adatgyűjtés fn 4B (Tud is)

’vmire vonatk. adatok, tények, részletek, dokumentumok meghatározott céllal való összegyűjtése’ ❖ Egy külön, saját honunkra szóló halálozási tábla […] sok adatgyüjtéssel és fáradsággal jár (1853 Szemere Pál C3949, 291) | Az életrajzírónak […] a mégoly szorgos és körültekintő […] kutatás és adatgyűjtés után is Illyés műveit kell vallatóra fognia (1975 Nácsa Klára 2056014, 107) | reprezentatív lakossági adatgyűjtések (1984 Marton Ádám 1105001, 5) | statisztikai adatgyűjtés (1984 Marton Ádám 1105001, 5) | kérdőíves adatgyűjtések (1987 Terestyéni Tamás 1155001, 6) | nyelvészeti adatgyűjtés (1989 Prószéky Gábor 1126008, 491) | szociográfiai adatgyűjtés (1989 Rainer M. János 2025066, 94) | szédületes tempójú adatgyűjtés indult, amelynek eredményeként ma már hatalmas adatbázis áll a rendelkezésünkre (1999 Természet Világa CD50).

a. (egy témában) gyűjtött adatok, dokumentumok összessége, együttese’ ❖ [Mantegazza] antropológiai és etnológiai adatgyűjtése […] nem sokkal ér többet, mint azok a válogatás nélkül összehordott „tudományos apróságok”, amelyeket a napilapok közölnek (1910 Ambrus Zoltán CD10) | [Reguly] helyszíni földrajzi adatgyüjtésének fölhasználásával megrajzolja az északi Urál térképét (1937 Zsirai Miklós C4981, 518) | A nagy hagyományokkal rendelkező intézményi adatgyűjtések sok értékes információt adnak a népmozgalomról, az egészségügyről, a kulturális helyzetről, az oktatásügyről (1984 Marton Ádám 1105001, 5).

Sz: adatgyűjtési.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

adatgyűjtés főnév 4B (Tud is)
vmire vonatk. adatok, tények, részletek, dokumentumok meghatározott céllal való összegyűjtése
Egy külön, saját honunkra szóló halálozási tábla […] sok adatgyüjtéssel és fáradsággal jár
(1853 Szemere Pál)
Az életrajzírónak […] a mégoly szorgos és körültekintő […] kutatás és adatgyűjtés után is Illyés műveit kell vallatóra fognia
(1975 Nácsa Klára)
reprezentatív lakossági adatgyűjtések
(1984 Marton Ádám)
statisztikai adatgyűjtés
(1984 Marton Ádám)
kérdőíves adatgyűjtések
(1987 Terestyéni Tamás)
nyelvészeti adatgyűjtés
(1989 Prószéky Gábor)
szociográfiai adatgyűjtés
(1989 Rainer M. János)
szédületes tempójú adatgyűjtés indult, amelynek eredményeként ma már hatalmas adatbázis áll a rendelkezésünkre
(1999 Természet Világa)
a.
(egy témában) gyűjtött adatok, dokumentumok összessége, együttese
[Mantegazza] antropológiai és etnológiai adatgyűjtése […] nem sokkal ér többet, mint azok a válogatás nélkül összehordott „tudományos apróságok”, amelyeket a napilapok közölnek
(1910 Ambrus Zoltán)
[Reguly] helyszíni földrajzi adatgyüjtésének fölhasználásával megrajzolja az északi Urál térképét
(1937 Zsirai Miklós)
A nagy hagyományokkal rendelkező intézményi adatgyűjtések sok értékes információt adnak a népmozgalomról, az egészségügyről, a kulturális helyzetről, az oktatásügyről
(1984 Marton Ádám)
Sz: adatgyűjtési
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások