gazella fn 6Agazell (rég) , gazelle (rég) , gazilla (rég)

1. (Áll is) ’Afrika és Ázsia félsivatagaiban, sivatagaiban, ill. a sztyeppéken és bozóterdőkben élő, viszonylag hosszú, egyenes v. S alakban görbülő szarvú, őz nagyságú, okkersárgás, barnás színű, feltűnően nagy szemű, kecses, gyors mozgású párosujjú patás’ ❖ ezek az Oriás-kígyók, ottan ottan egy Gazellét-is vagy Afrikai nagy kost nyelnek-el (1793 Nagy Sámuel¹ ford.–Sander C3289, 166) | gazellek és dromedárok térdelének oázok virányain, kiváncsian tépve a világszűlte fű harmatos szálait (1845 Kolmár József² C4101, 15) | Szelid, okos gazellok Fürgén ugrálnak ott (1888 Endrődi Sándor ford.–Heine C1575, 72) | Tagadhatatlan, hogy a gazellában a természettől nagyon megáldott állatot kell látnunk. Annyira mozgékony, mint bármelyik más antilop, a mellett eleven, fürge és fölötte bájos (1929 Az állatok világa ford. CD46) | A gazella tiszta állatnak számított, így Izr. fiai megehették a húsát […], de feláldozni nem volt szabad (1989 HaagLex. ford. CD1208) | [Az afgán agárt] eredetileg farkasvadászatra, karavánok őrzésére, kísérésére, gazellák üldözésére használták (1995 Szinák János–Veress István CD59).

1a. (egysz-ban, tulajdonnévi előtaggal v. kötött szókapcsolat részeként fajnévben is, birtokszóként: rég) (Áll) ’〈az ilyen állatok fajai alkotta nem elnevezéseként〉’ ❖ [az emlősök rendszerezése:] VIII) Kérődzők. […] C) Oduszarvasak. 5) Zergék. – Gazilla (1841 Tudományos Gyűjtemény C7345, 96) | Gazella, a Tülkösszarvuak (Bovidae) családjába, az Antilóp-formák (Antilopinae) alcsaládjába tartozó állatnem, melynek 25 élő és 19 kihalt faja ismeretes. […] Legismertebb faj a közönséges gazella (G. [= Gazella] dorcas L.) (1913 RévaiNagyLex. C5704, 398) | Speke gazellája (Gazella spekei Blyth) (1929 Az állatok világa ford. CD46) | egy ritka gazellafajt, az etióp–szomáliai határ környékén élő Speke-gazellát (Gazella spekei) próbálták megmenteni [a Washingtoni Egyetem zoológusai] (1996 Természet Világa CD50) | [Szaúd-Arábiában jellegzetes faj] a valódi gazella (Gazella gazella gazella), […] a bennszülött arab gazella (G. [= Gazella] arabica) (2003 MagyarNagyLex. C7365, 534).

1b. (egysz-ban) (kissé rég, Áll) ’〈e nem egyik faja, az ún. dorkászgazella (Gazella dorcas) elnevezéseként〉’ ❖ gazella (A. [= Antilope] dorcas) (1863 Balogh Pál C7529, 287) | Legismeretesebb faja az A. [= Antilope] dorcas Licht., az arabok gazellája (1893 PallasLex. CD02) | A gazella (Gazella dorcas) Észak-Afrikában, Arábiában honos (1968 Dudich Endre–Loksa Imre C7040, 650).

1c. (egysz-ban, tulajdonnévi előtaggal v. kötött szókapcsolat részeként, birtokszóként: rég) (Áll) ’〈az Antilopini tribus más nemeibe sorolt(, korábban e nembe tartozó) fajainak elnevezésében nemi névi elemként〉’ ❖ golyvás gazella (G. [= Gazella] gutturosa Pall.) (1913 RévaiNagyLex. C5704, 398) | Grant gazellája (Gazella granti Brooke) (1929 Az állatok világa ford. CD46) | zsiráfnyakú gazella v. gerenuk (Lithocranius walleri Brooke) (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Thomson-gazella (Joseph Thomson (*1858, †1895) brit természettudós nevéről) (Gazella thomsoni): […] K-Afrika (Tanzánia, Kenya, Etiópia) rövid füves sztyepjein honos faj (2003 MagyarNagyLex. C7366, 438).

2. ’az ilyen állatok vmelyike leölve, ill. annak húsa mint étel’ ❖ A’ Gasioni és Tayonai hegyekről igen sok nyúlakat, Gazellákat, fogoly madarakat, galambokat, fűrjeket ’s t. e’f. hordanak ide [ti. Tripoliba] ’s nagyon olcsón adják el (1831 Mindszenthy Antal C7217, 72) | két hét alatt kétszáznyolcvan liter benzint fogyasztott a Chryslerünk, három gazellát ettünk meg, továbbá néhány tucat pörkölt sáskát és félmázsa datolyát (1932 Budapesti Hírlap máj. 29. C4720, melléklet IV) | Ne egyetek semmiféle utálatosat. Ezek azok az állatok, amelyeket ehettek: szarvasmarha, juh és kecske, szarvas, gazella és dámvad (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

3. (rendsz. egysz 1. sz-ű birt szjellel) (ritk) ’〈kedveskedő, becéző megszólításként〉’ ❖ Feleségem már régen oly ellenszenves előttem, hogy a legnagyobb önuralommal maradok közelében. Mióta te kis gazella apró lábaidat nyakamra tetted, tudom, miért születtem (1891 Pesti Napló nov. 18. esti kiadás C8673, [1]) | Pá veled gazellám, ölel, csókol hűséges urad, királyod és hatalmas parancsolód (1893 Fővárosi Lapok C0161, 2415) | visszafojtott lélegzettel ismertem fel a te kunyhódat valamennyi kunyhó között: kevéssel beérem én, ó kedves gazellám (1968 Népszabadság jún. 8. C4818, 9).

4. ’〈erőteljesen fejlődő kis- v. középvállalat megnevezéseként〉’ ❖ Amit a gazellák kifogásolnak, az az állami szabályzók kevéssé vállalkozásbarát volta, a pénzeszközökhöz való hozzájutás nehézsége, valamint a sorban állás, a nem fizető vevők (1994 Magyar Hírlap CD09) | A Szilícium-völgyben működő nem állami részvénytársaságok egyötöde olyan „gazellákból”, vagyis kisebb cégekből tevődik össze, amelyek jövedelme évi 20 százalékos növekedést mutatott az utóbbi négy év során (1997 Magyar Hírlap CD09) | [a Gazdasági Versenyképességi Operatív Program] egyik alprogramja kifejezetten a fejlődésre képes mikro-, kis- és középvállalkozások („gazellák”) piaci pozícióinak, illetve versenyképességének javítását célozza (2007 Népszabadság dec. 13. C7855, 4).

ÖE: ~hús, ~szem, ~termet, ~vadászat, ~zerge.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz. gazellák

gazella főnév 6A
gazell 4D7 (rég)
gazelle 6B (rég)
gazilla 6A (rég)
1. (Áll is)
Afrika és Ázsia félsivatagaiban, sivatagaiban, ill. a sztyeppéken és bozóterdőkben élő, viszonylag hosszú, egyenes v. S alakban görbülő szarvú, őz nagyságú, okkersárgás, barnás színű, feltűnően nagy szemű, kecses, gyors mozgású párosujjú patás
ezek az Oriás-kígyók, ottan ottan egy Gazellét-is vagy Afrikai nagy kost nyelnek-el
(1793 Nagy Sámuel¹ ford.Sander)
gazellek és dromedárok térdelének oázok virányain, kiváncsian tépve a világszűlte fű harmatos szálait
(1845 Kolmár József²)
Szelid, okos gazellok Fürgén ugrálnak ott
(1888 Endrődi Sándor ford.Heine)
Tagadhatatlan, hogy a gazellában a természettől nagyon megáldott állatot kell látnunk. Annyira mozgékony, mint bármelyik más antilop, a mellett eleven, fürge és fölötte bájos
(1929 Az állatok világa ford.)
A gazella tiszta állatnak számított, így Izr.Izrael fiai megehették a húsát […], de feláldozni nem volt szabad
(1989 HaagLex. ford.)
[Az afgán agárt] eredetileg farkasvadászatra, karavánok őrzésére, kísérésére, gazellák üldözésére használták
(1995 Szinák János–Veress István)
1a. (egysz-ban, tulajdonnévi előtaggal v. kötött szókapcsolat részeként fajnévben is, birtokszóként: rég) (Áll)
〈az ilyen állatok fajai alkotta nem elnevezéseként〉
[az emlősök rendszerezése:] VIII) Kérődzők. […] C) Oduszarvasak. 5) Zergék. – Gazilla
(1841 Tudományos Gyűjtemény)
Gazella, a Tülkösszarvuak (Bovidae) családjába, az Antilóp-formák (Antilopinae) alcsaládjába tartozó állatnem, melynek 25 élő és 19 kihalt faja ismeretes. […] Legismertebb faj a közönséges gazella (G. [= Gazella] dorcas L.Linnaeus)
(1913 RévaiNagyLex.)
Speke gazellája (Gazella spekei Blyth)
(1929 Az állatok világa ford.)
egy ritka gazellafajt, az etióp–szomáliai határ környékén élő Speke-gazellát (Gazella spekei) próbálták megmenteni [a Washingtoni Egyetem zoológusai]
(1996 Természet Világa)
[Szaúd-Arábiában jellegzetes faj] a valódi gazella (Gazella gazella gazella), […] a bennszülött arab gazella (G. [= Gazella] arabica)
(2003 MagyarNagyLex.)
1b. (egysz-ban) (kissé rég, Áll)
〈e nem egyik faja, az ún. dorkászgazella (Gazella dorcas) elnevezéseként〉
gazella (A. [= Antilope] dorcas)
(1863 Balogh Pál)
Legismeretesebb faja az A. [= Antilope] dorcas Licht.Lichtenstein, az arabok gazellája
(1893 PallasLex.)
A gazella (Gazella dorcas) Észak-Afrikában, Arábiában honos
(1968 Dudich Endre–Loksa Imre)
1c. (egysz-ban, tulajdonnévi előtaggal v. kötött szókapcsolat részeként, birtokszóként: rég) (Áll)
〈az Antilopini tribus más nemeibe sorolt(, korábban e nembe tartozó) fajainak elnevezésében nemi névi elemként〉
golyvás gazella (G. [= Gazella] gutturosa Pall.Pallas)
(1913 RévaiNagyLex.)
Grant gazellája (Gazella granti Brooke)
(1929 Az állatok világa ford.)
zsiráfnyakú gazella v.vagy gerenuk (Lithocranius walleri Brooke)
(1929 Az állatok világa ford.)
Thomson-gazella (Joseph Thomson (*1858, †1895) brit természettudós nevéről) (Gazella thomsoni): […] KKelet-Afrika (Tanzánia, Kenya, Etiópia) rövid füves sztyepjein honos faj
(2003 MagyarNagyLex.)
2.
az ilyen állatok vmelyike leölve, ill. annak húsa mint étel
A’ Gasioni és Tayonai hegyekről igen sok nyúlakat, Gazellákat, fogoly madarakat, galambokat, fűrjeket ’s t. e’f.s több efféle hordanak ide [ti. Tripoliba] ’s nagyon olcsón adják el
(1831 Mindszenthy Antal)
két hét alatt kétszáznyolcvan liter benzint fogyasztott a Chryslerünk, három gazellát ettünk meg, továbbá néhány tucat pörkölt sáskát és félmázsa datolyát
(1932 Budapesti Hírlap máj. 29.)
Ne egyetek semmiféle utálatosat. Ezek azok az állatok, amelyeket ehettek: szarvasmarha, juh és kecske, szarvas, gazella és dámvad
(1996 Katolikus Biblia ford.)
3. (rendsz. egysz 1. sz-ű birt szjellel) (ritk)
〈kedveskedő, becéző megszólításként〉
Feleségem már régen oly ellenszenves előttem, hogy a legnagyobb önuralommal maradok közelében. Mióta te kis gazella apró lábaidat nyakamra tetted, tudom, miért születtem
(1891 Pesti Napló nov. 18. esti kiadás)
Pá veled gazellám, ölel, csókol hűséges urad, királyod és hatalmas parancsolód
(1893 Fővárosi Lapok)
visszafojtott lélegzettel ismertem fel a te kunyhódat valamennyi kunyhó között: kevéssel beérem én, ó kedves gazellám
(1968 Népszabadság jún. 8.)
4.
〈erőteljesen fejlődő kis- v. középvállalat megnevezéseként〉
Amit a gazellák kifogásolnak, az az állami szabályzók kevéssé vállalkozásbarát volta, a pénzeszközökhöz való hozzájutás nehézsége, valamint a sorban állás, a nem fizető vevők
(1994 Magyar Hírlap)
A Szilícium-völgyben működő nem állami részvénytársaságok egyötöde olyan „gazellákból”, vagyis kisebb cégekből tevődik össze, amelyek jövedelme évi 20 százalékos növekedést mutatott az utóbbi négy év során
(1997 Magyar Hírlap)
[a Gazdasági Versenyképességi Operatív Program] egyik alprogramja kifejezetten a fejlődésre képes mikro-, kis- és középvállalkozások („gazellák”) piaci pozícióinak, illetve versenyképességének javítását célozza
(2007 Népszabadság dec. 13.)
ÖE: gazellahús, gazellaszem, gazellatermet, gazellavadászat, gazellazerge
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz. gazellák

Beállítások