aluddogál tn ige 1a (kissé rég, átv is)aludogál

’szundikál, bóbiskol, minduntalan elalszik’ ❖ Aldogalni: aluddogalni, sokat alunni (1792 Kisded szótár C0816, 8) | Régi dicsőségtek szikrája aluddogal és vész (1824 Vörösmarty Mihály C4534, 35) | A táblabiró egy vádlott fölötti itélethozás közben szépen aluddogált (1867 Budai kalendáriom C0053, 28) | a negyedik katona […] hallgatott. A leányka az ölébe kókadtan aludogált (1922 e. Gárdonyi Géza C1838, 172).

Sz: aluddogálás.

Vö. CzF.; ÚMTsz.

aluddogál tárgyatlan ige 1a (kissé rég, átv is)
aludogál 1a
szundikál, bóbiskol, minduntalan elalszik
Aldogalni: aluddogalni, sokat alunni
(1792 Kisded szótár)
Régi dicsőségtek szikrája aluddogal és vész
(1824 Vörösmarty Mihály)
A táblabiró egy vádlott fölötti itélethozás közben szépen aluddogált
(1867 Budai kalendáriom)
a negyedik katona […] hallgatott. A leányka az ölébe kókadtan aludogált
(1922 e. Gárdonyi Géza)
Sz: aluddogálás
Vö. CzF.; ÚMTsz.

Beállítások