alulírás fn 4A (rég)

1. ’az alulír igével kifejezett cselekvés’ ❖ Az általam már taval alól irásra meg igértetett nevezetesebb Europai Országok’ be irásának is 1 s része immár prés alatt vagyon (1795 Magyar Kurír C0327, 318).

2. ’vkinek (saját kezűleg) aláírt neve, kézjegye; aláírás’ ❖ meg-tsókollya az alól-irást, s olvas (1792 Kazinczy Miklós ford.–Gebler C2990, 58) | ha az Irományak kérdést nem szenvednek, hiteles mássában […], az az a’ jelen lév Biráknak alól-irásával […] E Felségének szine eleibe kell terjeszteni (1804 Georch Illés C1872, 47) | méltóztassék a’ Szalay László alólírást kitörűlni (1829 Szalay László C0216, 478).

3. (ritk) ’kép, ábra alatti (magyarázó) szöveg; aláírás’ ❖ edgyik felén maga ezen Hertzeg ábrázoltatik, illyen alol irással (1785 Magyar Hírmondó C0273, 333) | a Nyirbátori templom ajtaja felső küszöbje felett nem régiben is ott volt a Báthori István vajda czimere, ilyen alól irással; Stephani de Bathor Wajvoda, anno 1488, mely czimer és irás már most, minekutánna az ajtó eleibe porticus épittetett, előbbeni helyéről kivétetvén, hogy jobban szembetünne, a porticus frontjába tevődött (1892 Nyírvidék 8653001, 1).

Sz: alulírású.

Vö. CzF.

alulírás főnév 4A (rég)
1.
az alulír igével kifejezett cselekvés
Az általam már taval alól irásra meg igértetett nevezetesebb Europai Országok’ be irásának is 1 s része immár prés alatt vagyon
(1795 Magyar Kurír)
2.
vkinek (saját kezűleg) aláírt neve, kézjegye; aláírás
meg-tsókollya az alól-irást, s olvas
(1792 Kazinczy Miklós ford.Gebler)
ha az Irományak kérdést nem szenvednek, hiteles mássában […], az az a’ jelen lév Biráknak alól-irásával […] E Felségének szine eleibe kell terjeszteni
(1804 Georch Illés)
méltóztassék a’ Szalay László alólírást kitörűlni
(1829 Szalay László)
3. (ritk)
kép, ábra alatti (magyarázó) szöveg; aláírás
edgyik felén maga ezen Hertzeg ábrázoltatik, illyen alol irással
(1785 Magyar Hírmondó)
a Nyirbátori templom ajtaja felső küszöbje felett nem régiben is ott volt a Báthori István vajda czimere, ilyen alól irással; Stephani de Bathor Wajvoda, anno 1488, mely czimer és irás már most, minekutánna az ajtó eleibe porticus épittetett, előbbeni helyéről kivétetvén, hogy jobban szembetünne, a porticus frontjába tevődött
(1892 Nyírvidék)
Sz: alulírású
Vö. CzF.

Beállítások