amire ksz 0

1. ’a vele kapcsolt mellékmondatban meghatározott időpontra, amikorra’ ❖ mihent valamelly gazdának leánykája ſzületik, azonnal egynehány ſzáz fátskát ültet el: ’s a’ mire a’ leányka az  tizenhatodik eſztendejét el éri, […] minden nyárfa öſzveséggel nevezetes jegypénzt ſzerez a’ leánykának (1793 Sándor István 7287022, 167) | Amire föleszmélt, hogy köszönjön szépen, János vitéz már jól bennjárt az erdőben (1844 Petőfi Sándor C3506, 210) | amire óriási hálótermünk közepére topogtunk, a hírhozó már eltűnt (1958 Gergely Sándor 2025080, 649).

2. ’〈nem valódi alárendelésben az erre, ezután mut hsz helyett〉’ ❖ a’ kéznél lévő forró vizből kell a’ csőbe fecskendezni, a’ mire az ott lévő jég […] hamar fölolvad (1835 Némethy József 8333010, 21) | Roubaud ép el akart menni az ablaktól, midőn nevénél szólitotta valaki, a mire ujból megállt (1895 Zempléni P. Gyula ford.–Zola 8536004, 4) | a lány pofonvágta, amire ő meg jól elverte (1957 Gyergyai Albert ford.–Camus 9202007, 44).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

amire kötőszó 0
1.
a vele kapcsolt mellékmondatban meghatározott időpontra, amikorra
mihent valamelly gazdának leánykája ſzületik, azonnal egynehány ſzáz fátskát ültet el: ’s a’ mire a’ leányka az  tizenhatodik eſztendejét el éri, […] minden nyárfa öſzveséggel nevezetes jegypénzt ſzerez a’ leánykának
(1793 Sándor István)
Amire föleszmélt, hogy köszönjön szépen, János vitéz már jól bennjárt az erdőben
(1844 Petőfi Sándor)
amire óriási hálótermünk közepére topogtunk, a hírhozó már eltűnt
(1958 Gergely Sándor)
2.
〈nem valódi alárendelésben az erre, ezután mut hsz helyett〉
a’ kéznél lévő forró vizből kell a’ csőbe fecskendezni, a’ mire az ott lévő jég […] hamar fölolvad
(1835 Némethy József)
Roubaud ép el akart menni az ablaktól, midőn nevénél szólitotta valaki, a mire ujból megállt
(1895 Zempléni P. Gyula ford.Zola)
a lány pofonvágta, amire ő meg jól elverte
(1957 Gyergyai Albert ford.Camus)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások