy a gyakorló ügyvédek még mindig spártai jellemek az alacsonyrendű firkászok és szerkesztőikhez képest
(1949 Nagy Lajos)
Budapesten kvázi elismert írónak számít egy sor közepes firkász csak azért, mert ott él, és ügyesen melegszik a tűznél
(1989 Keresztury Tibor)
2. (kissé rég)
írásbeli munkát végző hivatalnok, írnok
Játszó személyek: […] Tisztes, öreg úri ember: Gentsi István; Petronella, ennek leánya: Ágoston János; Firkász, ennek secretariusa: Mikolai József
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
Nagybányáról valami haszontalan névtelen firkász már 2 bérmentetlen rosz levelet küldött nyakunkra
(1847 Pesti Divatlap)
tele a város Jogi firkászok s oltári-bohócz Népmajmok renyhe hadával
(1871–1874 Arany János ford.Arisztophanész)
A tanügyi firkászok, akik elitélték a mi katonai gyakorlatainkat és csapatainkat is, nem tudták felfogni ésszel, hogy itt miről van szó
(1947 Lányi Sarolta ford.Makarenko)
3. (ritk)
vmely felületre (festékszóróval) ábrát, jelet v. feliratot, rövid szöveget festő személy
Az első jelentősebb budapesti falfelület, melyet birtokukba vettek kezdő hazai firkászaink, a Filatori-gát HÉVHelyiérdekű Vasút-megállójának hosszú betonkerítése volt
(1995 Magyar Hírlap)
[az ún. örvénysugaras módszernél] nem vegyszert alkalmazunk, és a későbbiekben nagy nyomással ötvenszer tisztítható lesz a felület. A firkászoknak nem éri meg a tisztítás után a falra festeniük, a védelem szinte teljesen hatékony
(2002 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. firkál; ÉKsz.

Beállítások